Odznaczenia.pl.tl

[S] Radzieckie

SZCZEGÓŁOWY OPIS ODZNACZEŃ RADZIECKICH TUTAJ >>>
Jeżeli nie pojawiły się zdjęcia - stronę należy odświeżyć >>>   
>
 TYTUŁY HONOROWE
 S 01 - Bohater Związku Radzieckiego 
 Медаль «Герой Советского Союза»
 
  S 02 - Złota Gwiazda
 Медаль «Золотая Звезда»
Medal jako kontynuacja Bohatera Związku Radzieckiego, zmieniona zawieszka)
   S 03 - Bohater Pracy Socjalistycznej
  Медаль «Герой Социалистического Труда»
 
   S 04 - Medal Sierp i Młot
  Золотая Медаль «Серп и Молот»
Zmiana nazwy z "Bohater Pracy Socjalistycznej" na "Medal Sierp i Młot".
   S 05 - Medal Matka Bohater
  Медаль «Мать-героиня»
 
 ORDERY
   S 06 - Order "Zwycięstwo"
  Орден «Победа»
 
odmiana
   S 07 - Order Lenina
  Орден Ленина
 
   S 08 - Order Rewolucji Październikowej
  Орден Октябрьской революции
 
   S 09 - Order Czerwonego Sztandaru
  Орден Красного Знамени
 
Odmiana - odznaka
   S 10 - Order Suworowa (1,2,3 klasy)
  Орден Суворова
 
   S 11 - Order Kutuzowa (1,2,3 klasy)
  Орден Кутузова
 
   S 12 - Order Bohdana Chmielnickiego (1,2,3 klasy)
  Орден Богдана Хмельницкого
 
   S 13 - Order Aleksandra Newskiego
  Орден Александра Невскoго
 
   S 14 - Order Uszakowa (1,2 stopnia)
  Орден Ушакова
 
   S 15 - Order Nachimowa (1,2 klasa)
  Орден Нахимова
  1 Klasa

2 Klasa
   S 16 - Order Wojny Ojczyźnianej (1,2 klasy)
  Орден Отечественной войны
  1 Klasa

2 Klasa
   S 17 - Order Czerwonej Gwiazdy
  Орден Краснoй Звезды
 
   S 18 - Order Sławy (1,2,3 klasy)
  Орден Славы
 
   S 19 - Order Czerwonego Sztandaru Pracy
  Орден Трудового Красного Знамени
 
   S 20 - Order Znak Honoru
  Орден «Знак Почёта»
 
   S 21 - Order Przyjaźni Narodów
  Орден Дружбы народов
 
   S 22 - Order Za Służbę Ojczyźnie w Siłach Zbrojnych ZSRR (1,2,3 klasy)
  Орден "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР"
 
   S 23 - Order Sławy Pracy (1,2,3 klasy)
  Орден Трудовой Славы
 
   S 24 - Order Za Osobiste Męstwo
  Орден «За личное мужество»
 
   S 25 - Order Macierzyńskiej Sławy (1,2,3 klasy)
  Орден "Материнская слава"
 
 MEDALE
   S 26- Medal za Ofiarną Pracę
  Медаль «За трудовую доблесть»
 
odmiana (miniaturka)
   S 27 - Medal za Wzorową Pracę
  Медаль «За трудовое отличие»
 
odmiana (miniaturka)
   S 28 - Medal Weterena Pracy
  Медаль "Ветеран труда"
Data uchwalenia: 18.01.1974
Data zniesienia: 00.00.0000

Wymiary: 34mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: tombak posrebrzany

Nadano sztuk: 39 000 000

Nadawany za: Medal został ustanowiony dla nagrodzenia długoletnich, sumiennych pracowników gospodarki narodowej, nauki, kultury, edukacji publicznej, instytucjach i organizacji publicznych, także pracowników cywilnych Sił Zbrojnych ZSRR, wojsk i instytucji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego. 
Medal był nadawany robotnikom, kołchoźnikom i pracownikom innych instytucji w chwili osiągnięcia stażu pracy wymaganego dla uzyskania emerytury lub uzyskania tej emerytury z uwagi na wiek.
   S 29 - Medal za Odwagę
  Медаль «За отвагу»
 
 

odmiana
   S 30 - Medal za Zasługi Bojowe
  Медаль «За боевые заслуги»
 
odmiana
   S 31 - Medal Uszakowa
  Медаль Ушакова
 
   S 32 - Medal Nachimowa
  Медаль Нахимова
 
   S 33 - Medal Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej
  Медаль «Партизану Отечественной войны»
 

1 Klasa

2 Klasa

   S 34 - Medal za Wybitne Zasługi w Ochronie Granic Państw. ZSRR
  Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»
 
   S 35 - Medal za Zasługi w Służbie Wojskowej (1,2 stopnia)
  Медаль «За отличие в воинской службе»
  1 stopnia

2 stopnia
   S 36 - Medal Weterana Sił Zbrojnych ZSRR
  Медаль «Ветеран Вооруженных Сил СССР»
 
   S 37 - Medal za Umacnianie Braterstwa Broni
  Медаль «За укрепление боевого содружества»
 
   S 38 - Medal za Obronę Leningardu
  Медаль «За оборону Ленинграда»
 
   S 39 - Medal za Obronę Moskwy
  Медаль «За оборону Москвы»
 
   S 40 - Medal za Obronę Odessy
  Медаль «За оборону Одессы»
 
   S 41 - Medal za Obronę Sewastopola
  Медаль «За оборону Севастополя»
 
   S 42 - Medal za Obronę Stalingradu
  Медаль «За оборону Сталинграда»
 
   S 43 - Medal za Obronę Kijowa
  Медаль «За оборону Киева»
 
   S 44 - Medal za Obronę Kaukazu
  Медаль «За оборону Кавказа»
 
   S 45 - Medal za Obronę Radzieckiego OIbszaru Podbiegunowego
  Медаль «За оборону Советского Заполярья»
 
   S 46 - Medal za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej
  Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Data uchwalenia: 09.05.1945
Data zniesienia: 00.00.0000

Wymiary: 32mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: mosiądz

Nadano sztuk: 14 933 000 

Nadawany za: wszystkim żołnierzom i ochotnikom, etatowemu składowi jednostek, związków taktycznych i instytucji Armii Radzieckiej, Floty Wojennej i wojsk NKWD, biorącym bezpośredni udział w działaniach bojowych na frontach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej . Tym, którzy przesłużyli nie mniej niż 3 miesiące (żołnierze) lub nie mniej niż 6 miesięcy (ochotnicy) w sztabach, instytucjach, jednostkach specjalnych i ośrodkach szkolenia
Tym, którzy ze względu na rany, choroby, kalectwo i służbowe przeniesienie znaleźli się poza wojskiem. Członkom organów NKWD zabezpieczających zwycięstwo swoją działalnością, pracownikom szpitali tyłowych,
ludziom walczącym w oddziałach partyzanckich.

Polska miniaturka (poniżej)
   S 47 - Medal za Zwycięstwo nad Japonią
  Медаль «За победу над Японией»
 
   S 48 - Medal za Zdobycie Budapesztu
  Медаль «За взятие Будапешта»
 
   S 49 - Medal za Zdobycie Królewca
  Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 
   S 50 - Medal za Zdobycie Wiednia
  Медаль «За взятие Вены»
 
   S 51 - Medal za Zdobycie Berlina
  Медаль «За взятие Берлина»
 
   S 52 - Medal za Wyzwolenie Belgardu
  Медаль «За освобождение Белграда»
 
   S 53 - Medal za Wyzwolenie Warszawy
  Медаль «За освобождение Варшавы»
 
Polska miniaturka (poniżej)
   S 54 - Medal za Wyzwolenie Pragi
  Медаль «За освобождение Праги»
 
   S 55 - Medal za Ofiarną Pracę w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945
  Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 
   S 56 - Medal za Odbudowę Przemysłu Staowego
  Медаль «За восстановление предприятий чёрной металлургии юга»
 
   S 57 - Medal za Odbudowę Kopalni Donbasu
 Медаль «За восстановление угольных шахт Донбасса»
 
   S 58 - Medal za Zagospodarowanie Dziwiczych Ziem 
  Медаль «За освоение целинных земель»
 
   S 59 - Medal za Budowę Bajkalsko-Amurskiej Magistrali 
  Медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали»
 
   S 60 - Medal za Przekształcenia Nieczarnoziemów RFSSR
  Медаль "За преобразование Нечерноземья РСФСР"
 
   S 61 - Medal za Zagospodarowanie Zasobów i Razwój Naftowo-Gazowego Zagłębia Zachodniej Syberii
  Медаль "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири"
 
   S 62 - Medal za Wybitne Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego
  Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка»
 
   S 63 - Medal za Odwagę w Walce z Pożarem
  Медаль «За отвагу на пожаре»
 
   S 64 - Medal za Ratowanie Tonących
  Медаль «За спасение утопающих»
 
   S 65 - Medal 100-lecia Urodzin Lenina
  Медаль За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина"
 
   S 66 - Medal 20-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-45
  Юбилейная медаль "Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
 
   S 67 - Medal 30-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-45
Юбилейная медаль "Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 41-45 гг."
 
   S 68 - Medal 40-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-45
  Юбилейная медаль "Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг."
 
   S 69 - Medal 20-lecia Robotniczo Chłopskiej Armii Czerwonej
  Юбилейная медаль "ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии"
 
   S 70 - Medal 30-lecia radzieckiej Armii i Marynarki Wojennej
  Юбилейная медаль "30 лет Советской Армии и Флота"
 
   S 71 - Medal 40-lecia Sił Zbrojnych ZSRR
  Юбилейная медаль "40 лет Вооруженных Сил СССР"
 
   S 72 - Medal 50-lecia Sił Zbrojnych ZSRR
  Юбилейная медаль "50 лет Вооруженных Сил СССР"
 
   S 73 - Medal 60-lecia Sił Zbrojnych ZSRR
  Юбилейная медаль "60 лет Вооруженных Сил СССР"
 
   S 74 - Medal 70-lecia Sił Zbrojnych ZSRR
  Юбилейная медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР"
 
   S 75 - Medal 50-lecia Radzieckiej Milicji
  Юбилейная медаль "50 лет советской милиции"
 
   S 76 - Medal 800-lecia Moskwy
  Медаль "В память 800-летия Москвы"
 
   S 77 - Medal 250-lecia Leningradu
  Медаль "В память 250-летия Ленинграда"
 
   S 78 - Medal 1500-lecia Kijowa
  Медаль "В память 1500-летия Киева"
 
   S 79 - Medal Macierzyństwa
  Медаль материнства
1 klasa - za 6 dzieci (srebrny)
2 klasa - za 5 dzieci (brązowy)
   S 80 - Medal Za Nienaganną Służbę - 20 lat
  Медаль "За безупречную службу"
 
rewers
   S 81 - Medal Za Nienaganną Służbę - 15 lat
  Медаль "За безупречную службу"
 
   S 82 - Medal Za Nienaganną Służbę - 10 lat
  Медаль "За безупречную службу"
 
Odznaczenia ZSRR Państwowe >>>
Odznaczenia Rosyjskie Państwowe >>>
Odznaczenia resortowe cz.1 >>>

Odznaczenia resortowe cz.2 >>>
Afganistan >>>
Operacje Wojskowe >>>
Odznaki ZSRR i Rosja >>>
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja