Odznaczenia.pl.tl

[B] Odz.resort. PRL

  
str 19
50 Krzyż Batalionów Chłopskich
51 Medal im.Ludwika Waryńskiego
52 Medal Komisji Edukacji Narodowej
53A Odznaka Braterstwa Broni ( I wersja - agrafka)
53B Odznaka Braterstwa Broni ( II wersja - wstążka)
53C Odznaka Grunwaldzka 
str 20 
54A Odznaka "Zasłużony Pracownik Państwowy PRL" - wersja z przewieszką
54B Odznaka "Zasłużony Pracownik Państwowy PRL" - wersja z wstążką
55 Odznaka Honorowa "Zasłużonemu Działaczowi Stronnictwa Demokr."
56 Medal XXX-lat PZPR  
57 Odznaka ZBOWID - sztandarówka (agrafka)
58 Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego - sztandarówka (agrafka)
str 21
59A Odznaka Za zasługi dla ZBŻZ (Związku byłych Żołnierzy Zawodowych) do 1990r.
59B Odznaka Za zasługi dla ZBŻZiOFP 
60A Złota Odznaka im.Janka  Krasickiego - krzyż
60B Srebrna Odznaka im.Janka  Krasickiego - krzyż
60C Brązowa Odznaka im.Janka  Krasickiego - krzyż
60D Odznaka-krzyż  "Za Zasługi dla ZSMP"
str 22
Odznaka Za Zasługi dla Warszawskiej Organizacji ZSMP (z przewieszką)
61A Odznaka Za Zasługi dla Warszawskiej Organizacji ZSMP (wstążka)
61B Odznaka Za Zasługi dla Warszawskiej Organizacji ZSMP " - 10 lat
61C Medal 10-lat ZSMP Bydgoszcz
61D Medal 10-lat ZSMP Katowice
61E Odznaka Pamiątkowa - XX Międzynarodowa Akcja Letnia ZHP
str 23
61F Medal 10-lat ZSMP Łódź 
61G Medal ZSMP Bydgoszcz "Za Zasługi"
61H Odznaka Pamiątkowa 1000-lecia P.P. 
61I Medal Pamiątkowy 1000-lecia P.P. 
61J Młodzieżowa Odznaka Tysiąclecia
61K
str 24
62A Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej ["Pomników"]
62B Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej ["Pamięci"]
62C Medal Światowy Zlot ZHP - Monte Cassino 1969r.(Światowy Związek ZHP-za granicą)
63A Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej ["Pomników"] (odmiana)
63B Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej ["Pamięci"](odmiana)
63C Medal Za Zasługi w rozwoju wielkopolskiego łowiectwa - Poznań
str 25 
63D Medal Zwycięstwa nad faszyzmem - agrafka
63E Medal Zwycięstwa nad faszyzmem - wersja na wstążce
64 Odznaka honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża - I stopnia
65 Odznaka honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża - II stopnia
66 Odznaka honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża - III stopnia
67 Odznaka honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża - IV stopnia
str 26
68 Złota Odznaka "W Służbie Narodu" 
69 Srebran Odznaka "W Służbie Narodu" 
70 Brązowa Odznaka "W Służbie Narodu"
70a  Odznaka "W Służbie Narodu" X-lat (śruba, wczesna wersja)
70b  Odznaka "W Służbie Narodu" XX-lat (śruba, wczesna wersja, pozłacana)
70c  Odznaka "W Służbie Narodu" XX-lat (śruba, wczesna wersja, brązowa)
str 27
71 Złota Odznaka "Za zasługi w ochronie porządku publicznego" 
72 Srebrna Odznaka "Za zasługi w ochronie porządku publicznego" 
73 Brązowa Odznaka "Za zasługi w ochronie porządku publicznego" 
71 Złota Odznaka "Za zasługi w ochronie porządku publicznego" (odm.płaska 3mm gr)
72 Srebrna Odznaka "Za zasługi w ochronie porządku publicznego" (odm.płaska 3mm gr)
73 Brązowa Odznaka "Za zasługi w ochronie porządku publicznego" (odm.płaska 3mm gr)

str 28
74 Złota Odznaka "Za zasługi w ochronie granic PRL" 
75 Srebrna Odznaka "Za zasługi w ochronie granic PRL" 
76 Brązowa Odznaka "Za zasługi w ochronie granic PRL" 
77 Złota Odznaka "Na straży pokoju" (dla obyw. ZSRR przez Polaków)
78 Srebrna Odznaka "Na straży pokoju" (dla obyw. ZSRR przez Polaków)
79 Brązowa Odznaka "Na straży pokoju" (dla obyw. ZSRR przez Polaków)
str 29
80 Złota Odznaka "Za zasługi dla Transportu" PRL
81 Srebrna Odznaka "Za zasługi dla Transportu" PRL
82 Brązowa Odznaka "Za zasługi dla Transportu" PRL
83 Złota Odznaka "Za zasługi dla Transportu" PRL (odmiana)
84 Srebrna Odznaka "Za zasługi dla Transportu" PRL (odmiana)
85 Brązowa Odznaka "Za zasługi dla Transportu" PRL (odmiana)
str 30 
86 Złota Odznaka "Za zasługi dla Pożarnictwa"
87 Srebrna Odznaka "Za zasługi dla Pożarnictwa"
88 Brązowa Odznaka "Za zasługi dla Pożarnictwa"
89 Złota Odznaka " Za zasługi dla Obrony Cywilnej "
90 Srebrna Odznaka " Za zasługi dla Obrony Cywilnej "
91 Brązowa Odznaka " Za zasługi dla Obrony Cywilnej "
str 31
92 Złota Odznaka "Zasłużony dla górnictwa PRL" (I wersja)
93 Srebrna Odznaka "Zasłużony dla górnictwa PRL"  (I wersja)
94 Brązowa Odznaka "Zasłużony dla górnictwa PRL"  (I wersja)
95 Złota Odznaka "Zasłużony dla górnictwa PRL"  (II wersja)
96 Srebrna Odznaka "Zasłużony dla górnictwa PRL"  (II wersja)
97 Brązowa Odznaka "Zasłużony dla górnictwa PRL"  (II wersja)

str 32
98 Złota Odznaka Wzorowego Funkc. Służby Więziennej XXV-lat
99 Srebrna Odznaka Wzorowego Funkc. Służby Więziennej XV-lat
100 Brązowa Odznaka Wzorowego Funkc. Służby Więziennej X-lat
101 Złota Odznaka Wzorowego Funk. Służby Więziennej XV - lat
102 Srebrna Odznaka Wzorowego Funkc. Służby Więziennej X -lat
103 Brązowa Odznaka Wzorowego Funkc. Służby Więziennej V-lat
str 33 
104 Złota Odznaka "Za zasługi dla celnictwa PRL"
105 Srebrna Odznaka "Za zasługi dla celnictwa PRL"
106 Brązowa Odznaka "Za zasługi dla celnictwa PRL"
107 Złota Odznaka " Za zasługi dla LOK "
108 Srebrna Odznaka " Za zasługi dla LOK "
109 Brązowa Odznaka " Za zasługi dla LOK "
str 34 
110 Odznaka  "Za Zaslugi dla Wspólzawodnictwa Przeciw Poż"-wstążka
111 Odznaka  "Za Zaslugi dla Wspólzawodnictwa Przeciw Poż"-agrafka
112 Odznaka "Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa"
113 Złota Odznaka "Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej" PRL
114 Srebrna Odznaka "Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej" PRL
115 Brązowa Odznaka "Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej" PRL
str 35 
115a Złoty Medal Zawody Sportowo-Pożarnicze 1972
115b Srebrny Medal Zawody Sportowo-Pożarnicze 1972
115c Brązowy Medal Zawody Sportowo-Pożarnicze 1972
115d Złoty Znak Związku Ochotniczej Straży Pożarnej - wersja 1
115e Złoty Znak Związku Ochotniczej Straży Pożarnej - wersja 2
115f Brązowy Medal Zawody Sportowo-Pożarnicze 1976
100a Brązowa Odznaka Wzorowego Funkc. Służby Więziennej X-lat (odmiana)
str 36
116 Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla ZMW"
117 Złoty Medal TPPR "Za braterską pomoc"
118 Srebrny Medal TPPR "Za braterską pomoc"
119 Odznaka im. Ignacego Solarza (ZMW)
120 Złota Odznaka "Za Zasługi w Umacnianiu Przyjaźni PRL-ZSRR"
121 Srebrna Odznaka "Za Zasługi w Umacnianiu Przyjaźni PRL-ZSRR"
str 37
122 Złoty Medal "Polakom byłym żołnierzom Armii Czerwonej" 
123 Srebrny Medal "Polakom byłym żołnierzom Armii Czerwonej" 
124 Medal "Zasłużony Działacz Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej"
125 Złoty Medal "Polakom byłym żołnierzom Armii Czerwonej" - agrafka
126 Srebrny Medal "Polakom byłym żołnierzom Armii Czerwonej" - agrafka
127 Odznaki członkowskie TPPR
 

str 38
128 Złoty Krzyż Harcerskiego Odznaczenia honorowego "Za Zasługę"
129 Złoty Krzyż Harcerskiego Odznaczenia honorowego "Za Zasługę"
130 Złoty Krzyż Harcerskiego Odznaczenia honorowego "Za Zasługę"
131 Złoty Krzyż "Za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego"
132 Krzyż "Za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego"
133 Krzyż "Za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego" z Rozetą
str 39 
134  Odznaka honorowa Gryfa Pomorskiego - złota (I wersja - wstążka)
135  Odznaka honorowa Gryfa Pomorskiego - srebrna (I wersja - wstążka)
136  Zasłużony dla Lublina (złota)
137a Odznaka honorowa Gryfa Pomorskiego - złota (II wersja - bez daty)
137b Odznaka honorowa Gryfa Pomorskiego - złota (II wersja - z datą)
138a Odznaka honorowa Gryfa Pomorskiego - srebrna (III wersja jubileuszowa)
138b Odznaka honorowa Gryfa Pomorskiego - srebrna (III wersja jubileuszowa-odmiana)
139  Zasłużony dla Lublina (srebrna)
str 40
140a Odz. Honorowa Za Zasługi w rozwoju Woj. Zielonogórskiego - wstążka 
140b Odz. Honorowa Za Zasługi w rozwoju Woj. Zielonogórskiego - odm.I 
140c Odz. Honorowa Za Zasługi w rozwoju Woj. Zielonogórskiego - odm.II
141  Medal Zasłużony dla Choszczna
142  Medal Pamiątkowy XII-wieków Gniezna (srebrna)
143  Medal Pamiątkowy XII-wieków Gniezna (złota)
144  Medal Zasługi dla Miasta Kłodzka 
str 41
145a  Medal "Zasłużony Pracownik" FSO (1971-1985) [70mm]
145b  Odznaka "Zasłużony Pracownik" FSO (1985-1999)- wstążka
145c  Medal "Zasłużony dla FSO" (1971-1985)[70mm]
145d  Odznaka "Zasłużony dla FSO" (1985-1999)- wstążka
145e  Odznaka "Za zasługi dla FJN woj.Poznańskie" (wstążka)
145f Odznaka "Za zasługi dla FJN woj.Poznańskie" (przewieszka)
str 42 
146 Złota Odznaka hon. Tow. Łączn. z polonią "Polonia z Macierzą"
147 Srebrna Odznaka hon. Tow. Łączn. z polonią "Polonia z Macierzą"
148 Brązowa Odznaka hon. Tow. Łączn. z polonią "Polonia z Macierzą"
149 Złota Odznaka Zasłużony dla Energetyki 
150 Srebrna Odznaka Zasłużony dla Energetyki 
151 Brązowa Odznaka Zasłużony dla Energetyki 
str 43
152 Zasłużonemu działaczowi ORMO - ze wstążką
153 Złota Odznaka Za zasługi w zwalczaniu powodzi - ze wstążką
154 Srebrna Odznaka Za zasługi w zwalczaniu powodzi - ze wstążką
155 Zasłużonemu działaczowi ORMO - agrafka
156 Złota Odznaka Za zasługi w zwalczaniu powodzi - agrafka
157 Srebrna Odznaka Za zasługi w zwalczaniu powodzi - agrafka
str 44 
158 Złoty Medal PZWędkarskiego z Mistrzostw Okręgu
159 Srebrny Medal PZWędkarskiego z Mistrzostw Okręgu
160 Brązowy Medal PZWędkarskiego z Mistrzostw Okręgu
161 Złoty Medal PZWędkarskiego z Mistrzostw Koła
162 Srebrny Medal PZWędkarskiego z Mistrzostw Koła
163 Brązowy Medal PZWędkarskiego z Mistrzostw Koła


str 45 
164 Medal im. dr. Henryka Jordana (agrafka)
165 Medal im. dr. Henryka Jordana (na wstążce)
166 Medal Przyjaciel Pomnika-Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka
167 Odrer Uśmiechu
168 Medal FJN "Matce" (przewieszka)
169 Medal FJN "Matce" (wstążka)
str 46
170 Odznaka PCK "Kryształowe serce" 
171 Medal Pamiątkowy XXX-lat Sądownictwa Polskiego 1927-1947
172 Odznaka Honorowa Woj.Poznańskiego (wstążka)
173 Medal "Za zasługi dla województwa Sieradzkiego"
174 Medal okolicznościowy "Dla nielicznych kobiet - XXX lat PRL"
175 Medal "Przyjaciel Kuriera Polskiego"
str 47
176 Złoty Medal Zasługi Łowieckiej
177 Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej
178 Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej
179 Złoty Medal "Za Zasługi dla Łowiectwa białostockiego"
180 Srebrny Medal "Za Zasługi dla Łowiectwa białostockiego"
181 Brązowy Medal "Za Zasługi dla Łowiectwa białostockiego"
str 48
182 Złoty Medal Baltic Sea Cup - Puchar Bałtyku
183 Srebrny Medal Baltic Sea Cup - Puchar Bałtyku
184 Brązowy Medal Baltic Sea Cup - Puchar Bałtyku
185 Złoty Medal PZWędkarskiego z Mistrzostw Polski
186 Srebrny Medal PZWędkarskiego z Mistrzostw Polski 
187 Brązowy Medal PZWędkarskiego z Mistrzostw Polski 
str 49
188   Medal 40-lat LOK (66mm)
188a  Medal 45-lat LOK (66mm)
188b  Medal 50-lat LOK (70mm)
188c  Medal Za Zasługi dla LOK (70mm)
188d
188e

str 50
189a   Złota Odznaka Zasłużony Działacz LOK 
189b   Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz LOK
189c   Brązowa Odznaka Zasłużony Działacz LOK
189d   Złoty Medal Uczestnikom Operacji Historycznej 1978-1980
189e   Srebrny Medal Uczestnikom Operacji Historycznej 1978-1980

189f    Brązowy Medal Uczestnikom Operacji Historycznej 1978-1980
str 51 
190a  Order Białego Kruka ze Słonecznikiem 
190b  Order Pomiana 
190c  Odznaka Honorowa SZSP (zbiorowa) 
191   
192   Medal Pamiątkowy PKO 
193   Medal pamiątkowy "Czterej Pancerni i Pies" (medal zabawka)
str 52 
194 Złota Odznaka Zasłużony dla Bankowości Spółdzielczej
195 Srebrna Odznaka Zasłużony dla Bankowości Spółdzielczej
196 Medal Zasłużony dla Ratownictwa i Związku Zawodowego (Górniczy)
197 Medal Pamiątkowy "Na partyzanckich ścieżkach" Brzeg 1983
198 Medal Pamiątkowy "Warszawska Złota Kaczka"
199 Medal "Warszawa-Trybuna Ludu"
str 53 
199a  Medal Stolema
199b  105 Rocznica powstania firmy Blikle 1974r.
199c  Zasłużony dla Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Rud Miedzi - Lubin
199d  Medal Za Zasługi dla Rozwoju Płocka 1942-1965

199e  Medal Obrońca Tatr - Tatrzańska Łomnica
199f    
str 54
199g  Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej (MRN)
199h  Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej (GRN)
199i   Przewodniczący Rady Narodowej Miejskiej i Gminnej (RNMiG)
199j   Odznaka Radny Miejskiej Rady Narodowej (MRN)
199k  Odznaka Radny Gminnej Rady Narodowej (GRN)
199l   Odznaka Radny Rady Narodowej Miejskiej i Gminnej (RNMiG)

 

str 55
200 Złoty Medal za osiągnięcia sportowe LOK           (zawody strzeleckie)
201 Srebrny Medal za osiągnięcia sportowe LOK   (zawody strzeleckie)
202 Brązowy Medal za osiągnięcia sportowe LOK   (zawody strzeleckie)
203 Złoty Medal za osiągnięcia sportowe LOK           (zawody sportowe)
204 Srebrny Medal za osiągnięcia sportowe LOK   (zawody sportowe)
205 Brązowy Medal za osiągnięcia sportowe LOK   (zawody sportowe)
str 56 
206 Złoty Medal za osiągnięcia sportowe LOK           (zawody modelarskie)
207 Srebrny Medal za osiągnięcia sportowe LOK   (zawody modelarskie)
208 Brązowy Medal za osiągnięcia sportowe LOK   (zawody modelarskie)
209 Złoty Medal za osiągnięcia sportowe LOK           (zawody łączności)
210 Srebrny Medal za osiągnięcia sportowe LOK   (zawody łączności)
211 Brązowy Medal za osiągnięcia sportowe LOK   (zawody łączności)
str 57 
212 Złoty Medal za osiągnięcia sportowe LOK           (zawody obronne)
213 Srebrny Medal za osiągnięcia sportowe LOK   (zawody obronne)
214 Brązowy Medal za osiągnięcia sportowe LOK   (zawody obronne)
214a Złoty Medal za osiągnięcia sportowe LOK           (sporty wodne)
214b Srebrny Medal za osiągnięcia sportowe LOK   (sporty wodne)
214c Brązowy Medal za osiągnięcia sportowe LOK   (sporty wodne)
str 58
214d Złoty Medal W Służbie Ludowej Oczyzny LOK Dar Pomorza
214e Srebrny Medal W Służbie Ludowej Oczyzny LOK Dar Pomorza
214f Brązowy Medal W Służbie Ludowej Oczyzny LOK Dar Pomorza
215 Złoty Medal Ogólnopolskich Zawodów Płetwonurków LOK
216 Srebrny Medal Ogólnopolskich Zawodów Płetwonurków LOK
217 Brązowy Medal Ogólnopolskich Zawodów Płetwonurków LOK  
str 59 
218 Złoty Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Pomorski Okręg Wojskowy
219 Srebrny Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Pomorski Okręg Wojskowy
220 Brązowy Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Pomorski Okręg Wojskowy
221 Złoty Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Wojska Obr. Pow. Kraju 
222 Srebrny Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Wojska Obr. Pow. Kraju
223 Brązowy Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Wojska Obr. Pow. Kraju  
str 60
224 Złoty Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Warszawski Okr.Wojsk. 
225 Srebrny Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Warszawski Okr.Wojsk. 
226 Brązowy Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Warszawski Okr.Wojsk. 
227 Złoty Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Śląski Okr.Wojskowy
228 Srebrny Medal za osiągnięcia sportowe  WOSF - Śląski Okr.Wojskowy
229 Brązowy Medal za osiągnięcia sportowe  WOSF - Śląski Okr.Wojskowy
str 61 
230 Złoty Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Marynarka Wojenna
231 Srebrny Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Marynarka Wojenna
232 Brązowy Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Marynarka Wojenna
233 Złoty Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Wojska Lotnicze
234 Srebrny Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Wojska Lotnicze
235 Brązowy Medal za osiągnięcia sportowe WOSF - Wojska Lotnicze
str 62 
236 Złoty Medal XXX-rocznica LWP "Lenino-Warszawa-Berlin"
237 Srebrny Medal XXX-rocznica LWP "Lenino-Warszawa-Berlin"
238 Brązowy Medal XXX-rocznica LWP "Lenino-Warszawa-Berlin"
239 Medal Tarcza 1976
240 Medal 100-lat Ruchu Robotniczego
241 Powszechna Samoobrona 1951-1971
str 63 
242 Złoty Medal Centralny Kolportaż Wojskowy
243  Srebrny Medal Centralny Kolportaż Wojskowy
244  Brązowy Medal Centralny Kolportaż Wojskowy
245  Złoty Medal Centralny Kolportaż Wojskowy XXX-lat
246  Srebrny Medal Centralny Kolportaż Wojskowy XXX-lat
247 Brązowy Medal Centralny Kolportaż Wojskowy XXX-lat
str 64
248 Medal Jednostki WOW Ziemi Kieleckiej
249
250
250a 
250b 
250c 


str 65
251 Złoty medal Za Osiągnięcia w hodowli Owiec
252 Srebrny medal Za Osiągnięcia w hodowli Owiec
253 Brązowy medal Za Osiągnięcia w hodowli Owiec
254 Złoty medal Za Osiągnięcia w hodowli trzody chlewnej
255 Srebrny medal Za Osiągnięcia w hodowli trzody chlewnej
256 Brązowy medal Za Osiągnięcia w hodowli trzody chlewnej
str 66 
257  Odznaka I Nagroda Za Osiągnięcia w Hodowli Bydła
258  Odznaka II Nagroda Za Osiągnięcia w Hodowli Bydła
259  Odznaka III Nagroda Za Osiągnięcia w Hodowli Bydła
260  Odznaka Wzorowy Hodowca
261  Medal Stowarzyszenia ZGONITWA
262  Brązowy Medal - III Nagroda Wojew. Za osiągn. w Hodowli Bydła

str 67
263  Złoty Medal I Nagroda dla Hodowcy Bydła (na wystawie krajowej)
264  Srebrny Medal II Nagroda dla Hodowcy Bydła (na wystawie krajowej)
265  Brązowy Medal III Nagroda dla Hodowcy Bydła (na wystawie krajowej)
266  Złoty Medal I Nagroda dla Hodowcy Bydła (na wystawie rejonowej)
267  Srebrny Medal II Nagroda dla Hodowcy Bydła (na wystawie rejonowej)
268  Brązowy Medal III Nagroda dla Hodowcy Bydła (na wystawie rejonowej)

str 68
269  Medal Tarcza Grunwaldzka
270  Medal Zasłużony Pracownik Handlu Zagranicznego
271  
272  Złoty medal Za Osiągnięcia w hodowli koni
273  Srebrny medal Za Osiągnięcia w hodowli koni
274  Brązowy medal Za Osiągnięcia w hodowli koni

str 69
275  Złoty Medal WOP
276  Srebrny Medal WOP
277  Brązowu Medal WOP
278  Medal WOP
279  Medal WOP
280  

str 70 
281
282
283
284
285
286

str 71 
287  Medal ORMO XXV lat
288  Medal 40 Lat MO SB
289  Medal KBW
290  Medal ORMO
291  Medal ORMO
292  

str 72  
293  Medal ORMO Gorzów Wlkp.
294  Medal ORMO Łódź Bałuty
295  Medal ORMO Piekary Śląskie
296  Medal ORMO Zielona Góra
297  Medal ORMO Bielsko-Biała
298  Medal ORMO Skarżysko-Kamienna

str 73
299a  Medal ORMO Sieradz
299b
299c
299d
299e
299f


str 74
300  Odznaka Honorowa Zasłużony Górnik PRL
301  Odznaka Honorowa Zasłużony Hutnik PRL
302  Odznaka Honorowa Zasłużony Kolejarz PRL
303  Odznaka Honorowa Zasłużony Nauczyciel PRL
304  Odznaka Honorowa Zasłużony Stoczniwiowic PRL
305  Odznaka Honorowa Zasłużony Portowiec PRL

str 75
306  Odznaka Honorowa Zasłużony Dla Zdrowia Narodu PRL
307  Odznaka Honorowa Zasłużony Lekarz PRL
308  Odznaka Honorowa Zasłużony Energetyk PRL
309  Odznaka Honorowa Zasłużony Rolnik PRL
310  Odznaka Honorowa Zasłużony Drukarz PRL
311  Odznaka Honorowa Zasłużony Dla Kultury Narodowej PRL

str 76
312  Odznaka Honorowa Zasłużony Dla Wymiaru Sprawiedliwości PRL
313  Odznaka Honorowa Zasłużony Lotnik-Kosmonauta PRL
314  Odznaka Honorowa Zasłużony Pilot Wojskowy PRL
315  Odznaka Nagroda Państwowa I Stopnia
316  Odznaka Nagroda Państwowa II Stopnia
316aOdznaka Nagroda Państwowa III Stopnia
str 77
317  Odznaka Zasłużony dla Bankowości PRL
318  Złota Odznaka Zasłużony dla Finansów PRL
319  Srebrna Odznaka Zasłużony dla Finansów PRL
320  Złota Odznaka Zasłużony dla Kontroli Skarbowej
321  Srebrna Odznaka Zasłużony dla Kontroli Skarbowej
322  Odznaka Za Zasługi dla Ochrony Pracy PIP

323  Odznaka Zasłużony Pracownik Informacji Naukowo-Technicznej PRL

324  Złota Odznaka Wzorowy Księgarz
325  Srebrna Odznaka Wzorowy Księgarz
326  Brązowa Odznaka Wzorowy Księgarz
327  Odznaka Wzorowy Księgarz (gwiazda)
328  Złota Odznaka Zasłużony dla Rozwoju Księgowych w Polsce

329  Srebrna Odznaka Zasłużony dla Rozwoju Księgowych w Polsce
330  Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej PRL
331  Odznaka Zasłużony Działacz Kultury PRL
332  Odznaka Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
333  Złota Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami
334  Srebrna Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami
335  Złota Odznaka Pamięci Ochrony Pomników
335a Srebrna Odznaka Pamięci Ochrony Pomników
str 79
336  Złota Odznaka Za Zasługi dla Statysyki PRL
337  Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Statysyki PRL
338  Odznaka Za Zasługi dla Oświaty
339  Złota Odznaka GUS Za Pracę Honorową

340  Srebrna Odznaka GUS Za Pracę Honorową
341  Brązowa Odznaka GUS Za Pracę Honorową
342  Złota Odznaka Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii
343  Srebrna Odznaka Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii
344  Złota Odz. Min. Administracji i Gospodarki Przestrzennej - Za Wzorową Pracę (emalia) 
345  Srebrna Odz. Min. Administracji i Gospodarki Przestrzennej - Za Wzorową Pracę (emalia) 

346  Złota Odz. Min. Administracji i Gospodarki Przestrzennej - Za Wzorową Pracę (bez emalii) 
347  Srebrna Odz. Min. Administracji i Gospodarki Przestrzennej - Za Wzorową Pracę (bez emalii) 
348  Odznaka Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
349  Odznaka Zasłużony Pracownik Rolnictwa

350  Odznaka Zasłużony Działacz ZZPR
351  Odznaka Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej
352  Złota Odznaka Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu
353  Srebrna Odznaka Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu
354  Złota Odznaka Zasłużony dla Budownictwa
355  Srebrna Odznaka Zasłużony dla Budownictwa
str 80
356  Brązowa Odznaka Zasłużony dla Budownictwa
357  Odznaka Budowniczy Huty Katowice (wzóz 1975r.)

358  Odznaka Budowniczy Huty Katowice (wzór II)
359  Odznaka Związków Zawodowych Budowniczy Huty Katowice


 
360  Złota Odznaka Budowniczy Nowej Huty
361  Srebrna Odznaka Budowniczy Nowej Huty
362  Odznaka Budowniczy Pałacu Kultury i Nauki
363  Odznaka Pałacu Młodzieży
364  Odznaka Budowniczy Huty im.Lenina (wzór 1956r.)
365  Odznaka Mistrza

366  Odznaka Zasłużony Pracownik Handlu
367  Odznaka Zasłużony Pracownik Handlu i Usług
368  Odznaka Zasłużony Pracownik Handlu i Usług (odmiana)
369  Odznaka Zasłużony Pracownik Handlu (odmiana)

370  Złota Odznaka Za Zasługi dla Ubezpieczeń Społecznych
371  Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Ubezpieczeń Społecznych

372  Złota Odznaka Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego
373  Srebrna Odznaka Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego
374  Odznaka 
375  Odznaka

str 81
376  Złota Odznaka Za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego
377  Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego
378  Złota Odznaka Zasłużony dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego
379  Srebrna Odznaka Zasłużony dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego
380  Brązowa Odznaka Zasłużony dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego

381  Złota Odznaka Wzorowy Sprzedawca
382  Srebrna Odznaka Wzorowy Sprzedawca
383  Brązowa Odznaka Wzorowy Sprzedawca

384  Złota Hon. Odznaka Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług
385  Srebrna Hon. Odznaka Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług
386  Złota Hon. Odznaka Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług (odmiana)

387  Złota Odznaka Zasłużony Pracownik Morza
388  Srebrna Odznaka Zasłużony Pracownik Morza
389  Brązowa Odznaka Zasłużony Pracownik Morza

390  Złota Odznaka Zasłużony Kierowca
391  Srebrna Odznaka Zasłużony Kierowca
392  Brązowa Odznaka Zasłużony Kierowca

393  Złota Odznaka Przodujący Drogowiec
394  Srebrna Odznaka Przodujący Drogowiec
395  Odznaka Za Zasługi dla Drogownictwa w PRL

str 82
396  Złota Odznaka Zasłużony Pracownik Łączności
397  Srebrna Odznaka Zasłużony Pracownik Łączności
398  Brązowa Odznaka Zasłużony Pracownik Łączności
399  Odznaka 400-lat Poczty Polskiej
400  Odznaka Za Zasługi dla Związku Zaw. Pracowników Łączności

401  Odznaka
402  Złota Odznaka Za Zasługi dla Energetyki
403  Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Energetyki
404  Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Energetyki

405  Odznaka Przodujący Kolejarz PRL (wzór I, z 1954r.)
406  Złota Odznaka Przodujący Kolejarz PRL (wzór II, z 1969r.)
407  Srebrna Odznaka Przodujący Kolejarz PRL (wzór II, z 1969r.)

408  Odznaka Zasłużony dla Archwistyki
409  Odznaka Za Zasługi dla Ruchu Ludowego (Witos)
410  Odznaka Za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej
411  Złota Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gosp.Wodnej
412  Srebrna Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gosp.Wodnej
413  Odznaka Zasłużony Drukarz
414  Medal Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego
415  Złota Odznaka Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego

str 83
416  Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego
417  Odznaka Rzemiosło - Za Zasługi

418  Odznaka Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego
419  Odznaka Zasłużony Dla Spółdzielczości Inwalidów420  Odznaka 100-lat Sportu Polskiego
421  Odznaka Zasłużony Trener 
422  Odznaka Ognisko Kulturystyczne TKKF Herkules
423  Złoty Medal Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe
424  Srebrny Medal Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe
425  Brązowy Medal Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe
426  Złota Odznaka Zasłużony dla Kultury Fizycznej

427  Srebrna Odznaka Zasłużony dla Kultury Fizycznej
428  Brązowa Odznaka Zasłużony dla Kultury Fizycznej
429  Odznaka Zasłużony Mistrz Sportu
430  Odznaka Mistrz Sportu

431  Odznaka Zasłużony dla TKKF
432

 

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja