Odznaczenia.pl.tl

Cz.V (145-199) Resortowe

Jeżeli nie pojawiły się zdjęcia - stronę należy odświeżyć >>>   
>
  C-145  Medal Reipublicae Memoriae Meritum
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Data uchwalenia:
24.06.2015r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Norbert Wójtowicz
Nadawany: za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej dla upamiętniania historii Narodu Polskiego ....
INFO WIKIPEDIA
  C-146 Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy (odm. przewieszka) 
Data uchwalenia: 22.01.1988r. (tekst)
Data zniesienia: 05.11.2004r.

Wymiary: 34mm
Wymiary przewieszki: ?mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom w kraju lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy.
INFO WIKIPEDIA
 C-147 Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy (odm. wstążka 2004r.)  
Data uchwalenia: 05.11.2004r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 32mm
Wymiary wstążki: 27mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom w kraju lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy.
INFO WIKIPEDIA
 C-148 Odznaka Semper Paratus (dla sł. więziennictwa)  
Data uchwalenia: 17.10.2012r./1.11.2012r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 00mm
Kruszec: tombak
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: Za dokonanie czynu świadczącego o szczególnej odwadze i bohaterstwie.
INFO WIKIPEDIA
  C-149 Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka
Data uchwalenia:
00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-150 ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA
Recznik Praw Obywatelskich
Data uchwalenia:
02.11.2009r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 32mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: metal srebrzony, oksydowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
zaszczytne honorowe wyróżnienie i może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka
  C-151 ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Ministerstwo Cyfryzacji
Data uchwalenia:
12.06.2015r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: metal srebrzony, oksydowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za:  jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego.
INFO WIKIPEDIA
  C-152 ZŁOTA ODZNAKA ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data uchwalenia: (15.02.1962) 12.05.2004r. (tekst)
Data zniesienia: trwa
Wymiary: 18 x 24mm
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Odznaka może zostać nadana obecnie za: utrzymywanie dóbr kultury zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami, projektowanie i wykonywanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy dobrach kultury, prowadzenie prac archeologicznych i wykopaliskowych, dokumentowanie dóbr kultury i prowadzenie badań naukowych związanych z ich konserwacją, przeciwdziałanie zagrożeniom dóbr kultury, popularyzację zagadnień związanych z działalnością konserwatorską.
INFO WIKIPEDIA
  C-153 SREBRNA ODZNAKA ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI   
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data uchwalenia: (15.02.1962) 12.05.2004r. (tekst)
Data zniesienia: trwa
Wymiary: 18 x 24mm
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Odznaka może zostać nadana obecnie za: utrzymywanie dóbr kultury zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami, projektowanie i wykonywanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy dobrach kultury, prowadzenie prac archeologicznych i wykopaliskowych, dokumentowanie dóbr kultury i prowadzenie badań naukowych związanych z ich konserwacją, przeciwdziałanie zagrożeniom dóbr kultury, popularyzację zagadnień związanych z działalnością konserwatorską.
INFO WIKIPEDIA
  C-154 ZŁOTA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA  
 
  C-155 SREBRNA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA
Data uchwalenia: 18 września 1959r. (reaktywowano medal z 1926r.) / 01.01.2010r.
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 
Ø 32mm , gr.25mm
Wymiary wstążki: 36mm
Waga: 14,4g (całość 17,1g)
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za:  uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem mogą być odznaczone osoby, instytucje i organizacje (w tym OSP, jej członkowie oraz działacze Związku OSP RP).
  C-156 BRĄZOWA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA
 
  C-157 ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-158 Odznaka 
Data uchwalenia: ?
Data zniesienia: trwa

Wymiary: ?mm
Wymiary wstążki: ?mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
  C-159 Medal Za Afganistan
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-160 Odznaka Dawca Przeszczepu / Zsłużony Dawca Przeszczepu
Ministerstwo Zdrowia
Data uchwalenia:
29.08.2008r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 20mm
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Odznaka ma dwa stopnie:
1) Dawca Przeszczepu - Odznakę „Dawca Przeszczepu” nadaje się osobie, u której dokonano pobrania szpiku lub innej regenerujące się tkanki.
2) Zasłużony Dawca Przeszczepu - Odznakę wraz z legitymacją wręcza uroczyście minister do spraw zdrowia lub osoba przez niego upoważniona. Dawcy Przeszczepu, który oddał szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki więcej niż raz oraz dawcy narządu, przysługuje tytuł „Zasłużony Dawca Przeszczepu”
INFO WIKIPEDIA
  C-161 Odznaka Hon. Za Zasługi dla Finansów Publicznych RP
Ministerstwo Finansów
Data uchwalenia:
14.10.2003r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 33mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: polskie resortowe odznaczenie cywilne w formie odznaki honorowej będącej zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem nadawanym pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jednostek organizacyjnych podległych mu lub nadzorowanych przez niego, a także innym osobom, które przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju finansów publicznych. 
INFO WIKIPEDIA
  C-162 MEDAL GLORIA MEDICANE RP 
 
  C-163 Złota Odznaka Za Zasługi dla Sportu
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Data uchwalenia:
06.06.2007r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 30x32mm
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
może zostać przyznana trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.
INFO WIKIPEDIA
  C-164  Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Sportu
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Data uchwalenia:
 
06.06.2007r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 30x32mm
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
może zostać przyznana trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.
INFO WIKIPEDIA
  C-165  Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Sportu 
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Data uchwalenia:
 06.06.2007r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 30x32mm
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
może zostać przyznana trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.
INFO WIKIPEDIA
  C-166
 
 C-167
 
 C-168
 
  C-169
 
  C-170
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-171
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-172
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-173 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-174
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-175
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-176
 
  C-177
 
  C-178
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-179  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-180   
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-181
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-182
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-183
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-184
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-185
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-186 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-187
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-188
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-189
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-190
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-191
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-192
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 C-193
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-194
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-195
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...

 
Część VI - Odznaczenia Organizacji i Stowarzyszeń >>>

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja