Odznaczenia.pl.tl

Część IX (200-250) Medale

[JEŻELI NIE POJAWIŁY SIĘ ZDJĘCIA - STRONĘ NALEŻY ODŚWIEŻYĆ] 
 MEDALE SPORTOWE / MŁODZIEŻOWE / WOJSKOWE
 B200 - ZŁOTY MEDAL LOK - ZA WYNIKI W ZAWODACH STRZELECKICH

Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø 52mm, grubość 4,2mm

  B201 -  SREBRNY MEDAL LOK - ZA WYNIKI W ZAWODACH STRZELECKICH   

Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø 52mm, grubość 4,2mm

  B202 -  BRĄZOWY MEDAL LOK - ZA WYNIKI W ZAWODACH STRZELECKICH

Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø 52mm, grubość 4,2mm

  B203 -  ZŁOTY MEDAL LOK - ZA WYNIKI W ZAWODACH OBRONNYCH

Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø 52mm, grubość 4,2mm

  B204 - SREBRNY MEDAL LOK - ZA WYNIKI W ZAWODACH OBRONNYCH


Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø 52mm, grubość 4,2mm

  B205 - BRĄZOWY MEDAL LOK - ZA WYNIKI W ZAWODACH OBRONNYCH

Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 Ø 52mm, grubość 4,2mm

  B206 -  ZŁOTY MEDAL LOK - ZA WYNIKI W ZAWODACH MODELARSKICH
Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø 52mm, grubość 4,2mm
 
 B207 - SREBRNY MEDAL LOK - ZA WYNIKI W ZAWODACH MODELARSKICH
Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø 52mm, grubość 4,2mm
 B208 - BRĄZOWY MEDAL LOK - ZA WYNIKI W ZAWODACH MODELARSKICH
Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø 52mm, grubość 4,2mm
  B209 - ZŁOTY MEDAL LOK - ZA WYNIKI W ZAWODACH ŁĄCZNOŚCI

Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø 52mm, grubość 4,2mm

 
  B210 - SREBRNY MEDAL LOK - ZA WYNIKI W ZAWODACH ŁĄCZNOŚCI
Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø 52mm, grubość 4,2mm
               
 B211BRĄZOWY MEDAL LOK - ZA WYNIKI W ZAWODACH ŁĄCZNOŚCI
Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø 52mm, grubość 4,2mm

 
  B212 - ZŁOTY MEDAL MEDAL LOK - W ZAWODACH OBRONNYCH
Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
 
  B213 - SREBRNY MEDAL MEDAL LOK - W ZAWODACH OBRONNYCH
Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
 
  B214 - BRĄZOWY MEDAL MEDAL LOK - W ZAWODACH OBRONNYCH
Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
 
  B214A - ZŁOTY MEDAL MEDAL LOK - W ZAWODACH WODNYCH
Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
  B214B - SREBRNY MEDAL MEDAL LOK - W ZAWODACH WODNYCH
Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
 
  B214C - BRĄZOWY MEDAL MEDAL LOK - W ZAWODACH WODNYCH
Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
 
  B214D - ZŁOTY MEDAL LOK - DAR POMORZA
Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
 
  B214E - SREBRNY MEDAL LOK - DAR POMORZA
Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
 
  B214F - BRĄZOWY MEDAL LOK - DAR POMORZA
Liga Obrony Kraju
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
  B215 - MEDAL  ZŁOTY LOK - ZAWODY PŁETWONURKÓW
Wymiary: ?mm
  B216 - MEDAL SREBRNY LOK - ZAWODY PŁETWONURKÓW
Wymiary: ?mm
   B217 - MEDAL BRĄZOWY LOK - ZAWODY PŁETWONURKÓW
Wymiary: ?mm
  B218 - ZŁOTY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - POMORSKI OKRĘG WOJSKOWY
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
  B219 -  SREBRNY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - POMORSKI OKRĘG WOJSKOWY
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
  B220 - BRĄZOWY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - POMORSKI OKRĘG WOJSKOWY
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
  B221 - ZŁOTY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - WOJSKA OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
  B222 -  SREBRNY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - WOJSKA OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 Ø 70mm, grubość ?mm
  B223 - BRĄZOWY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - WOJSKA OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU             
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
 B224 - ZŁOTY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - WARSZAWSKI OKRĘG WOJSKOWY

Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm

  B225 - SREBRNY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - WARSZAWSKI OKRĘG WOJSKOWY
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
 B226 - BRĄZOWY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - WARSZAWSKI OKRĘG WOJSKOWY
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
  B227 -  ZŁOTY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - ŚLĄSKI OKRĘG WOJSKOWY
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
  B228 -  SREBRNY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - ŚLĄSKI OKRĘG WOJSKOWY
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
  B229 - BRĄZOWY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - ŚLĄSKI OKRĘG WOJSKOWY
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
  B230 - ZŁOTY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - MARYNARKA WOJENNA
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
  B231 - SREBRNY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - MARYNARKA WOJENNA
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
  B232 - BRĄZOWY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - MARYNARKA WOJENNA
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
  B233 - BRĄZOWY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - WOJSKA LOTNICZE
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
  B234 - SREBRNY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - WOJSKA LOTNICZE
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
  B235 - BRĄZOWY MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WOSF - WOJSKA LOTNICZE
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø 70mm, grubość ?mm
  B236 - ZŁOTY MEDAL XXX rocznica LWP LENINO-WARSZAWA-BERLIN
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
 
  B237 - SREBRNY MEDAL XXX roczn. LWP LENINO-WARSZAWA-BERLIN
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
  B238 - BRĄZOWY MEDAL XXX roczn. LWP LENINO-WARSZAWA-BERLIN
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm

 
  B239 - MEDAL TARCZA 1976
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
  B240 - MEDAL 100 LAT RUCHU ROBOTNICZEGO W POLSCE
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Wymiary:
 
Ø 80mm, grubość ?mm
  B241 - MEDAL POWSZECHNA SAMOOBRONA 1951-1971
Wojsko Polskie
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
  B242 - ZŁOTY MEDAL CENTRALNY KOLPORTAŻ WOJSKOWY
Wojsko Polskie
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
 
  B243 - SREBRNY MEDAL CENTRALNY KOLPORTAŻ WOJSKOWY
Wojsko Polskie
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
 
  B244 - BRĄZOWY MEDAL CENTRALNY KOLPORTAŻ WOJSKOWY
Wojsko Polskie
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
  B245 - ZŁOTY MEDAL CENTRALNY KOLPORTAŻ WOJSKOWY XXX-LAT
Wojsko Polskie
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
  B246 - SREBRNY MEDAL CENTR. KOLPORTAŻ WOJSKOWY XXX-LAT
Wojsko Polskie
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
 
 B247 - BRĄZOWY MEDAL CENTR. KOLPORTAŻ WOJSKOWY XXX-LAT
Wojsko Polskie
Wymiary:
 
Ø ?mm, grubość ?mm
  B248 - MEDAL WOJSKOWY JEDN.WOW. ZIEMI KIELCKIEJ
Wymiary: 70mm
  B249 - MEDAL
   
  B250 - MEDAL
   
   
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja