Odznaczenia.pl.tl

[C] III RP

  część I - Odznaczenia państwowe (ordery)
1 Order Orła Białego (od 1992r.)
2 Order Virtuti Militari I klasy (od 1992r.)
3 Order Virtuti Militari II klasy (od 1992r.)  
4 Order Virtuti Militari III klasy (od 1992r.)  
5 Order Virtuti Militari IV klasy (od 1992r.)  
6 Order Virtuti Militari V klasy (od 1992r.)
7 Order Odrodzenia Polski I klasy (od 1992r.)  
8 Order Odrodzenia Polski II klasy (od 1992r.)  
9 Order Odrodzenia Polski III klasy (od 1992r.)  
10 Order Odrodzenia Polski IV klasy (od 1992r.)  
11 Order Odrodzenia Polski V klasy (od 1992r.)
12 Order Krzyża Wojskowego I klasy (od 2006r.)  
13 Order Krzyża Wojskowego IIklasy (od 2006r.)  
14 Order Krzyża Wojskowego III klasy (od 2006r.)  
15 Order Krzyża Niepodległości I klasy  (od 2010r.)  
16 Order Krzyża Niepodległości II klasy  (od 2010r.)
17 Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej I klasy (od 1992r.)
18 Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej II klasy (od 1992r.)  
19 Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej III klasy (od 1992r.)  
20 Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej IV klasy (od 1992r.)  
21 Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej V klasy (od 1992r.)  
22 Krzyż Walecznych (od 1992r.)  
23 Krzyż Wojskowy  (od 2007r.)

  Część II - Odznaczenia państwowe    
24 Krzyż Zasługi za Dzielność (od 1992r.)  
25 Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami (od 1992r.)  
26 Krzyż Wolności i Solidarności (od 2010r.)  
27 Złoty Krzyż Zasługi  
28 Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (od 1992r.)  
29 (B-20) Krzyż Partyzancki (1945-1999)
--- 
30 (B-21) Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1989-1999)  
31 (B-22) Krzyż Bitwy pod Lenino (1988-1999)  
32 (B-23) Krzyż Oświęcimski (1985-1999)  
33 (B-25) Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” (1981-1999)  
34 (B-27) Śląski Krzyż Powstańczy (1946-1999)  
35 (B-28) Wielkopolski Krzyż Powstańczy (1957-1999)  
- - -    
36 (B-29) Warszawski Krzyż Powstańczy (1981-1999)  
37 Srebrny Krzyż Zasługi  
38 Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (od 1992r.)  
39 Brązowy Krzyż Zasługi  
40 (B-36) Medal za Warszawę 1939-1945 (1945-1999)  
41 (B-37) Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk (1945-1999)
- - - 
42a Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami  
42b Morski Krzyż Zasługi z Mieczami  
42c Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami  
43a Wojskowy Krzyż Zasługi  
43b Morski Krzyż Zasługi  
43c Lotniczy Krzyż Zasługi  
- - -  
44 (B-40) Medal Za Ofiarność i Odwagę  
45 Złoty Medal za Długoletnią Służbę  
46 Srebrny Medal za Długoletnią Służbę  
47 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę  
48 Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie RP kolekcja
49a Gwiazda Iraku (od 2007r.)
- - -  
49b Gwiazda Afganistanu (od 2008r.)  
49c Gwiazda Czadu (od 2010r.)  
49d Gwiazda Konga (od 2010r.)  
49e Gwiazda Morza Śródziemnego (od 2010r.)  
49f Gwiazda Załóg Lotniczych (od 2012r.)  
50 Medal Wojska (1992-1992)
- - -    
51 Medal Morski (1992-1992)  
52 Medal Lotniczy (1992-1992)  
53 Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej (1992-1992)  
54 Krzyż Kampanii Wrześniowej (1992-1992)  
55 Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (1992-1992)  
56 Krzyż Armii Krajowej (1992-1992)  
- - -  
57 (B-50) Krzyż Batalionów Chłopskich (1992-1999)  
58 Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego (1992-1999)  
59 Krzyż za udział w Wojnie 1918-1921 (1992-1999)*  
60a Medal Wojska Polskiego - złoty (dla cudzoziemców-1999>)  
60b Medal Wojska Polskiego - srebrny (dla cudzoziemców1999>)  
60c Medal Wojska Polskiego - brązowy (dla cudzoziemców1999 >)  
 
  Część III - Odznaczenia resortowe
   
61 Złoty Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"  
62 Srebrny Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"  
63 Brązowy Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"  
64 Medal Za Zasługi dla Obronności kraju - złoty  
65 Medal Za Zasługi dla Obronności kraju - srebrny  
66    Medal Za Zasługi dla Obronności kraju - brązowy
- - -
67 Złoty Medal Wojska Polskiego  
68 Srebrny Medal Wojska Polskiego  
69 Brązowy Medal Wojska Polskiego  
70 Złoty Medal Za Zasługi dla Straży Granicznej  
71 Srebrny Medal Za Zasługi dla Straży Granicznej  
72    Brązowy Medal Za Zasługi dla Straży Granicznej
- - - 
73 Złota Odznaka "Zasłużony Policjant"  
74 Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant"  
75 Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant"  
76 Złoty Medal Za Zasługi dla Policji  
77 Srebrny Medal Za Zasługi dla Policji  
78    Brązowy Medal Za Zasługi dla Policji 
- - -  
79 Medal Komisji Edukacji Narodowej
80 Medal Pro Patria  
81 Medal Pro Memoria (do 2011)  
82 Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis - złoty  
83 Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis - srebrny  
84    Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis - brązowy
- - -  
85 (B-62) Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej - złoty  
86 (B-63) Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej - srebrny  
87 Odznaka Honorowa Bene Merito  
88 Odznaka Honorowa Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami RP  
89 Odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej  
90    Zasłużony Działacz Kultury
 - - - 
91A Odznaka Zasłużony Transportu RP - złota  
91B Odznaka Zasłużony Transportu RP - srebrna  
91C Odznaka Zasłużony Transportu RP - brązowa  
91D Odznaka Zasłużony Transportu RP (z przewieszką)  
91E Odznaka Zasłużony Transportu RP (z przewieszką-odmiana)  
92    Odznaka Zasłużony dla Drogownictwa
 - - -  
93 Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej - złota  
94 Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej - srebrna  
95 Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej - brązowa  
96 Odznaka Za zasługi w pracy penitencjarnej - złota  
97 Odznaka Za zasługi w pracy penitencjarnej - srebrna  
98    Odznaka Za zasługi w pracy penitencjarnej - brązowa
 
Część IV - Odznaczenia resortowe
 
99 Odznaka Zasłużony dla Służby Celnej (I wersja)  
100 Złota Odznaka Zasłużony dla Służby Celnej (II wersja)  
101  Srebrna Odznaka Zasłużony dla Służby Celnej (II wersja)  
102 Brązowa Zasłużony dla Służby Celnej (II wersja)  
103  Odznaka Honorowa Zasłużony dla Rolnictwa 
104  Odz. Hon. "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"
- - -  
105 Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
106 Odznaka Honorowa Zasłużony dla Polskiej Geologii  
107  Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Górnictwa RP" wz. z 1995r.  
108 Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie    
109aOdznaka Za Zasłużony dla Energetyki RP (przewieszka) wz.1998r.  (do 2001r.) 
119bOdznaka Za Zasługi dla Energetyki RP(wstążka) wz.2001r.
- - -    
110 Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii  
111 Odznaka "Zasłużony Pracownik Morza" RP  
112 Odznaka "Za Zasługi dla Bankowości" RP
112b Odznaka "Za Zasługi dla Bankowości" RP (odmiana)
113a  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Skarbowości RP I stopnia
113b  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Skarbowości RP II stopnia
- - -    
114 Odznaka Zasłużony dla Kolejnictwa  
115 Złota Odznaka Przodujący Kolejarz RP  
116 Srebrna Odznaka Przodujący Kolejarz RP  
117 Złota Odznaka Zasłużony Kierowca (wz.1990r.)  
118 Złota Odznaka Zasłużony Kierowca (wz.1990r.)  
119  Złota Odznaka Zasłużony Kierowca (wz.1990r.)
- - -  
120     Zasłużony dla Leśnictwa
121a   Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki" (I wz. 1998.)
121b   Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki" (II wzór 2002)
122     Złota Odznaka Zasłużony w Zwalczaniu Powodzi
123     Srebrna Odznaka Zasłużony w Zwalczaniu Powodzi
124     Odznaka Primus in Agendo
- - -  
125     Odznaka Hon. Im.Gen. Stefana Roweckiego "Grota"
126     Medal Za Zasługi w Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej
127     HDK Zasłużony dla Zdrowia Narodu
128     HDK Zasłużony Dawca Krwii za 15/19 litrów
129     HDK Zasłużony Dawca Krwii za 10/12 litrów
130     HDK Zasłużony Dawca Krwii za 5/6 litrów
- - - 
131     Odznaka Honorowa PCK - I stopnia
132     Odznaka Honorowa PCK - II stopnia
133     Odznaka Honorowa PCK - III stopnia
134     Odznaka Honorowa PCK - IV stopnia
135     Kryształowe Serce (PCK)
135a   Za Zasługi dla krwiodactwa w Policji
- - - 
136A   Złota Odznaka WSI MON
136B   Srebrna Odznka WSI MON
137A   Złoty Medal WFS GROM „Oddział Bojowy A”
137B   Srebrny Medal WFS GROM „Oddział Bojowy A”
138 A  Generalny Zarząd Rozpoznania Wojskowego (złota)
138 B  Generalny Zarząd Rozpoznania Wojskowego (srebrna)
- - -
139      Odz.Honorowa Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami RP
140      Medal Biuro Ochrony Rządu  
141      Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Legislacji
142      Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Wynalazczości
143      Wojskowa Odznaka Za Rany i Kontuzje
144      Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia

  Część V - Odznaczenia resortowe
145  Medal Reipublicae Memoriae Meritum
146  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy (odm. przewieszką)
147  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy (odm. wstążka, wz.2004r.)
148  Odznaka Semper Paratus (dla sł.więźienictwa)
149  Odznaka Honorowa Za Zasługi w Ochronie Praw Dziecka
150  Odznaka Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka
- - - 
151  Odznaka Za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
152  Złota Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami
153  Srebrna Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami
154  Złota Odznaka Za Zasługi dla Pożarnictwa
155  Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Pożarnictwa
156  Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Pożarnictwa
- - -
157  Odznaka Za Zasługi dla Budownictwa
158  
159  Medal za Afganistan
160  Odznaka Dawca Przeszczepu
161  Odznaka "Zasłużony dla Finansów Publicznych RP"
162  Medal Gloria Medicane RP
- - -
163 Złota Odznaka Za Zasługi dla Sportu
164 Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Sportu
165 Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Sportu
166
167
168
- - - 
169
170
171
172
173
174
- - -
175
176
177
178
179
180
- - -  181
182
183
184
185
186
- - -  187
188
189
190
191
192
- - -  193
194
195
196
197
198
199
Część VI - Odznaczenia Stowarzyszeń i Organizacji 
 
200     Medal 70-lecie LOK LPŻ TPŻ
201     Złoty Krzyż ŻKR LOK
201A  Srebrny Krzyż ŻKR LOK
202     Medal Członek Honorowy LOK
203     Medal Za Wybitne Zasługi LOK (złoty)
203A   Medal Za Wybitne Zasługi LOK (srebrna odmiana)
- - -
204     Medal Za Zasługi dla LOK KOR
205     Medal Za Zasługi LOK TPŻ LPŻ
205A  Odznaka Za Zasługi LOK TPŻ LPŻ
206     Medal 60-lat LOK
206A
206B
- - - 
207A   Złoty Medal Za Zasługi w rozwijaniu strzelectwa i umacn.obronn.kraju  HKSO - I Klasy 
207B   Złoty Medal Za Zasługi w rozwijaniu strzelectwa i umacn.obronn.kraju  HKSO - II Klasy 
207C   Srebrny Medal Za Zasługi w rozwijaniu strzelectwa i umacn.obronn.kraju  HKSO - III Klasy 
207D   Brązowy Medal Za Zasługi w rozwijaniu strzelectwa i umacn.obronn.kraju  HKSO - IV Klasy
207E
207F
- - - 
208
209
210     Medal XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
211     Medal Za Zasługi dla TKKF 50-lat
212     Medal 40-lecia KBWCH Bełchatów
213     Medal 50 Lat Wojskowej Akademii Technicznej
- - - 
214    Złoty Medal Zasłużony Strzelec RP
215    Srebrny Medal Zasłużony Strzelec RP
216    Brązowy Medal Zasłużony Strzelec RP
217    Złoty Krzyż Zasługi LOK LOKUS
218    Srebrny Krzyż Zasługi LOK LOKUS
219    Brązowy Krzyż Zasługi LOK LOKUS
- - - 
220    Medal Zasłużony Honorowy Dawca Krwii (SHDK)
221    Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwii I, II, III stopnia
222    Medal Zasłużony Działacz SHDK w RP
223    Medal XXV-lat Wojskowego Klubu HDK PCK w Szczecinie
224    Medal Zasłużony dla Wojskowego HDK w Szczecinie
225    Medal Zasłużony dla ZK HDK Bełchatów
- - - 
226    Medal HDK przy SG Bytom III
227
228
229
230
231
- - - 
232
233
234
235
236
237
- - - 
238   Medal Za Zasługi dla PZW
239   Medal Za Zasługi w Rozwoju wędkarstwa 
240   Medal Za Zasługi w Rozwoju wędkarstwa (wersja z wstążką)
241   Złota Odznaka Honorowa PZW z wieńcem
242   Złota Odznaka Honorowa PZW
243   Złota Odznaka Honorowa PZW
- - - 
244   odznaka Wzorowy Młody Wędkarz
245
246
247
248
249
 
 
Cz.VII Organizacje
 
250    Medal Za Zasługi dla Dolnośląskiej Org. Zw. Zaw. "Florian"
251    Medal OSP Poręba
252    Odznaka Honorowa Za Zasługi dla OSP Nowy Dwór Maz.
253    Medal 100-lecia OSP Dąbie
254    Medal Zasłużony dla OSP Barcin
255    Medal OSp Ząb
- - - 
256    Medal OSP Niegownice
257    Medal 100-lat OSP Mnisztów
258    Medal xx-lecia Zw. Zaw. "Florian"
259    Medal im. Bolesława Chomicza
260    Medal Za Zasługi dla Ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego
261    Medal OSP Grójec
- - - 
262   Medal Strażacki
263   Medal Za Zasługi w Społecznej Ochronie P.Poż.
264
265
266
267
- - - 
268
269
270
271
272
273
- - - 
274
275
276
277
278
279
- - - 
280    Krzyż Pamiątkowy 90-lat Skautingu Polskiego
281
282    Medal ZHP (?)
283A  Złoty Medal Harcerskiej Wdzięczności
283A  Srebrny Medal Harcerskiej Wdzięczności
283A  Brązowy Medal Harcerskiej Wdzięczności
- - -
284A  Krzyż Honorowy ZHR - Semper Fidelis
284B  Krzyż Honorowy ZHR - Pro Amico
285 
286
287
288  
 
 
 
Część VIII - Odznaczenia Kombatanckie
 
300      Krzyż Zesłańców Sybiru
301      Odznaka Honorowa "Sybir"
302      Srebrna Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Związku Sybiraków
302A    Złota Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Związku Sybiraków
303      Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Zw.Sybiraków woj.Warm-Mazurskiego" (wstążka)
303A    Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Zw.Sybiraków woj.Warm-Mazurskiego" (agrafka)
- - - 
304      Krzyż Weteran Walk o Wolnośc i Niepodległość (wstążka)
304      Odznaka Weteran Walk o Wolność i Niepodległość (odznaka)
305      Krzyż Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników
306      Krzyż Więźnia Politycznego
307      Złoty Krzyż Niezłomnych
308      Srebrny Krzyż Niezłomnych
- - - 
309      Krzyż Antykomunistycznego Związku Więżniów Politycznych 1939-1956
310      Krzyż Więźnia Politycznego okresu Stalinowskiego
311      Krzyż Więźnia Politycznego okresu Stalinowskiego (wersja z przewieszką)
312      Order Przelanej Krwii za Ojczyznę
313      Order Meczęśtwa i Zwycięstwa dla Represjonowanych od 1939-1989
314      Gwiazda Wytrwałości
- - - 
315      Krzyż Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju (SPK)
316      Krzyż Zasługi SPK Obrońców Ojczyzny (wzór I)
317      Krzyż Zasługi SPK Obrońców Ojczyzny (wzór II)
318      Krzyż Wolności i Niepodległości z Mieczami
319      Krzyż Wolności i Niepodległości (bez Mieczy)
320      Medal Wolności i Niepodległości 
- - - 
321      Krzyż Walki o Niepodległość z Mieczami
322      Krzyż Walki o Niepodległość z Mieczami i Koroną (dla skazanych na śmierć)
323      Złoty Medal Za Zasługi dla PZBWPHWIOK "50-lecie Związku"
323A   Srebrny Medal Za Zasługi dla PZBWPHWIOK "50-lecie Związku"  (odmiana)
324      Krzyż Korpusu Wojska Polskiego
325      Srebrny Krzyż Konspiracyjny Wojska Polskiego
- - - 
326      Złoty Krzyż Konspiracyjny Wojska Polskiego
327      Odznaka Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
328      Kombatancki Krzyż Pamiątkowy "Zwycięzcom"
329      Medal Powstańczu Fundacja Warszawa Walczy
330      Medal 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej
331      Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943-1945 
- - - 
331A    Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943-1945 (wersja z wypukłym rewersem)
332      Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II RP
333      Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP
333A    Srebrny Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP
334      Krzyż Służby Rzeczypospolitej
335      Medal Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych 90-lat
- - - 
336      Medal dla Działaczy Gorzowskiego Reg. Stow. Komb. RP i Byłych Więźniów Politycznych
336A   Srebrny medal za zasługi dla GRSKRPiBWP
336B   Brązowy medal za zasługi dla GRSKRPiBWP
337     Medal Za Zasługi dla PUON (Polska Unia Ofiar Nazizmu)
338     Medal Światowy Związek Żołnierzy AK
339     Za Zasługi Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
- - - 
340     Medal „60 Lat Udziału Polski w Misjach Poza Granicami Państwa” (SKMP ONZ)
341     Krzyż Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
342     Medal „25. Rocznica Nadania Siłom ONZ Pokojowej Nagrody Nobla” (SKMP ONZ)
343     Medal Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Woj. Młopolskiego
344     Złoty Medal „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP”
345     Srebrny Medal „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP”
- - - 
346     ZWIRWP "Zasłużony dla Woj.Dolnośląskiego" (Kombatancki)
347     Medal Pamiątkowy 70 rocznica Powstania Warszawskiego
348     Medal Grupy Zwiadu I Armii WP 
349     Narodowe Siły Zbrojne 70-lat w walce o wielką Polskę
350     Krzyż Związku Żołnierzy Batalionów Roboczych
351     Medal Kobatancki Rawa Ruska
- - - 
352     Odznaka Hon. Związek Inwalidów Wojennych RP - Komandoria
353     Odznaka Hon. Związek Inwalidów Wojennych RP - Krzyż Kawalerski
354     Medal Związku Junackiej Szkoły Kadetów W 65 rocznicę powstania
355     Medal Zwycięstwa Polskich Kombatantów (Brazylia)
356     Medal Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP - 1 klasa z Gwiazdą
357     Medal Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP - 2 klasa
- - - 
358     Medal Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP - 3 klasa 
359     Medal Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP - 4 klasa
360     Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla ZŻWP"
361     Medal XXX-lecia ZŻWP
362     Krzyż Bitwy nad Bzurą
363     Krzyż Pamiątkowy Akcja Burza
- - - 
363A  Odznaka Pamiątkowa Akcja Burza
364     Krzyż 95 Lat Związku Inwalidów Wojennych RP
365     Medal 70-ta rocznica Bitwy pod Lenini- Gen.Berling
366     Medal 60-ta Rocznica Zwycięstwa nad Faszyzmem
367     Medal w 60-tą rocznicę Bitwy pod Lenino
368     Medal Braterstwo Broni - Dolny Śląsk
- - - 
369     Medal 70-ta rpcznica walk SBSk w Afryce - Gen.Kopański
370     Medal Chwała Żołnierzom Górnikom
371     Medal Chwała Bohaterom Orderu Virtutii Militari
372     Medal Spadkobiercom Polskim Kombatantów II Wojny Światowej
373     Medal Pamiątkowy 70-lecia Batalionów Chłopskich 
374     Odznaka za Rozminowanie Kraju
- - - 
375     Medal Zasłużony ŚZ ŻAK
376     Medal Wierni do Końca 1939-2009
377     Medal pamięci Ofiar Ludobójstwa UON UPA
378     Krzyż Waszyca OZBŻKWP Okręgu Śląskiego
379     Krzyż Za Waleczność
380     Krzyż Za Wybitne Zasługi dla ZKRBIBWP
 
Cz.IX Odznaczenia Kombatanckie cz.II
 
381     Krzyż Pamiątkowy 75-lat Batalionów Chłopskich
382     Krzyż 55-lat Bitwy pod Monte Cassino (Nadawany za granicą)
383     Krzyż Biskupa Polowego WP
384     Medal Wierni Tradycji
385     Medal FSRIW SZ RP
386     Medal XV lat ZŻLWP
- - - 
387     Medal 65 lecie Bitwy pod Lenino
388     Krzyż Ludowego Wojska Polskiego
389     Medal XV lat ZŻLWP (odmiana)
390     Medal 60 lecie forsowania Nysy Łużyckiej
391     Medal XV lat Oddziału Powiatowe ZWIR w Grójcu
392     Medal Za Zasługi dla ŚLąskiego Odz. Woj. im.Gen.Ziętka w Katowicach
- - - 
393    Medal Bohaterom forsowania Nysy Łużyckiej
394    Medal za Wolność (WP Francja)
395    Medal Za Zasługi 25 lat Związku Żołnierzy NSZ
396    Medal Związku Żołnierzy Politycznych Okresu Stalinowskiego
397    Medal Rocznica Bitwy pod Ostrołęką
398    Medal 70 lecia Bitwy pod Kuryłówką
- - - 
399    Medal 10 lecia Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
400    Medal 15 lecia Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
401    Medal 60 lecia Powołania Zastępczej Służby Wojskowej
402    Medal Związku Polskich Spadochroniarzy
403    Medal Jubileuszowy z Okazji 65 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino
404    Krzyż Pamiątkowy Junaków - Służba Polsce
- - -
405   Medal Lenino - Pierwsza Wspólna Bitwa
406   Medal Za Zasługi dla SKOW Orderu Krzyża Grunwaldu (srebrny)
406a  Medal Za Zasługi dla SKOW Orderu Krzyża Grunwaldu (złoty)
407   Medal Za Zasługi dla SKOW Orderu Virtutti Militari
408   Medal Kombatanta Armii gen. Andersa
409   Medal Rocznica Bitwy Pod Gruszką
- - - 
409a Medal Rocznica Bitwy Pod Gruszką (odmiana)
410   Medal 60 lecie Dywizji i 30 Klubu Kombatantów 4 PDP im.Jana Kilińskiego
411   Medal Pułku Ułanów Karpackich
412   Złoty Medal Ku Chwale Kawalerii
413   Srebrny Medal Ku Chwale Kawalerii
414   Brązowy Medal Ku Chwale Kawalerii
- - - 
415   Medal Miednoje, Katyń, Charków - Ku Pamięci
416   Brązowy Medal Akademii Obrony Narodowej
417   Srebrny Medal Akademii Obrony Narodowej
418   Złoty Medal Akademii Obrony Narodowej
419   Medal 1 Kompania Kadrowa
420   Medal Pamiątkowy 3 DSk 1942-1992
- - -  
421   Krzyż Semper Fidelis
422   Medal Powstanie Poznańskiego Czerwca 1956-2006
 
Część X - Odznaczenia miejskie i wojewódzkie
 
500      Medal Zasłużony dla Warszawy (wstążka)
500A   Medal Zasłużony dla Warszawy (sgrafka)
501      Medal Zasłużony dla Województwa Podlaskiego
502      Medal Zasłużony dla Gminy Legnickie Pole
503      Medal Zasłużony dla Miasta Tarnowa
504      Złoty Medal Zasłużony dla Miasta Lublina
- - - 
504      Srebrny Medal Zasłużony dla Miasta Lublina
505      Odznaka Honorowa Ziemii Sądeckiej
506
507
508
509
 
Część VIII [D] - Inne odznaczenia III RP
 
1         Medal 200 lat od wymarszu Księstwa Warszawskiego do Hiszpanii
2         Medal IPN Swiadek Historii
3         Medal Ignacego Jana Paderewskiego (SWAP)
4         Krzyż Solidarności Walczącej
5         Medal Politechnika Wrocławska
6         Medal Złota Odznaka Prometeusza
- - - 
7         Medal Honorowy Za Zasługi dla PSNT (Polskie Stow. Nauczycieli Twórczych)
8         Krzyż Prom Mari Nostro (Liga Morska i Rzeczna)
9         Pierścień Hallera (Liga Morska i Rzeczna)
10       Medal Za Zasługi w krzewieniu wiedzy obronnej
11       Medal Gloria Medicinae
12       Medal Za Walke Godność i Chleb 1956
- - - 
13       Odznaczenie Towarzystwa H.Cegielskiego
14       Order Gloria Homini
15       Order Ecce Homo
16       Medal Honoris Gratia
17       Medal 100-lat Kopalni Wujek
18       Medal 70-lecie Wybuchu Powstania w Gettcie Warszawskim
- - - 
19       Medal Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”
20       Medal Zasłużony dla Ekektrowni Stalowa Wola
21       Krzyż Solidarność 1980
22       Medal Wolności
23       Medal Solidarności Społecznej
24       Medal Solidarność
- - - 
25       Medal w 100 Rocznicę Konstytucji 3 Maja
26       Medal Za Wojnę Hiszpańską
27       Medal Twórcom III Najjaśniejszej RP (złoty)
28       Medal Twórcom III Najjaśniejszej RP (srebrny)
29       Medal Twórcom III Najjaśniejszej RP (brązowy)
30       Medal "Dziedzictwo Kresów Wschodnich"
- - - 
31       Medal Za Zasługi dla Sokolstwa - XXlat odrodzonego Sokolstwa Polskiego 1989-2009 
32       Medal Za Zasługi dla KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych)
33       Medal „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”
34       Honorowa Odznaka Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego 
35       "Krzyż Rubinowy" Medal Stowarzyszenia Dzieci Wojny
36       "Błękitny Krzyż Zasługi" Stowarzyszenia Dzieci Wojny
- - - 
37       "Złoty Krzyż SDW w Polsce"
38       Medal Stowarzyszenia Dzieci Wojny
39       Medal Stowarzyszenia Dzieci Wojny
40       Medal Dickina (dla zasłużonych zwierząt)
41       Medal Call of Duty (gra komputerowa)
42       Odz.Hom. Pamięci Prezydenta.S.Starzyńskiego 
- - - 
43       Medal Im.Króla Wł.Augusta
44       Medal Za szczególne zasługi dla SAUG
45       Medal Bene Meritus
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja