Odznaczenia.pl.tl

[A] Odz. II RP (spis)

Cz.I Odznaczenia Państwowe >>> 
 
str.1
1 Order Orła Białego  
2 Order Virtuti Militari (I -klasy)  
3 Order Virtuti Militari (II -klasy)    
4 Order Virtuti Militari (III -klasy)    
5 Order Virtuti Militari (IV -klasy)    
6 Order Virtuti Militari (V -klasy)    
str.2
7 Order Odrodzenia Polski (I-klasy)  
8 Order Odrodzenia Polski (II-klasy)  
9 Order Odrodzenia Polski (III-klasy)  
10 Krzyż Niepodległości (odmiana z mieczami)  
10a Krzyż Niepodległości (odmiana bez mieczy)  
11 Order Odrodzenia Polski (IV-klasy)  
str.3
12 Order Odrodzenia Polski (V-klasy)  
13 Krzyż Walecznych  
14 Krzyż Ochotniczy za Wojnę * - nie nadawany  
15 Krzyż Zasługi za Dzielność  
16 Krzyż Zasługi (Złoty)  
17 Medal Niepodległości  
str.4
18 Medal Ochotniczy za Wojnę * - nie nadawany  
19 Krzyż Zasługi (srebrny)  
20 Krzyż Zasługi (brązowy)  
21 Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej **  
22 Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi **  
22a Odznaka Pamiątkowa "Krzyż na Śląskiej Wstędze Zasługi"  
str.5
23 Medal za Ratowanie Ginących  
24 Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921  
25 Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości  
26 Medal 3 Maja  
27 Medal za Długoletnią Służbę XXX lat - (złoty) - nie nadawany  
28 Medal za Długoletnią Służbę XX lat - (srebrny)  
29 Medal za Długoletnią Służbę X lat - (brązowy)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(*) W czerwcu 1939 roku zostały utworzone dwa odznaczenia (Dz.U.R.P. nr 58 z 1939r. poz 378), miały być nadawane jako wyróżnienie za ochotniczą służbę w Wojsku Polskim w latach 1918-1921. Z powodu wybuchu II Wojny Światowej nie zostały wykonane i nadane.    
(**) Odznaczenia równorzędne, zakładane w kolejności otrzymania.
 
Cz.II Odznaczenia Resortowe II RP >>>
 
str.6 
30         Odznaka za Rany i Kontuzje (z gwiazdkami)  
31         Złoty Wawrzyn Akademicki wz. z 1934r.  
32         Srebrny Wawrzyn Akademicki wz. z 1934r.  
33         Gwiazda Rycerzy Śierci (Gwiazda Waleczności Armii gen. Bułak-Bałachowicza)
34         Krzyż Waleczności Armii gen. Bułak-Bałachowicza 
35         Medal "Poległym cześć"
str.7
36         Odznaka Honorowa Związku Powstańców i Byłych Żołnierzy  
37         Krzyż pam. 70-lecia Powstania Styczniowego
38         Krzyż pam. 70-lecia Powstania Styczniowego (odmiana)
39         Krzyż byłych Więźniów Ideowych
40         Krzyż Wyzwolenia Związku Uczestników Oswobodzenia Krakowa
41         Medal „Na pamiątkę oswobodzenia Krakowa od zaborów”
str.8
42         Krzyż „Cnocie Wojskowej” (emalia czarna)
43         Krzyż Armii Ochotniczej 1920
44         Odznaka Pamiątkowa I Legionu Puławskiego  
45         Krzyż Wołynia z Szablami  
46         Krzyż Wołynia z Mieczami  
47         Krzyż Wołynia
str.9
48         Honorowy Krzyż Plebiscytowy
49         Odznaka Honorowa 2 Batalionu Wojsk Powstańczych Górnego Śląska
50         Gwiazda Górnego Śląska
50a       Gwiazda Górnego Śląska (odmiana)
51         Medal pamiątkowy za Obronę Śląska Cieszyńskiego  
52         Krzyż pam. za Obronę Śląska Cieszyńskiego 1 klasy  
53         Krzyż pam. za Obronę Śląska Cieszyńskiego 2 klasy
str.10
54         Złoty Medal Pamiątkowy "Śląsk WIecznie z Nami" 1938  
55         Srebrny Medal Pamiątkowy "Śląsk WIecznie z Nami" 1938  
56         Brązowy Medal Pamiątkowy "Śląsk WIecznie z Nami" 1938
57         Złota Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej  
58         Srebrna Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej  
59         Brązowa Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
str.11
60         Krzyż Wielkopolski Towarzystwa Powstańców i Wojaków "twp" (Wielkopolskie powst.) 
61         Odznaka Pamiątkowa NKSL "Za Waleczność
62         Odznaka Pamiątkowa NKSL "Za Waleczność (odmiana z wieńcem złotym)
62a       Odznaka Pamiątkowa NKSL "Za Waleczność" (odmiana z wieńcem srebrnym)
63         Krzyż ZTPiW „ZA ZASŁUGĘ”
64         Odznaka pam. ZTPiW „B”
65         Odznaka pam. ZTPiW „W”
str.12
61a       Krzyż Pamiątkowy Rady Ludowej Miasta Poznania "Za Waleczność"
61b       Krzyż Pamiątkowy Rady Ludowej Miasta Poznania "Zasłudze Obywatelskiej"
61c       Odznaka Pamiątkowa Miejskiej Komendy Straży Ludowej "Za Waleczność"
61d       Odznaka Pamiątkowa Miejskiej Komendy Straży Ludowej "Za Waleczność" (odm. z emalią)
70         Odznaka "Wielkopolska Matkom Poległym" oraz Odznaka 1 Batalion Pogranicza Poznań
71         Medal "Śląsk Nasz" 1921
str.13
72         Odznaka „Wybuch Amunicji” (wersja specjalna)  
73         Odznaka „Wybuch Amunicji” (wersja popularna)  
74         Odznaka Milicji Obywatelskiej m. Lwowa  
75         Krzyż Sokoła Lwowskiego  
76         Odznaka pamiątkowa Sokoła Lwowskiego
77         Krzyż 1 Załogi Szkoły Sienkiewicza  
str.14
78         Odznaka 1 Odcinka Obrony Lwowa  
79         Odznaka 2 Odcinka Obrony Lwowa  
80         Odznaka 3 Odcinka Obrony Lwowa (wersja z szablami)  
81         Odznaka 3 Odcinka Obrony Lwowa (wersja bez szabel)  
82         Odznaka 4 Odcinka Obrony Lwowa  
83         Odznaka 5 Odcinka Obrony Lwowa  
str.15
84         Odznaka Pamiątkowa 1 Szwadron Kawalerii Lwowskiej "Wilki"
85         Odznaka Pamiątkowa 1 Szwadron Kawalerii Lwowskiej "Wilki" (odmiana)
86         Krzyż Obrońców Węzła Zagórskiego  
87         Krzyż 10-lecia M. S. O. „ZA ZASŁUGI”
88         Gwiazda Przemyśla (z gwiazdką)
89         Krzyż Obrońców Lwowa
str.16
90         Odzn. Zaszczytne Polskiego Związku Tow. Gimnastycznych „SOKÓŁ”
91         Medal Pamiątkowy Zlot Sokoli we Lwowie 1893-1933
92         Odznaka Pamiątkowa "Krzyż II Kompanii Szturmowej" (Strarcka)
93         Krzyż VI Baonu Szturmowego
94         Odznaka 1 Załogi Lewandówki
95         Krzyż 1 Załogi Lewandówki
str.17
96         Krzyż Za Zadwórze
97         Medal Pamiątkowy II Marszu Zadwórze
98         Krzyż Pamiątkowy III Marszu „Zadwórze - Lwów” z 1929r.
99         Odznaka Honorowa 1 Lwowoskiego Oddziału Legii Kobiet
100       Śląski Krzyż Powstańczy Samarytański (Katowice)
101       Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża I stopnia 
101a     Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża II stopnia
str.18
102         Złoty Medal PCK  
103         Srebrny Medal PCK  
104         Brązowy Medal PCK  
105         Złoty Krzyż PCK  
106         Srebrny Krzyż PCK  
107         Brązowy Krzyż PCK
str.19
108         Złoty medal strażacki "Sami sobie"  
109         Srebrny medal strażacki "Sami sobie"  
110         Brązowy medal strażacki "Sami sobie" 
111         Złoty Medal "Za zasługi dla pożarnictwa" ZGP  
112         Srebrny Medal "Za zasługi dla pożarnictwa" ZGP  
113         Brązowy Medal "Za zasługi dla pożarnictwa" ZGP
str.20 
114         Medal za Długoletnią nieskazitelną Służbę (straż pożarna)
115         Krzyż Za Dzielnośc i Odwagę 
116         Znak ZGP
117         Medal Strażacki Kielce
118         Złoty Medal X-lecia ZSP w Czechosłowacji
119         Srebrny Medal X-lecia ZSP w Czechosłowacji
str.21
119a       Złoty Medal 55-lecia Małopolskiej SP ZSP
119b       Srebrny Medal 55-lecia Małopolskiej SP ZSP
119c       Brązowy Medal 55-lecia Małopolskiej SP ZSP
119d
119e
119f
 
 
Cz.III Odznaczenia Resortowe II RP >>>
 
str.22
120         Medal "W XV rocznicę dostępu do morza" Liga Morska i Kolonialna 
121         Medal X-rocznica odzyskania Niepodległości  
122         Medal X rocznicę odparcia bolszewików  
123         Medal w X rocznicę Odrodzenia Polski
124         Medal w 500 rocznicę Pogromu Krzyżaków pod Grunwaldem
125         Medal Polska za Bolesława Chrobrego (odzn.prywatne)
str.23  
126         Medal "Kolejowe Przysposobienie Wojskowe" 1932
127         Krzyż Wojskowej Straży Kolejowej 1918-1920
128         Medal Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa  
129         Medal XIV Zjadz lekarzy i Przyrodników - Poznań 1933 
130         Medal w 10rocznicę Niepodl Woj.Nowogrodzkie 
131         Medal Za Waleczność 1918-1920
str.24
132         Krzyż Członkowski Zjednoczenia Bractw Strzeleckich RP
133         Medal Komisji Plebiscytowej na Górnym Sląsku 1922
134         Odznaka Sportowa Towarzystw Powstańców i Wojaków w Steszewie
135         Medal "Towarzysz Broni 1864/65"
136         Medal Związku Strzeleckiego 5. S.B.K. 1936 - III miejsce
137         Śląska Izba Rolnicza - Za długoletnią wierną służbę
str.25
138         Powszechna Wystawa Krajowa Poznań 1929
139         Obrona Przeciwlotnicza i Gazowa
140         Srebrna Odznaka Za Ofiarną Pracę 1931 - Powszechny Spis Ludności
141         Brązowa Odznaka Za Ofiarną Pracę 1931 - Powszechny Spis Ludności
142         Medal Min.Rolnictwa - Za Pracę i Zasługę
143         Medal Nagrodowy - Za Zasługi Rolnicze
str.26
144         
145        
146         
147         Medal w 15 Rocznice Armii Polskiej w Ameryce- Sokolnictwo Polskie w Ameryce 1917-1938
148         Sr. Medal Pam. I Polskiego Korp. Weteranów Wojsk. im. gen. Józefa Hallera w Podgórzu (X-lecie)
149         Br. Medal Pam. I Polskiego Korp. Weteranów Wojsk. im. gen. Józefa Hallera w Podgórzu (X-lecie)

ODZNAKI NA EMIGRACJI (UCHODŹCTWIE) Armii Gen.Hallera
str.27
150         Miecze Hallerowskie (z napisem „AMERYKA”)
151         Miecze Hallerowskie (bez napisu)  
152         Srebrny Medal pamiątkowy gen. J. Hallera
153         Złoty Medal pamiątkowy b. Armii gen. J. Hallera (XV-lecie)  
154         Srebrny Medal pamiątkowy b. Armii gen. J. Hallera (XV-lecie)  
155         Brązowy Medal pamiątkowy b. Armii gen. J. Hallera (XV-lecie)
str.28  
156         Srebrny Krzyż pam. XV-lecia Czynu Zbrojn. Wychodźstwa Polskiego w Ameryce  
157         Brązowy Krzyż pam. XV-lecia Czynu Zbrojn. Wychodźstwa Polskiego w Ameryce
158         Odznaka pamiątkowa Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki  
159         Odznaka pamiątkowa Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki - odmiana emaliowana 
160         Legiony Wojny Napoleońskiej 1860-1863
161         Brązowy Medal pamiątkowy gen. J. Hallera
str.29
162         Srebrny Medal pamiątkowy Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (X-lecie)  
163         Brązowy Medal pamiątkowy Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (X-lecie)  
164         Srebrny Medal pamiątkowy Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (XV-lecie)  
165         Brązowy Medal pamiątkowy Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (XV-lecie)  
166a       Złoty Medal SWAP "Pamiątka wycieczki do Polski 1927"
166b       Srebrny Medal SWAP "Pamiątka wycieczki do Polski 1927"
166c       Brązowy Medal SWAP "Pamiątka wycieczki do Polski 1927"
str.30
167a
167b
167c
167d
167e
167f
str.31
168         Odznaka Pam. internowanych Legionistów (na Węgrzech)  
169         Odznaka Pam. internowanych Legionistów Huszt-Rarańcza (na Węgrzech) - odmiana  
170         Odznaka Pam. internowanych Legionistów Huszt-Rarańcza (na Węgrzech) - odmiana
171         Medal Polacy Honwedzi 1848-49 Na Pamiątkę Pobytu w Budapeszcie
172         Odznaka pamiątkowa Internowanych w Maramaros-Sziget (Węgry)
173         Krzyż Obrona Mienia Polskiego w Rosji
str.32
174         Medal Unia Polska - Z okazji Poświęcenia Domu Unii Polskiej w Ameryce
175         Medal Medal z Okazji odsłonięcia pomnika Pułaskiego 1938r.
176         Medal Na Pamiątkę wycieczki do Polski ZNPwA 1928r.
177         Medal Zjazd Zwązku Śp.Polskich Chicago 1937
178         Medal Za wierną Służbę - Chicago
179         Medal pam. 150-lecia śmierci gen. Kazimierza Pułaskiego dla polskich kolonistów w USA  
str.33
180         Medal SZRPP Łobzów 1928
181         Medal Piotrków Łódź 1.VII.1931
182         Medal 21 Baon KOP Niemięnczyn 1928
183         Odznaka Pamiątkowa Krzyż 10-lecia Wkroczenia Strzelców do Kielc 1914-1924
184         Krzyż Pamiątkowy Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej
185         Odznaka Pamiątkowa - Pielgrzymka do Polski 1928 ZPWA
str.34
186         Żeton pamiątkowy "Kazimierz Pułaski - polsko amerykański patriota" 1929 rok
187         
188
189
190
191
str.35
192
193
194
195
196
197
198
199

 
Cz.IV Odznaczenia Organizacyjne, sportowe, inne II RP >>>
 
str.36
200        Medal 1 miejsce Działoczyny - 1938
201        Medal Sportowy KS Grafika I miejsce 1939
202        Medal Za Strzelectwo 1929r.
203        Medal Sportowy Za Biegi 1930r.
204        Medal Sportowy ŻKS Za Kolarstwo 1927r.
205        Medal Sportowy ŻKS Za Kolarstwo 1929r.
str.37
206        Medal Łódzki Związek Gier Sportowych 1929
207        Medal Sportowy ŻKS Za Kolarstwo 1931r.
208
209
210
211
str.38
212
213
214
215
216
217
 
 
Cz.V Odznaczenia Zagraniczne przyznawane Polakom >>>
str.44
250         Medal Ruchu Oporu (Francja)
251         Medal za Wojnę - War Medal (Wlk.Brytania)
252         Gwiazda za Wojnę 1929-1945 (Wlk.Brytania)
253         Gwiazda Atlantyku (Wlk.Brytania)
254         Gwiazda Afryki (Wlk.Brytania)
255         Gwiazda Pacyfiku (Wlk.Brytania)
str.45
256         Gwiazda za Francję i Niemcy (Wlk.Brytania)
257         Gwiazda Załóg Lotniczych Europy (Wlk.Brytania)
258         Gwiazda Arktyki (Wlk.Brytania)
259         Gwiazda Włoch (Wlk.Brytania) + polska miniaturka
260         Medal Obrony (Wlk.Brytania)
261         Medal za wojnę 1939-1945 (Francja)
str.46
262         Krzyż Kombatantów Wolontariuszy (Francja)
263         Zaszczytny Krzyż Lotniczy (USA)
263A      Zaszczytny Krzyż Lotniczy - odmiana złota (USA)
263B      
Zaszczytny Krzyż Lotniczy - odmiana srebrna (USA)
264         Medal Ruchu Oporu (Grecja)
265
str.47
266
267
268
269
270
271
str.48
272
273
273a
273b
273c
274          Gwiazda za Wojnę 1914 (Wlk.Brytania)

str.49       Medal Victorii (Zwycięstwa)
275         Wielka Brytania - Allied Victory Medal (I WŚ)
276         Francja - Médaille Interalliée de la Victoire 1914–1918 (I WŚ)
277         USA - World War I Victory Medal (United States) (I WŚ)
278         Belgia - Inter-Allied Victory Medal (Belgium) (I WŚ)
279         Portugalia - Portuguese Victory Medals (I WŚ)
280          Czechy - Medal Zwycięstwa - Viktorii 
(I WŚ)
str.49
281          
Polska - Medal Zwycięstwa - Viktorii (I WŚ)
282          
Włochy - Medal Zwycięstwa - Viktorii (I WŚ)
283          
Brazylia - Medal Zwycięstwa - Viktorii (I WŚ)
284          
Grecja - Medal Zwycięstwa - Viktorii (I WŚ)
285          
Japonia - Medal Zwycięstwa - Viktorii (I WŚ)
286          
Kuba - Medal Zwycięstwa - Viktorii (I WŚ)
str.50
287          
Rumunia - Medal Zwycięstwa - Viktorii (I WŚ)
288          
RPA - Medal Zwycięstwa - Viktorii (I WŚ)
289          
Syjam - Medal Zwycięstwa - Viktorii (I WŚ)
290          
USA - Medal Zwycięstwa - Viktorii (II WŚ)
291
292
str.51
292a
292b
292c
292d
292e
292f
str.53      Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - odznaki
293
294            Odznaka pamiątkowa Znak Pancerny
295            Odznaka pamiątkowa 5 Kresowej Dywizji Piechoty
296            Odznaka pamiątkowa 2 Grupy Artylerii
297            Odznaka pamiątka 2 Bataliony Grenadierów Brygady Strzelców
298            Odznaka pamiątkowa 2 Korpusu Polskiego
str.54     Polskie wojska walczące w Anglii (lotnictwo)
299a          Dywizjon 300
299b          Dywizjon 301
299c          Dywizjon 302
299d          Dywizjon 303
299e          Dywizjon 304
299f          Dywizjon 304 (odmiana bez emalii)
str.55
299g         Dywizjon 305
299h         Dywizjon 306
299i          Dywizjon 307
299j          Dywizjon 308
299k         Dywizjon 309
299l          Dywizjon 315
str.56
299m        Dywizjon 316
299n         Dywizjon 317
299o         Dywizjon 318
299p         Dywizjon 663
299r          Odznala PZM (Polski Zespół Myśliwski)
299s
 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja