Odznaczenia.pl.tl

Cz.III Resortowe, Na uchodźstwie

Jeżeli nie pojawiły się zdjęcia - stronę należy odświeżyć >>>   
[ 120-149]  INNE ODZNACZENIA OKRESU II RP 
[ 150-199] ODZNACZENIA POLSKIE NA UCHODŹTWIE-EMIGRACJI
>
  A-120 MEDAL W XV ROCZNICĘ DOSTĘPU DO MORZA
Liga Morska i Kolonialna
Data uchwalenia: 1935
Data zniesienia: rocznicowy
 
Wymiary: 34mm
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: T. Breyer

  A-121 MEDAL X ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Data uchwalenia: 1928
Data zniesienia: rocznicowy
 
Wymiary: 34mm
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: T. Breyer
  A-122 MEDAL W X ROCZNICĘ ODPARCIA BOLSZEWIKÓW
Data uchwalenia: 1928
Data zniesienia: rocznicowy

Wymiary: 27 mm
Kruszec: brąz
  A-123 MEDAL W X ROCZNICĘ ODRODZENIA POLSKI
Data uchwalenia: 1928
Data zniesienia: rocznicowy

Wymiary: 27 mm
Kruszec: brąz
  A-124 MEDAL W 500 ROCZNICĘ POGROMU KRZYŻAKÓ POD GRUNWALDEM
 
  A-125 MEDAL POLSKA ZA BOLESŁAWA CHROBREGO
Odznaczenie prywatne  
  A-126 MEDAL KOLEJOWE PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE
Data uchwalenia: 1932r.
Kruszec: mosiądz
 
  A-127 KRZYŻ WOJSKOWEJ STRAŻY KOLEJOWEJ

Data uchwalenia: 1918-1920r.
Wymiary: 39 X 43 mm
Kruszec: mosiądz

 
  A-128 MEDAL NAGRODA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
 
  A-129 MEDAL IV ZJAZD LEKARZY I PRZYRODNIKÓW POLSKICH W POZNANIU 12-15.09.1933
 
 A-130 MEDAL W 10 ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI WOJEWÓDZTWO NOWOGRÓDZKIE
   
  A-131 MEDAL ZA WALECZNOŚĆ
Odznaczenie z okresu walki o niepodległość.
Wymiary: 41x45 mm
  A-132 KRZYŻ CZŁONKOWSKI ZJEDNOCZENIA BRACTW STRZELECKICH
 
  A-133 MEDAL KOMISJI PLEBUSCYTOWEJ NA GÓRNYM ŚLASKU 1922
 
  A-134 ODZNAKA SPORTOWA TOWARZYSTW POWSTAŃCÓW I WOJAKÓW W STESZEWIE
 Powstanie Wielkopolskie
  A-135 MEDAL TOWARZYSZ BRONI 1863/64
Wymiary: 33 mm
Srebro
 A-136 Medal Związku Strzeleckiego 5. S.B.K. 1936 - III miejsce
Wymiary: 32 mm
  A-137 ŚLĄSKA IZBA ROLICZA - ZA DŁUGOLETNIIĄ WIERNĄ SŁUŻBĘ
 
  A-138 POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA - POZNAŃ 1929
 
  A-139 OBRONAPRZECIWLOTNICZA I GAZOWA
 
  A-140 SREBRNA ODZNAKA ZA OFIARNĄ PRACĘ 1931
 
  A-141 BRĄZOWA ODZNAKA ZA OFIARNĄ PRACĘ 1931
 
 A-142 Medal Za Pracę i Zasługę - Ministerstwo Rolnictwa
 
  A-143 Medal Nagrodowy Za Zasługi Rolnicze  
 
  A-144 Medal 
   
  A-145 Medal 
   
  A-146 Medal 
   
  A-147 Medal w Pietnastą Rocznicę Armii Polskiej w Ameryce - Sokolnictwo Polskie w Ameryce 1918-1938
 
  A-148 Srebrny Medal pamiątkowy I Polskiego Korpusu Weteranów Wojskowych im. gen. Józefa Hallera w Podgórzu (X-lecie)
Wymiary: 37 mm
Brąz srebrzony
  A-149 Brązowy Medal pamiątkowy I Polskiego Korpusu Weteranów Wojskowych im. gen. Józefa Hallera w Podgórzu (X-lecie)
   
  A-150 ODZNAKA PAMIĄTKOWA "MIECZE HALLEROWSKIE" z napisem
Na zdjęciu dwie odmiany z napisem "Ameryka" nadawane przez Stowarzyszenie Armii Polskiej w Ameryce (SWAP)
Data uchwalenia: (1924?) 
Data zniesienia: brak danych

Wymiary: 31x42 mm
Wymiary wstążki: ?mm
Kruszec: tombak srebrzony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
pamiątkowa odznaka przyznawana żołnierzom Armii Polskiej we Francji w okresie II Rzeczypospolitej
INFO WIKIPEDIA
  A-151 ODZNAKA PAMIĄTKOWA "MIECZE HALLEROWSKIE"   
Związek Hallerczyków (nadawane w Polsce)
Data uchwalenia: (1924?) 
Data zniesienia: brak danych

Wymiary: 31x42 mm
Wymiary wstążki: ?mm
Kruszec: tombak srebrzony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
pamiątkowa odznaka przyznawana żołnierzom Armii Polskiej we Francji w okresie II Rzeczypospolitej
INFO WIKIPEDIA
  A-152 SREBRNY MEDAL PAMIĄTKOWY GEN. J.HALLERA 
   (brak zdjęcia)
  A-153 ZŁOTY MEDAL PAMIĄTKOWY BYŁEJ ARMII GEN.J.HALLERA                  (XV LECIE)
 
  A-154 SREBRNY MEDAL PAMIĄTKOWY BYŁEJ ARMII GEN.J.HALLERA                  (XV LECIE)
Data uchwalenia: brak danych
Data zniesienia: brak danych
 
Wymiary: 40mm
Wymiary wstążki: ?mm
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
Medal Pamiątkowy na XV-lecie
  A-155 BRĄZOWY MEDAL PAMIĄTKOWY BYŁEJ ARMII GEN.J.HALLERA                  (XV LECIE)
Data uchwalenia: brak danych
Data zniesienia: brak danych
 
Wymiary: 40mm
Wymiary wstążki: ?mm
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
Medal Pamiątkowy na XV-lecie
  A-156 SREBRNY KRZYŻ PAMIĄTKOWY XV-LECIA CZYNU ZBROJNEGO WYCHODŹSTWA POLSKIEGO W AMERYCE

Krzyż Pamiątkowy Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce "Za zasługi dla Polski przy organizowaniu zbrojnego czynu Wychodźtwa w latach 1916-17-18"

Data uchwalenia: brak danych
Data zniesienia: brak danych
 
Wymiary: 35 X 37 mm
Wymiary wstążki: ?mm
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 

 (brak zdjęcia)
  A-157 BRĄZOWYKRZYŻ PAMIĄTKOWY XV-LECIA CZYNU ZBROJNEGO WYCHODŹSTWA POLSKIEGO W AMERYCE

Krzyż Pamiątkowy Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce "Za zasługi dla Polski przy organizowaniu zbrojnego czynu Wychodźtwa w latach 1916-17-18"

Data uchwalenia: brak danych
Data zniesienia: brak danych
 
Wymiary: 35 X 37 mm
Wymiary wstążki: ?mm
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 

  A-158 ODZNAKA PAMIĄTKOWA KRZYŻ ŻOŁNIERZY POLSKICH Z AMERYKI
Data uchwalenia: brak danych
Data zniesienia: brak danych
 
Wymiary: 53x53 mm
Wymiary wstążki: ?mm
Kruszec: mosiądz

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
 (brak zdjęcia)
  A-159 ODZNAKA PAMIĄTKOWA KRZYŻ ŻOŁNIERZY POLSKICH Z AMERYKI (odmiana)
Data uchwalenia: brak danych
Data zniesienia: brak danych
 
Wymiary: 
45x48 mm
Wymiary wstążki: ?mm
Kruszec: mosiądz

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
 (brak zdjęcia)
 A-160 LEGIONY WOJNY NAPOLEOŃSKIEJ 1860-1863 
 
  A-161 BRĄZOWY MEDAL PAMIĄTKOWY GEN. J.HALLERA
   
  A-162 SREBRNY MEDAL PAMIĄTKOWY WETERANÓW ARMII POLSKIEJ W AMERYCE X-LAT
   (brak zdjęcia)
  A-163 BRĄZOWY MEDAL PAMIĄTKOWY WETERANÓW ARMII POLSKIEJ W AMERYCE X-LAT
   (brak zdjęcia)
  A-164 SREBRNY MEDAL PAMIĄTKOWY WETERANÓW ARMII POLSKIEJ W AMERYCE XV-LAT
   (brak zdjęcia)
  A-165 BRĄZOWY MEDAL PAMIĄTKOWY WETERANÓW ARMII POLSKIEJ W AMERYCE XV-LAT
   (brak zdjęcia)
  A-166A ZŁOTY MEDAL SWAP "PAMIĄTKA WYCIECZKI DO POLSKI 1927"
   (brak zdjęcia)
  A-166B SREBRNY MEDAL SWAP "PAMIĄTKA WYCIECZKI DO POLSKI 1927"
   (brak zdjęcia)
  A-166C BRĄZOWY MEDAL SWAP "PAMIĄTKA WYCIECZKI DO POLSKI 1927"
 
  A-167 medal
   (brak zdjęcia)
  A-168 ODZNAKA PAMIĘCI INTERNOWANYCH LEGIONISTÓW NA WĘGRZECH JUSZT-RARAŃCZA 
Na zdjęciu oryginał
Waga: kopia 7,3g (całość 10,2g)
  A-169 ODZNAKA PAMIĘCI INTERNOWANYCH LEGIONISTÓW NA WĘGRZECH JUSZT-RARAŃCZA (odmiana)
 
  A-170 ODZNAKA PAMIĘCI INTERNOWANYCH LEGIONISTÓW NA WĘGRZECH JUSZT-RARAŃCZA (odmiana)
 
  A-171 MEDAL POLACY-HONWEDZI 1848-49 NA PAMIĄTKĘ POBYTU W BUDAPESZCIE
 
  A-172 ODZNAKA PAMIĄTKOWA INTERNOWANYCH W MARAMAROS-SZIGET (WĘGRY)
 Wymiary: 35 X 37 mm
  A-173 KRZYŻ OBRONA MIENIA POLSKIEGO W ROSJI
 
  A-174 MEDAL UNIA POLSKA - Z OKAZJI POŚWIĘCENIA DOMU UNII POLSKIEJ W AMERYCE
Pamiatka Poświęcenia Domu Unii Polskiej w Buffalo NY, dn.29.08.1915r.

Data uchwalenia: 29.08.1915r.
Data zniesienia: rocznicowe

 (brak zdjęcia)
  A-175 MEDAL Z OKAZJI ODSŁONIĘCIA POMNIKA PUŁASKIEGO 1938r.
   (brak zdjęcia)
 A-176 MEDAL ZA PAMIĄTKĘ WYCIECZKI DO POLSKI ZNPWA 1928r.
Medal Pamiątkowy "Na pamiątkę wycieczki do Polski Związku Narodowego Polskiego w Ameryce 1928"
wymiary: 38mm
  A-177 MEDAL ZJAZDU ZWIĄZKU ŚP.POLSKICH - CHICIAGO 1937
   (brak zdjęcia)
  A-178 MEDAL ZA WIERNĄ SŁUŻBE - CHICIAGO
   (brak zdjęcia)
  A-179 MEDAL PAMIĄTKOWY 150-LECIA ŚMIERCI GEN.PUŁASKIEGO DLA POLSKICH KOLONISTÓW W USA
 
  A-180 MEDAL SZRPP ŁOBZÓW 1928 
 
  A-181 MEDAL PIOTRKÓ-LWÓW 1931
   
  A-182 MEDAL 21 BAON KOP NIEMIĘNCZYN 1928
 
  A-183 ODZNAKA PAMIĄTKOWA KRZYŻ 10-LECIA WKROCZENIA STRZELCÓW DO KIELC 1914-1924
Wymiary: 51 x 55 mm
  A-184 KRZYŻ PAMIĄTKOWY MAŁOPOLSKICH ODDZIAŁÓW ARMII OCHOTNICZEJ
Wymiary: 44 x 45 mm
  A-185 Odznaka Pamiątkowa - PiElgrzymka do Polski 1928 - ZPWA
 ZPWA - Związek Polek w Ameryce
Rozmiar: 32mm
  A-186 Żeton pamiątkowy "Kazimierz Pułaski - polsko amerykański patriota" 1929 rok
 
  A-187 
   
  A-188 
   
  A-189 
   
  A-190
   
  A-191
   
  A-192 MEDAL
   
  A-193 MEDAL
   
  A-194 MEDAL
   
  A-195 MEDAL
   
  A-196 MEDAL
   
  A-197 MEDAL
   
  A-198 MEDAL
   
  A-199 MEDAL
   
Część IV - Odznaczenia II RP sportowe, organizacyjne, inne >>>

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja