Odznaczenia.pl.tl

Cz.I Odzn. Państwowe (II RP)

[JEŻELI NIE POJAWIŁY SIĘ ZDJĘCIA - STRONĘ NALEŻY ODŚWIEŻYĆ] 
 ODZNACZENIA PAŃSTOWE
Precedencja (kolejność) Odznaczeń Państwowych  >>>
  A1 - ORDER ORŁA BIAŁEGO
Data uchwalenia: 1 listopada 1705r. (odnowiony 4 luty 1921r. - nowy wygląd)
Data zniesienia: trwa (z przerwami np. nie był nadawany w okresie PRL)

Wymiary order: 70x70mm
Wymiar gwiazdy: 80x80mm
Wymiary wstążki: 100mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: 112 : 24 obywatelom polskim i 88 cudzoziemcom (w tym 33 monarchom i prezydentom, 10 premierom, 12 członkom rodzin panujących, 15 ministrom). 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny.Po restytucji orderu w 1921 roku zmieniono jego hasło na Za Ojczyznę i Naród. Na nowy wygląd orderu złożyły się złoty krzyż maltański z białą emaliowaną obwódką i złotymi promieniami między ramionami, dalej biały, emaliowany i ukoronowany orzeł z rozpostartymi skrzydłami z głową w prawo (heraldycznie) na krzyżu. Order nosi się na gładkiej, jasno błękitnej szarfie z lewego ramienia na prawy bok.
Okres 1921-1939:
Gwiazda jest ośmioramienna z prostymi ramionami. Na niej osadzony jest złoty, maltański krzyż emaliowany na czerwono z białą emaliowaną obwódką i złotymi promieniami pomiędzy ramionami. Nowe hasło zostało wypisane na ramionach krzyża. Na centralnym dysku emaliowanym na biało znajduje się monogram RP (Rzeczpospolita Polska) otoczony emaliowanym zielono wieńcem.

 
Gwiazda

(Na zdjęciu order wzór z 1921r.)
 A2 - ORDER VIRTUTTI MILITARI - I KLASA  
Data uchwalenia: 22 czerwca 1972 (wznowiony 1.09.1919r.)   Data zniesienia: trwa
Wymiary: 62x62mm m korona: 30x36mm
Krzyż I i II klasy jest zwieńczony złotą koroną królewską. Do klasy I należy także srebrna gwiazda o średnicy 100 mm, składająca się z ośmiu srebrnych pęków promieni, na nich nałożony jest emaliowany na czarno awers odznaki Orderu Virtuti Militari o średnicy 60 mm, z tą różnicą, że ramiona krzyża nie mają kulek, a wokół orła na czarno emaliowanym otoku jest złocony napis HONOR I OJCZYZNA.
 
Wymiary wstążki: 100mm (noszony-wstęga)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: wszystkich klas-6589szt.(I klasy-6szt.)
Projektant: brak danych
Nadawany za: najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe.  
I klasa – mógł otrzymać naczelny wódz za zwycięską wojnę, wyjątkowo już po jej zwycięskim zakończeniu dowódca armii lub wyższy dowódca za całokształt pracy wojennej przy wykazaniu się wybitnymi wynikami w poszczególnych kampaniach;
  A3 - ORDER VIRTUTTI MILITARI - II KLASA
Data uchwalenia: 22 czerwca 1972 (wznowiony 1.09.1919r.)   Data zniesienia: trwa
Wymiary: 54x54mm m korona: 23x33mm 
Krzyż I i II klasy jest zwieńczony złotą koroną królewską. Do klasy I należy także srebrna gwiazda o średnicy 100 mm, składająca się z ośmiu srebrnych pęków promieni, na nich nałożony jest emaliowany na czarno awers odznaki Orderu Virtuti Militari o średnicy 60 mm, z tą różnicą, że ramiona krzyża nie mają kulek, a wokół orła na czarno emaliowanym otoku jest złocony napis HONOR I OJCZYZNA.
 
Wymiary wstążki: 40mm (noszony na szyi)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: wszystkich klas - 6589szt.(II klasy-19szt.)
Projektant: brak danych
Nadawany za: najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe.  
II klasa – mógł otrzymać dowódca armii albo wyższy dowódca, wyjątkowo dowódca grupy, dywizji lub równorzędny, za śmiałe i pełne inicjatywy prowadzenie operacji wojennej, mając duże znaczenie dla przebiegu wojny jak również oficerowi, który przyczynił się wybitnie do rozstrzygającego zwycięstwa;
  A4 - ORDER VIRTUTTI MILITARI - III KLASA
Data uchwalenia: 22 czerwca 1972 (wznowiony 1.09.1919r.)  
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 44x44mm 
Waga: kopia-17,5g (całość 19,9g)
Wymiary wstążki: 35mm 
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: wszystkich klas-6589szt.(III klasy -14szt.)
Projektant: brak danych
Nadawany za: najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe.  
III klasa – mógł być nadany dowódcy oddziału do dowódcy armii włącznie za nadzwyczajne czyny bojowe lub wybitną inicjatywę, połączoną z umiejętnym i skutecznym dowodzeniem, a wyjątkowo mógł być przyznany oficerowi sztabu za współpracę z dowódcą, jeżeli ta współpraca przyczyniła się do rozstrzygającego zwycięstwa w bitwie;
   A5 - ORDER VIRTUTTI MILITARI - IV KLASA   
Data uchwalenia: 22 czerwca 1972 (wznowiony 1.09.1919r.)  Data zniesienia: trwa
Wymiary: 44x44mm 
Wymiary wstążki: 35mm 
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: wszystkich klas-6589szt.(IV klasy-50szt.)
Projektant: brak danych
Nadawany za: najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe.  
IV klasa – mógł być nadany żołnierzowi, który posiadał już Krzyż Srebrny (w wyjątkowych przypadkach ten warunek mógł być pominięty) za umiejętne i skuteczne dowodzenie oddziałem do dywizji włącznie lub za wybitną inicjatywę, zapewniającą duży sukces bojowy;
  A6 - ORDER VIRTUTTI MILITARI - V KLASA 
Data uchwalenia: 22 czerwca 1972 (wznowiony 1.09.1919r.)  Data zniesienia: trwa
Wymiary: 38x38mm 
Wymiary wstążki: 35mm 
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: wszystkich klas - 6589szt. (V klasy - 6500 szt.)
Projektant: brak danych
Nadawany za: najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe.  
V klasa – mógł być nadany dowódcy oddziału do dowódcy armii włącznie za nadzwyczajne czyny bojowe lub wybitną inicjatywę, połączoną z umiejętnym i skutecznym dowodzeniem, a wyjątkowo mógł być przyznany oficerowi sztabu za współpracę z dowódcą, jeżeli ta współpraca przyczyniła się do rozstrzygającego zwycięstwa w bitwie;
  A7 - ORDER ODRODZENIA POLSKI - I KLASA  
Data uchwalenia: 4 luty 1921r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: krzyż - 68mm , gwiazda-75mm 
Wymiary wstążki: 100mm
Kruszec: pozłacany, emaliowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
  A8 - ORDER ODRODZENIA POLSKI - II KLASA  
Data uchwalenia: 4 luty 1921r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: krzyż - 60mm , gwiazda-75mm 
Wymiary wstążki: 45mm
Kruszec: pozłacany, emaliowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
  A9 - ORDER ODRODZENIA POLSKI - III KLASA  
Data uchwalenia: 4 luty 1921r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: krzyż - 60mm 
Wymiary wstążki: 45mm
Kruszec: pozłacany, emaliowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
  A10 - KRZYŻ NIEPODLEGŁOSCI (odmiana z mieczami)
Data uchwalenia: 29 października 1930r. 
Data zniesienia: 1939r.
(nieoficjalnie)
Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 37mm
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: 1816 osobom, w tym 323 razy pośmiertnie
Projektant: brak danych
Nadawany za: w celu "odznaczenia osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Polski w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918 – 1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski". 
  A10a - KRZYŻ NIEPODLEGŁOSCI (odmiana bez mieczy)  
Data uchwalenia: 29 października 1930r. 
Data zniesienia: 1939r.
(nieoficjalnie)
Wymiary: 39,2mm (oficj.42x42mm)
Waga: 16,0g (całość 18,4g) Grubość: 5mm

Wymiary wstążki: 37mm
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: 35 271 osobom, w tym 7917 razy pośmiertnie
Projektant: brak danych
Nadawany za: w celu "odznaczenia osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Polski w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918 – 1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski". 
  A11 - ORDER ODRODZENIA POLSKI - IV KLASA  
Data uchwalenia: 4 luty 1921r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: krzyż - 55mm 
Wymiary wstążki: 36mm + rozeta 30mm
Kruszec: pozłacany, emaliowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
  A12 - ORDER ODRODZENIA POLSKI - V KLASA
Data uchwalenia: 4 luty 1921r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: krzyż - 44mm 
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: pozłacany, emaliowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
  A13 -  KRZYŻ WALECZNYCH 
Data uchwalenia: 11 sierpnia 1920r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: około 60 000szt. 
Projektant: brak danych
Nadawany za: celem nagrodzenia czynów męstwa i odwagi, wykazanych w boju... przez oficerów, podoficerów i szeregowców.
Krzyż Walecznych posiadał jeden stopień i mógł być nadany tej samej osobie czterokrotnie

 A14 - KRZYŻ OCHOTNICZY ZA WOJNĘ (nie nadawany)
Data uchwalenia: 15 czerwca 1939r. (nie nadawane)
Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 37mm
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk:
Projektant: brak danych
Nadawany za: dla odznaczenia osób, które pełniąc służbę ochotniczo w latach 1918 - 1921, przyczyniły się do ugruntowania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (obejmuje on przede wszystkim wojnę polsko-ukraińską i wojnę polsko-radziecką)
 A15 - KRZYŻ ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ
Data uchwalenia: 7 marca 1928r. 
Data zniesienia: 1939r.
(nieoficjalnie)
Wymiary: 40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: 377szt 
Projektant: brak danych
Nadawany za: jako odmiana Krzyża Zasługi, celem szczególnego wyróżnienia żołnierzy, funkcjonariuszy Policji i służb mundurowych. Początkowo Krzyż Zasługi za Dzielność był odznaczeniem nadawanym funkcjonariuszom Policji Państwowej, żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariuszom Straży Celnej za czyny spełnione w specjalnie ciężkich warunkach z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia i mienia obywateli. Po zmianach z 25 maja 1939, był nadawany również żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego oraz Straży Granicznej.
 B16 - ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI   
Data uchwalenia: 23 czerwca 1923r. 
Data zniesienia: 1939r. (nieoficjalnie)

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: 151 034 szt (1923-1939) 
Projektant: brak danych
Nadawany za: dla osób cywilnych (później także i wojskowych), które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku wyróżniły się w pracy dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny wychodzące poza zakres ich codziennych obowiązków.
  A17 - MEDAL NIEPODLEGŁOŚCI  
Data uchwalenia: 29 października 1930r. 
Data zniesienia: 1939r.
(nieoficjalnie)
Wymiary: 35mm
Waga: 18,5 (całość 21,6g)  Grubość: 2,4mm 

Wymiary wstążki: 37mm 
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: 51 665, w tym 3019 razy pośmiertnie 
Projektant: brak danych
Nadawany za: w celu "odznaczenia osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Polski w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918 – 1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski". 
 A18 - MEDAL OCHOTNICZY ZA WOJNĘ (nie nadawany)   
Data uchwalenia: 15 czerwca 1939r. (nie nadawane)
Wymiary: 38mm
Wymiary wstążki: 37mm
Kruszec: stal

Nadano sztuk:
Projektant: brak danych
Nadawany za: dla odznaczenia osób, które pełniąc służbę ochotniczo w latach 1918 - 1921, przyczyniły się do ugruntowania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (obejmuje on przede wszystkim wojnę polsko-ukraińską i wojnę polsko-radziecką)
 A19 -  SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
Data uchwalenia: 23 czerwca 1923r. 
Data zniesienia: 1939r. (nieoficjalnie)

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: 151 034 szt (1923-1939) 
Projektant: brak danych
Nadawany za: dla osób cywilnych (później także i wojskowych), które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku wyróżniły się w pracy dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny wychodzące poza zakres ich codziennych obowiązków.
  A20 -  BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI  
Data uchwalenia: 23 czerwca 1923r. 
Data zniesienia: 1939r. (nieoficjalnie)

Wymiary: 40x40mm
Waga: 23,6g (całość 25,4g)
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: 151 034 szt (1923-1939) 
Projektant: brak danych
Nadawany za: dla osób cywilnych (później także i wojskowych), które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku wyróżniły się w pracy dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny wychodzące poza zakres ich codziennych obowiązków.
 A21- KRZYŻ ZASŁUGI WOJSK LITWY ŚRODKOWEJ 
Data uchwalenia: 25 luty 1922r. (zatw.27.03.1922r.)
Data zniesienia: 1926r.

Wymiary: 43 x 43 mm
Wymiary wstążki: 37mm
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: 1439 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Na podstawie uchwały odznaczenie to było nadawane dla nagrodzenia czynów męstwa i bohaterstwa, wybitnych czynów operacyjnych i organizacyjnych żołnierzy walczących z wojskami litewskimi na terenie Wileńszczyzny w okresie od 9 października do 19 listopada 1920.
 A22 - KRZYŻ NA ŚLĄSKIEJ WSTĘDZE WALECZNOŚCI I ZASŁUGI
Data uchwalenia: 30 maja 1921r.  
Historia odznaki: 
1921 - "Śląska Wstęga Waleczności i Zasługi"
1921 - dodano krzyż 33x33mm (noszony oficjalnie od 1931r., do tego roku był nieuznawany przez władze wojskowe)
 
Data zniesienia:
1927r.

Wymiary: 33x33mm
Wymiary wstążki: 40mm
 
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 

Klasę I nadawano osobom, które brały bezpośredni udział w walce (na wstążce i baretce umieszczano metalowe okucie w formie srebrnej pięcioramiennej gwiazdki). 
Klasę II nadawano osobom, które pomagały wysiłkom powstańców. 
 A22a - ODZNAKA PAMIĄTKOWA "KRZYŻ NA ŚLĄSKIEJ WSTĘDZE WALECZNOŚCI I ZASŁUGI"
Data uchwalenia: 1927r.   
Data zniesienia:
1939r. - umowna

Wymiary: 44x44mm
Wymiary wstążki: 40mm

Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant:
Odznakę pamiątkową "Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi" 
Otrzymały osoby zasłużone, które z jakiś powodów nie otrzymały wcześniejszego odznaczenia. 
 A23 - MEDAL ZA RATOWANIE GINĄCYCH
Data uchwalenia: 22 marca 1928r. 
Data zniesienia: 1939r. - umowna
 
Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: srebro

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: celem nagradzania zasług położonych przy ratowaniu tonących oraz ofiar katastrof żywiołowych.
 A24 - MEDAL PAMIĄTKOWY ZA WOJNĘ 1918-1921
Data uchwalenia: 21 września 1928r. 
Data zniesienia: 1939r. - umowna

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 37mm
Kruszec: mosiądz

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: dla osób wojskowych i cywilnych, celem wyróżnienia uczestników walk o niepodległość i zabezpieczenia granic Rzeczypospolitej, którzy od 1 listopada 1918 do 18 marca 1921 byli czynnymi żołnierzami, zostali ranni lub polegli. Cywilom – również cudzoziemcom, którzy współdziałali z wojskiem.
  A25 -  MEDAL DZIESIĘCIOLECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI
Data uchwalenia: 27 września 1928r. 
Data zniesienia: ? (1928-1929)

Wymiary: 35mm
Waga: 18,2g (całość 20,2g)
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: dla upamiętnienia dziesięciolecia odzyskania niepodległości.
Na podstawie rozporządzenia medal przysługiwał obywatelom, którzy w okresie od 11 listopada 1918 roku do 11 listopada 1928 roku pełnili nienagannie służbę państwową – wojskową, cywilną, służbę samorządową lub w instytucjach publiczno-prawnych.
  A26 - MEDAL 3-GO MAJA
ODZNACZENIW WOJSKOWE I CYWILNE
Data uchwalenia:
25 kwietnia 1925r. 
Data zniesienia: 1939r. - umowna

Wymiary: 30mm
Wymiary wstążki: 38mm (trójkątna lub podłużna)
Kruszec: srebro

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: miał być nagrodą za wydajną pracę w każdej dziedzinie oraz wybitne osiągnięcia na niwie sportowej.
Medal nigdy nie został zatwierdzony przez ustawę sejmową. Do jego nadania doszło tylko jeden raz – w 1925. Otrzymali go przede wojskowi, głównie podoficerowie z garnizonu warszawskiego
 A27 - MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ (złoty) - XXX LAT (nie nadawany)
Data uchwalenia: 8 stycznia 1938r. 
Data zniesienia: 1939r. -umowana, wznowiony w III RP ust. z dnia 14.06.2007r. 

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 37mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Prawo do medalu uzyskiwało się z tytułu pracy w służbie Państwa lub instytucji publicznoprawnych. Po 10 latach służby pełnionej po 11 listopada 1918 roku uzyskiwało się brązowy medal, po 20 latach – srebrny, a po 30 latach miał być przyznawany medal złoty, do czego nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. 
  A28 - MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ (srebrny) - XX LAT  
Data uchwalenia: 8 stycznia 1938r. 
Data zniesienia: 1939r. -umowana, wznowiony w III RP ust. z dnia 14.06.2007r. 

Wymiary: 35mm
Wymiary wstążki: 37mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Prawo do medalu uzyskiwało się z tytułu pracy w służbie Państwa lub instytucji publicznoprawnych. Po 10 latach służby pełnionej po 11 listopada 1918 roku uzyskiwało się brązowy medal, po 20 latach – srebrny, a po 30 latach miał być przyznawany medal złoty, do czego nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. 
 A29 - MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ (brązowy) - X LAT

Data uchwalenia: 8 stycznia 1938r. 
Data zniesienia: 1939r. -umowana, wznowiony w III RP ust. z dnia 14.06.2007r. 

Wymiary: 35mm
Waga: 17,1g (całość 19,5g)
Wymiary wstążki: 37mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Prawo do medalu uzyskiwało się z tytułu pracy w służbie Państwa lub instytucji publicznoprawnych. Po 10 latach służby pełnionej po 11 listopada 1918 roku uzyskiwało się brązowy medal, po 20 latach – srebrny, a po 30 latach miał być przyznawany medal złoty, do czego nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. 

Odznaczenia Resortowe II RP >>>
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja