Odznaczenia.pl.tl

[Z] Zagraniczne ONZ i NATO

 
( W BUDOWIE )


MEDALE ONZ
Odznaczenia nadawane żołnierzom biorącym udział w Siłach Pokojowych pod egidą ONZ, po przesłużeniu 90 dni, za każde kolejne 180 dni służby na baretkę medalu przysługuje srebrna cyfra ("2" za, łącznie, 270 dni; "3" za 450 dni; "4" za 630, itd.)
Żółte litery - misja trwająca - stan na 2016rok
PL - Udział polskich żołnierzy - stan na 2016 rok
  Z 01 - United Nations Korea Medal (1950-54 Korea)


12.12.1950r.
Wymiary: 35 mm
 
Z1 - wersja Brytyjska (pozłacana) (35mm)

Z1A- wersja Brytyjska (brąz) (35mm)

Z1B - wersja Tajska (35 mm)

Z1C - wersja Francuska (35mm)

Z1D - wersja Koreańska (35mm)

Z1E - wersja Grecka (35mm)

Z1F - wersja Hiszpańska (1 typ)

Z1G - wersja Hiszpańska (2 typ)

Z1H - wersja Etiopska 

Z1I - wersja 
Filipińska

Z1J - wersja Włoska

Z1K - wersja Duńska

Z1L - wersja Turecka 

Z1M - [Medal USA - Korea Service Medal]
   Z 02 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNDOF (1974 > Syria, Izrael) PLMisja ONZ UNDOF >>>
1974r.
   Z 03 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNEF I (1956-57 Wojna Sueska-Egipt)
 
Misja ONZ UNEF I >>>
7.11.1956r.
   Z 04 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNEF II (1973-79 Egipt-Izrael)

Misja ONZ UNEF II >>>
1973r.
   Z 05 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNIKOM (1991-2003 Irak, Kuwejt)
Misja ONZ UNIKOM >>>
1991r.
   Z 06 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNPROFOR (1992-1995 Jugosławia)  oraz UNCRO (1995-1996 Chorwacja)
1992r.
Misja ONZ UNPROFOR >>>
   Z 07 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNPREDEP (1995-1999 Macedonia)
1995r.
Misja ONZ UNPREDEP >>>
   Z 08 - Medal ONZ w Służbie Pokoju MINURCA (1998-2000 Rep. Środkowoafrykańska)
 1998r.
   Z 09 - Medal ONZ w Służbie Pokoju MINURCAT (2007-2010 Czad i Rep.Środkowoafrykańska)
2007r.
Misja ONZ MINURCAT >>>
   Z 10 - Medal ONZ w Służbie Pokoju MINURSO (1991 > Sahara Zach.) PL
1991r.
Misja ONZ MINURSO >>>
   Z 11 - Medal ONZ w Służbie Pokoju za misje na Haiti m.in. UNMIH (1993-1996 Haiti)
 1993r.  
   Z 12 - Medal ONZ w Służbie Pokoju MONUC (1999-2010 Dem.Rep.Konga) PL
 1999r.  
   Z 13 - Medal ONZ w Służbie Pokoju ONUB (2004-2006 Burundi)
 2004r.  
  Z 14 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNAMIR (1993-1996 Rwanda)
 1993r.  
   Z 15 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNFICYP (1964 > Cypr)
 1964r.  
   Z 16 -  Medal ONZ w Służbie Pokoju UNIFIL (1978 > Liban) PL
 1978r.  
   Z 17 -  Medal ONZ w Służbie Pokoju UNMEE (2000 > Etiopia, Erytrea) PL
 2000r.  
   Z 18 -  Medal ONZ w Służbie Pokoju UNMIS (2005-2011 Sudan)
 2005r.  
   Z 19 -  Medal ONZ w Służbie Pokoju UNMIK (1999 > Kosovo) PL
 1999r.
   Z 20 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNMIT (2005-2012 Timor Wschodni)
   
   Z 21 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNOMIG (1993-2009 Gruzja,Abchazja)
 
   Z 22 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNOMIL (1993-1997 Liberia)
 
   Z 23 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNPSG (1998 > Chorwacja)
 Policyjna Grupa Wsparcia ONZ dla Wschodniej Slawonii, Baranji i Zachodniego Sirmium  
   Z 24 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNTSO (1948 > Bliski Wschód)
   
   Z 25 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNOMUR (1993-1994 Uganda, Rwanda)
   
   Z 26 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNOSOM I (1992-1993 Somalia) oraz UNOSOM II (1993-1995 Somalia)
   
   Z 27 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNOMSIL (1998-1999 Sierra Leone) oraz UNAMSIL (1999-2005 Sierra Leone)
   
   Z 28 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNMOGIP (1949 > Indie, Pakistan)
   
   Z 29 - Medal ONZ w Służbie Pokoju MONUSCO (1999 Dem.Rep.Konga)
   
   Z 30 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNMIL (2003 > Liberia) PL
   
   Z 31 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNGOMAP (1988-1999 Afganistan, Pakistan)
 
   Z 32 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNAVEM I, II, III (Angola)

UNAVEM I (1988-1991)
UNAVEM II (1991-1995)
UNAVEM III (1995-1997)

   Z 33 - Medal ONZ w Słuzbie Pokoju MINUSMA (2013 > Mali)
 
  Z 34 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNAMIR (1993-1996 Rwanda)
 
   Z 35 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNIIMOG (1988-1991 Irak, Iran)
 
   Z 36 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNOGIL (1958 Liban)
 
   Z 37 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNMOP (1996-2002 Chorwacja)
Misja ONZ UNMOP >>>
   Z 38 - Medal ONZ w Służbie Pokoju UNMOT (1994-2000 Tadżykistan)
 Misja ONZ UNMOT >>>
   Z 39 - 
   
   Z 40 - 
   
   Z 41 - 
   
   Z 42 - 
   
   Z 43 - 
   
   Z 44 - 
   
   Z 45 - 
   
MEDALE NATO
  Z 101 - Medal Chwalebnej Służby NATO (NATO Meritorious Service Medal) 
   
   Z 102 - Medal NATO za misje w byłej Jugosławii (IFOR)
   
   Z 103 - Medal NATO za misje w byłej Jugosławii (SFOR)
   
   Z 104 - Medal NATO za misję w Kosowie (KFOR)
   
   Z 105 - Medal NATO za misję w Macedonii
   
   Z 106 - Medal NATO za operację Eagle Assist 
   
   Z 107 - Medal NATO za misje na Bałkanach
   
   Z 108 - Medal NATO za misje na Bałkanach (wzór: od 2011) 
   
   Z 109 - Medal NATO za operację Active Endeavour
   
   Z 110 - Medal NATO za operację Active Endeavour (wzór: od 2011)
   
   Z 111 - Medal NATO za misję w Afganistanie (ISAF)
   
   Z 112 - Medal NATO za misję w Afganistanie (ISAF; wzór: od 2011) 
   
   Z 113 - Medal NATO za misję Resolute Support w Afganistanie
   
  Z 114 - Medal NATO za misje przeciwko piratom somalijskim
   
   Z 115 - Medal NATO za wsparcie logistyczne misji pokojowych w Darfurze (AMIS)
   
   Z 116 - Medal NATO za Misję Szkoleniową NATO w Iraku (NTM-I)
   
   Z 117 - Medal NATO za misję usuwania skutków trzęsienia ziemi w Pakistanie 
   
   Z 118 - Medal NATO za operację Unified Protector 
   
   Z 119 - Medal 
   
   Z 120 - 
   
   Z 121 - 
   
   Z 122 - 
   
   Z 123 - 
   
   Z 124 - 
   

 
( W BUDOWIE )MEDALE UNIA EUROPEJSKA
  Z 201 - Medal za misję ECMM w byłej Jugosławii (1991-2000)
   
   Z 202 - Medal za misję EUMM w byłej Jugosławii (od 2000) 
   
   Z 203 - Medal za misję EUMM Gruzja (od 2008) 
   
   Z 204 - Medal ESDP / CSDP – baretka ogólna "za udział"
   
   Z 205 - Medal ESDP / CSDP – baretka ogólna "za wsparcie"
   
   Z 206 - Medal ESDP za misję EUFOR ALTHEA
   
   Z 207 - Medal ESDP za Operację ARTEMIS 
   
   Z 208 - Medal ESDP za operację EUFOR CONCORDIA
   
   Z 209 - Medal ESDP za misję EUPM w Bośni i Hercegowinie 
   
   Z 210 - Medal ESDP za misję EUBAM na przejściu granicznym w Rafah
   
   Z 211 - Medal CSDP za misję EUBAM Libya
   
   Z 212 - Medal ESDP za morską Operację ATALANTA 
   
   Z 213 - Medal ESDP za misję EUFOR w Demokratycznej Rep. Konga (2006)
   
  Z 214 - Medal ESDP za misję EUFOR w Czadzie i Rep. Środkowoafrykańskiej (2007-09) 
   
   Z 215 - Medal CSDP za misję EUFOR w Republice Środkowoafrykańskiej (od 2014) 
   
   Z 216 - Medal ESDP za misję EULEX Kosowo 
   
   Z 217 - Medal ESDP za misję EUPOL w Afganistanie
   
   Z 218 - Medal ESDP za misję EUPOL PROXIMA 
   
   Z 219 - Medal ESDP za misję EUSEC w Demokratycznej Republice Konga 
   
   Z 220 - Medal CSDP za misję EUCAP NESTOR w Rogu Afryki 
   
   Z 221 - Medal CSDP za misję EUTM SOMALIA na terenie Ugandy (war.1)
   
   Z 222 - Medal CSDP za misję EUTM SOMALIA na terenie Ugandy (war.2) 
   
   Z 223 - Medal CSDP za misję EUTM Mali 
   
   Z 224 - Medal CSDP za misję EUAVSEC SOUTH SUDAN w Sudanie Południowym
   
   Z 225 - Medal CSDP za misję EUAM Ukraine
   

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja