Odznaczenia.pl.tl

[A] RP Emigracja

D[JEŻELI NIE POJAWIŁY SIĘ ZDJĘCIA - STRONĘ NALEŻY ODŚWIEŻYĆ] 
 ODZNACZENIA POLSKIE NA EMIGRACJI
Spis odznaczeń (Emigracja)
 A300 - ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI Z MIECZAMI (z 1942r.)
Data uchwalenia: 19 października 1942r. (ustanowiony dekretem Prezydenta RP na uchodźstwie w Londynie) Krzyż zasługi z mieczami jest odznaczeniem wojennym. 
Data zniesienia: wstrzymane w 1926, wznowione od 1992r.

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: 23 754 szt. - wszystkich klas
Projektant: brak danych
Nadawany za: celem nagradzania czynów męstwa i odwagi, dokonanych nie bezpośrednio w walce z nieprzyjacielem oraz zasług położonych względem Państwa lub jego obywateli w warunkach szczególnego niebezpieczeństwa”.

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami (wz. z 1942r.)
 A301  - SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI Z MIECZAMI (z 1942r.)
Data uchwalenia: 19 października 1942r. (ustanowiony dekretem Prezydenta RP na uchodźstwie w Londynie) Krzyż zasługi z mieczami jest odznaczeniem wojennym. 
Data zniesienia: wstrzymane w 1926, wznowione od 1992r.

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: 23 754 szt. - wszystkich klas
Projektant: brak danych
Nadawany za: celem nagradzania czynów męstwa i odwagi, dokonanych nie bezpośrednio w walce z nieprzyjacielem oraz zasług położonych względem Państwa lub jego obywateli w warunkach szczególnego niebezpieczeństwa”.

301   Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (wz. z 1942r)
  A302 - BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI Z MIECZAMI (z 1942r.)
Data uchwalenia: 19 października 1942r. (ustanowiony dekretem Prezydenta RP na uchodźstwie w Londynie) Krzyż zasługi z mieczami jest odznaczeniem wojennym. 
Data zniesienia: wstrzymane w 1926, wznowione od 1992r.

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brązowiony

Nadano sztuk: 23 754 szt. - wszystkich klas
Projektant: brak danych
Nadawany za: celem nagradzania czynów męstwa i odwagi, dokonanych nie bezpośrednio w walce z nieprzyjacielem oraz zasług położonych względem Państwa lub jego obywateli w warunkach szczególnego niebezpieczeństwa”.

302   Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (wz. z 1942r.)
  A302A - BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI Z MIECZAMI (odm.miecze od KN)
Data uchwalenia: 19 października 1942r. (ustanowiony dekretem Prezydenta RP na uchodźstwie w Londynie) Krzyż zasługi z mieczami jest odznaczeniem wojennym. 
Data zniesienia: wstrzymane w 1926, wznowione od 1992r.

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brązowiony

Nadano sztuk: 23 754 szt. - wszystkich klas
Projektant: brak danych
Nadawany za: celem nagradzania czynów męstwa i odwagi, dokonanych nie bezpośrednio w walce z nieprzyjacielem oraz zasług położonych względem Państwa lub jego obywateli w warunkach szczególnego niebezpieczeństwa”.

302A Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (miecze od KN)
Krzyż Zasługi nadany w Palestynie.
  A303KRZYŻ WALECZNYCH 1920 (43X43mm)
Data uchwalenia: 11 sierpnia 1920 (1940r.,uchwalony dekretem z 20.09.1941r.)
Data zniesienia: 16.10.1992r. jako krzyż wojenny, nie nadawany w czasie pokoju.

Wymiary: 44x44mm
Wymiary wstążki: 40mm (zmieniono barwy wstążki: zamiast amarantowej z białymi paskami wprowadzono wstążkę białą z amarantowymi paskami)
Kruszec: brąż

Nadano sztuk: około 40 000
Projektant

Nadawany za:jako odznaczenie nadawane za czyny męstwa dokonane w czasie wojny. Mógł byc nadawany 4-krotnie, oznaczały to okucia na wstążce.

303   Krzyż Walecznych "1920" (43x43mm)
  A303A -  KRZYŻ WALECZNYCH 1940 (35X35mm)  
Odmiana mniejsza
Data uchwalenia: 11 sierpnia 1920 (1940r.,uchwalony dekretem z 20.09.1941r.)
Data zniesienia: 16.10.1992r. jako krzyż wojenny, nie nadawany w czasie pokoju.

Wymiary: 35x35mm
Wymiary wstążki: 40mm (zmieniono barwy wstążki: zamiast amarantowej z białymi paskami wprowadzono wstążkę białą z amarantowymi paskami)
Kruszec: brąż

Nadano sztuk: około 40 000
Projektant

Nadawany za:jako odznaczenie nadawane za czyny męstwa dokonane w czasie wojny. Mógł byc nadawany 4-krotnie, oznaczały to okucia na wstążce.


303A   Krzyż Walecznych "1940" (35x35mm)
  A304 - KRZYŻ PAMIĄTKOWY MONTE CASSINO  

Data uchwalenia: 26 lipca 1944r. 
Data zniesienia: (ofic. zniesiony 16.11.1992r.)

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 33mm
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: 48 608szt.
Projektant: brak danych
Nadawany za: jako odznaka pamiątkowa dla żołnierzy 2 Korpusu, uczestniczących w walkach pod Monte Cassino, celem upamiętnienia czynów oręża polskiego, dokonanych przez żołnierzy 2 Korpusu na ziemi włoskiej, ukoronowanych zdobyciem Monte Cassino.


304   Krzyż pamiątkowy Monte Cassino 
  A305 - KRZYŻ NIEPODLEGŁOSCI (odmiana z mieczami, wz.1959r.)
Data uchwalenia: 29 października 1930r. (dekretem 12.08.1954r.)
Data zniesienia: 1954-1959r.
 (nadawany na emigracji)
Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 37mm (zmiana kolorów wstążki odznaczeniowej - czerwona z czarnymi paskami)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych
Projektant: brak danych
Nadawany za: zasługi w walce.

305   Krzyż Niepodległości ( z Mieczami , wz. z 1959r.)  
  A306 - KRZYŻ NIEPODLEGŁOSCI (bez mieczy, wz.1959r.)
Data uchwalenia: 29 października 1930r. (dekretem 12.08.1954r.)
Data zniesienia: 1954-1959r.
(nadawany na emigracji)
Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 37mm (zmiana kolorów wstążki odznaczeniowej - czerwona z czarnymi paskami)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych
Projektant: brak danych
Nadawany za: zasługi w walce.

306    Krzyż Niepodległości (bez Mieczy , wz. z 1959r.)
  A307 - MEDAL NIEPODLEGŁOSCI 
Data uchwalenia: 29 października 1930r. (dekretem 12.08.1954r.)
Data zniesienia: 1954-1959r.
 (nadawany na emigracji)
Wymiary: ?mm
Wymiary wstążki: 37mm (zmiana kolorów wstążki odznaczeniowej - czerwona z czarnymi paskami)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych
Projektant: brak danych
Nadawany za: zasługi w walce.

307   Medal Niepodległości
  A308 - MEDAL WOJSKA (wzór z 1945r.) 

Data uchwalenia: 3 lipca 1945r. 
Data zniesienia: 16.10.1992r. (oficjalnie)

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: jasny brąz  (oryginał)
Kopia grawerska: kolor ciemny brąz
 
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Nadawany był żołnierzom wojsk lądowych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie za czyny dokonane w czasie II wojny światowej. Medal mógł być nadawany wielokrotnie, wyróżniały je okucia oraz naki na baretkach.

308   Medal Wojska (wz.1945r.)
  A308A - MEDAL WOJSKA (wzór z 1963r., odmiana większa)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

308A Medal Wojska (wz.1963 , odm. większa)
 A309 - MEDAL LOTNICZY (1945r.)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
INFO WIKIPEDIA

309    Medal Lotniczy (wz.1945r.) 
  A309A - MEDAL LOTNICZY (1945r.,odmiana emaliowana)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
INFO WIKIPEDIA

309A Medal Lotniczy (wz.1945 , odmiana emaliowana)  
  A310 - MEDAL MORSKI POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ (1945r.)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

310 Medal Morski Polskiej Marynarki Wojennej (wz.1945r.) 
  A311 - MEDAL MORSKI POLSKIEJ MARYNARKI HANDLOWEJ (1945r.)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

311 Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej (wz. z 1945r.)
  A312 - ZŁOTY KRZYŻ PISKUPA POLOWEGO PSŻ NA ZACH. (1940r. wyk.Londyńskie)    
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 A313 - SREBRNY KRZYŻ PISKUPA POLOWEGO PSŻ NA ZACH. (1940r. wyk.Londyńskie)   
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
  A314 - ZŁOTY KRZYŻ PISKUPA POLOWEGO PSŻ NA ZACH. (1940r. wyk.krajowe)     
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
  A315 - SREBRNY KRZYŻ PISKUPA POLOWEGO PSŻ NA ZACH. (1940r. wyk.krajowe)     
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 A316 - KRZYŻ PAMIĄTKOWY ARMII KRAJOWEJ (1966r. wyk.Londyńskie)
Uchwalone przez Rząd Polski na uchodźctwie w Londynie (w III RP w 1992r. został uznany za polskie odznaczenie wojskowe._
Data uchwalenia: 1 sierpnia 1966r. 
Data zniesienia: 8.05.1999r. (wzn.III RP 1992r.)
Waga: 25,5g (całość 28,4g)
Wymiary: 37x37mm
Waga: 25,5g (całość 28,4g)
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych

Nadawany za:  dla upamiętnienia wysiłków żołnierzy Polski Podziemnej 1939–1945.
INFO WIKIPEDIA

316 Krzyż  Armii Krajowej  (wz. z 1966r. wyk. Londyńskie)
 A317 -  KRZYŻ NARODOWEGO CZYNU ZBROJNEGO (Londyn) 
Wprowadzony zarządzeniem Rady Politycznej Narodowych Sił Zbrojnych (Londyn)
Data uchwalenia:
14.12.1944r. 
Data zniesienia: 1989r. (wzn.III RP 16.10.1992)

Wymiary: 40x40 mm
Wymiary wstążki: 36 mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: 57 szt. (na uchodźctwie)
Projektant: brak danych
Nadawany:  Jako nagroda dla osób, „które w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych położyły swą ideową postawą organizacyjną wybitne zasługi dla Narodu i Państwa Polskiego, względnie wykazały się w boju wybitnymi czynami męstwa i odwagi, albo dowodzenia”. 
INFO WIKIPEDIA

317 Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego
   A318 - KRZYŻ KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939r.  
Odznaka pamiątkowa ustanowiona dekretem Prezydenta RP na Uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego
WYKONANIE LONDYŃSKIE >>>(zdjęcie)>>>
Data uchwalenia:
01.09.1984r. 
Data zniesienia: zakończono na uchodźctwie w 1989r., trwa jako III RP 19.10.1992

Wymiary: 40x40mm (gr.3mm)
Waga: 15,6g (całość 18,4g)
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: metal posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Prawo otrzymania odznaki przysługiwało wszystkim osobom, które brały udział w działaniach wojennych przeciwko Niemcom i Związkowi Sowieckiemu we wrześniu i październiku 1939, zarówno jako zmobilizowanym żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych, jak i osobom cywilnym.
INFO WIKIPEDIA

318 Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939r. (Londyn)
   A319 - MEDAL XV-LECIA ZWIĄZKU POLSKICH SPADOCHRONIARZY W                   BERLINIE 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 38mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

319 Medal XV-lecia Związku Polskich Spadochroniarzy w Berlinie
   A320 - ZŁOTY MEDAL SKARBU NARODOWEGO
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 38mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

320 Złoty Medal Skarbu Narodowego
 A321  SREBRNY MEDAL SKARBU NARODOWEGO  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

321 Srebrny Medal Skarbu Narodowego
  A322 - BRĄZOWY MEDAL SKARBU NARODOWEGO  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

322 Brązowy Medal Skarbu Narodowego
 A323 -  ZŁOTY MEDAL 1 SAMODZIELNEJ BRYG.SPADOCHRONOWEJ
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

323 Złoty Medal 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
 A324 -  SREBRNY MEDAL 1 SAMODZIELNEJ BRYG.SPADOCHRONOWEJ
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

324 Srebrny Medal 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
  A325 -  BRĄZOWY MEDAL 1 SAMODZIELNEJ BRYG.SPADOCHRONOWEJ
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 0mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

325 Brązowy Medal 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
  A326 -  ODZNAKA HONOROWA SPK - XXV lat SPK  
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
Data uchwalenia:
1971r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary:  32mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

326 Medal Odznaka Honorowa SPK
 A327 -  KRZYŻ KOMBATANCKI SPK
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

327  Krzyż Kombatancki SPK
 A328 -  KRZYŻ ZASŁUGI SPK W WIELKIEJ BRYTANII
 
328 Krzyż Zasługi SPK w Wielkiej Brytanii
 A329 -  ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI SPK W KANADZIE
Data uchwalenia: 1966r. 
Data zniesienia: b.d.

Wymiary: 45x45 mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: złocony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
W roku 1966 z okazji 20 lecia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, dla zewnętrznego wyrażenia uznania koleżankom i kolegom oraz osobom, które w sposób wybitny przyczyniły sie do realizacji celów Stowarzyszenia. Krzyż Złoty i Krzyż Srebrny nadawany jest za pracę i zasługi położone dla realizacji celów Stowarzyszenia. Krzyż Złoty i Srebrny może być nadany trzykrotnie. Oznaką dwukrotnego nadania krzyża jest jedno metalowe okucie na wstążce a oznaką nadania trzykrotnego, dwa okucia. Kolor metalowego okucia, (ozdobionego motywem liści dębowych i żołędzi) odpowiada klasie krzyża.

329  Złoty Krzyż Zasługi SPK w Kanadzie
 A330 -  SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI SPK W KANADZIE
Data uchwalenia: 1966r. 
Data zniesienia: b.d.

Wymiary: 45x45 mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: złocony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
W roku 1966 z okazji 20 lecia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, dla zewnętrznego wyrażenia uznania koleżankom i kolegom oraz osobom, które w sposób wybitny przyczyniły sie do realizacji celów Stowarzyszenia. Krzyż Złoty i Krzyż Srebrny nadawany jest za pracę i zasługi położone dla realizacji celów Stowarzyszenia. Krzyż Złoty i Srebrny może być nadany trzykrotnie. Oznaką dwukrotnego nadania krzyża jest jedno metalowe okucie na wstążce a oznaką nadania trzykrotnego, dwa okucia. Kolor metalowego okucia, (ozdobionego motywem liści dębowych i żołędzi) odpowiada klasie krzyża.

330  Srebrny Krzyż Zasługi SPK w Kanadzie
 A331 - BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI SPK W KANADZIE
Data uchwalenia: 1966r. 
Data zniesienia: b.d.

Wymiary: 45x45 mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: złocony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: 
Za długoletnią, nieprzerwaną przynależność do Stowarzyszenia nadawany jest Krzyż Brązowy. Na wstążce Krzyża Brązowego nadanego za przynależność od lat 5 w górę umieszcza się metalową oznakę w formie złotej rzymskiej cyfry, odpowiednio do wysługi lat: V, X, XX, XXV, XXX, XL i L.

331 Brązowy Krzyż Zasługi SPK w Kanadzie
 A332 -  ZŁOTY KRZYŻ ZA WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

332 Złoty Krzyż za Wolność i Niepodległość
 A333 -  ZŁOTY KRZYŻ ZA WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ Z MIECZAMI
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

333 Złoty Krzyż za Wolność i Niepodległość z mieczami
 A334 -  MEDAL WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ (ODM. LONDYŃSKA)  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 (brak zdjęcia)
 A335 -  MEDAL WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ (ODM. KRAJOWA, PPOZŁACANA)  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 (brak zdjęcia)
 A336 - SREBRNY KRZYŻ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

336 Srebrny Krzyż za Wolność i Niepodległość
 A337 - SREBRNY KRZYŻ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ Z MIECZAMI  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

337 Srebrny Krzyż za Wolność i Niepodległość z mieczami 
   A338 - KRZYŻ PAMIĄTKOWY 1 DYWIZJI PANCERNEJ
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 43 X 42 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

338 Krzyż pamiątkowy 1 Dywizji Pancernej  
   A339 - MEDAL PAMIĄTKOWY 30 LECIA WALK 1 DYWIZJI GRENADIERÓW               WE FRANCJI
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 36mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

339 Medal pamiąt. 30-lecia Walk 1 Dywizji Grenadierów we Francji
   A340 - KRZYŻ PAMIĄTKOWY 20 DYWIZJI PIECHOTY
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: ?mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Krzyż Pamiątkowy 20 Dywizji Piechoty
   A341 - ZŁOTY KRZYŻ 50-LECIA CZYNU ZBROJNEGO W AMERYCE - I ST.
Data uchwalenia: 1967r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 37 X 38mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Krzyż 50-lecia Czynu Zbrojnego w Ameryce - I stopnia
 A342 - ZŁOTY KRZYŻ 50-LECIA CZYNU ZBROJNEGO W AMERYCE - II ST. 
Data uchwalenia: 1967r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 37 X 38mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Krzyż 50-lecia Czynu Zbrojnego w Ameryce - II stopnia
Poniżej wersja srebna.

Krzyż 50-lecia Czynu Zbrojnego w Ameryce - II stopnia odmiana
 A343 -  MEDAL PAMIĄTKOWY 50-LECIA SPK W KANADZIE
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Medal pamiątkowy 50-lecia SPK w Kanadzie
 A344 -  ZŁOTY MEDAL SWAP W 80 ROCZNICĘ REKRUTACJI DO ARMII                      POLSKIEJ W AMERYCE
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
Medal SWAP w 80 rocznicę Rekrutacji do Armii Polskiej w Ameryce
   A345 - SREBRNY MEDAL SWAP W 80 ROCZNICĘ REKRUTACJI DO ARMII               POLSKIEJ W AMERYCE 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 40mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Medal SWAP w 80 rocznicę Rekrutacji do Armii Polskiej w Ameryce
 A346 -  BRĄZOWY MEDAL SWAP W 80 ROCZNICĘ REKRUTACJI DO ARMII               POLSKIEJ W AMERYCE 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
Medal SWAP w 80 rocznicę Rekrutacji do Armii Polskiej w Ameryce
 A347 -  ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI "LEGIA HONOROWA" ZNWPA
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A348 -  MEDAL PAMIĄTKOWY 50-LECIA SWAP W AMERYCE
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Medal Pamiątkowy 50-lecia SWAP w Ameryce
Poniżej srebna odmiana.
  A349 - MEDAL PAMIĄTKOWY KARPATCZYKÓW
Odznaczenie przyznawane dla Dywizji Strzelców Karpackich
PSZnZ
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.
Wymiary: 33 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: medal za czyny bojowe i uczestnictwo w walce.


inna wstążka

Medal Paamiątkowy Karpartczyków pamiątkowy Karpatczyków
 A350 -  ZŁOTY MEDAL ZWIĄZKU ŻOŁN. KRESOWYCH W RFN
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A351 -  SREBRNY MEDAL ZWIĄZKU ŻOŁN. KRESOWYCH W RFN
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Medal Związku Żołnierzy Kresowych w RFN
 A352 - MEDAL PAMIĄTKOWY 25-LECIA BITWY POD MONTE-CASSINO   

Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju (info wikipedia)
Data uchwalenia:
 1969r. 
Data zniesienia: rocznicowe

Wymiary: 
Ø 38,3mm (grubość 2,3mm)
Wymiary wstążki: 32mm
Kruszec: brąz 

Waga: 17,5g (całość 20,0g)
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Odznaczenie Pamiątkowe  I Zjazdu ZHP w rocznicę 25-lecia Bitwy Pod Monte Cassino.


Medal Pamiątkowy 25-lecia Bitwy Pod Monte Cassino
 A353 -  KRZYŻ PAMIĄTKOWY 55 ROCZNICY BITWY POD MONTE CASSINO (odmiana z mieczami)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Krzyż Pamiątkowy 55-lecia Bitwy pod Monte cassino
 A354 -  KRZYŻ PAMIĄTKOWY 55 ROCZNICY BITWY POD MONTE CASSINO (bez z mieczy)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A355 -  MEDAL PAMIĄTKOWY W 100-ROCZN. URODZ.GEN. SIKORSKIEGO
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A356 - Krzyż „Legia Honorowa” Zw. Sokoła Polskiego we Francji
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A357 - Złoty Krzyż „Za Zasługi” Zw. Sokoła Polskiego we Francji (odm. emaliowana)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A358 - Polski Krzyż Jerozolimski
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Polski Krzyż Jerozolimski (PSZ)
Poniżej orginalny krzyż z miniaturką.
 A358A - Krzyż Jerozolimski PSZ (Legia Oficerska)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Krzyż Jerozolimski (PSZ, Oficerski -odmiana)
 A359 - Złoty Krzyż „Za Zasługi” Zw. Sokoła Polskiego we Francji (odm. bez emalii)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A360 - Srebrny Krzyż „Za Zasługi” Zw. Sokoła Polskiego we Francji (odm. bez emalii)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A361 - Brązowy Krzyż „Za Zasługi” Zw. Sokoła Polskiego we Francji (odm. bez emalii)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A362 - Złoty Krzyż „Legia Honorowa” Zw. Sokoła Polskiego w Anglii
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A363 - Srebrny Krzyż „Legia Honorowa” Zw. Sokoła Polskiego w Anglii
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Krzyż „Legia Honorowa” Zw. Sokoła Polskiego w Anglii
 A364 - Brązowy Krzyż „Legia Honorowa” Zw. Sokoła Polskiego w Anglii
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A365 - Złoty Medal Związku Sokoła Polskiego w Wielkiej Brytanii
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 38 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A366 - Srebrny Medal Związku Sokoła Polskiego w Wielkiej Brytanii
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 38 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A367 - Brązowy Medal Związku Sokoła Polskiego w Wielkiej Brytanii
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 38 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Medal Związku Sokoła Polskiego w Wielkiej Brytanii
 A368 - Złoty Krzyż Zasługi SPK w Australii
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A369 - Srebrny Krzyż Zasługi SPK w Australii
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A370 - Brązowy Krzyż Zasługi SPK w Australii
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
  A371 - KRZYŻ PAMIĄTKOWY 3 DYWIZJI STRZELCÓW KARPACKICH
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 40 X 40 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

 
   A372 - KRZYŻ 5 KRESOWEJ DYWIZJI PIECHOTY
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 40 X 40 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Krzyż 5 Kresowej Dywizji Piechoty
 A373-  MEDAL PAMIĄTKOWY 2 DYWIZJI STRZELCÓW PIESZYCH INTERNOWANYCH W SZWAJCARII 
 
Medal pam. 2 Dywizji Strzelców Pieszych Internowanych w Szwajcarii  
 A374-  MEDAL PAMIĄTKOWY WOJSKA POLSKIEGO WE WŁOSZECH 1944
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A375 -  Medal pamiątkowy 1000-lecia Polski Chrześcijańskiej
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A376 - MEDAL ZASŁUGI XX-LAT ZWIĄZKU KUPCÓW I RZEMIEŚLINKÓW POLSKICH  WE FRANCJI  
Data uchwalenia: 1955r. 
Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Medal Za Zasługi XX-lat Związku Kupców i Rzemieślników we Francji
 A377 -  Medal XV-lecia Związku Polskich Spadochroniarzy w Berlinie 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
 A378 - Odznaka „Krzyż Lotaryński” 19 i 29 Zgrupowania PP  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Odznaka „Krzyż Lotaryński” 19 i 29 Zgrupowania PP
 A379 -  Żeton pamiątkowy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej Bitwy pod Arnhem-Driel
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 A380 -  KRZYŻ KOMANDORSKI (1 KLASA) POLSKIEGO RUCHU OPORU WE               FRANCJI
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Krzyż Oficerski ZUPRO (II klasa)


 A381 -  KRZYŻ OFICERSKI (1 KLASA) POLSKIEGO RUCHU OPORU WE               FRANCJI
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

(odmiana) Krzyż Oficerski ZUPRO (II klasa)
 A382 -  MEDAL POLSKIEGO RUCHU OPORU WE  FRANCJI 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Istnieją odmiany odznaczenia z Orłem lub rozetą na wstążce.

Medal Polskiego Ruchu Oporu we Francji (ZUPRO)
 A384 -  MEDAL WDZIĘCZNOŚCI ARMII POLSKIEJ I KRAJOWEGO RUCHU OPORUWE FRANCJI (tzw. Medal Sikorski-Zdrojewski)
Medal wdzięczności Armii Polskiej i Krajowego Ruchu Oporu (wer.Francuska)
41 mm
 

(odmiana)

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja