Odznaczenia.pl.tl

Rosja Resortowe cz.1

   Odznaczenia Resortowe, Wojskowe, Partyjne ... dal 
   S150 - Order Stalina
  Орден Сталина
 4.03.1998
   S151 - Order Radziecki Obrońca
  Орден «Защитнику Советов»
 22.09.1994
   S152 - Medal 50-lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-45
  Медаль "50 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
 7.02.1997
   S153 - Medal Marszałek Związku Radzieckiego Żukow
  Медаль "Маршал Советского Союза Жуков"
 20.02.1997
   S154 - Medal 80-lat Wielkiej Socj. Rewulcji Październikowej
  Медаль "80 лет Великой Октябрьской социалистической революции".
 25.09.1997
   S155 - Medal 80-lat Sił Zbrojnych ZSRR
  Медаль "80 лет Вооруженных сил СССР"
 10.12.1997
   S156 - Medal 80-lat Wojsk Granicznych ZSRR
  Медаль "80 лет пограничным войскам СССР"
 6.05.1998
   S157 - Medal Amirała Floty ZSRR Kuzniecowa
  Медаль "Адмиралу флота Советского Союза Кузнецову".
 7.04.1998
   S158 - Medal 80-lat Czeka-KGB
  Медаль "80 лет ВЧК-КГБ"
 12.08.1998
   S159 - Medal 80-lat Komsomołu
  Медаль "80 лет ВЛКСМ"
 14.10.1998
   S160 - Medal Weteran Intercjonalista
  Медаль "Ветерану-Интернационалисту".
 16.10.1998
   S161 - Medal 50-lat Energii Jądrowej ZSRR
  Медаль "50 лет ядерной энергетике СССР"
 16.10.1998
   S162 - Medal Obchodów Rocznicy 120-lecia urodzin Stalina
  Медаль "В ознаменование 120-летия со дня рождения И.В.Сталина"
 15.08.1999
   S163 - Medal 70-lat od Stworzenia Powietrznych Oddziałów Desantowych ZSRR
  Медаль "70 лет создания Воздушно-Десантных войск СССР"
 30.06.2000
   S164 - Medal 55-lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 
  Медаль "55 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
 7.04.2005
   S165 - Medal 60-lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 
  Медаль "60 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
 18.11.1999
   S166 - Medal 90-lat Rewolucji Październikowej
  Медаль "90 лет Октябрьской Революции"
 2006r.
   S167 - Medal 85-lat ZSRR
  Медаль "85 лет образования СССР"
 20.11.2007
   S168 - Medal 90-lat Wojennych Sił ZSRR
  Медаль "90 лет Вооруженных сил СССР".
 20.01.2008
   S169 - Medal 90-lat Wojsk Granicznych ZSRR
  Медаль "90 лет пограничным войскам СССР"
 2008r.
   S170 - Medal 90-lat Komsomołu
  Медаль "90 лет ВЛКСМ"
 7.06.2008
   S171 - Medal 90-lat Komsomołu
  Медаль "90 лет ВЛКСМ"
 
   S172 - Medal 130-lecia Urodzin Stalina
  Медаль "В ознаменование 130-летия со дня рождения И.В.Сталина".
 3.09.2009
   S173 - Medal 90-lat Sił Zbrojnych ZSRR
  Медаль "90 лет Вооруженных сил СССР"
 
S174 - Medal 65-lat po klęsce Wojsk Hitlerowskich pod Moskwą
  Памятная медаль "65 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой"
 
   S175 - Pamiątkowa odznaka Dla Naszej Radzieckiej Ojczyzny
  Памятный знак "За нашу Советскую Родину"
 
   S176 - Medal Pamiątkowy w 140 Rocznicę Urodzin Lenina
  Памятная медаль "В ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ленина"
 
   S177 - Medal 60-lat Zwycięstwa
  Медаль "60 лет Победы"
 
   S178 - Odznaka Za Zasługi dla Partii
  Знак "За Заслуги перед Партией" 
 
   S179 - Medal Pamiątkowy 65 lat radzieckiego zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945
  Памятная Медаль "65 лет Победы Советского Народа Над Гитлеровской Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг."
 
   S180 - Medal 50-lat Astronautyki
  Памятная Медаль "50 Лет Космонавтике"
 
   S181 - Medal Pamiątkowy 70-lat Bitwy Pod Moskwą
  Памятная Медаль "В Ознаменование 70-летия битвы под Москвой" 
 
   S182 - Medal Pamiątkowy 300-lat Michaiła Łomonosowa
  Памятная Медаль "300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову" 
 
   S183 - Medal Pamiątkowy 100-lat Gazety "Prawda"
  Памятная медаль "100 лет Газете "Правда""
 
   S184 - Medal Pamiątkowy 70-lat Zwycięstwa pod Stalingradem
  Памятная Медаль "70 лет Сталинградской Победы"
 
   S185 - Medal 70-lat Zwycięstwa w Bitwie pod Kurskiem
  Памятная Медаль "70 лет Победы в Орловско-Курской Битве"
 
   S186 - Medal 100lat Aleksandra Pokryszkina
  Медаль 100 лет Покрышкину 
 
   S187 - Medal 70-lat od wyzwolenia Krymu i Sewastopolu
  Памятная Медаль "70 лет освобождения Крыма и Севастополя".
 
   S188 - Medal 60lat Rozwoju Ziem Dziewiczych
  Медаль 60 лет освоения целинных земель 
 
   S189 - Medal Komsomoł - Dzieci Wojny
  Медаль КПРФ Дети войны 
 
   S190 - Medal 70-lecie Wielkiego Zwycięstwa 
  Медаль 70 лет Великой Победы (золотистая)
 
Odmiana srebrna
   S191 - Medal Weteran NKWD - NKGB Uczestnik Walki. 70-lat Zwycięstwa
  Медаль Ветерану НКВД - НКГБ участнику боев. 70 лет победы 
 
   S192 - Medal 100-lecie Wojsk Granicznych
  Медаль 100 лет пограничным войскам 
 
   S193 - Medal 90-lat Wojsk Granicznych
  Медаль 90 лет ФПС 
 
   S194 - Medal 90-lat Wojsk Łączności
  Медаль 90 лет войскам связи 
 
   S195 - Medal 60-lat Zdobycia Berlina
  Медаль 60 лет Взятие Берлина, 2 мая 1945 
 
   S196 - Medal
  Медаль 
   
   S197 - Medal
  Медаль 
   
   S198 - Medal
  Медаль 
   
   S199a - Medal
  Медаль 
   
   S199b - Medal
  Медаль 
   
Odznaczenia ZSRR Państwowe >>>
Odznaczenia Rosyjskie Państwowe >>>
Odznaczenia resortowe cz.1 >>>

Odznaczenia resortowe cz.2 >>>
Afganistan >>>
Operacje Wojskowe >>>
Odznaki ZSRR i Rosja >>>
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja