Odznaczenia.pl.tl

Afganistan wojenne i kombatanckie

   MEDALE RADZIECKIE I ROSYJSKIE 
WOJENNE, KOMBATANCKIE
   S200  - Medal 
   MEDALE ZA AFGANISTAN
   S200  - Order Za Zasługi 
  Орден РСВА "За заслуги"
 
   S201 - Medal (Gwiazda) Weteranów Wojny Afganistańskiej  
  Орденский знак (Звезда) "Ветеран Афганской войны 1979-1989"
 
   S202  - Medal 25-lat wyjścia wojsk z Afganistanu (Gwiazda)
  Орден "25 лет вывода Советских войск из Афганистана" (Звезда с лучами)
 
   S203 - Medal Za Zasługi 
  РСВА "За заслуги" фрачник золотистый (Латунь цанга)
 
РСВА фрачник золотистый 
   S204  - Medal Za Waleczność
  Орден РСВА "За воинскую доблесть"
 
   S205 - Medal Za Zasługi 
  Орден РСВА "За заслуги"
 
   S206  - Medal Afgańska Sława 
  Орден (Звезда) "Афганская Слава"
 Istnieją dwie wersje medalu
   S207 - Medal Nasza Sława 
  Памятный знак "Наша Слава" (Афганская Слава)
 
   S208  - Gwiazda Afganistanu (1,2,3 klasa)
  Орден Звезды Афганистана
 
   S209 - Medal 10-lat od wyjścia Wojsk radzieckich z Afganistanu  
  Медаль "В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана"
 
   S210  - Medal Za Zasługi  
  Медаль "За заслуги РСВА"
 
   S211 - Medal Za Wojenne Wyróżnienia 
  Медаль "За боевые отличия"
 
   S212  - Medal Za Odwagę i Męstwo - Afganistan (złoty)
  Медаль "За отвагу и мужество" (золотистая)
 
   S213 - Medal Za Odwagę i Męstwo - Afganistan (srebrny)  
  Медаль "За отвагу и мужество" (серебристая)
 
   S214  - Medal 15-lat od wyjścia wojsk z Afganistanu 
  Медаль "15 лет вывода войск из Афганистана" (красная колодка)
 
   S215 - Medal 15-lat od wyjścia wojsk z Afganistanu (odmiana)
  Медаль "15 лет вывода войск из Афганистана"
 
   S216  - Order (krzyż) Dla Uczestników Wojny w Afganistanie 
  Орденский знак Участнику Афганской войны (крест)
 
   S217 - Medal Za męstwo Wojenne  
  Медаль "За ратную доблесть"
 
   S218  - Weterani Wszystkich Wojen Zjednoczeni - Żołnierze kraju
  Медаль "Ветераны всех войн объединяйтесь. Солдат своей страны"
 
   S219 - Medal Za Wojenne Zasługi
  Медаль "За боевые заслуги"
 
   S220  - Medal 20-lat od Wyjścia Wojsk z Afganistanu 
  Медаль "20 лет вывода войск из Афганистана" (штык, ветвь)
 
   S221 - Medal XXlat Wyjścia Wojsk z DRA (Dem.Rep.Afagnistanu)
  Медаль XX лет вывода войск из ДРА
 
   S222  - Medal 20-lat od Wyjścia Radzieckich Wojsk z Afganistanu
  Медаль "20 лет вывода Советских войск из Афганистана" 
 
   S223 - Medal Uczestnik Wojny w Afganistanie. Wojny internacjonalistycznej.  
  Медаль Участник боевых действий в Афганистане. Воин интернационалист
 
   S224 - Medal 20-lat od Wyjścia Radzieckich Wojsk z Afganistanu  
  Медаль "20 лет вывода Советских войск из Афганистана" 
 
   S225 - Medal XXV Wyjścia Wojsk Radzieckich z Afganistanu 
  Медаль "XXV лет вывода Советских войск из Афганистана. 1979-1989"
 
   S226 - Medal 25lat Wyjścia Wojsk Radzieckich z Afganistanu 
  Медаль "25 лет вывода Советских войск из Афганистана" (штык, ветвь)
 
   S227 - XXV Wyjścia Wojsk Radzieckich z Afganistanu - Weteranom
  Медаль "25 лет вывода войск из Афганистана"
 Medal posiada dwie odmiany rewersu.
   S228 - 20lat Wyjścia Wojsk Radzieckich z Afganistanu - 40 Armia 
  Медаль "20 лет вывода советских войск из Афганистана. 40 армия" 
 
   S229 - 25lat Wyjścia Wojsk Radzieckich z Afganistanu - 40 Armia  
  Медаль "25 лет вывода советских войск из Афганистана. 40 армия" 
 
   S230 - 25lat Wyjścia Wojsk Radzieckich z Afganistanu 
  Памятный знак "25 лет вывода Советских войск из Афганистана"
 
   S231 - Medal Afganistan 25-lat Wojny Internacjonalistycznej 
  Медаль «Афганистан 25 лет воину-интернационалисту»
 
odmiana
   S232 - Medal 25-lat Wojny Radzieckich Wojsk w Rep.Afganistanu
  Медаль "25 лет выводу Советских войск из республики Афганистан (1989-2014)"
 
ODMIANA
   S233 - Medal Afganista 25 od wyjścia Radzieckich Wojsk 
  Медаль "Афганистан. 25 лет вывода Советских войск. 1989-2014"
 
odmiana w brązie
   S234 - Medal 20-lat od wyjścia Radzieckich Wojsk z Afganistanu
  Медаль "20 лет вывода Советских войск из Афганистана" 
 
   S235 - Medal 25lat od Wyjścia Wojska z Afganistanu 
  Медаль 25 лет вывода войск из Афганистана. 40 армия
 
Odmiana 
   S236 - Medal Weteran Wojny w Afganistanie 
  Медаль "Ветеран войны в Афганистане"
 
   S237 - Medal Uczestnik Działan Wojennych
  Медаль "Участник боевых действий" 
 
   S238 - Medal Za Afganistan
  Медаль 
 
   S239 - Medal 25-lat Wyjścia Wojsk z Afganistanu
  Знак "25 лет вывода Советских войск из Афганистана" 
 
   S240 - Odznaka 25-lat Wyjścia Wojsk z Afganistanu 
  Знак "25 лет вывода Советских войск из Афганистана" (бронетранспортер, Знамя)
 
   S241 - Medal Uczestnik Lokalnych Konflików - Afganistan
  Медаль Участнику локальных конфликтов. Афганистан
 
   S242 - Medal Rewolucja Kwietniowa Afganistanu
  Медаль Саурская революция Афганистан 
 
odmiana
   S243 - Medal dla Rodzin, którzy starcili bliskich w Afganistanie
  Медаль Семьям погибших в Афганистане 
 
   S244 - Medal 20-lat wyjścia wojsk z Afganistanu
  Медаль 20 лет вывода Советских войск из Афганистана 
 
   S245 - Medal 20-lat wyjścia z Afganistanu
  Медаль 20 лет вывода из Афганистана УСКВА 
 
   S246 - Medal 25-lat wyjścia z Afganistanu
  Медаль 25 лет вывода войск из Афганистана 
 
   S247 - Medal 25-lat wojsk z Afganistanu Pogranicznych Wojsk
 Медаль 25 лет вывода войск из Афганистана Пограничным Войскам 
 
   S248 - Medal 25-lat wyjścia wojsk z Afganistanu
  Медаль 25 лет вывода войск из Афганистана 
 
   S249 - Medal Weterana Internacjonalisty - za Afganistan
  Медаль Российский союз ветеранов Афганистана
 
   S250 - Odznaka Afganistan Uczestnik Wojny
  Афганистан Участник войны
 
   S251 - Medal Wojny Internacjonalistyczny - Weteran
  Медаль Воину - интернационалисту. Ветеран
 
   S252 - Medal Pamiątkowy Wojny w Afganistanie
  Медаль Помни войну - Афганистан
 
   S253 - Medal 25-lat od wyjścia wojska z Afganistanu
  Медаль  25 лет вывода войск из Афганистана 
 
   S254 - Medal Za Przełęcz Salang
  Медаль  За перевал Саланг
 
   S255 - Medal za Afganistan (od Afgańczyków)
  Медаль  
 
   S256 - Medal za Afganistan (od Afgańczyków)
  Медаль  
 
   S257 - Medal Wojny Internac. Wdzięczności Afgańskiego Narodu
  Медаль Воину интернационалисту от благодарного Афганского народа  
 
   S258 - Medal 
  Медаль  
   
   S259 - Medal 
  Медаль  
   
Odznaczenia ZSRR Państwowe >>>
Odznaczenia Rosyjskie Państwowe >>>
Odznaczenia resortowe cz.1 >>>

Odznaczenia resortowe cz.2 >>>
Afganistan >>>
Operacje Wojskowe >>>
Odznaki ZSRR i Rosja >>>
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja