Odznaczenia.pl.tl

Cz.II (22-60) Państwowe

Jeżeli nie pojawiły się zdjęcia - stronę należy odświeżyć >>>   
>
  C-22 KRZYŻ WALECZNYCH (wzór z 1992r.) - nadawany w czasie wojny
NIE NADAWANY (NADAWANY TYLKO W CZASIE WOJNY)
Data uchwalenia:
 11.08.1920r. / 16.11.1992r.
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 44x44mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: brak 
Projektant: brak danych
Nadawany: odznaczenie wojenne, stanowi nagrodę za czyny męstwa i odwagi wykazane w boju.
INFO WIKIPEDIA
  C-23 KRZYŻ WOJSKOWY  
Odznaczenie wojskowe
Data uchwalenia:
14.06.2007r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: 155szt. (do 2013r.) 
Projektant: brak danych
Nadawany:  odznaczenie przyznawane żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom cywilnym za zasługi w działaniach przeciw terroryzmowi lub podczas operacji pokojowych i stabilizacyjnych. Jest jednym z odznaczeń wojskowych, które nadawane są w Polsce za czyny bojowe w czasie pokoju.
Kolejne nadania Krzyża Wojskowego oznaczane są poprzez nałożenie na wstędze okucia szerokości 5 mm w kształcie patynowanej na brązowo listwy, ozdobionej wypukłymi splotami liści dębowych.
INFO WIKIPEDIA
  C-24  KRZYŻ ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ       
Data uchwalenia: 07.03.1928r. / 16.11.1992r.
Data zniesienia: trwa

Wymiary: b.d.
Wymiary wstążki: b.d.
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: 2384szt. (do 2009r.) 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Nadaje się go obecnie policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (początkowo: UOP), Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz żołnierzom za czyny spełnione w specjalnie ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli. Może być wyjątkowo nadawany także innym osobom.
INFO WIKIPEDIA
  C-25  ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI Z MIECZAMI 
Odznaczenie wojskowe, nadawane w czasie wojny
Data uchwalenia:
19.11.1942r. / 16.11.1992r.
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 42X42mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nagroda za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie wojny nie bezpośrednio w walce z nieprzyjacielem, a także położone w czasie wojny zasługi względem Państwa lub jego obywateli w warunkach szczególnie niebezpiecznych.
INFO WIKIPEDIA
  C-26  KRZYŻ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI 
Data uchwalenia: 05.08.2010r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: 3628szt. (do 2016r.) 
Projektant: brak danych
Nadawany za: odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL.
INFO WIKIPEDIA
  C-27  ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI 
Data uchwalenia: 23.06.1923r. / 16.11.1992r.
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 42x42mm
Waga: 24,6g (całość 28,0g)
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: 49468szt. (1992-2009r.) 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za: ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
INFO WIKIPEDIA
  C-28  SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI Z MIECZAMI 
Odznaczenie wojskowe, nadawane w czasie wojny
Data uchwalenia:
 
19.11.1942r. / 16.11.1992r.
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nagroda za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie wojny nie bezpośrednio w walce z nieprzyjacielem, a także położone w czasie wojny zasługi względem Państwa lub jego obywateli w warunkach szczególnie niebezpiecznych.
INFO WIKIPEDIA
  C-29 B-20 KRZYŻ PARTYZANCKI (do 8.05.1999) >>> 
  C-30 B-21 KRZYŻ CZYNU BOJOWEGO PSZ NA ZACH. (do 8.05.1999)  >>> 
  C-31 B-22 KRZYŻ BITWY POD LENINO (do 8.05.1999) >>> 
  C-32 B-23 KRZYŻ OŚWIĘCIMSKI (do 8.05.1999) >>> 
   C-33 MEDAL ZA UDZIAŁ W WOJNIE OBRONNEJ 1939 (do 8.05.1999)  

ODZNACZENIE PAŃSTWOWE 
Data uchwalenia: 3 lipca 1981r. (wzn.1992)
Data zniesienia: 
trwa (ust.16.10.1992)
Wymiary: Ø 40mm 
Waga: 26,5g (całość 28,7g)
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: srebrzony, oksydowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: 
Edward Gorol  (rzeźbiarz)
Nadawany za: jako wyraz uznania dla osób, które brały czynny udział w wojnie obronnej toczonej przez Polskę z niemieckim najeźdźcą w dniach od 1 września do 6 października 1939 roku.
INFO WIKIPEDIA

  C-34 B-27 ŚLĄSKI KRZYŻ POWSTAŃCZY (do 8.05.1999) >>> 
  C-35 B-28 WIELKOPOLSKI KRZYŻ POWSTAŃCZY (do 8.05.1999) >>> 
  C-36 B-29 WARSZAWSKI KRZYŻ POWSTAŃCZY (do 8.05.1999) >>> 
  C-37  SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI 
Data uchwalenia: 23.06.1923r. / 16.11.1992r.
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 42x42mm
Waga: ?g (całość ?g)
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: 84642szt. (1992-2009r.) 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za: ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
INFO WIKIPEDIA
  C-38  BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI Z MIECZAMI 
Odznaczenie wojskowe, nadawane w czasie wojny
Data uchwalenia:
 
19.11.1942r. / 16.11.1992r.
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 42X42mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nagroda za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie wojny nie bezpośrednio w walce z nieprzyjacielem, a także położone w czasie wojny zasługi względem Państwa lub jego obywateli w warunkach szczególnie niebezpiecznych.
INFO WIKIPEDIA
  C-39  BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI 
Data uchwalenia: 23.06.1923r. / 16.11.1992r.
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 42x42mm
Waga: ?g (całość ?g)
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: 97 973szt. (1992-2009r.) 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za: ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
INFO WIKIPEDIA
  C-40 B-36 MEDAL ZA WARSZAWĘ 1939-1945 (do 8.05.1999) >>> 
  C-41 B-37 MEDAL ZA ODRĘ, NYSĘ, BAŁTYK (do 8.05.1999) >>> 
  C-42A  WOJSKOWY KRZYŻ ZASŁUGI Z MIECZAMI 
Data uchwalenia: 14.06.2007r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 40x40mm (bez mieczy)
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: polskie odznaczenie przyznawane żołnierzom Wojsk Lądowych i innych rodzajów Sił Zbrojnych za zasługi w działaniach przeciw terroryzmowi lub podczas operacji pokojowych i stabilizacyjnych, nie bezpośrednio w starciu z przeciwnikiem.
INFO WIKIPEDIA
 
  C-42B  MORSKI KRZYŻ ZASŁUGI Z MIECZAMI 
Data uchwalenia: 14.06.2007r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 40x40mm (bez mieczy)
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
polskie odznaczenie przyznawane żołnierzom Marynarki Wojennej i innych rodzajów Sił Zbrojnych RP za zasługi w działaniach przeciw terroryzmowi lub podczas operacji pokojowych i stabilizacyjnych, nie walczącym bezpośrednio z przeciwnikiem. Jest jednym z odznaczeń wojskowych, które nadawane są w Polsce za działania zbrojne w czasie pokoju.
INFO WIKIPEDIA
 
  C-42C  LOTNICZY KRZYŻ ZASŁUGI Z MIECZAMI 
Data uchwalenia: 14.06.2007r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 40x40mm (bez mieczy)
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: polskie odznaczenie przyznawane żołnierzom Sił Powietrznych i innych rodzajów Sił Zbrojnych za zasługi w działaniach przeciw terroryzmowi lub podczas operacji pokojowych i stabilizacyjnych, nie bezpośrednio w starciu z przeciwnikiem. Jest jednym z odznaczeń wojskowych, które nadawane są w Polsce za działania zbrojne w czasie pokoju.
INFO WIKIPEDIA
 
  C-43A  WOJSKOWY KRZYŻ ZASŁUGI  
Data uchwalenia: 14.06.2007r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 40X40mm
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: polskie odznaczenie przyznawane za zasługi żołnierzom Wojsk Lądowych i innych rodzajów Sił Zbrojnych. Jest jednym z odznaczeń wojskowych, nadawanych w Polsce podczas pokoju.
INFO WIKIPEDIA
 
  C-43B  MORSKI KRZYŻ ZASŁUGI  
Data uchwalenia: 14.06.2007r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 40X40mm
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: polskie odznaczenie przyznawane żołnierzom Marynarki Wojennej i innych rodzajów Sił Zbrojnych RP za zasługi w działaniach przeciw terroryzmowi lub podczas operacji pokojowych i stabilizacyjnych, nie walczącym bezpośrednio z przeciwnikiem. Jest jednym z odznaczeń wojskowych, które nadawane są w Polsce za działania zbrojne w czasie pokoju.
INFO WIKIPEDIA
 
  C-43C  LOTNICZY KRZYŻ ZASŁUGI  
Data uchwalenia: 14.06.2007r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 40X40mm
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: polskie odznaczenie przyznawane za zasługi żołnierzom Sił Powietrznych i innych rodzajów Sił Zbrojnych. Jest jednym z odznaczeń wojskowych, nadawanych w Polsce podczas pokoju.
INFO WIKIPEDIA
 
  C-44 B-40 MEDAL ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ >>> 
  C-45  ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ - XXX LAT 
C
Data uchwalenia:
14.06.2007r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za XXX-lat służby.
INFO WIKIPEDIA
  C-46  SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ - XX LAT 
Data uchwalenia: 14.06.2007r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za XX-lat służby.
INFO WIKIPEDIA
 
 C-47  BRĄZOWY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ - X LAT 
Data uchwalenia: 14.06.2007r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za X-lat służby.
INFO WIKIPEDIA
 
  C-48  MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 
Data uchwalenia: 07.02.1960r. / 16.11.1992r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Waga: 16,9g (całość 18,8g)
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. 
INFO WIKIPEDIA
  C-49A  GWIAZDA IRAKU 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-49B  GWIAZDA AFGANISTANU 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-49C  GWIAZDA CZADU 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
  C-49D  GWIAZDA KONGA 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
  C-49E  GWIAZDA MORZA ŚRÓDZIEMNEGO 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-49F  GWIAZDA ZAŁÓG LOTNICZYCH 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-50  MEDAL WOJSKA (do 16.10.1992)  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-51  MEDAL MORSKI (do 23.12.1992)  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-52  MEDAL LOTNICZY (do 23.12.1992) 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Odmiana z emalią
  C-53  MEDAL MORSKI POLSKIEJ MARYNARKI HANDLOWEJ (do 23.12.1992) 
Data uchwalenia: 03.07.1945r. / 16.11.1992r.
Data zniesienia: 23.12.1992r.

Wymiary: 36mm
Wymiary wstążki: 37mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak
Projektant: brak danych
Nadawany za: Nadawany był wyłącznie członkom załóg polskich statków handlowych za szczególnie rzetelną służbę na morzu w czasie II wojny światowej.
INFO WIKIPEDIA
  C-54  KRZYŻ KAMPANII WRZEŚNIOWEJ (do 23.12.1992) 
Odznaka pamiątkowa ustanowiona dekretem Prezydenta RP na Uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego
Data uchwalenia:
 01.09.1984r. (III RP 19.10.1992r.)
Data zniesienia: 23.12.1992r. 

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Prawo otrzymania odznaki przysługiwało wszystkim osobom, które brały udział w działaniach wojennych przeciwko Niemcom i Związkowi Sowieckiemu we wrześniu i październiku 1939, zarówno jako zmobilizowanym żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych, jak i osobom cywilnym.
INFO WIKIPEDIA
  C-55  KRZYŻ PAMIĄTKOWY MONTE-CASSINO (do 16.10.1992) 
Data uchwalenia: 20.11.1944r. / 16.11.1992
Data zniesienia: 16.11.1992r.

Wymiary: 40X40mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: brak 
Projektant: brak danych
Nadawany za: odznaka pamiątkowa dla żołnierzy 2 Korpusu, uczestniczących w walkach pod Monte Cassino, celem upamiętnienia czynów oręża polskiego, dokonanych przez żołnierzy 2 Korpusu na ziemi włoskiej, ukoronowanych zdobyciem Monte Cassino.
16 października 1992 Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino uznano za odznaczenie o charakterze wojskowym w polskim systemie odznaczeń, jednocześnie uznając jego nadawanie za zakończone.
INFO WIKIPEDIA
   C-56  KRZYŻ ARMII KRAJOWEJ (do 8.05.1999)  
Data uchwalenia: 1 sierpnia 1966r. przez rząd Polski na uchodźctwie w Londynie / w III RP w 1992r. został uznany za polskie odznaczenie wojskowe.
Data zniesienia: 8.05.1999r.

Wymiary: 37x37mm
Waga: 25,5g (całość 28,4g)
Wymiary wstążki: 36mm

Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: 
Edward Gorol  (współczesna wersja)
Nadawany za:  dla upamiętnienia wysiłków żołnierzy Polski Podziemnej 1939–1945.

INFO WIKIPEDIA
  C-57 B-50 KRZYŻ BATALIONÓW CHŁOPSKICH  (do 8.05.1999) >>>
   C-58  KRZYŻ NARODOWEGO CZYNU ZBROJNEGO (do 8.05.1999) 
Odznaczenie wojskowe
Data uchwalenia:
 14.021944r. / 16.11.1992r. 
Data zniesienia: 08.05.1999r.

Wymiary: 40x40 mm
Wymiary wstążki: 36 mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: 2724szt.
Projektant:  Edward Gorol
Nadawany za: Za zasŁugi w latach 1939-1945.  odznaczenie wojskowe ustanowione dla uhonorowania żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji niepodległościowych o charakterze narodowym.
INFO WIKIPEDIA
 
   C-59 KRZYŻ ZA UDZIAŁ W WOJNIE 1918-1921 (do 8.05.1999) 
Odznaczenie wojskowe
Data uchwalenia:
21.07.1990r. 
Data zniesienia: 08.05.1999r.

Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 37mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: 7821szt. 
Projektant: brak danych
Nadawany za: odznaczenia osób, które pełniąc służbę w latach 1918-1921, przyczyniły się do ugruntowania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Odznaczenie nawiązuje do przedwojennego Krzyża Ochotniczego za Wojnę 1918-1921 II RP.
INFO WIKIPEDIA

 

Odmiana z emalią
   C-60 KRZYŻ ZESŁAŃCÓW SYBIRU (także C300 Odzn.kombatanckie)
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE 
Data uchwalenia:
 17.10.2003r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 40x40 mm
Waga: 21,0g (całość 23,2g)
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: metal srebrzony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
Nadawany jako "wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939–1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości".
INFO WIKIPEDIA
   C-60A KRZYŻ ARMII LUDOWEJ (projekt)  

Odznaczenie nie państwowe.
Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: srebro

Nadano sztuk: 
Wybito 10szt. w srebrze. 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Uhonorowanie żołnierzy Armii Ludowej.

Część III - Odznaczenia Resortowe >>>

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja