Odznaczenia.pl.tl

Cz.VIII - Kombatanckie

Jeżeli nie pojawiły się zdjęcia - stronę należy odświeżyć >>>   
ORGANIZACJE KOMBATANCKIE W III RP - SPIS >>>    
>
  C-300 (C-60) KRZYŻ ZESŁAŃCÓW SYBIRU
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE 
Data uchwalenia:
17.10.2003r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 40x40 mm
Waga: 21,0g (całość 23,2g)
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: metal srebrzony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
Nadawany jako "wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939–1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości".

INFO WIKIPEDIA
  C-301 HONOROWA ODZNAKA SYBIRAKA "SYBIR"   
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 00mm
Waga: (całość 11,2g)
Wymiary krzyża: 33x33mm
Wymiary przewieszki: 33x6mm
Kruszec: metal pozlacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany przez:
Zarząd Główny Związku:
- Sybirakom służącym społecznie Społeczności - Sybirackiej Sympatykom Związku Sybiraków, którzy swą działalnością na rzecz Związku realizowali cele statutowe Związku Sybiraków 
  C-302 SREBRNA HON. ODZN. ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW
Data uchwalenia: 2011r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 00mm
Kruszec: metal posrebrzany
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: 
Hubert Dzikowski
Srebrna odznaka nadawana za: 
a) członkom Związku, którzy przez co najmniej dwie kadencje pełnili funkcje członków Zarządu Koła, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
b) Prezesom Honorowym Oddziału, członkom Związku i osobom niebędącym członkami Związku, którzy w stopniu szczególnym wsparli działalność Koła i/lub Oddziału na terenie ich działania.Osoby wyróżnione Srebrną Odznaką mogą być przedstawiane do wyróżnienia Odznaką Złotą po upływie dwóch lat od nadania Odznaki Srebrnej.
  C-302A ZŁOTA HON. ODZN. ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW
Data uchwalenia: 2011r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 00mm
Kruszec: metal pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: 
Hubert Dzikowski
Złota Odznaka nadawana jest za :
a) członkom Związku, którzy przez co najmniej dwie kadencje pełnili funkcje z wyboru w naczelnych organach Związku – Zarządzie Głównym, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównym Sądzie Koleżeńskim,
b) członkom Honorowym Związku,
c) członkom Konwentu Odznaki,
d) członkom Związku oraz osobom niebędącym członkami Związku, którzy w szczególnym stopniu przyczynili się do funkcjonowania Związku i jego wizerunku w skali kraju,e) osobom niebędącym rezydentami w kraju, którzy zasłużyli się we wspieraniu Związku Sybiraków i jego działalności.
  C-303 ODZ. HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW                            REGIONU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (WSTĄŻKA-II WZÓR)
Data uchwalenia: brak danych
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 34x35mm
Waga: 20,9g (całość 29,9g)
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za Zasługi dla Zwiazku Sybiraków Regionu Warmińsko-Mazurskiego.
  C-303A ODZ. HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO - (AGRAFKA I WZÓR)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-304 KRZYŻ "WETERAN WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ" 

Odznaka Pamiątkowa tytułu honorowego "Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny"
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 43x43 mm
Waga: 14,4g (całość 17,9g)
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
 odznakę przyznaje Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kontrasygnuje je Prezes Rady Ministrów.

  C-304A ODZNAKA "WETERAN WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ" 

Odznaka Pamiątkowa tytułu honorowego "Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny"
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
 odznakę przyznaje Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kontrasygnuje je Prezes Rady Ministrów.

  C-305 KRZYŻ ZWIĄZKU REPRESJONOWANYCH ŻOŁNIERZY GÓRNIKÓW
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-306 KRZYŻ WIĘŹNIA POLITYCZNEGO
ODZNAKA STOWARZYSZENIE POLSKICH BYŁYCH WIEŹNIÓW POLITYCZNYCH
Data uchwalenia:
1996r. (?) 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 44x51mm
Waga: 15,2g (całość 18,0g)
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: metal posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Nadawany przez 
Stowarzyszenie Polskich Byłych Więźniów Politycznych we Wrocławiu dla osób represjonowanych w latach 1939-1989.
  C-307 ZŁOTY KRZYŻ NIEZŁOMNYCH (odmiana)
ODZNAKA SPBWP (Stowarzyszenie Polskich Byłych Wieźniów Politycznych)
Data uchwalenia: 1998r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 44X44 mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: Metal pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Włodzimierz Potoka
Nadawany: harcerskie kombatanckie odznaczenie ustanowione w 1998 przez Stowarzyszenie Polskich Byłych Więźniów Politycznych

INFO WIKIPEDIA
  C-308 SREBRNY KRZYŻ NIEZŁOMNYCH
ODZNAKA SPBWP (Stowarzyszenie Polskich Byłych Wieźniów Politycznych)
Data uchwalenia: 1998r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 44X44 mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: Metal posrebrzany

Nadano sztuk: około 2000 szt.
Projektant: Włodzimierz Potoka
Nadawany: harcerskie kombatanckie odznaczenie ustanowione w 1998 przez Stowarzyszenie Polskich Byłych Więźniów Politycznych
  C-309 KRZYŻ ANTYKOMUNISTYCZNEGO ZWIĄZKU WIEŹNIÓW POLITYCZNYCH 1939-1956
ODZNAKA AZWP
Data uchwalenia: 1996r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-310 KRZYŻ WIĘŹNIA POLITYCZNEGO OKRESU STALINOWSKIEGO
ODZNAKA ZWPOS
Data uchwalenia: 1996r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-311 KRZYŻ WIĘŹNIA POLITYCZNEGO OKRESU STALINOWSKIEGO - wersja na przywieszce
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-312 ORDER PRZELANEJ KRWI ZA OJCZYZNĘ  
ODZNAKA OZWWOPWIS
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 C-313 ORDER MĘCZĘŃSTWA I ZWYCIĘSTWA DLA REPRESJONOWANYCH OD 1939 DO 1989R. ZA POLSKĘ WOLNĄ I SPRAWIEDLIWĄ
ODZNAKA OZWWOPWIS
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-314 GWIAZDA WYTRWAŁOŚCI
Kapituła Gwiazdy Wytrwałości
Data uchwalenia: 1831r. (ponownie od 21.11.1981)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana za:
Gwiazda Wytrwałości została ustanowiona uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego (1830-1831) 18 września 1831 w Zakroczymiu, na wniosek prof. Joachima Lelewela. Stanowić miała wyróżnienie „dla tych co za sprawę narodową do ostatniej kropli krwi walczyli i do końca wytrwali pod jej sztandarami, co wyraża uwidoczniona na odznaczeniu dewiza łacińska – Usque ad finem”.Odznaczenie przyznawane miało być tym, którzy wykażą szczególne męstwo, nie tylko w walce niepodległościowej, ale także zachowując szeroko rozumianą polskość.

INFO WIKIPEDIA
  C-315 KRZYŻ STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW
ODZNAKA Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...


  C-316  KRZYŻ ZASŁUGI SPK OBROŃCÓW OJCZYZNY  (WZ 1)
ODZNAKA Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-317  KRZYŻ ZASŁUGI SPK OBROŃCÓW OJCZYZNY  (WZ 2)
ODZNAKA Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-318  KRZ985YŻ WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI Z MIECZAMI  
Ustanowiony na mocy Dekretu Juliusza Nowiny-Sokolnickiego w Londynie
Data uchwalenia:
1985r. 
Data zniesienia: b.d.

Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-319  KRZYŻ WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI (BEZ MIECZY) 
Ustanowiony na mocy Dekretu Juliusza Nowiny-Sokolnickiego w Londynie
Data uchwalenia:
 1985r. 
Data zniesienia: b.d.

Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-320  MEDAL WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI 
Ustanowiony na mocy Dekretu Juliusza Nowiny-Sokolnickiego w Londynie
Data uchwalenia:
 1985r. 
Data zniesienia: b.d.

Wymiary: 42mm
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-321  KRZYŻ WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ Z MIECZAMI
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-322  KRZYŻ WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ Z MIECZAMI I KORONĄ (DLA SKAZANYCH NA ŚMIERĆ)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-323 MEDAL ZA ZASŁUGI DLA PZBWPHWIOK "50 LAT ZWIĄZKU"   
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

ODMIANA
  C-324 KRZYŻ KORPUSU WOJSKA POLSKIEGO
ODZNAKA KWP
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-325 SREBRNY KRZYŻ KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO 
ODZNAKA KWP
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-325A SREBRNY KRZYŻ KWP (odmiana) 
ODZNAKA KWP
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-326 ZŁOTY KRZYŻ KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO  
ODZNAKA KWP
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-327 Odznaka za Zasługi dla ZKRPIBWP Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Data uchwalenia:
1965r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 43x43mm
Waga: 27,8g (całość 30,4g)
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-328 Kombatancki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom”   
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-329 MEDAL POWSTAŃCZY - FUNDACJA WARSZAWA WALCZY
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-330 MEDAL
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-331 Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego 1943-1945
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

WERSJA Z WYPUKŁYM REWERSEM
  C-332 Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wsch. II RP
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-333 Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 46 x 49 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-333A Srebrny Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 46 x 49 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-334 Krzyż Służby Rzeczypospolitej
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-335 Medal Za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-336A Medal dla Działaczy GRSKRPIBWP
Gorzowskie Regionalne Stowarzyszenie Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany dla: 
aktywni i zasłużeni członkowie Stowarzyszenia oraz inne osoby fi- zyczne, organizacje, instytucje, które swoimi działaniami czynnie wspierają naszą działalność.
  C-336B Srebrny medal za zasługi dla GRSKRPiBWP 
Data uchwalenia: 00.11.2013r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-336C Brązowy medal za zasługi dla GRSKRPiBWP 
Data uchwalenia: 00.11.2013r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-337 ZA ZASŁUGI DLA PUON
PUON (Polska Unia Ofiar Nazizmu)
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

Srebrny
  C-338 Światowy Związek Żołnierzy AK
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-339 Za Zasługi Stowarz. Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-340 Medal „60 Lat Udziału Polski w Misjach Poza Granicami Państwa” (SKMP ONZ)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-341 KRZYŻ ORDYNARIAT POLOWY WOJSKA POLSKIEGO
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-342 Medal „25. Rocznica Nadania Siłom ONZ Pokojowej Nagrody Nobla” (SKMP ONZ)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-343 Medal Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Młopolskiego
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-344 Złoty Medal „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP”
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-344A Srebrny Medal „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP”
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-345 Medal „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP” (2012)
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-346 Medal "Zasłużony dla WOj.Dolnośląskiego" nadany dla ZWIRWP 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-347 Medal Pamiątkowy 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-348 - Medal Grupy Zwiadu I Armii WP 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-349 - Narodowe Siły Zbrojne 70-lat w walce o wielką Polskę
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-350 KRZYŻ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY BATALIONÓW ROBOCZYCH
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-351 Medal kombatancki Rawa - Ruska 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 27mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-352 Odznaka Hon. Związek Inwalidów Wojennych RP - Komandoria
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 
  C-353 Odznaka Hon. Związek Inwalidów Wojennych RP Krzyż  Kawalerski
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-354 Medal Związku Junackiej Szkoły Kadetów W 65 rocznicę powstania
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-354A Medal Pamiątkowy 1 Korpusu Kadetów
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-355 Medal Zwycięstwa Polskich Kombatantów 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-356 Medal Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP - 1 klasa z Gwiazdą
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-357 Medal Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP - 2 klasa 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-358 Medal Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP - 3 klasa 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-359 Medal Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP - 4 klasa 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-360 Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla ZŻWP"
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-361 Medal XXX-lecia ZŻWP
Data uchwalenia: 2011r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-362 Krzyż Bitwy nad Bzurą
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-363 Krzyż Pamiątkowy Akcji „Burza”
Data uchwalenia: 1988r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Odznaczenie Pamiątkowe
  C-363A Odznaki Akcji „Burza”
 
  C-364 Krzyż 95 Lat Związku Inwalidów Wojennych RP
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-365 Medal 70 ROCZNICA BITWY POD LENINI - GEN.BERLING
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-366 MEDAL 60 ROCZNICA ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM
Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
Medal Pamiątkowy " 60 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem" wydany przez Oddział Powiatowy w Złotoryi
  C-367 MEDAL W 60 ROCZNICĘ BITWY POD LENINO
Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: 
Medal Pamiątkowy "W 60 rocznicę bitwy pod Lenino" wydany przez Oddział Powiatowy w Złotoryi
  C-368 MEDAL BRATERSTWO BRONI - DOLNY ŚLĄSK
Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-369 Medal 70-lecia Walk SBSK w Afryce
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-370 Medal Chwała Żołnierzom Górnikom 1992-2012 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-371 Chwała Kawalerom Orderu Virtuti Militari
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-372 Medal Spadkobiercom Polskim Kombatantów II W.Ś.
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-373 Medal pamiątkowy 70-lecia Batalionów Chłopskich 
Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 38x40 mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-374 Odznaka za Rozminowanie kraju 
Ustanowiona przez Krajową Radę Kombatantów Wojska Polskiego ZKRP i BWP.
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 44mm
Wymiary wstążki: 39mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

  C-375 Medal Zasłużony dla ŚZ ŻAK
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-376 Medal Wierni do Końca 1939-2009 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-377 Medal Pamięci Ofiar Ludobójstwa OUN UPA
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-378 Krzyż Waszyca OZBŻKWP Okręgu Śląskiego
Ogólnokrajowy Związek byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-379 Krzyż Za Waleczność 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-380 Krzyż Za Wybitne Zasługi dla ZKRPIBWP 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
Część IX - Odznaczenia kombatanckie cz.II >>>

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja