Odznaczenia.pl.tl

Organizacje Kombatanckie III RP

 
  Odznaczenia Państwowe nad.przez Prezydenta RP (kombatanckie)
  C-60 (C-300) Krzyż Zesłańców Sybiru (odznaczenie państwowe)
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (kontrasygnuje je Prezes Rady Ministrów)
 
C-304     Krzyż "Weteran Walk o Wolnośc i Niepodległość Ojczyzny" (wstążka)
C-304A  Odznaka "Weteran Walk o Wolnośc i Niepodległość Ojczyzny" (śruba)
C-80       Medal PRO PATRIA (odznaczenie państwowe)
C-81       Medal PRO MEMORIA (odznaczenie państwowe)
 Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
 Związek został założony w 1992 roku,skupia on osoby, które w latach 1949-1959  wcielono do  Wojskowych Batalionów Górniczych.
  C-305    Krzyż Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników
C-370    Medal Chwała Żołnierzom Górnikom
C-399    Medal 10-lecia Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
C-400    Medal 15-lecia Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
 
 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów  Politycznych    (www(wikipedia)
 
C-327    Krzyż "Za Zasługi dla ZKRPiBWP"
C-328    Krzyż Pamiątkowy "Zwycięzcom"
C-331    Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego 1943-1945
C-331A Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego 1943-1945 (odmiana wypykły rewers)
C-332    Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wsch. II RP
C-374    Odznaka za Rozminowanie kraju
C-380    Krzyż Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP
C-382    Kombatancki Krzyż Zwycięstwa
Gorzowskie Regionalne Stowarzyszenie Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
C-336A Medal Dla Działaczy GRSKRPiBWP
C-336B Srebrny medal za zasługi dla GRSKRPiBWP 
C-336C Brązowy medal za zasługi dla GRSKRPiBWP 
 Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP
 

C-385     Medal FSRiW SZ RP

Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Oddział Dolnośląski
C-346    ZWIRWP "Zasłużony dla Woj.Dolnośląskiego"
 

 

 


Krajowy Związek Weteranów Walk o Polskę Wolną i Sprawiedliwą
C-312    Order Przelanej Krwii za Ojczyznę Polskę Wolną i Sprawiedliwą
C-313    Order Męczęństwa i Zwycięstwa dla Represjonowanych 1939-1989 o Polskę Wolną i Sprawiedliwą
 
Polska Unia Ofiar Nazizmu (wikipedia)
C-337       Za Zasługi dla PUON

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej [Służba Zwycięstwu Polski Związek Walki Zbrojnej AK]
C-338       Za Zasługi dla SZP-ZWZ AK
C-375       Medal Zasłużony dla ŚZ ŻAK 

Związek Żołnierzy Batalionów Robotniczych
C-350       Krzyż Związku Żołnierzy Batalionów Robotniczych

Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej
C-372       Medal Spadkobiercom Polskim Kombatantów II W.Ś.

Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
C-323       Krzyż "Zasłużóny dla PZBWPHWIOK" (50-lecie) - złoty
C-323A    Krzyż "Zasłużóny dla PZBWPHWIOK" (50-lecie) - srebrny(odmiana)

SPK (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów) za granicą (24 oddziałów zagranicznych)
   SPK w Wielkiej Brytanii ( Polish Ex-Combatants Association)
   C-315A   Krzyż Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii
   C-316      Krzyż Zasługi SPK Obrońców Ojczyzny (wzór I)
   C-317      Krzyż Zasługi SPK Obrońców Ojczyzny (wzór II)
   SPK w Brazylii 
   C-355      Medal Zwycięstwa Polskich Kombatantów
 
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju
C-315A   Krzyż Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju
C-321      Krzyż Walki o Niepodległośc z Mieczami "Antyk"
C-322      Krzyż Walki o Niepodległośc z Mieczami i Koroną "Antyk" (dla skazanych na śmierć)

(Związek) Stowarzyszenie Polskich Byłych Więźniów Politycznych
C-306    Krzyż Więźnia Politycznego
C-307    Złoty Krzyż Niezłomnych (odmiana) - odz.harcerskie kombatanckie
C-308    Srebrny Krzyż Niezłomnych  - odz.harcerskie kombatanckie

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej
C-335    Medal Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych - 90-lat
C-352    Odznaka Hon. Związek Inwalidów Wojennych RP - Komandoria
C-353    Odznaka Hon. Związek Inwalidów Wojennych RP - Krzyż Kawalerski
C-364    Krzyż 95-lat Związku Inwalidów Wojennych
 
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
C-344     Złoty Medal „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP”
C-344A  Srebrny Medal „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP”
C-345     Medal „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP” (2012r.)

Związek Piłsudczyków
C-333     Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP
C-333A  Srebnry Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP
 
Fundacja Warszawa Walczy
C-329     Medal Powstańczy - Fundacja Warszawa Walczy

Związek Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 "Niepokonani"

Związek Powstańców Warszawskich (wikipedia)
C-347     Medal Pamiątkowy 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Związek Sybiraków
C-301     Honorowa odznaka Sybiraka "Sybir"
C-302     Srebrna Honorowa odznaka "Za Zasługi dla Związku Sybiraków"
C-302A  Złota Honorowa odznaka "Za Zasługi dla Związku Sybiraków"
C-303     Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Związku Sybiraków Regionu Warm.-Mazurskiego" (wstążka)
C-303A  Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Związku Sybiraków Regionu Warm.-Mazurskiego" (wstążka)
 
Antykomunistycz Związek Więźniów Politycznych 1939-1956
C-309     Krzyż Antykomunistycznego Związku Więźniów Politycznych okresu 1939-1956

Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
C-310     Krzyż Więźnia Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939-1956 (wstążka)
C-311     Krzyż Więźnia Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939-1956 (przewieszka)
C-396     Medal Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
C-349     Narodowe Siły Zbrojne 70-lat w walce o wielką Polskę
C-395     Medal Za Zasługi 25-lat ZŻNSZ
 
Związek Żołnierz Wojska Polskiego
C-356     Medal Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP - 1 klasa z Gwiazdą
C-357     Medal Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP - 2 klasa 
C-358     Medal Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP - 3 klasa 
C-359     Medal Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP - 4 klasa 
C-360     Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla ZŻWP"
C-361     Medal "XXX-lecia ZŻWP"

Ogólnokrajowy Związek byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego
[Ogólnokrajowy Związek byłych Żołnierzy Korpusu Wojska Polskiego]
Związek taktyczny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, utworzony rozkazem Naczelnego Wodza W. Sikorskiego z dnia 28 IX 1940. Liczył 3498 oficerów i 10 884 żołnierzy. W związku ze spodziewaną inwazją niemiecką otrzymał za zadanie obronę 200-kilometrowego odcinka wybrzeża od Firth of Forth do Montrose w Szkocji.
C-324     Krzyż Koprusu Wojska Polskiego
C-325     Srebrny Krzyż Konspiracyjnego Wojska Polskiego
C-325A  Srebrny Krzyż Konspiracyjnego Wojska Polskiego (odmiana)
C-326     Srebrny Krzyż Konspiracyjnego Wojska Polskiego
C-378     Krzyż Waszyca (Okręg Śląski)

Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Młopolskiego
C-343     Medal Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Młopolskiego

Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
C-341     Krzyż Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
C-383     Krzyż Biskupa Polowego Wojska Polskiego

Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich
(Małopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Krakowie)
C-373    Medal Pamiątkowy 70-lecia Batalionów Chłopskich 
C-381    Krzyż Pamiatkowy 75 lat Batalionów Chłopskich

Związek Kadetów II Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Junackiej Szkoły Kadetów (szkoła Londyn)
C-354     Medal Związku Junackiej Szkoły Kadetów W 65 rocznicę powstania
C-354A  Medal Pamiątkowy 1 Korpusu Kadetów

Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
C-371     Medal Za Zasługi "Chwała Kawalerom Orderu Virtuti Militari"

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
(www)
C-339     Za Zasługi Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
C-340     Medal „60 Lat Udziału Polski w Misjach Poza Granicami Państwa” (SKMP ONZ)
C-342     Medal „25 Rocznica Nadania Siłom ONZ Pokojowej Nagrody Nobla” (SKMP ONZ)

Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego - Związek Weteranów i Rezerwistów WP
C-366     60 rocznica Zwycięstwa nad Faszyzmem (Oddział Powiatowy w Złotoryi)
C-367     W 60 rocznicę Bitwy pod Lenino (Oddział Powiatowy w Złotoryi)
C-368     Medal Braterstwo Broni - Dolny Śląsk
C-386    Medal XV-lat Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
C-387    Krzyż 65-lat Bitwy Pod Lenino
C-388    Krzyż Ludowego Wojska Polskiego
C-389    Medal XV-lecie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego (odmiana)
C-390    Medal "W 60 lecie forsowania Nysy Łużyckiej" (wydany przez Dolnośląski Zarząd Wojewódzki)
C-391    Medal "XV lat Oddziału Powiatowego ZWiR w Grójcu" (wydany przez Oddział Powiatowy w Grójcu)
C-392    Medal "Za zasługi dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego im. generała Jerzego Ziętka w Katowicach" (wydany przez Śląski Oddział Wojewódzki)
C-393   Medal "Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej" (wydany przez Zarząd Powiatowy w Zgorzelcu)

Towarzystwo pamięci Powstania Styczniowego
C-384    Medal Wierni Tradycji

Stowarzyszenie Weteranów Pracy Przymusowej w Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"
C-404   Krzyż Pamiątkowy Junaków - Służba Polsce

Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

C-398    Medal 70-rocznica Bitwy Pod Kuryłówką

Związek Polskich Spadochroniarzy
C402     Medal Związku Polskich Spadochroniarzy XX-lat

(SKOW) Stowarzyszenie Kawalerów Orderów Wojennych Virtuti Militari i Krzyża Krunwaldu Kombatantów Wojska Polskiego
C-406   Medal Za Zasługi dla SKOW Orderu Krzyża Grunwaldu (srebrny)
C-406   Medal Za Zasługi dla SKOW Orderu Krzyża Grunwaldu (złoty)
C-407   Medal Za Zasługi dla SKOW Orderu Virtuti Militari

Klub Kombatantów 4 PDP im.Jana Kilińskiego
C-410    60-lecie Dywizji i 30-lecie Klubu Kombatantów 4 PDP im.Jana Kilińskiego

Stowarzyszenie byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "Karpatczycy"
C-411    Medal Pułk Ułanów Karpackich

Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne "Czwartacy"
C-397    1831 Rocznica Bitwy Pod Ostrołęką

Londyn (emigracja)
C-318     Krzyż Wolności i Niepodległości z mieczami
C-319     Krzyż Wolności i Niepodległości (bez mieczy)
C-320     Medal Wolności i Niepodległości

INNE (brak danych Stowarzyszenia):
C-314     Gwiazda Wytrwałości (odz.z roku 1831), nadawane ponownie od 1981 r.
C-330     4-Dywizja Lubuska Zmechanizowana 
C-334     Krzyż Służby Rzeczypospolitej
C-348     Medal Grupy Zwiadu 1 Armii WP
C-351     Medal Kombatancki Rawa-Ruska
C-362     Krzyż Bitwy nad Bzurą
C-363     Krzyż Pamiątkowy "Akcji Burza"
C-363A  Odznaki Pamiątkowe "Akcji Burza"
C-365     70 rocznica Bitwy pod Lenini - gen.Berling
C-369     Medal 70-lecia Walk SBSK w Afryce
C-376     Medal Wierni do Końca 1939-2009
C-377     Medal Pamięci Ofiar Ludobójstwa OUN UPA
C-379     Krzyż Za Waleczność
C-382     Krzyż Pamiątkowy 55-lecieBitwy pod Monte Cassino
C-394     Medal za Wolność (Francja)
C-401     Medal 60-lecia powołania Zastępczej Służby Wojskowej 1949-2009
C-403     Medal Jubileuszowy z okazji 45 rocznicy bitwy o Monte Cassino 
C-405     Medal Lenino -Pierwsza Wspólna Bitwa
C-409    Medal Rocznica Bitwy pod Gruszką
C-412    Złoty Medal Ku Chwale Kawalerii
C-413    Srebrny Medal Ku Chwale Kawalerii
C-414    Brązowy Medal Ku Chwale Kawalerii
C-415    Medal "Miednoje, Katyń, Charków - Ku Pamięci"
C-408    Medal Kombatanta Armii Generała Andersa
C-416    Medal Akademii Obrony Narodowej - brązowy
C-417    Medal Akademii Obrony Narodowej - srebrny
C-419     Medal 1 Kompania Kadrowa 100lat

Związek Weteranów i Rezerwistów WP

Związek Żołnierzy Podziemnych Sił Zbrojnych 1944-1956


Stowarzyszenie "Poznański Czerwiec 56"

Polskie Dzieci Eksterminowane i Wynaradawiane w latach 1939-1945

Stowarzyszenie Lotników Polskich

Polski Związek Więźniów Komunizmu

Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy I Armii Francuskiej "Ren i Dunaj" Sekcja Polska

Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej "Baszta" i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych

Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Weteranów Niepodległościowych Walk 1918-1956 im. gen. M. Boruty-Spiechowicza

Stowarzyszenie Żołnierzy Wojskowy Korpus Służby Bezpieczeństwa Armia Krajowa

Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej oraz Wolności i Niezawisłości Cichociemnego Majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Bełżycach

Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół 1 Pułku Strzelców Podhalańskich

Stowarzyszenie Kombatantów - Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej

"Jaworzniacy" Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956

Związek Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Związek Kombatantów Polskich w Kraju

Klub Kombatantów 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta

Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich

Klub Kadetów Weteranów II Wojny Światowej

Chrześcijański Niepodległościowy Związek Kombatantów Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. Zarząd Główny w Poznaniu

Koło Polaków z Indii z lat 1942-1948

Stowarzyszenie Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari - Kombatantów Wojska Polskiego

Środowiskowy Klub Żołnierzy Frontowych 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty

Stowarzyszenie Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu

Federacja Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie

Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków 12 Pułku Ułanów Podolskich "Rodzina Podolska"

Koło Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich

Związek Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego w Kaliszu

Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Polaków "Młody Las" (wikipedia)

Niezależne Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Opolu

Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce

Związek "Solidarności" Polskich Kombatantów

Związek Legionistów Polskich

Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Oficerów Służby Stałej Wojska Polskiego Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej

Ogólnopolski Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej

Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Krajowy Związek byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Stowarzyszenie "Łagierników" Żołnierzy Armii Krajowej

Stowarzyszenie Szarych Szeregów

Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"

Stowarzyszenie Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej "Wiano", Ich Rodzin i Przyjaciół

Stowarzyszenie Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki" - Armia Krajowa

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Ofiar Represji Politycznych

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny

Związek Więźniów Politycznych Skazanych na Karę Śmierci w Okresie Reżimu Komunistycznego

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Weteranów Walk o Niepodległość 1919-1956 im.gen. Stefana Grota Roweckiego z siedzibą w Gliwicach

Stowarzyszenie Więźniów byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Więźniów Byłych Dzieci Niemowląt Hitlerowskich Obozów i Zakładów Eksterminacji

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość"- Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja