Odznaczenia.pl.tl

Cz.IV (99-144) Resortowe

Jeżeli nie pojawiły się zdjęcia - stronę należy odświeżyć >>>   
>
  C-99 ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA SŁUŻBY CELNEJ (I WZÓR)
Ministerstwo Finansów
Data uchwalenia:
24.07.1999 / 17.04.2000 (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35 x 35mm
Wersja jednostopniowa
Kruszec: metal posrebrzany, oksydowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: Odznaka może być nadana osobom wyróżniającym się w Służbie Celnej lub mającym szczególne zasługi dla Służby Celnej.
INFO WIKIPEDIA
  C-100 ZŁOTA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA SŁUŻBY CELNEJ (II WZÓR)   
Ministerstwo Finansów
Data uchwalenia:
 24.07.1999 / zm. 27.08.2009 (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 45 x 45mm
Wymiary wstążki: 38mm
Wersja trzystopniowa
Kruszec: metal posrebrzany, oksydowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: Odznaka może być nadawana w celu uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla Służby Celnej.
INFO WIKIPEDIA
  C-101 SREBRNA ODZN. ZASŁUŻONY DLA SŁUŻBY CELNEJ (II WZÓR) 
Ministerstwo Finansów
Data uchwalenia:
 24.07.1999 / zm. 27.08.2009 (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 45 x 45mm
Wymiary wstążki: 38mm
Wersja trzystopniowa
Kruszec: metal posrebrzany, oksydowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: Odznaka może być nadawana w celu uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla Służby Celnej.
INFO WIKIPEDIA
  C-102 BRĄZOWA ODZN. ZASŁUŻONY DLA SŁUŻBY CELNEJ (II WZÓR) 
Ministerstwo Finansów
Data uchwalenia:
 24.07.1999 / zm. 27.08.2009 (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 45 x 45mm
Wymiary wstążki: 38mm
Wersja trzystopniowa
Kruszec: metal posrebrzany, oksydowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: Odznaka może być nadawana w celu uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla Służby Celnej.
INFO WIKIPEDIA
  C-103 Odznaka honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa”
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data uchwalenia:
16.07.2001r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 30mm 
Wymiary zawieszki: 30 x 9mm
Kruszec: metal srebrzony, oksydowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: osobom fizycznym, także cudzoziemcom, za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.
INFO WIKIPEDIA
  C-104 Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"
Ministerstwo Środowiska
Data uchwalenia:
28.05.1985r./zm.14.10.2003r. (tekst)
Data zniesienia: trwa 

Wymiary I wersja: 37 mm
Wymiary II wersja:
35mm
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Odznaka jest szczególnym, zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw obcych w uznaniu ich zasług dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
INFO WIKIPEDIA
  C-105 Odznaka Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
Ministerstwo Energii
Data uchwalenia:
 17.11.2011r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 40mm - dokładne: 41,5x40,7mm
Waga: 18,8g , grubość: 2,3mm
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: metal posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 
pracownikom przemysłu naftowego i gazowniczego, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, oraz organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, w uznaniu ich zasług dla rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego, zwłaszcza w zakresie prowadzonych prac badawczych oraz we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki.
INFO WIKIPEDIA

Na zdjeciu poniżej orginalny medal (wstążka nie oryginalna)
  C-106 Odznaka Honorowa Zasłużony dla Polskiej Geologii
Ministerstwo Środowiska
Data uchwalenia:
 12.01.1979r. (zn.1996r.)
Data uchwalenia: 29.04.1997r.
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 30mm
Wymiary zawieszki: 30x8mm
Kruszec:
 brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: przyznawane jest za zasługi w dziedzinie geologii. Może być nadawane osobom wyróżniającym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi i zawodowymi w dziedzinie geologii, jak również przyczyniającymi się do ich rozpowszechniania, wdrażania i stosowania, a także osobom posiadającym szczególne zasługi w rozwoju nauk i technik geologicznych, geofizycznych i wiertniczych.
INFO WIKIPEDIA
  C-107 ODZNAKA HONOROWA ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP
Ministerstwo Energii
(ODZNAKA JEDNOSTOPNIOWA)
Data uchwalenia:
 28.11.2001r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 37mm
Wymiary wstążki: 30mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane osobom związanym z działalnością górniczą.
INFO WIKIPEDIA
  C-108 Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie
Data uchwalenia: 15.10.2013r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 38,4mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: srebrzony, oksydowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w górnictwie.
INFO WIKIPEDIA
  C-109A Odznaka Zasłużony dla Energetyki (z przewieszką) wz.1998r.
Data uchwalenia: 10.02.1998r. (tekst)
Data zniesienia: 30.11.2001r.

Wymiary: 30mm
Wymiary przewieszki: 30 x 10mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi dla energetyki
INFO WIKIPEDIA
  C-109B Odznaka Za zasługi dla Energetyki (wstążka) wz.2001r.
Ministerstwo Energii
Data uchwalenia:
 30.11.2001r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 33mm
Wymiary wstążki: 30mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadaje się pracownikom energetyki, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń energetycznych.
INFO WIKIPEDIA
  C-110 Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii" 
Ministerstwo Cyfryzacji
Data uchwalenia:
30.04.2002r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 30mm
Wymiary przewieszki: 30 x 10 mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: 
w celu wyróżnienia osób posiadających szczególne osiągnięcia w dziedzinie geodezji i kartografii.
INFO WIKIPEDIA
  C-111 Odznaka honorowa "Zasłużony Pracownik Morza"
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Data uchwalenia:
22.09.1997r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 30mm
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: będąca zaszczytnym, honorowym cywilnym wyróżnieniem zawodowym i nadawana pracownikom gospodarki morskiej i administracji morskiej oraz innym osobom, które przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju gospodarki morskiej.
INFO WIKIPEDIA 
C-112 Odznaka Zasłużony dla Bankowości
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 C-113A Odznaka Hon. Za Zasługi dla Skarbowości RP - I stopnia
Ministerstwo Finansów
Data uchwalenia:
10.04.2012r. (tekst)
Data zniesienia: trwa
Wymiary: 33mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: 
Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana osobom szczególnie zasłużonym dla skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej.
Odznaka I-stopnia może być nadana 5 lat po nadaniu odznaki II-stopnia.
INFO WIKIPEDIA
 C-113B Odznaka Hon. Za Zasługi dla Skarbowości RP - II stopnia
Ministerstwo Finansów
Data uchwalenia:
10.04.2012r. (tekst)
Data zniesienia: trwa
Wymiary: 33mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: 
Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana osobom szczególnie zasłużonym dla skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej.
Odznaka I-stopnia może być nadana 5 lat po nadaniu odznaki II-stopnia.
INFO WIKIPEDIA
  C-114  Odznaka Zasłużony dla Kolejnictwa
Minister właściwy do spraw TransportuData uchwalenia: 22.11.2000r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 32mm (31,1mm) , grubość 1,5mm
Waga: 10,3g
Kruszec: metal
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: 
Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem zawodowym i może być nadawana pracownikom kolejnictwa za szczególne osiągnięcia zawodowe oraz innym osobom za zasługi lub osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kolejnictwa.
  C-115 Złota Odznaka Przodujący Kolejarz RP
Ministerstwo Infarstruktury i Środowiska
Data uchwalenia:
 (21.04.1964) zm.1987, zm.22.11.2000r.
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 36mm
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: jest zaszczytnym wyróżnieniem, nadawanym pracownikom kolejowym, za dobre wyniki uzyskane w pracy zawodowej i społecznej, jak również za długoletnią i nienaganną pracę w kolejnictwie.
INFO WIKIPEDIA
  C-116  Srebrna Odznaka Przodujący Kolejarz RP
Ministerstwo Infarstruktury i Środowiska
Data uchwalenia:
 (21.04.1964) zm.1987, zm.22.11.2000r.
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 36mm
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: jest zaszczytnym wyróżnieniem, nadawanym pracownikom kolejowym, za dobre wyniki uzyskane w pracy zawodowej i społecznej, jak również za długoletnią i nienaganną pracę w kolejnictwie.
INFO WIKIPEDIA
  C-117  Złota Odznka 'Wzorowy Kierowca (wz.1990r.)  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-118  Srebrna Odznka 'Wzorowy Kierowca (wz.1990r.)  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-119   Brązowa Odznka 'Wzorowy Kierowca (wz.1990r.) 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-120  Odznka Zasłużony dla Leśnictwa
Ministerstwo Środowiska
Data uchwalenia:
02.02.1997r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi dla leśnictwa.
INFO WIKIPEDIA
  C-121A   Odznaka Za Zasługi Turystyki ( I wzór)  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Data uchwalenia:
27.01.1998r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 30mm
Wymiary zawieszki: 30 x 9mm
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: w uznaniu ich zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.
INFO WIKIPEDIA
  C-121B   Odznaka Za Zasługi Turystyki ( II wzór)  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Data uchwalenia:
 27.01.1998r. / zm.26.08.2002 (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 33mm
Wymiary wstążki: 30mm
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawana: w uznaniu ich zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.
INFO WIKIPEDIA
  C-122   Złota Odznaka Za Zasługi w Zawlczaniu Powodzi  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-123   Srebrna Odznaka Za Zasługi w Zawlczaniu Powodzi  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-124 ODZNAKA PRIMUS IN AGENDO    
Ministerstowo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Data uchwalenia:
07.07.2015r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 36mm
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: metal srebrzony, patynowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: 
honorowe wyróżnienie przyznawane osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny.
INFO WIKIPEDIA
  C-125  Odznaka Honorowa imienia gen. Stefana Roweckiego "Grota" 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-126 MEDAL ZA ZASŁUGI W ROZWOJU GOSPODARKI RP 
Ministerstwo Rozwoju
Data uchwalenia:
12.11.2004r. (tekst)
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: Za zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej poprzez osiągnięcia w pracy zawodowej, działalności badawczo-rozwojowej, organizatorskiej lub promocyjnej, stanowiące konkretny wkład w rozwój danej dziedziny gospodarki objętej działem administracji rządowej – gospodarka, w tym w uzyskanie korzystnych efektów ekonomicznych we wdrażaniu nowych innowacyjnych technologii lub metod zarządzania decydujących o wzroście gospodarczym.
INFO WIKIPEDIA
  C-127  Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
Ministerstwo Zdrowia
Data uchwalenia:
22.08.1997r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 37mm
Kruszec: metal srebrzony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawana od 2005 honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.
INFO WIKIPEDIA
  C-128  Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 15/18 litrów  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-129  Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 10/12 litrów 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-130  Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 5/6 litrów   
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-131  Odznaka honorowa PCK I stopnia
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-132  Odznaka honorowa PCK II stopnia  
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-133  Odznaka honorowa PCK III stopnia
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-134  Odznaka honorowa PCK IV stopnia
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-135  ODZNAKA KRYSZTAŁOWE SERCE 
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-135A  ZA ZASŁUGI DLA KRWIODACTWA W POLICJI
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
 C-136 ODZNAKA WOJSKOWE SŁUŻBY WSI
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
złoty

srebrny
  C-137 Medal WFS GROM „Oddział Bojowy A”
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-138 GENERALNY ZARZĄD ROZPOZNANIA WOJSKOWEGO
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
złota

srebrna
  C-139 Honorowa Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Data uchwalenia:
19.08.2011r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 38x28mm
Kruszec: metal srebrzony,oksydowany
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Odznaka jest wyróżnieniem nadawanym weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW w uznaniu jego zasług wykazanych podczas zapewniania bezpieczeństwa państwa poza granicami RP.
INFO WIKIPEDIA
  C-140 Medal Biuro Ochrony Rządu
Data uchwalenia: 00.00.0000r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary: 00mm
Wymiary wstążki: 00mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za ...
  C-141 ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA LEGISLACJI
Data uchwalenia: 27.01.2015r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 38mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane za szczególne zasługi położone na rzecz legislacji.
INFO WIKIPEDIA
 C-142  ODZNAKA HON. ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI
Prezes Rady Ministrów
I WERSJA
Data uchwalenia:
28.11.1995r. (zn.21.01.2000r.)
II WERSJA
Data uchwalenia:
27.05.2003r.

Wymiary I wer.: ?mm (przyw.?mm)
Wymiary II wer: 32mm (przyw.14x24mm)
Kruszec: tombak posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: jako szczególne wyróżnienie za zasługi w dziedzinie wynalazczości.
INFO WIKIPEDIA
 C-143 WOJSKOWA ODZNAKA ZA RANY I KONTUZJE
Ministerstwo Obrony Narodowej
Data uchwalenia:
15.03.2012r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary gwiazdki: 5mm
Wymiary wstążki: 10x40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Odznaka jest nadawana decyzją Ministra Obrony Narodowej weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy odnieśli w wyniku walk, wypadków związanych z działaniami poza granicami Polski.
INFO WIKIPEDIA
  C-144 Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
I WERSJA
Data uchwalenia:
05.03.1986r. (zn.1.07.2000r.)
II WERSJA
Data uchwalnia:
23.12.2003r. > trwa

Wymiary: 25mm
Kruszec: brak danych
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi w ochronie zdrowia.
INFO WIKIPEDIA

Część V - Odznaczenia Organizacji i Stowarzyszeń >>>


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja