Odznaczenia.pl.tl

[M] Odznaczenia Monarchistyczne Polski

   ODZNACZENIA MONARCHISTYCZNE
   S200  - Medal (
   
   M 1  - Medal Pamięci Ottona von Habsburga  
  Odznaczenia Collegium Heraldicum Concordiae
Data uchwalenia: 4.07.2012r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 32mm
Kruszec: metal pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Norbert Wótowicz
Nadawany za: Odznaczenie pamiątkowe, u
stanowione Decyzją Zarządu Collegium Heraldicum Concordiae z 4 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia medalu upamiętniającego 100. rocznicę urodzin, a równocześnie 1. rocznicę zgonu Arcyksięcia Franciszka Józefa Ottona Roberta Marię Antoniego Karola Maksymiliana Henryka Sykstusa Ksawerego Feliksa Renata Ludwika Kajetana Piusa Ignacego von Habsburg-Lothringen
   M 2  - Medal „Pro Probitas” ( Za Uczciwość)
  Odznaczenia Collegium Heraldicum Concordiae
Data uchwalenia: 6.01.2010r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 36mm
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: metal pozłacany, posrebrzany lub brązowiony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Norbert Wójtowicz
Nadawany za: 
Odznaczenie przyznawane „osobom zasłużonym dla promowania wartości konserwatywnych”. Organem przyznającym odznaczenie jest Kanclerz Collegium Heraldicum Concordiae. 
Złoty

Srebrny

Brązowy
   M 3 - Order Regencji na Wielkiej Wstędze z Gwiazdą
  Odznaczenia Polskiego Ruchu Monarchistycznego
 
   M 4 - Order Zakonu Rycerzy Polskiej Korony I-szej klasy
  Odznaczenia Polskiego Ruchu Monarchistycznego
   
   M 5 - Order Króla Bolesława Chorobrego 
  Odznaczenia Polskiego Ruchu Monarchistycznego
   
   M 6 - Medal Orła Białego
  Odznaczenia Polskiego Ruchu Monarchistycznego
   
   M 7 - Krzyż Wierności 
  Odznaczenia Polskiego Ruchu Monarchistycznego
   
   M 8 - Złoty Krzyż im. Leszka W.Ks. Wierzchowskiego
  Odznaczenia Polskiego Ruchu Monarchistycznego
   
   M 9 - Krzyż Purpurowego Serca
  Odznaczenia Polskiego Ruchu Monarchistycznego
   
   M 10 - Krzyż Jerozolimski 
  Odznaczenia Polskiego Ruchu Monarchistycznego
   
   M 11 - Pamiątkowy Krzyż 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Odznaczenie ustanowione Uchwałą Rady Regencyjnej UPUM nr 10/09 z 5 października 2009 w związku ze zbliżającym się jubileuszem bitwy grunwaldzkiej. Nadawane uchwałą kapituły osobom fizycznym za działalność na rzecz monarchizmu oraz popularyzowania polskiej tradycji rycerskiej i wojskowej. Jest to odznaczenie jednostopniowe, nadawane jednorazowo. Odznakę stanowi krzyż równoramienny o wymiarach 40x40mm, którego łuki ramion oparte są na bazie koła o średnicy 40mm. Pośrodku krzyża nałożona jest tarcza przedstwiająca hełm rycerski na tle dwóch skrzyżowanych mieczy. Całość wykonana jest z metalu w kolorze patynowanego srebra. Krzyż noszony jest na wstążce o szerokości 40mm barwy błękitnej z biało-czerwonym obrzeżem. Projektował Norbert Wójtowicz.
INFO
   M 12 - Medal Regenta i Wielkiego Księcia UPUM Aleksandra Podolskiego
  Odznaczenie UPUM
 
   M 13 - Krzyż Jubileuszowy OMP
  Odznaczenia Organizacji Monarchistów Polskich
 
   M 14 - Krzyż Świętego Kazimierza Królewicza
  Odznaczenia Organizacji Monarchistów Polskich
 
   M 15 Krzyż Monarchii UPUM - I klasy
  Odznaczenie UPUM
 
   M 16 - MEDAL JUBILEUSZOWY SSW
  Stowarzyszenie Szlachta Wielkopolska
Staż członkowski: V, X, XV.
Data uchwalenia:
 21.04.2012r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za staż członkow stowarzyszenia.
   M 17 KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ZASŁUGI - MAIORIS POLONIAE (II KLASA)  
  Stowarzyszenie Szlachta Wielkopolska
Krzyż Orderu Zasługi II klasy
Data uchwalenia:
 21.04.2012r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 50 x 50mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
Krzyż Orderu Zasługi przyznawany jest osobom fizycznym lub prawnym jako wyróżnienie za wybitne zasługi w krzewieniu postaw patriotycznych oraz tradycji narodowych i szlacheckich ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Ziemi Wielkopolskiej.
   M 18 KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ZASŁUGI - MAIORIS POLONIAE (I KLASA) 
  Stowarzyszenie Szlachta Wielkopolska
Krzyż Orderu Zasługi I klasy
Data uchwalenia:
 21.04.2012r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 50 x 50mm
Wymiary wstążki: 40mm (na szyję)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
Krzyż Orderu Zasługi przyznawany jest osobom fizycznym lub prawnym jako wyróżnienie za wybitne zasługi w krzewieniu postaw patriotycznych oraz tradycji narodowych i szlacheckich ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Ziemi Wielkopolskiej.
   M 19 - WIELKOPOLSKI RYCERSKI KRZYŻ ODRODZENIA SZLACHTY - NOBILITAS RESTITUTA (I klasa) 
  Stowarzyszenie Szlachta Wielkopolska
Krzyż I klasy
Data uchwalenia:
 21.03.2009r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary Krzyża: 80 x 80mm
Wymiary Gwiazdy: 80mm
Wymiary wstążki: 120mm (na szyję)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
przyznawany udokumentowanym potomkom rodów szlacheckich (po mieczu jak i po kądzieli) jako wyróżnienie za szczególny wkład do działań w zakresie rozwoju integracji środowisk szlacheckich w kraju i za granicą.

   M 20 - WIELKOPOLSKI RYCERSKI KRZYŻ ODRODZENIA SZLACHTY - NOBILITAS RESTITUTA (II klasa)  
  Stowarzyszenie Szlachta Wielkopolska
Krzyż II klasy
Data uchwalenia:
 21.03.2009r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary Krzyża: 65 x 70mm
Wymiary wstążki: 40mm (na szyję)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
przyznawany udokumentowanym potomkom rodów szlacheckich (po mieczu jak i po kądzieli) jako wyróżnienie za szczególny wkład do działań w zakresie rozwoju integracji środowisk szlacheckich w kraju i za granicą.
   M 21 -  WIELKOPOLSKI RYCERSKI KRZYŻ ODRODZENIA SZLACHTY - NOBILITAS RESTITUTA (III klasa)  
  Stowarzyszenie Szlachta Wielkopolska
Krzyż III klasy
Data uchwalenia:
 21.03.2009r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary Krzyża: 50 x 50mm
Wymiary wstążki: 30mm 
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
przyznawany udokumentowanym potomkom rodów szlacheckich (po mieczu jak i po kądzieli) jako wyróżnienie za szczególny wkład do działań w zakresie rozwoju integracji środowisk szlacheckich w kraju i za granicą.
   M 22  - KRZYŻ PAMIATKOWY ZWYCIĘSTWA KRÓLA JANA SOBIESKIEGO
  B.d. stowarzyszenia
Odzn. pam. 314 Rocznicy Zwycięst. Króla J. III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem
   M 23  - Krzyż Humanitarny Błogosławionego Gerarda 1 klasy
  Zakon Rycerzy Św. Łazarza
Data uchwalenia: 25.03.2011r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary Krzyża: 48 x 48mm
Wymiary wstążki: 40mm 
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: (kilka) 
Projektant: 
Norbert Wójtowicz  
Nadawany przez:
 Baliw Polski Wojskowego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy
Nadawany : osobom fizycznym i prawnym wspierającym działalność Komandorii Dolnośląskiej Wojskowego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy
   M 24  - Krzyż Humanitarny Błogosławionego Gerarda 2 klasy
  Zakon Rycerzy Św. Łazarza
Data uchwalenia: 25.03.2011r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary Krzyża: 48 x 48mm
Wymiary wstążki: 40mm 
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: (kilka) 
Projektant: 
Norbert Wójtowicz  
Nadawany przez:
 Baliw Polski Wojskowego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy
Nadawany : osobom fizycznym i prawnym wspierającym działalność Komandorii Dolnośląskiej Wojskowego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy
   M 25  - Medal Krzysztofa Konstantego Radziwiłła księcia na Towianach i Połoneczce  
  Zakon Rycerzy Św. Łazarza
   
   M 26  - Order 
  Zakon Rycerzy Św. Łazarza
   
   M 27  - Order 
  Medaille
   
   M 28  - Order
  Medaille
   
   M 29  - Order  
  Bestellen
   
   M 30  - Złoty Krzyż Rycerski I klasy z Gwiazdą 
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 15.07.2001 / 21.09.2002
Data zniesienia: trwa

Wymiary Krzyża: 55x55 mm
Wymiary Gwiazdy: 60 mm
Wymiary wstążki: 100 mm
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: 20 szt.
Projektant: Aleksander Podolski
Nadawany za: wybitne zasługi dla ojczyzny, narodu polskiego i Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, za działalność społeczną i charytatywną oraz niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
INFO >>>
 
   M 31  - Srebrny Krzyż Rycerski II klasy z Gwiazdą 
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 15.07.2001 / 21.09.2002
Data zniesienia: trwa

Wymiary Krzyża: 55x55 mm
Wymiary Gwiazdy: 60 mm
Wymiary wstążki: 35 mm
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: 20 szt.
Projektant: Aleksander Podolski
Nadawany za: wybitne zasługi dla ojczyzny, narodu polskiego i Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, za działalność społeczną i charytatywną oraz niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
INFO >>>
 
   M 32  - Brązowy Krzyż Rycerski III klasy
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 15.07.2001 / 21.09.2002
Data zniesienia: trwa

Wymiary Krzyża: 55x55 mm
Wymiary wstążki: 35 mm
Kruszec: brązowiony

Nadano sztuk: 50 szt.
Projektant: Aleksander Podolski
Nadawany za: wybitne zasługi dla ojczyzny, narodu polskiego i Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, za działalność społeczną i charytatywną oraz niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
INFO >>>
 
   M 33  - Krzyż Monarchii z Mieczami I Klasy  
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 21.09.2002
Data zniesienia: trwa

Wymiary Krzyża: 35x30 mm
Wymiary wstążki: 35 mm (na szyi)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: 16 szt.
Projektant: Aleksander Podolski
Nadawany za: w celu honorowania szczególnych zasług w dziele kultywowania najlepszych szlacheckich tradycji oraz aktywny udział w rozwoju ruchu monarchistycznego.
INFO >>>
 
   M 34  - Krzyż Monarchii II Klasy  
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 21.09.2002
Data zniesienia: trwa

Wymiary Krzyża: 27x20 mm
Wymiary wstążki: 35 mm (na szyi)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: 40 szt.
Projektant: Aleksander Podolski
Nadawany za: w celu honorowania szczególnych zasług w dziele kultywowania najlepszych szlacheckich tradycji oraz aktywny udział w rozwoju ruchu monarchistycznego.
INFO >>>
 
   M 35  - Krzyż Honoru i Wierności Regenta UPUM 
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 12.01.2012
Data zniesienia: trwa

Wymiary Krzyża: 55x55 mm
Wymiary wstążki: 38 mm (na szyi)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: 20 szt.
Projektant: Norbert Wójtowicz
Nadawany za: Z okazji jubileuszu 15-lecia Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych uchwałą Rady Regencyjnej nr 18/012 z 12 stycznia 2012 r. dla usatysfakcjonowania najbardziej zasłużonych, długoletnich członków i sympatyków UPUM został ustanowiony  Krzyż Honoru i Wierności Regenta UPUM
INFO >>>
 
   M 36  - Krzyż Jerozolimski UPUM
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 05.06.2008
Data zniesienia: trwa

Wymiary Krzyża: 45x45 mm
Wymiary wstążki: 32 mm (na szyi)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: b.d.
Projektant: Norbert Wójtowicz
Nadawany za: dla uhonorowania zasług położonych na polu działalności charytatywnej i szeroko rozumianego zaangażowania społecznego.
INFO >>>
 
   M 37  - Krzyż Regencji UPUM  
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 15.08.2004
Data zniesienia: trwa

Wymiary Krzyża: 55x55 mm
Wymiary wstążki: 30 mm 
Kruszec: brązowiony

Nadano sztuk: 30szt.
Projektant: Aleksander Podolski
Nadawany:jest przez regenta osobom pełniącym kierownicze funkcje w strukturach organizacyjnych Unii w dowód uznania wymiernej pracy na rzecz UPUM i Regencji oraz za zasługi w popularyzowaniu w społeczeństwie dziejów i tradycji oręża polskiego.
INFO >>>
 
   M 38  - Krzyż 3 Maja UPUM 
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 17.04.2001 / 21.09.2002
Data zniesienia: trwa

Wymiary Krzyża: 45x45 mm
Wymiary wstążki: 30 mm 
Kruszec: brązowiony

Nadano sztuk: 30szt.
Projektant: Aleksander Podolski
Nadawany: jest członkom zwyczajnym, honorowym i wspierającym za wymierną pracę w popularyzowaniu idei zbudowania w Polsce dziedzicznej monarchii konstytucyjnej.
INFO >>>
 
   M 39  - Krzyż Zasługi UPUM 
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 21.09.2002
Data zniesienia: trwa

Wymiary Krzyża: 55x55 mm
Wymiary wstążki: 35 mm 
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: 8szt.
Projektant: Aleksander Podolski
Nadawany: członkom zwyczajnym, honorowym i wspierającym w uznaniu zasług dla Unii w działalności organizacyjnej, kulturalno-oświatowej i charytatywnej.
INFO >>>
 
   M 40a  - Medal Regenta UPUM
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 11.11.2010
Data zniesienia: trwa

Wymiary : 35 mm
Wymiary wstążki: 40 mm 
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: 40 szt.
Projektant: Arakdiusz W. Drajczyk
Nadawany: długoletnim członkom UPUM za okazaną wierność Unii oraz innym osobom za aktywną działalność w rozbudzaniu świadomości idei monarchistycznej w społeczeństwie.
INFO >>>
 
   M 40b  - Medal Regenta UPUM (odmiana z 2011r.)  
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 11.11.2010
Data zniesienia: trwa

Wymiary : 35 mm
Wymiary wstążki: 40 mm 
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: 50 szt.
Projektant: Norbert Wójtowicz (2011)
Nadawany: długoletnim członkom UPUM za okazaną wierność Unii oraz innym osobom za aktywną działalność w rozbudzaniu świadomości idei monarchistycznej w społeczeństwie.
INFO >>>
 
   M 41  - Medal Za Zasługi UPUM 
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 19.04.2008
Data zniesienia: trwa

Wymiary : 35 mm
Wymiary wstążki: 35 mm 
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: 30 szt.
Projektant: Aleksander Podolski
Nadawany: członkom zwyczajnym, honorowym i wspierającym w uznaniu zasług dla Unii w działalności organizacyjnej, charytatywnej i kulturalno-oświatowej.
INFO >>>
 
   M 42  - Medal UPUM 
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 19.04.2011
Data zniesienia: trwa

Wymiary : 35 mm
Wymiary wstążki: 35 mm 
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: 60 szt.
Projektant: Stefan Oberleitner
Nadawany: członkom partii (rzeczywistym, honorowym, wspierającym) w tym również nowo wstępującym w szeregi UPUM.
INFO >>>
 
   M 43  - Medal Członka UPUM
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 17.04.2010
Data zniesienia: trwa

Wymiary : 35x50 mm
Wymiary wstążki: 35 mm 
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: b.d.
Projektant: Norbert Wójtowicz
Nadawany: członkom zwyczajnym, honorowym i wspierającym za aktywną działalność w rozwoju organizacyjnym i promocji Unii.
INFO >>>
 
   M 44  - Krzyż pamiątkowy 600-lecia Bitwy Pod Grunwaldem  
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 05.10.2009
Data zniesienia: trwa

Wymiary : 40x40 mm
Wymiary wstążki: 40 mm 
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: 57szt.
Projektant: Norbert Wójtowicz
Nadawany: w uznaniu zasług na rzecz UPUM za działalność na rzecz rozwoju monarchizmu oraz popularyzowania polskiej tradycji rycerskiej i wojskowej.
INFO >>>
 
   M 45  - Medal XV-lecia UPUM 
  Odznaczenie Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Data uchwalenia: 12.01.2012
Data zniesienia: trwa

Wymiary : 35 mm
Wymiary wstążki: 38 mm 
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: 20szt.
Projektant: Norbert Wójtowicz
Nadawany: dla usatysfakcjonowania najbardziej zasłużonych, długoletnich członków i sympatyków UPUM został ustanowiony  Medal XV-lecia UPUM.
INFO >>>
 
   M 46  - Order 
  Medaille
   
   M 47  - Order
  Medaille
   
   M 48  - Order  
  Bestellen
   
   M 49  - Order 
  Medaille
   
   M 50  - Order 
  Medaille
   
   M 51  - Order
  Medaille
   
   M 52  - Order  
  Bestellen
   
   M 53  - Order 
  Medaille
   
   M 54  - Order 
  Medaille
   
   M 55  - Order
  Medaille
   
   M 56  - Order  
  Bestellen
   
   M 57  - Order 
  Medaille
   
   M 58  - Order 
  Medaille
   
   M 59  - Order
  Medaille
   
   M 60  - Order  
  Bestellen
   
   M 61  - Order 
  Medaille
   
   M 62  - Order 
  Medaille
   
   M 63  - Order
  Medaille
   

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja