Odznaczenia.pl.tl

Cz.III (61-98) Resortowe

Jeżeli nie pojawiły się zdjęcia - stronę należy odświeżyć >>>   
>
  C-61 ZŁOTY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY
Misterstwo Obrony Narodowej
Data uchwalenia:
26.05.1951r. / zm.14.12.1995r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: metal pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za XXV-lat służby.
INFO WIKIPEDIA
  C-62 SREBRNY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY   
Misterstwo Obrony Narodowej
Data uchwalenia:
 26.05.1951r. / zm.14.12.1995r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: metal posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za XV-lat służby.
INFO WIKIPEDIA
  C-63  BRĄZOWY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY
Misterstwo Obrony Narodowej
Data uchwalenia:
 26.05.1951r. / zm.14.12.1995r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: metal brązowiony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za V-lat służby.
INFO WIKIPEDIA
  C-64 ZŁOTY MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU"
Misterstwo Obrony Narodowej
Data uchwalenia: 21.04.1966r. /zm.18.04.1991r. (tekst)/ zm.15.05.2012r.(tekst)/ zm.17.10.2013r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 36mm
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: metal pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: za uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.
INFO WIKIPEDIA
 
  C-65 SREBRNY MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU"
Misterstwo Obrony Narodowej
Data uchwalenia: 21.04.1966r. /zm.18.04.1991r. (tekst)/ zm.15.05.2012r.(tekst)/ zm.17.10.2013r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 36mm
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: metal posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: za uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.
INFO WIKIPEDIA
  C-66 BRĄZOWY MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU"  
Misterstwo Obrony Narodowej 
Data uchwalenia: 21.04.1966r. /zm.18.04.1991r. (tekst)/ zm.15.05.2012r.(tekst)/ zm.17.10.2013r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary medalu: Ø 36mm , gr.2,0mm
Waga: 17,1g (całość 19,4g)
Wymiary wstążki: szer:38mm, dł: 60-70 mm
Kruszec: patynowany na brązowo
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.
INFO WIKIPEDIA
  C-67 ZŁOTY MEDAL WOJSKA POLSKIEGO
Misterstwo Obrony Narodowej
Data uchwalenia: 03.09.1999r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 36mm
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: metal pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: w celu uhonorowania cudzoziemców oraz obywateli polskich zamieszkałych poza granicami Polski, którzy swoją działalnością szczególnie zasłużyli się w dziedzinie współpracy Wojska Polskiego z siłami zbrojnymi innych państw.
INFO WIKIPEDIA
  C-68 SREBRNY MEDAL WOJSKA POLSKIEGO
Misterstwo Obrony Narodowej
Data uchwalenia: 03.09.1999r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 36mm
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: metal posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: w celu uhonorowania cudzoziemców oraz obywateli polskich zamieszkałych poza granicami Polski, którzy swoją działalnością szczególnie zasłużyli się w dziedzinie współpracy Wojska Polskiego z siłami zbrojnymi innych państw.
INFO WIKIPEDIA
  C-69 BRĄZOWY MEDAL WOJSKA POLSKIEGO
Misterstwo Obrony Narodowej
Data uchwalenia: 03.09.1999r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 36mm
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: metal brązowiony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: w celu uhonorowania cudzoziemców oraz obywateli polskich zamieszkałych poza granicami Polski, którzy swoją działalnością szczególnie zasłużyli się w dziedzinie współpracy Wojska Polskiego z siłami zbrojnymi innych państw.
INFO WIKIPEDIA
  C-70 ZŁOTY MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA STRAŻY GRANICZNEJ"
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administarcji
Data uchwalenia: 08.10.2004r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: medal pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: nadaje się również funkcjonariuszowi lub pracownikowi Straży Granicznej, który swoją nienaganną służbą lub pracą przyczynił się do zwiększenia sprawności działania lub podniesienia poziomu wyposażenia technicznego Straży Granicznej.
INFO WIKIPEDIA
  C-71 SREBRNY MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA STRAŻY GRANICZNEJ"
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data uchwalenia: 08.10.2004r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: medal posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: nadaje się również funkcjonariuszowi lub pracownikowi Straży Granicznej, który swoją nienaganną służbą lub pracą przyczynił się do zwiększenia sprawności działania lub podniesienia poziomu wyposażenia technicznego Straży Granicznej.
INFO WIKIPEDIA
  C-72 BRĄZOWY MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA STRAŻY GRANICZNEJ"
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data uchwalenia: 08.10.2004r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: medal brązowiony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: nadaje się również funkcjonariuszowi lub pracownikowi Straży Granicznej, który swoją nienaganną służbą lub pracą przyczynił się do zwiększenia sprawności działania lub podniesienia poziomu wyposażenia technicznego Straży Granicznej.
INFO WIKIPEDIA
  C-73 ZŁOTA ODZNAKA "ZASŁUŻONY POLICJANT"
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data uchwalenia: 04.07.2000r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 37mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: metal pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
INFO WIKIPEDIA
  C-74 SREBRNA ODZNAKA "ZASŁUŻONY POLICJANT"
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Data uchwalenia: 04.07.2000r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 37mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: metal posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
INFO WIKIPEDIA
  C-75 BRĄZOWA ODZNAKA "ZASŁUŻONY POLICJANT"
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data uchwalenia: 04.07.2000r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 37mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: metal brązowiony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
INFO WIKIPEDIA
  C-76 ZŁOTY MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA POLICJI" 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data uchwalenia: 7.06.2001r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 37mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Medal ten przyznaje się również za współpracę polskiej Policji z policjami innych państw.
INFO WIKIPEDIA
  C-77 SREBRNY MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA POLICJI"  
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data uchwalenia: 7.06.2001r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 37mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Medal ten przyznaje się również za współpracę polskiej Policji z policjami innych państw.
INFO WIKIPEDIA
  C-78 BRĄZOWY MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA POLICJI"  
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data uchwalenia: 7.06.2001r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 37mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Medal ten przyznaje się również za współpracę polskiej Policji z policjami innych państw.
INFO WIKIPEDIA
  C-79  MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ RP

Minister Edukacji Narodowej
Data uchwalenia:
 27 kwietnia 1956r. 
Data zniesienia: trwa (20.09.2000r. - RP w nazwie)

Wymiary: 
Ø 35 mm
Wymiary wstążki: 35mm
Waga: 24,2g (całość 26,1g)
Kruszec: brązowiony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.
INFO WIKIPEDIA
  C-80  MEDAL PRO PATRIA 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Data uchwalenia:
01.09.2011r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 36mm
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Andrzej Nowakowski
Nadawany za: Uhonorowane medalem „Pro Patria” mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.
Zastąpił medal PRO MEMORIA.
INFO WIKIPEDIA
  C-81  MEDAL PRO MEMORIA (nadawanie zakończone)  
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Data uchwalenia:
25.01.2005r. 
Data zniesienia: 1.09.2011r.

Wymiary: 38,5mm 
Waga: 22,4g (całość 24,6g) 
Grubość: 3mm
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: metal posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Roussane i Andrzej Nowakowski
Nadawany za: Dla osób  zasłużonych w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.
INFO WIKIPEDIA
  C-82  ZŁOTY MEDAL ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS - I KLASA  
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data uchwalenia: 17.03.2005r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: ?mm
Wymiary wstążki: ?mm (noszony na szyi)
Kruszec: tombak pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Piotr Gawron
Nadawany: Medal jest prestiżowym odznaczeniem, honorującym wybitne zasługi na polu kultury.
INFO WIKIPEDIA
  C-83  SREBRNY MEDAL ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS - II KL.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data uchwalenia: 17.03.2005r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: ?mm
Wymiary wstążki: ?mm
Kruszec: tombak srebrzony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Piotr Gawron
Nadawany: Medal jest prestiżowym odznaczeniem, honorującym wybitne zasługi na polu kultury.
INFO WIKIPEDIA
  C-84  BRĄZOWY MEDAL ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS - III KL.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data uchwalenia: 17.03.2005r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: ?mm
Wymiary wstążki: ?mm
Kruszec: tombak brązowiony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Piotr Gawron
Nadawany: Medal jest prestiżowym odznaczeniem, honorującym wybitne zasługi na polu kultury.
INFO WIKIPEDIA
  C-85 B-62 MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - ZŁOTY >>> 
  C-86 B-63 MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - SREBRNY >>> 
  C-87  ODZNAKA HONOROWA BENE MERITO  
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Data uchwalenia:
05.11.2009r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 38mm
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
INFO WIKIPEDIA
  C-88  ODZ. HON. ZA ZASUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RP 
Ministerstwo Spraw Wewnętrzych i Administarcji
Data uchwalenia:
19.08.2011r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: Odznaka jest wyróżnieniem nadawanym weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi w uznaniu jego zasług wykazanych podczas działań poza granicami RP.
INFO WIKIPEDIA
  C-89 ODZ. HON. ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ  
Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego
Data uchwalenia:
1969r. / zm.25.11.1991r. / zm. 02.08.2005r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 32mm
Wymiary przewieszki: 10 X 41 mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: za szczególne zasługi położone w działalności społecznej stanowiącej istotny wkład w rozwój literatury, teatru, fotografii, malarstwa i innych dziedzin kultury.
INFO WIKIPEDIA
  C-90  Zasłużony Działacz Kultury 
Data uchwalenia: 06.03.1962r. / zm.25.10.1991 i 22.02.1993r. 
Data zniesienia: 02.08.2005r. (ust. z dn.17.06.2005)

Wymiary: 00mm
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana:  odznaka honorowa, nadawana osobom zasłużonym w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
INFO WIKIPEDIA
  C-91A  ZŁOTA ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA TRANSPORTU    
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-91B  SREBRNA ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA TRANSPORTU   
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-91C  BRĄZOWA ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA TRANSPORTU    
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-91D  ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA TRANSPORTU (z przewieszką) 
Data uchwalenia: 22.10.1997r. (tekst)
Data zniesienia: 22.11.2000r.

Wymiary: 32mm
Wymiary przewieszki: 32 x 8mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi dla transportu
INFO WIKIPEDIA
  C-91E  ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA TRANSPORTU (z przewieszką - odm.) 
Data uchwalenia: 22.11.2000r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 32mm, grubość 2,2mm
Waga: 20,5g
Wymiary przewieszki: 13 x 28,5mm
Kruszec: metal posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: 
Za zasługi dla transportu
INFO WIKIPEDIA
  C-92  ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA
Data uchwalenia: 24.11.2000r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 30mm
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom drogownictwa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie drogownictwa oraz innym osobom za zasługi lub osiągnięcia w tej dziedzinie.
  C-93  ZŁOTA ODZ. ZASŁ. DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ   
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data uchwalenia:
 16.10.1997r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 44x44mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Za długoletnią ofiarną służbę lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
INFO WIKIPEDIA
  C-94  SREBRNA ODZ. ZASŁ. DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ   
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data uchwalenia: 16.10.1997r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 44x44mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Za długoletnią ofiarną służbę lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
INFO WIKIPEDIA
  C-95  BRĄZOWA ODZ. ZASŁ. DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ   
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data uchwalenia: 16.10.1997r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 44x44mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Za długoletnią ofiarną służbę lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
INFO WIKIPEDIA
  C-96  ZŁOTA ODZNAKA ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCIARNEJ  
Data uchwalenia: 1985r. / zm.12.09.1997r. (tekst) / zm.2003r.(tekst) / 2010r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: tombak pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: funkcjonariuszom lub pracownikom Służby Więziennej wzorowo wykonującym zadania służbowe, przejawiającym inicjatywę w służbie lub pracy, wyróżniającym się konkretnymi wynikami przy wykonywaniu zadań służbowych oraz wykonującym zadania wymagające szczególnie dużego nakładu pracy w warunkach szczególnie utrudnionych, a także funkcjonariuszom lub pracownikom, którzy dokonali czynu świadczącego o szczególnej odwadze lub męstwie. Odznaka może być nadana także innej osobie, która okazała bezpośrednią pomoc jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej.
INFO WIKIPEDIA
  C-97  SREBRNA ODZNAKA ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCIARNEJ
Data uchwalenia: 1985r. / zm.12.09.1997r. (tekst) / zm.2003r.(tekst) / 2010r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: tombak srebrzony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: funkcjonariuszom lub pracownikom Służby Więziennej wzorowo wykonującym zadania służbowe, przejawiającym inicjatywę w służbie lub pracy, wyróżniającym się konkretnymi wynikami przy wykonywaniu zadań służbowych oraz wykonującym zadania wymagające szczególnie dużego nakładu pracy w warunkach szczególnie utrudnionych, a także funkcjonariuszom lub pracownikom, którzy dokonali czynu świadczącego o szczególnej odwadze lub męstwie. Odznaka może być nadana także innej osobie, która okazała bezpośrednią pomoc jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej.
INFO WIKIPEDIA
  C-98  BRĄZOWA ODZNAKA ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCIARNEJ  
Data uchwalenia: 1985r. / zm.12.09.1997r. (tekst) / zm.2003r.(tekst) / 2010r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: tombak brązowiony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: funkcjonariuszom lub pracownikom Służby Więziennej wzorowo wykonującym zadania służbowe, przejawiającym inicjatywę w służbie lub pracy, wyróżniającym się konkretnymi wynikami przy wykonywaniu zadań służbowych oraz wykonującym zadania wymagające szczególnie dużego nakładu pracy w warunkach szczególnie utrudnionych, a także funkcjonariuszom lub pracownikom, którzy dokonali czynu świadczącego o szczególnej odwadze lub męstwie. Odznaka może być nadana także innej osobie, która okazała bezpośrednią pomoc jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej.
INFO WIKIPEDIA
Część IV - Odznaczenia resortowe c.d. >>>

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja