Odznaczenia.pl.tl

Moja kolekcja

PODSTRONA W TRAKCIE PRZEBUDOWY

Zobacz także jak kolekcjonować?

SEGMENT [A] - ODZNACZENIA II RP ORAZ RP NA UCHODŻCTWIE
SEGMENT [B] - ODZNACZENIA PRL
SEGMENT [C] - ODZNACZENIA III RP (PO 1990r.)
SEGMENT [S] - ODZNACZENIA RADZIECKIE
 

SEGMENT [A] - ODZNACZENIA II RP ORAZ RP NA UCHODŻCTWIE
A1/str1 A4 (kopia)
A20 (org)
A25 (org)
A29 (org)
A35 (org)
 
SEGMENT [A] - ODZNACZENIA RP NA UCHODŻCTWIE
A1/str2 A352
         
SEGMENT [A] - ODZNACZENIA POWSTAŃCZE
A1/str3 A500
         
SEGMENT [B] - ODZNACZENIA PRL
str1 B1 (kopia)
B5
B9
B1a
B5a
B9a
str 2-5 B2
B3
B6
B7
BA1
BA2
str 6 B4
B8
B11
BA3
BA4
BA5
str 7 B12
B14
B16
B10
B13
B15
str 8 B18a
B18b
B18c
B20
B20a
B21
str 9 B22
B23
B24
B25
B26
B27
str 10 B28
B29
B32b/1
B17a
B30a
B32a
str 11 B17b
B30b
B32b
B17c
B30c
B32c
str 12 B19a
B31a
B33a
B19
B31
B33
str 13 B36 B36a B36b B37 B37a B37b