Odznaczenia.pl.tl

Cz.I (1-59) Państwowe

Jeżeli nie pojawiły się zdjęcia - stronę należy odświeżyć >>>   
>
  C-1 ORDER ORŁA BIAŁEGO
Nadawany przez Prezydenta RP
Data uchwalenia:
1705r. (wzn.16.10.1992)
Data zniesienia: trwa

Wymiary krzyż: 70x70mm
Wymiarygwiazdy: 80mm
Wymiarywstęgi: 100mm
Nadano 1990-2015: 174 szt. 
Projektant: Edward Gorol
Nadawany za: znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny.
INFO WIKIPEDIA
 
  C-2 ORDER VIRTUTTI MILITARI - I KLASY   
Najwyższe odznaczenie wojskowe (łac.Męstwo wojskowemu), nadawane przez Prezydenta RP
Data uchwalenia:
22.06.1792r. (wzn.16.11.1992)
Data zniesienia: trwa, order może być nadany tylko w czasie wojny lub nie później niż przez pięć lat od zakończenia wojny)
Wymiary : krzyż 62x62mm, korona 30x36
Wymiary gwiazda: 100mm
Wymiary wstążki: 100mm
Nadano sztuk: 
 (po 1989 nie był nadawany)
Projektant: brak danych
Nadawany: Za wybitne zasługi bojowe.
INFO WIKIPEDIA
  C-3 ORDER VIRTUTTI MILITARI - II KLASY       
Odznaczenie wojskowe (łac.Męstwo wojskowemu), nadawane przez Prezydenta RP
Data uchwalenia:
 22.06.1792r. (wzn.16.11.1992)
Data zniesienia: trwa, order może być nadany tylko w czasie wojny lub nie później niż przez pięć lat od zakończenia wojny)
Wymiary : krzyż 54x54mm, korona 23x23
Wymiary wstążki: 40mm
Nadano sztuk: 
 (po 1989 nie był nadawany)
Projektant: brak danych
Nadawany: Za wybitne zasługi bojowe.
INFO WIKIPEDIA
  C-4 ORDER VIRTUTTI MILITARI - III KLASY   
Odznaczenie wojskowe (łac.Męstwo wojskowemu), nadawane przez Prezydenta RP
Data uchwalenia:
 22.06.1792r. (wzn.16.11.1992)
Data zniesienia: trwa, order może być nadany tylko w czasie wojny lub nie później niż przez pięć lat od zakończenia wojny)
Wymiary : krzyż 44x44mm
Wymiary wstążki: 35mm
Nadano sztuk: 
 (po 1989 nie był nadawany)
Projektant: brak danych
Nadawany: Za wybitne zasługi bojowe.
INFO WIKIPEDIA
  C-5 ORDER VIRTUTTI MILITARI - IV KLASY   
Odznaczenie wojskowe (łac.Męstwo wojskowemu), nadawane przez Prezydenta RP
Data uchwalenia:
 22.06.1792r. (wzn.16.11.1992)
Data zniesienia: trwa, order może być nadany tylko w czasie wojny lub nie później niż przez pięć lat od zakończenia wojny)
Wymiary : krzyż 39x39mm
Wymiary wstążki: 35mm
Nadano sztuk: 
 (po 1989 nie był nadawany)
Projektant: brak danych
Nadawany: Za wybitne zasługi bojowe.
INFO WIKIPEDIA
  C-6 ORDER VIRTUTTI MILITARI - V KLASY   
Odznaczenie wojskowe (łac.Męstwo wojskowemu), nadawane przez Prezydenta RP
Data uchwalenia:
 22.06.1792r. (wzn.16.11.1992)
Data zniesienia: trwa, order może być nadany tylko w czasie wojny lub nie później niż przez pięć lat od zakończenia wojny)
Wymiary : krzyż 38x38mm
Wymiary wstążki: 35mm
Nadano sztuk: 
 (po 1989 nie był nadawany)
Projektant: brak danych
Nadawany: Za wybitne zasługi bojowe.
INFO WIKIPEDIA
  C-7 ORDER ODRODZENIA POLSKI - I KLASY (KRZYŻ WIELKI)
Nadawany przez Prezydenta RP
Data uchwalenia:
04.02.1921r. (wzn.10.11.1992r.)
Data zniesienia: trwa

Wymiary krzyża: 68mm
Wymiary gwiazdy: 75mm
Wymiary wstęgi: 100mm
Nadano sztuk: (od 1990-2015r.) 205 szt
Projektant: 
Edward Gorol (współczesna wersja)
Nadawany za: nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
INFO WIKIPEDIA
  C-8 ORDER ODRODZENIA POLSKI - II KLASY (KRZYŻ KOMANDORSKI Z  GWIAZDĄ)
Nadawany przez Prezydenta RP
Data uchwalenia: 04.02.1921r. (wzn.10.11.1992r.)
Data zniesienia: trwa

Wymiary krzyża: 60mm
Wymiary gwiazdy: 75mm
Wymiary wstęgi: 45mm
Nadano sztuk: (od 1990-2015r.) 716 szt
Projektant: Edward Gorol (współczesna wersja)
Nadawany za: nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
INFO WIKIPEDIA
  C-9 ORDER ODRODZENIA POLSKI - III KLASY (KRZYŻ KOMANDORSKI)
Nadawany przez Prezydenta RP
Data uchwalenia: 04.02.1921r. (wzn.10.11.1992r.)
Data zniesienia: trwa

Wymiary krzyża: 60mm
Wymiary wstęgi: 45mm
Nadano sztuk: (od 1990-2015r.) 3101 szt
Projektant: Edward Gorol (współczesna wersja)
Nadawany za: nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
INFO WIKIPEDIA
  C-10 ORDER ODRODZENIA POLSKI - IV KLASY (KRZYŻ OFICERSKI)
Nadawany przez Prezydenta RP
Data uchwalenia: 04.02.1921r. (wzn.10.11.1992r.)
Data zniesienia: trwa

Wymiary krzyża: 54,5x54,5mm
Wymiary wstęgi: 36mm (plus rozeta)
Nadano sztuk: (od 1990-2015r.) 9358 szt
Projektant: Edward Gorol (współczesna wersja)
Nadawany za: nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
INFO WIKIPEDIA
  C-11 ORDER ODRODZENIA POLSKI - V KLASY (KRZYŻ KAWALERSKI)
Nadawany przez Prezydenta RP
Data uchwalenia: 04.02.1921r. (wzn.10.11.1992r.)
Data zniesienia: trwa

Wymiary krzyża: 44mm
Wymiary wstęgi: 36mm 
Nadano sztuk: (od 1990-2015r.) 34274 szt
Projektant: Edward Gorol (współczesna wersja)
Nadawany za: nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
INFO WIKIPEDIA
  C-12 ORDER KRZYŻA WOJSKOWEGO - I KLASY (KRZYŻ WIELKI)
Data uchwalenia: 18.10.2006r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary krzyża: 45mm
Wymiary wstążki: 45mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: przyznawany żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom cywilnym za wybitne zasługi w działaniach przeciw terroryzmowi lub podczas operacji pokojowych. Stanowi najwyższe z odznaczeń wojskowych, nadawanych w Polsce za czyny bojowe w czasie pokoju.
INFO WIKIPEDIA

(poniżej wersja na wstążce - nieoficjalna ? )
  C-13 ORDER KRZYŻA WOJSKOWEGO - II KLASY (KRZYŻ KOMANDORSKI)
Data uchwalenia: 18.10.2006r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary krzyża: ?mm
Wymiary wstążki: ?mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: przyznawany żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom cywilnym za wybitne zasługi w działaniach przeciw terroryzmowi lub podczas operacji pokojowych. Stanowi najwyższe z odznaczeń wojskowych, nadawanych w Polsce za czyny bojowe w czasie pokoju.
INFO WIKIPEDIA
  C-14 ORDER KRZYŻA WOJSKOWEGO - III KLASY (KRZYŻ KAWALERSKI)
Data uchwalenia: 18.10.2006r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary krzyża: ?mm
Wymiary wstążki: ?mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: przyznawany żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom cywilnym za wybitne zasługi w działaniach przeciw terroryzmowi lub podczas operacji pokojowych. Stanowi najwyższe z odznaczeń wojskowych, nadawanych w Polsce za czyny bojowe w czasie pokoju.
INFO WIKIPEDIA
  C-15 ORDER KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI - I KLASY
Data uchwalenia: 05.08.2010r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 52x52mm 
Wymiary wstążki: 45mm (na szyi)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za:  odznaczenie cywilne, nadawane osobom, które w latach 1939–1956 jako ochotnicy lub podejmując się służby ponad wymaganą od nich miarę położyły zasługi w obronie niepodległości Państwa Polskiego.
INFO WIKIPEDIA
Kontynuacja Krzyża Niepodległości II RP
  C-16 ORDER KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI - II KLASY
Data uchwalenia: 05.08.2010r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 42x42mm 
Wymiary wstążki: 40mm 
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za:  odznaczenie cywilne, nadawane osobom, które w latach 1939–1956 jako ochotnicy lub podejmując się służby ponad wymaganą od nich miarę położyły zasługi w obronie niepodległości Państwa Polskiego.
INFO WIKIPEDIA
Kontynuacja Krzyża Niepodległości II RP
  C-16a (wolne miejsce)  

 
  C-17 ORDER ZASUGI RP - I KLASY
Data uchwalenia: 16.10.1992r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 68x68mm
Gwiazda orderowa: 80x80mm
Wymiary wstążki:
 100mm (przez ramię)
Kruszec: metal pozłacany

Nadano sztuk: b.d. 
Projektant: współczesna wersja Edward Gorol
Nadawany za: Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.
INFO WIKIPEDIA
  C-18 ORDER ZASUGI RP - II KLASY
Data uchwalenia: 16.10.1992r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 60x60mm
Gwiazda orderowa: 80x80mm
Wymiary wstążki:
 45mm (na szyi)
Kruszec: metal pozłacany

Nadano sztuk: b.d. 
Projektant: współczesna wersja Edward Gorol
Nadawany za: Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.
INFO WIKIPEDIA
  C-19 ORDER ZASUGI RP - III KLASY
Data uchwalenia: 16.10.1992r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 60x60mm
Wymiary wstążki: 45mm (na szyi)
Kruszec: metal pozłacany

Nadano sztuk: b.d. 
Projektant: współczesna wersja Edward Gorol
Nadawany za: Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.
INFO WIKIPEDIA
  C-20 ORDER ZASUGI RP - IV KLASY
Data uchwalenia: 16.10.1992r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 48x48mm 
Wymiary wstążki: 36mm (plus rozeta)
Kruszec: metal pozłacany

Nadano sztuk: b.d. 
Projektant: współczesna wersja Edward Gorol
Nadawany za: Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.
INFO WIKIPEDIA
  C-21 ORDER ZASUGI RP - V KLASY
Data uchwalenia: 16.10.1992r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 48x48mm
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: metal pozłacany

Nadano sztuk: b.d. 
Projektant: współczesna wersja Edward Gorol
Nadawany za: Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.
INFO WIKIPEDIA
Część II - Odznaczenia Państwowe c.d >>>
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja