Odznaczenia.pl.tl

Cz.VI (200-249) Organizacje

Jeżeli nie pojawiły się zdjęcia - stronę należy odświeżyć >>>   
>
  C-200 MEDAL 70-LECIA LOK
Liga Ochrony Kraju
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-201 KRZYŻ ŻKR LOK  
Liga Ochrony Kraju
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-201A SREBRNY KRZYŻ ŻKR LOK  
Liga Ochrony Kraju
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-202 CZONEK HONOROWY LOK
Liga Ochrony Kraju
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-203 MEDAL ZA WYBITNE ZASŁUGI LOK
Liga Ochrony Kraju
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-203a MEDAL ZA WYBITNE ZASŁUGI LOK (ODM. SREBRNA)
Liga Ochrony Kraju
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-204 MEDAL ZA ZASŁUGI DLA LOK KOR
Liga Ochrony Kraju
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-205 MEDAL ZA ZASŁUGI TPŻ LPŻ LOK
Liga Ochrony Kraju
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-205A ODZNAKA ZA ZASŁUGI TPŻ LPŻ LOK
Liga Ochrony Kraju
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 C-206 MEDAL 60-LAT LOK
Liga Ochrony Kraju
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-207A Złoty Medal Za Zasługi w Rozwijaniu Strzelectwa i Umacnianiu Obronności Kraju H.K.S.O. - I Klasy
Liga Ochrony Kraju / Harcerski Klub Sportów Obronnych (HKSO)
Data uchwalenia:
 2014r.
Data zniesienia: trwa
Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Nadawany za: Działaczom harcerskim oraz osobom wspierajacym HKSO.
  C-207B Złoty Medal Za Zasługi w Rozwijaniu Strzelectwa i Umacnianiu Obronności Kraju H.K.S.O. - II Klasy
Liga Ochrony Kraju / Harcerski Klub Sportów Obronnych (HKSO)
Data uchwalenia:
 2014r.
Data zniesienia: trwa
Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Nadawany za: Działaczom harcerskim oraz osobom wspierajacym HKSO.
  C-207C Srebrny Medal Za Zasługi w Rozwijaniu Strzelectwa i Umacnianiu Obronności Kraju H.K.S.O. - III Klasy
Liga Ochrony Kraju / Harcerski Klub Sportów Obronnych (HKSO)
Data uchwalenia:
 2014r.
Data zniesienia: trwa
Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Nadawany za: Działaczom harcerskim oraz osobom wspierajacym HKSO.
  C-207D Brązowy Medal Za Zasługi w Rozwijaniu Strzelectwa i Umacnianiu Obronności Kraju H.K.S.O. - IV Klasy
Liga Ochrony Kraju / Harcerski Klub Sportów Obronnych (HKSO)
Data uchwalenia:
 2014r.
Data zniesienia: trwa
Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Nadawany za: Działaczom harcerskim oraz osobom wspierajacym HKSO.
  C-208 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-209 MEDAL
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-210 MEDAL XXV – lecia NSZZP

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

  C-211 MEDAL ZASŁUGI DLA TKKF 50-LAT  
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-212 ODZNAKA 40-LECIE KBW BEŁCHATÓW
Kopalnia Wegla Brunatnego Bełchatów
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-213 MEDAL 50 lat WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
Data uchwalenia: 2001r. 
Data zniesienia: 2001r.

Wymiary: ?mm
Wymiary wstążki: ?mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: ROCZNICOWE
 C-214 ZŁOTY MEDAL ZASŁUŻONY STRZELEC RP
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-215 SREBRNY MEDAL ZASŁUŻONY STRZELEC RP
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-216 BRĄZOWY MEDAL ZASŁUŻONY STRZELEC RP
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-217 ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI LOK LOKUS 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-218 SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI LOK LOKUS  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-219 BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI LOK LOKUS  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-220 MEDAL ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI (SHDK)
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi R.P.
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-221 ODZNAKI ZASŁ.HON. DAWCA KRWII  I, II, III STOPNIA
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi R.P.
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-222 MEDAL ZASŁUŻONY DZIAŁACZ SHDK  
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi R.P.
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-223 MEDAL XXV-LAT KLUBU HDK PCK W SZCZECINIE  
WOJSKOWY KLUB HDK W SZCZECINIE
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
W celu upamiętnienia 25-letniej działalności, podniesienia autorytetu oraz promowania Klubu Zarząd Klubu postanowił nadać Odznaki Pamiątkowe – „XXV-lecie Klubu HDK” osobom, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami na rzecz Klubu HDK.
  C-224 MEDAL ZASŁUŻONY DLA HDK W SZCZECINIE    
WOJSKOWY KLUB HDK W SZCZECINIE
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
W celu uhonorowania członków z co najmniej 3-letnią działalnością w Klubie, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami na rzecz Klub, czynnie wspierają działania w zakresie zwiększenia ilości pobranej krwi poprzez organizowanie otwartych akcji poboru krwi, propagują ideę honorowego krwiodawstwa oraz wykonują inne statutowe zadania – Zarząd Klubu HDK ustanowił Odznakę – „Zasłużony dla Klubu”, która jest wyrazem najwyższego uznania.
  C-225 MEDAL Zasłużony dla ZK HDK Bełchatów
HDK Kopalnia Bełchatów
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-226 MEDAL HDK 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-227 MEDAL 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-228 MEDAL  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-229 MEDAL 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-230 MEDAL 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-231 MEDAL 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-232 MEDAL 
Związek Zawodowy Strażaków Florian
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-233 MEDAL 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-234 MEDAL 
Data uchwalenia: b.d.r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-235 MEDAL 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-236 MEDAL 
Data uchwalenia: 1988r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-237 MEDAL 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-238 MEDAL ZA ZASŁUGI DLA PZW (Polski Związek Wędkarski)
Polski Związek Wędkarski

Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: trwa.

Wymiary: 45,3mm grubość 3,2-3,9mm
Wymiary wstążki: 39mm
Waga: 38,4g (całość 41,0g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za Zasługi dla PZW (Taki napis widnieje na awersie)
  C-239 MEDAL ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU WĘDKARSTWA 
Polski Związek Wędkarski

Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 32mm (grubość 3mm)
Kruszec: miedziany
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-240 MEDAL ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU WĘDKARSTWA - WSTĄŻKA
Polski Związek Wędkarski

Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 30mm (gr.2,1-3,2mm)
Waga: 12,9g (całość 15,1g)
Wymiary wstążki: 31mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za Zasługi dla rozwoju wędkarstwa.
  C-241 ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA PZW Z WIEŃCEM 
Polski Związek Wędkarski
"Złota Odznaka z Wieńcem PZW Za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego"
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 18mm (grubość 1mm)
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
Za 17-lat działalności na rzecz PZW
  C-242 ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA PZW  
Polski Związek Wędkarski
"Złota Odznaka PZW Za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego"
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 
18mm (grubość 1mm)
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
Za 9-lat działalności na rzecz PZW
  C-243 SREBRNA ODZNAKA HONOROWA PZW   
Polski Związek Wędkarski
"Srebrna Odznaka PZW Za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego"
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 
18mm (grubość 1mm)
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za 5-lat działalności na rzecz PZW
  C-244 ODZNAKA WZOROWY MŁODY WĘDKARZ 
Polski Związek Wędkarski

Data uchwalenia:
15.12.2000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-245 MEDAL 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-246 MEDAL 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-247 MEDAL 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-248 MEDAL 

 

 C-249 MEDAL   
 
 C-249A MEDAL  
 
C-249B MEDAL  
 
 C-249C MEDAL  
 
  C-249D MEDAL 
 
  C-249E MEDAL 
 
Część VII - Odznaczenia Organizacyjne cz.II >>>

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja