Odznaczenia.pl.tl

Operacje wojskowe, kombatanckie itp.

   MEDALE ROSYJSKIE 
PATRIOTYCZNE, INNE OPERACJE WOJSKOWE, KOMBATANCKIE

   część A -  Medale patriotyczne, wojenne, wojskowe
  część B -  Działania wojennie na Kaukazie, Gruzji ,Osetii, Abchazji, ...
  część C -  Działania wojskowe w NRD, Czechosłowacja ...
  część D -  Krym, Noworosja
   CZĘŚĆ A - MEDALE PATRIOTYCZNE, WOJENNE, WOJSKOWE
   S300  - Medal Patriota Rosji - Za osobiste Zasługi  (złoty)
  Медаль Патриоту России. За особые заслуги (золотистая)
 
   S301 - Medal Patriota Rosji - Za osobiste Zasługi  (srebrny)  
  Медаль Патриоту России. За особые заслуги (серебристая)
 
   S302  - Medal Weteran Internacjonalistyczny
  Медаль Ветерану - интернационалисту
 
   S303 - Medal 15-lat Braterstwa Wojskowego  
  Медаль 15 лет Боевому братству 
 
   S304  - Medal Braterstwa Wojskowego
  Медаль Воинское братство
 
odmiana (inny rewers)
   S305 - Medal Obrońcy Ojczyzny 
  Медаль Защитнику отечества (техника)
 
   S306  - Odznaka Walak Braterstwo 
  Боевое братство  
 
   S307 - Medal Za Walki w Czeczenii 
  Медаль За бои в Чечне 
 
   S308  - Medal Za Udział w Działaniach Wojennych 1994-2009 (kaukaz)
  Медаль Участнику боевых действий 1994-2009 
 
   S309 - Medal Za Udział w Działaniach Wojennych 
  Медаль Участнику боевых действий 
 
   S310  - Medal Za Służbę Rosji
  Медалька За службу России 
 
   S311  - Medal Obrońcy Rosyjskiego im.Aleksandra Newskiego
  Медаль Защитнику земли Русской А. Невский
 
   S312  - Medal 60-lat Zwycięstwa nad Japonią
  Медаль 60 лет победы над Японией"
 
   S313  - Medal Min.Obrony 70-lat w Służbie Ojczyzny
  Медаль МО 75 лет на службе Отечеству
 
   S314  - Medal Za Egzekwowoanie Prawa Min. Spraw Wewn. w Republice Mari El 
  Медаль За укрепление правопорядка МВД по республике Марий Эл 
 Rebublika wchodzi w skład Rosji
   S315  - Medal 60-Lat Ochrony Kaługi
  Медаль 60 лет Вневедомственная охрана УМВД России по Калужской
 
   S316  - Medal 90-lat Sił Zbrojnych - Weterenom 
  Медаль 90 lat Вооруженным Силам
 
   S317  - Medal Odznaczenie Weteranów 6 Armii (60 lat)
  Медаль Орденский знак Ветеран 6 общевойсковой армии
 
   S318  - Medal Męstwa Walki
  Медаль За ратную доблесть
 
   S319  - Medal Za Bojowe Zasługi
  Медаль За боевые заслуги
 
   S320  - Medal Na Rezcz Zwalczania Międzynarodowego Terroryzmu
  Медаль а борьбу с международным терроризмом
 
   S321  - Medal Weterani Wsztsrkich Wojen Łączcie się
  Медаль Ветераны всех войн объединяйтесь
 
   S322  - Medal 
  Медаль 
   
   S323  - Medal 
  Медаль 
   
   CZĘŚĆ B - KAUKAZ, GRUZJA, ...
   S350 - Medal Za Udział w Operacjach Antyterrorystycznej na Kaukazie  
  Медаль Участнику Контртеррористической операции на Кавказе (золотистая)
 
   S351  - Medal Za Udział w Operacjach Antyterrorystycznej na Kaukazie 
  Медаль Участнику Контртеррористической операции на Кавказе (серебристая)
 
   S352 - Medal Uczestnik Przymuszenia Gruzji do Pokoju 
  Медаль Участнику по принуждению Грузии к миру
 
   S353  - Medal Za Walkę na Kakuazie
  Медаль 
 
   S354 - Medal Uczestnik Walk w Północnym Kakuazie 
  Медаль Участник боевых действий на Северном Кавказе 1994-2004  
 
   S355  - Medal Za Ochronę Osetii Płd. i Abchazji
  Медаль За защиту Южной Осетии и Абхазии . Сухопутные войска
 
   S356 - Medal 20-lecie Pierwszej Czeczeńskiej (złoty i srebrny) 
  Медаль 20 лет Первой Чеченской войны 
 
srebrny

Miniaturka
   S357  - Medal Antyterrorystom za Męstwo i Odwagę
  Медаль Антитеррор За мужество и отвагу
 
   S358 - Medal Uczestnik Działań Wojennych w Płn.Kaukazie - XXlat
  Медаль Участник боевых действий на Северном Кавказе XX лет2
 
   S359  - Medal Uczestnik Działań Wojennych 1994-2009
  Медаль Участнику боевых действий 1994-2009
 
   S360  - Medal Za Służbę w Płn. Kaukazie
  Медаль За службу на Северном Кавказе
 
   S361  - Medal Za Wyzwolenie Kodori - Abchazja (Gruzja)
  Медаль За освобождение Кодора
 
   S362  - Medal 
  Медаль 
   
   S363  - Medal 
  Медаль 
   
   S364  - Medal 
  Медаль 
   
   S365  - Medal 
  Медаль 
   
   CZĘŚĆ C - MEDALE NRD ...
   S400 - Medal Żołnierzy Internacjonalistycznych - NRD 
  Медаль Воин-интернационалист ГДР (флаги) 
 
   S401  - Medal Żołnierzy Internacjonalistycznych
  Медаль Воин-интернационалист ГДР (воин)
 
   S402 - Medal Żołnierzy Internacjonalistów - Cechosłowacja 
  Медаль Воин-интернационалист Чехословакия
 
   S403 - Medal Tarcza 1 Wojny w Czeczenii 
  Медаль Первая Чеченская война 20 лет (щиток)
 
   S404 - Medal  Tarcza 1 Czeczeńska Wojna - 20 lat
 Медаль Первая Чеченская война 20 лет (круглая)
 
   S405 - Medal  
  Медаль 
   
   S406 - Medal 
  Медаль 
   
   CZĘŚĆ D - KRYM, NOWOROSJA
  S450 - Medal Noworosji
  Медаль Новороссия
 
  S451 - Medal Chwała Reform Noworosji
  Медаль Слава героям Донбасса и Новоросии 
 
  S452 - Medal za Krym
  Медаль За возвращение Крыма (За заслуги в воссоединении Крыма с Россией)
 
  S453 - Medal Za Połączenie - Sewastopol, Krym, Rosja
  Медаль За воссоединение. Севастополь Крым Россия
 
  S454 - Medal Krym1920-2010
  Медаль Уходили мы из Крыма 1920-2010
 
  S455 - Medal Minst.Obrony Fed. Ros. Za Powrót Krymu
  Медаль МО РФ За возвращение Крыма
 
  S456 - Medal Noworosji
  Медаль 
   
  S457 - Medal Noworosji
  Медаль 
   
  S458 - Medal Noworosji
  Медаль 
   
  S459 - Medal Noworosji
  Медаль 
   
  S460 - Medal Noworosji
  Медаль 
   
Odznaczenia ZSRR Państwowe >>>
Odznaczenia Rosyjskie Państwowe >>>
Odznaczenia resortowe cz.1 >>>

Odznaczenia resortowe cz.2 >>>
Afganistan >>>
Operacje Wojskowe >>>
Odznaki ZSRR i Rosja >>>
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja