Odznaczenia.pl.tl

Cz.IX - Kombatanckie cz.II

Jeżeli nie pojawiły się zdjęcia - stronę należy odświeżyć >>>   
ORGANIZACJE KOMBATANCKIE W III RP - SPIS >>>    
>
  C-381 KRZYŻ PAMIĄTKOWY 75 LAT BATALIONÓW CHŁOPSKICH
Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich
  C-382 KOMBATANCKI KRZYŻ ZWYCIĘSTWA
Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
  C-383 KRZYŻ BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
 
  C-384 MEDAL WIERNI TRADYCJI
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
  C-385 MEDAL FSRiW SZ RP
Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP
  C-386 MEDAL XV-LAT ZŻLWP
Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
Uchwalony: 2008r.
  C-387 MEDAL 65-lecie BITWY POD LENINO

Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego

 
  C-388 KRZYŻ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 

Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
Uchwalony: 2005r.

 
  C-389 MEDAL XV-LAT ZŻLWP (odmiana)
Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
Uchwalony: 2005r.
  C-390 Medal "W 60 lecie forsowania Nysy Łużyckiej" 
Medal "W 60 lecie forsowania Nysy Łużyckiej" wydany przez Dolnośląski Zarząd Wojewódzki
Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
  C-391 Medal "XV lad Oddziału Powiatowe ZWiR w Grójcu" 
Medal "XV lad Oddziału Powiatowe ZWiR w Grójcu" wydany przez Oddział Powiatowy w Grójcu
Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego-Związek weteranów i Rezerwistów RP
 
  C-392 Medal "Za zasługi dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego im. generała Jerzego Ziętka w Katowicach" 
 Medal "Za zasługi dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego im. generała Jerzego Ziętka w Katowicach" wydany przez Śląski Oddział Wojewódzki
Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego-Związek weteranów i Rezerwistów RP
  C-393 Medal "Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej" 
 Medal "Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej" wydany przez Zarząd Powiatowy w Zgorzelcu
Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego-Związek weteranów i Rezerwistów RP
  C-394 MEDAL ZA WOLNOŚĆ (FRANCJA)
 
  C-395 MEDAL ZA ZASŁUGI 25-LAT ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
 
  C-396 Medal Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
 C-397 Rocznica Bitwu Pod Ostrołęką 
 Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne "Czwartacy"
  C-398 MEDAL 70-LECIA BITWY POD KURYŁÓWKĄ 
 Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
  C-399 Medal 10-lecia Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
  C-400 Medal 15-lecia Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
  C-401 Medal 60-lecia powołania Zastępczej Służby Wojskowej 1949-2009 
 
  C-402 Medal Związku Polskich Spadochroniarzy (o.Warszawa)
 
 C-403 Medal Jubileuszowy z okazji 45 rocznicy bitwy o Monte Cassino
 
  C-404 KRZYŻ PAMIĄTKOWY JUNAKÓW - SŁUŻBA POSLCE
 Stowarzyszenie Weteranów Pracy Przymusowej w Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"

Wymiary: 50X68mm
  C-405 MEDAL LENINO - PIERWSZE WSPÓLNA BITWA
 
  C-406 Za Zasługi dla SKOW ORDERU KRZYŻA GRUNWALDU
(SKOW) Stowarzyszenie Kawalerów Orderów Wojennych Virtuti Militari i Krzyża Krunwaldu Kombatantów Wojska Polskiego  
  C-406A  Za Zasługi dla SKOW ORDERU KRZYŻA GRUNWALDU
(SKOW) Stowarzyszenie Kawalerów Orderów Wojennych Virtuti Militari i Krzyża Krunwaldu Kombatantów Wojska Polskiego
  C-407  Za Zasługi dla SKOW ORDERU KRZYŻA VIRTUTI MILITARI
(SKOW) Stowarzyszenie Kawalerów Orderów Wojennych Virtuti Militari i Krzyża Krunwaldu Kombatantów Wojska Polskiego
  C-408 MEDAL KOMBATANTA ARMII GENERAŁA ANDERSA 
 
  C-409 MEDAL ROCZNICA BITWY POD GRUSZKĄ 
 

  C-410 60-lecie Dywizji i 30-lecie Klubu Kombatantów 4 PDP im.Jana Kilińskiego 
 
  C-411 MEDAL PUŁK UŁANÓW KARPACKICH  
 Stowarzyszenie byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "Karpatczycy"

(wersja ze wstążką)
  C-412 ZŁOTY MEDAL KU CHWALE KAWALERII
 twz. KRZYŻ ŚW. JERZEGO
Polski Klub Kawalerii
  C-413 SREBRNY MEDAL KU CHWALE KAWALERII   
 twz. KRZYŻ ŚW. JERZEGO
Polski Klub Kawalerii
  C-414 BRĄZOWY MEDAL KU CHWALE KAWALERII
twz. KRZYŻ ŚW. JERZEGO
Polski Klub Kawalerii
  C-415 MEDAL MIEDNOJE KATYŃ CHARKÓW - KU PAMIĘCIE
 
  C-416 MEDAL AKADEMII OBRONY NARODOWEJ - BRĄZOWY
 
  C-417 MEDAL AKADEMII OBRONY NARODOWEJ - SREBRNY
 
  C-418 MEDAL AKADEMII OBRONY NARODOWEJ - ZŁOTY
 
  C-419 MEDAL 1 KOMPANIA KADROWA 100lat
Data uchwalenia: 2014r.
Wymiary: 40 x 40mm
Kruszec: Cynkowy
 C-420 KRZYŻ PAMIĄTKOWY 3 DSK 1942-1992
 
  C-421 KRZYŻ SEMPER FIDELIS

Odznaczenie Związku Solidarności Polskich Kombatantów. Zostało ustanowione przez "Solidarność" w grudniu 1994 dla uhonorowania aktywnych działaczy w okresie stanu wojennego oraz odegrali aktywną rolę w dobie odzyskania niepodległości w 1989
Data uchwalenia: 1994r.
Wymiary: 40 x 40mm
INFO WIKI

 

  C-422 MEDAL POWSTANIE POZNANSKIEGO CZERWCA 1956-2006
 
  C-423 MEDAL
   
  C-424 MEDAL 
   
  C-425 MEDAL
   
  C-426 MEDAL
   
  C-427 MEDAL
   
  C-428 MEDAL
   
  C-429 MEDAL
   
  C-430 MEDAL
   
  C-431 MEDAL
   
  C-432 MEDAL
   
  C-433 MEDAL
   
  C-534 MEDAL
   
  C-535 MEDAL
   
 C-536 MEDAL
   
  C-537 MEDAL
   
  C-538 MEDAL
   
  C-539 MEDAL
   
  C-540 MEDAL 
   
  C-541 MEDAL
   
  C-542 MEDAL
   
  C-543 MEDAL
   
  C-544 MEDAL
   
  C-545 MEDAL
   
  C-546 MEDAL
   
  C-547 MEDAL 
   
  C-548 MEDAL 
   
  C-549 MEDAL 
   
  C-550 MEDAL
   
  C-551 MEDAL
   
  C-552 MEDAL
   
  C-553 MEDAL
   
  C-554 MEDAL
   
  C-555 MEDAL
   
  C-556 MEDAL
   
  C-557 MEDAL
   
  C-558 MEDAL
   
  C-559 MEDAL
   
  C-560 MEDAL
   
  C-561 MEDAL 
   
  C-562 MEDAL
   
  C-563 MEDAL
   
  C-564 MEDAL
   
  C-565 MEDAL
   
  C-566 MEDAL
   
  C-567 MEDAL 
   
  C-568 MEDAL
   
  C-569 MEDAL
   
  C-570 MEDAL
   
  C-571 MEDAL
   
Część X - Odznaczenia wojewódzkie i miejskie >>>

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja