Odznaczenia.pl.tl

Spis odznaczeń (Emigracja)

Ordery i Odznaczenia nadawane przez wladze II RP na emigracji (1939-1990) >>>
str.1
300   Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami (wz. z 1942r.)  
301   Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (wz. z 1942r.)  
302   Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (wz. z 1942r._  
302A Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (miecze od KN z 1)  
303   Krzyż Walecznych "1920" (43x43mm)  
303A Krzyz Walecznych "1940" (mniejszy)
str.2
304   Krzyż pamiątkowy Monte Cassino   
305   Krzyż Niepodległości ( z Mieczami , wz. z 1959r.)  
306    Krzyż Niepodległości (bez Mieczy , wz. z 1959r.)  
307   Medal Niepodległości  
308   Medal Wojska (wz.1945r.)  
308A Medal Wojska (wz.1963 , odm. większa)  
str.3
309    Medal Lotniczy (wz.1945r.)  
309A Medal Lotniczy (wz.1945 , odmiana emaliowana)  
310 Medal Morski Polskiej Marynarki Wojennej (wz.1945r.)  
311 Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej (wz. z 1945r.)  
312 Złoty Krzyż Biskupa Polowego PSZ na Zach. (wz.1940 wyk. Londyńskie)  
313 Srebrny Biskupa Polowego PSZ na Zach. (wz.1940 wyk. Londyńskie)  
str.4
314 Złoty Krzyż Biskupa Polowego PSZ na Zach. (wz.1940 wyk. krajowe)  
315 Srebrny Krzyż Biskupa Polowego PSZ na Zach. (wz.1940 wyk. krajowe)  
316 Krzyż Pamiatkowy Armii Krajowej  (wz. z 1966r. wyk. Londyńskie)  
317 Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego  
318 Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939r. (Londyn)
319 Medal XV-lecia Związku Polskich Spadochroniarzy w Berlinie
str.5
320 Złoty Medal Skarbu Narodowego  
321 Srebrny Medal Skarbu Narodowego  
322 Brązowy Medal Skarbu Narodowego  
323 Złoty Medal pamiątkowy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej  
324 Srebrny Medal pamiątkowy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej  
325 Brązowy Medal pamiątkowy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej  
str.6
326 Medal Odznaka Honorowa SPK  
327  Krzyż Kombatancki SPK  
328 Krzyż Zasługi SPK w Wielkiej Brytanii   
329  Złoty Krzyż Zasługi SPK w Kanadzie  
330 Srebrny Krzyż Zasługi SPK w Kanadzie  
331 Brązowy Krzyż Zasługi SPK w Kanadzie
str.7
332 Złoty Krzyż za Wolność i Niepodległość  
333  Złoty Krzyż za Wolność i Niepodległość z mieczami  
334  Medal za Wolność i Niepodległość (londyńska)  
335 Medal za Wolność i Niepodległość (wersja krajowa - pozłacana)  
336 Srebrny Krzyż za Wolność i Niepodległość  
337 Srebrny Krzyż za Wolność i Niepodległość z mieczami  
str.8
338 Krzyż pamiątkowy 1 Dywizji Pancernej  
339 Medal pamiątkowy 30-lecia Walk 1 Dywizji Grenadierów we Francji  
340 Krzyż pamiątkowy 20 Dywizji Piechoty  
341 Złoty Krzyż 50-lecia Czynu Zbrojnego SWAP w Ameryce - 1 stopnia  
342 Złoty Krzyż 50-lecia Czynu Zbrojnego SWAP w Ameryce - 2 stopnia  
343 Medal pamiątkowy 50-lecia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie  
str.9
344 Złoty Medal pam. SWAP w Ameryce w 80 rocznicę rekrutacji do Armii Polskiej  
345 Srebrny Medal pam. SWAP w Ameryce w 80 rocz. rekrutacji do Armii Polskiej  
346 Brązowy Medal pam. SWAP w Ameryce w 80 rocz.rekrutacji do Armii Polskiej  
347 Złoty Krzyż Zasługi „Legia Honorowa” Związku Narod. Polskiego w Ameryce  
348 Medal pamiątkowy 50-lecia Stow. Weteranów Armii Polskiej w Ameryce  
349 Medal pamiątkowy „Karpatczyków”  
str.10  
350 Złoty Medal Związku Żołnierzy Kresowych w RFN  
351 Srebrny Medal Związku Żołnierzy Kresowych w RFN  
352 Medal pamiątkowy 25-lecia bitwy pod Monte Cassino 1969r.  
353 Krzyż pamiątkowy 55 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino (odmian. z mieczami)  
354 Krzyż pamiątkowy 55 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino (odmian. bez  mieczy)  
355 Medal pamiątkowy w 100 rocznicę urodzin gen. W. Sikorskiego  
str.11
356 Krzyż „Legia Honorowa” Zw. Sokoła Polskiego we Francji  
357 Złoty Krzyż „Za Zasługi” Zw. Sokoła Polskiego we Francji (odm. emaliowana)  
358 Polski Krzyż Jerozolimski
358A Krzyż Jerozolimski - Oficerski
358B Krzyż Jerozolimski - Oficerski (odmiana)
359 Złoty Krzyż „Za Zasługi” Zw. Sokoła Polskiego we Francji (odm. bez emalii)  
360 Srebrny Krzyż „Za Zasługi” Zw. Sokoła Polskiego we Francji  
361 Brązowy Krzyż „Za Zasługi” Zw. Sokoła Polskiego we Francji  
str.12
362 Złoty Krzyż „Legia Honorowa” Zw. Sokoła Polskiego w Anglii  
363 Srebrny Krzyż „Legia Honorowa” Zw. Sokoła Polskiego w Anglii  
364 Brązowy Krzyż „Legia Honorowa” Zw. Sokoła Polskiego w Anglii  
365 Złoty Medal Związku Sokoła Polskiego w Wielkiej Brytanii  
366 Srebrny Medal Związku Sokoła Polskiego w Wielkiej Brytanii  
367 Brązowy Medal Związku Sokoła Polskiego w Wielkiej Brytanii  
str.13
368 Złoty Krzyż Zasługi SPK w Australii  
369 Srebrny Krzyż Zasługi SPK w Australii  
370 Brązowy Krzyż Zasługi SPK w Australii  
371  Krzyż pamiątkowy 3 Dywizji Strzelców Karpackich
372 Krzyż pamiątkowy 5 Kresowej Dywizji Piechoty 
373  Medal pam. 2 Dywizji strzelców Pieszych internowanych w Szwajcarii
str.14
374 Medal Pamiątkowy Wojska Polskiego we Włoszech 1944
375  Medal pamiątkowy 1000-lecia Polski Chrześcijańskiej
376  Medal Zasługi XX-lat Rzemiosła Polskiego we Francji 
377  Medal XV-lecia Związku Polskich Spadochroniarzy w Berlinie
378  Odznaka „Krzyż Lotaryński” 19 i 29 Zgrupowania PP
379  Żeton pamiątkowy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej Bitwy pod Arnhem-Driel
str.15
380    Krzyż Komandorski (1 klasy) Krzyża Zasługi ZUPRO we Francji
380A Krzyż Komandorski (1 klasy) Krzyża Zasługi ZUPRO we Francji
381    Krzyż Oficerski (2 klasy) Krzyża Zasługi ZUPRO we Francji
381A Krzyż Oficerski (2 klasy) Krzyża Zasługi ZUPRO we Francji (odmiana)
382    Medal Polskiego Ruchu Oporu we Francji 
382A
str.16
383    Medal wdzięczności Armii Polskiej i Krajowego Ruchu Oporu (wer.krajowa)
384    Medal wdzięczności Armii Polskiej i Krajowego Ruchu Oporu (wer.Francuska)
385    Medal wdzięczności Armii Polskiej i Krajowego Ruchu Oporu (wer.Francuska) odmiana
386    Krzyż „Weterana Walk” 1 klasy
387    Krzyż „Weterana Walk” 2 klasy
388    Medal pamiątkowy 50-lecia ZPN „Cześć Zasłudze” Brooklyn N. Y.
str.17
389    Medal pamiątkowy Europy
390    Krzyż Ligi Morskiej
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja