Odznaczenia.pl.tl

Część V (71-97)

[JEŻELI NIE POJAWIŁY SIĘ ZDJĘCIA - STRONĘ NALEŻY ODŚWIEŻYĆ] 
 
  B71 - ZŁOTA ODZN."ZA ZASŁUGI W OCHRONIE PORZĄDKU PUBL."  
Wersja grubość przy krawędzi 2mm
Data uchwalenia:
15 października 1971
Data zniesienia: 07.12.1990r.
Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 40mm
Waga: 18,3g (całość 20,6g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawano osobom, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do umocnienia ładu i porządku publicznego. (Głównie nadawane funkcjonariuszom ORMO i Milicji )
INFO WIKIPEDIA

Złota Odznaka Za Zasługi dla Porządku Publicznego
  B72 - SREBRNA ODZN."ZA ZASŁUGI W OCHRONIE PORZĄDKU PUBL."  
Wersja grubość przy krawędzi 2mm
Data uchwalenia: 15 października 1971
Data zniesienia: 07.12.1990r.
Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 40mm
Waga: ?g (całość ?g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawano osobom, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do umocnienia ładu i porządku publicznego. (Głównie nadawane funkcjonariuszom ORMO i Milicji )
INFO WIKIPEDIA
chwilowo brak zdjęcia
Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Porządku Publicznego
  B73 - BRĄZOWA ODZN."ZA ZASŁUGI W OCHRONIE PORZĄDKU PUBL."  
Wersja grubość przy krawędzi 2mm
Data uchwalenia: 15 października 1971
Data zniesienia: 07.12.1990r.
Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 40mm
Waga: 18,2g (całość 20,5g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawano osobom, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do umocnienia ładu i porządku publicznego. (Głównie nadawane funkcjonariuszom ORMO i Milicji )
INFO WIKIPEDIA


Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Porządku Publicznego

  PORÓWNANIE WERSJI ODZNACZENIA   
Istnieją dwie wersje odnaczenia, różnią się grubościa 2mm lub 3mm przy krawędzi medalu.
Wersja cieńsza posiada cieńsze ucho oraz jest lekko wybrzuszona.

  B71A - ZŁOTA ODZN."ZA ZASŁUGI W OCHRONIE PORZĄDKU PUBL."  
Wersja grubość przy krawędzi 3mm
Data uchwalenia: 15 października 1971
Data zniesienia: 07.12.1990r.
Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 40mm
Waga: ?g (całość ?g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawano osobom, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do umocnienia ładu i porządku publicznego. (Głównie nadawane funkcjonariuszom ORMO i Milicji )
INFO WIKIPEDIA
chwilowo brak zdjęcia
Złota Odznaka Za Zasługi dla Porządku Publicznego
  B72A - SREBRNA ODZN."ZA ZASŁUGI W OCHRONIE PORZĄDKU PUBL."  
Wersja grubość przy krawędzi 3mm
Data uchwalenia: 15 października 1971
Data zniesienia: 07.12.1990r.
Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 40mm
Waga: 21,2g (całość 23,9g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawano osobom, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do umocnienia ładu i porządku publicznego. (Głównie nadawane funkcjonariuszom ORMO i Milicji )
INFO WIKIPEDIA

Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Porządku Publicznego
  B73A - BRĄZOWA ODZN."ZA ZASŁUGI W OCHRONIE PORZĄDKU PUBL."  
Wersja grubość przy krawędzi 3mm
Data uchwalenia: 15 października 1971
Data zniesienia: 07.12.1990r.
Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 40mm
Waga: ?g (całość ?g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawano osobom, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do umocnienia ładu i porządku publicznego. (Głównie nadawane funkcjonariuszom ORMO i Milicji )
INFO WIKIPEDIA

chwilowo brak zdjęcia
Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Porządku Publicznego

 B74 - ZŁOTA ODZN."ZA ZASŁUGI W OCHRONIE GRANIC PRL"
Data uchwalenia: 6 czerwca 1975r. 
Data zniesienia:
7.12.1990r. (uchw.30.11.1990r.) Wymiary: Ø 33mm
Wymiary wstążki: 36mm
Waga: 19,4g (całość 21,7g)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: żołnierzom w czynnej służbie wojskowej i żołnierzom rezerwy oraz pracownikom Wojsk Ochrony Pogranicza, którzy w szczególny sposób przyczynili się do zabezpieczenia granic państwa,
innym osobom w uznaniu zasług położonych w ochronie granic państwa, funkcjonariuszom organów granic państw sąsiednich oraz obywatelom tych państw za zasługi w rozwoju współpracy granicznej i ochrony granic PRL.
INFO WIKIPEDIA

Złota Odznaka Za Zasługi w Ochronie Granic
 B75 - SREBRNA ODZN."ZA ZASŁUGI W OCHRONIE GRANIC PRL"
Data uchwalenia: 6 czerwca 1975r. 
Data zniesienia:
7.12.1990r. (uchw.30.11.1990r.) Wymiary: Ø 33mm
Wymiary wstążki: 36mm
Waga: 18,8g (całość 20,9g)
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: żołnierzom w czynnej służbie wojskowej i żołnierzom rezerwy oraz pracownikom Wojsk Ochrony Pogranicza, którzy w szczególny sposób przyczynili się do zabezpieczenia granic państwa,
innym osobom w uznaniu zasług położonych w ochronie granic państwa, funkcjonariuszom organów granic państw sąsiednich oraz obywatelom tych państw za zasługi w rozwoju współpracy granicznej i ochrony granic PRL.
INFO WIKIPEDIA

Srebrna Odznaka Za Zasługi w Ochronie Granic
 B76 - BRĄZOWA ODZN."ZA ZASŁUGI W OCHRONIE GRANIC PRL"
Data uchwalenia: 6 czerwca 1975r. 
Data zniesienia: 7.12.1990r. (uchw.30.11.1990r.)
Wymiary:
Ø 33mm
Wymiary wstążki: 36mm
Waga: 21,5g (całość 24,0g)
Kruszec: brązowiony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: żołnierzom w czynnej służbie wojskowej i żołnierzom rezerwy oraz pracownikom Wojsk Ochrony Pogranicza, którzy w szczególny sposób przyczynili się do zabezpieczenia granic państwa,
innym osobom w uznaniu zasług położonych w ochronie granic państwa, funkcjonariuszom organów granic państw sąsiednich oraz obywatelom tych państw za zasługi w rozwoju współpracy granicznej i ochrony granic PRL.
INFO WIKIPEDIA

Brązowa Odznaka Za Zasługi w Ochronie Granic
  B77 - ZŁOTA ODZNAKA "NA STRAŻY POKOJU" 
Data uchwalenia: 22 września 1972r. 
Data zniesienia: 15.10.1991r (uchw.11.10.1991r.)

Wymiary:
Ø 38mm
Wymiary wstążki: 36mm
Waga: 24,6g (całość 26,5g)
Kruszec: met. pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Wiktoria Czechowska-Antoniewska
Nadawany za: w celu podkreślenia znaczenia odbywania służby wojskowej przez żołnierzy i pracowników Armii Radzieckiej na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla wspólnej sprawy pokoju i socjalizmu oraz zasług w dziele umacniania braterstwa broni i przyjaźni polsko-radzieckiej.
INFO WIKIPEDIA

Złota Odznaka Na Straży Pokoju
  B78 - SREBRNA ODZNAKA "NA STRAŻY POKOJU"  
Data uchwalenia: 22 września 1972r. 
Data zniesienia: 15.10.1991r (uchw.11.10.1991r.)

Wymiary:
Ø 38mm
Wymiary wstążki: 36mm
Waga: 28,1g (całość 30,1g)
Kruszec: srebro

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Wiktoria Czechowska-Antoniewska
Nadawany za: w celu podkreślenia znaczenia odbywania służby wojskowej przez żołnierzy i pracowników Armii Radzieckiej na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla wspólnej sprawy pokoju i socjalizmu oraz zasług w dziele umacniania braterstwa broni i przyjaźni polsko-radzieckiej.
INFO WIKIPEDIA

Srebrna Odznaka Na Straży Pokoju
  B79 -  BRĄZOWA ODZNAKA "NA STRAŻY POKOJU"  
Data uchwalenia: 22 września 1972r. 
Data zniesienia: 15.10.1991r (uchw.11.10.1991r.)

Wymiary:
Ø 38mm
Wymiary wstążki: 36mm
Waga: 24,9g (całość 27,0g)
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Wiktoria Czechowska-Antoniewska
Nadawany za: w celu podkreślenia znaczenia odbywania służby wojskowej przez żołnierzy i pracowników Armii Radzieckiej na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla wspólnej sprawy pokoju i socjalizmu oraz zasług w dziele umacniania braterstwa broni i przyjaźni polsko-radzieckiej.
INFO WIKIPEDIA

Brązowa Odznaka Na Straży Pokoju
  B80 -  ZŁOTA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA TRANSPOTRU PRL"  
Wersja bez napisu
Data uchwalenia: 10.09.1976r. 
Data zniesienia: 1989r. (nieoficjalnie)

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 35mm
Waga: 21,2g (całość 23,6g)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi, jako wyróżnienie nadawane pracownikom transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego.
INFO WIKIPEDIA

Złota Odznaka Za Zasługi dla Transportu PRL
  B81 -  SREBRNA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA TRANSPOTRU PRL"  
Wersja: bez napisu
Data uchwalenia:
10.09.1976r. 
Data zniesienia: 1989r. (nieoficjalnie)

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 35mm
Waga: 21,5g (całość 23,9g)
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi, jako wyróżnienie nadawane pracownikom transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego.
INFO WIKIPEDIA

Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Transportu PRL
  B82 -  BRĄZOWA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA TRANSPOTRU PRL"  
Wersja: bez napisu
Data uchwalenia: 10.09.1976r. 
Data zniesienia: 1989r. (nieoficjalnie)

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 35mm
Waga: 19,3g (całość 21,7g)
Kruszec: patynowany na brązowo

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi, jako wyróżnienie nadawane pracownikom transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego.
INFO WIKIPEDIA

Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Transportu PRL
  B83 -  ZŁOTA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA TRANSPOTRU " (odmiana)  
Wersja: z napisem "Minister Komunikacji" 
Data uchwalenia: 10.09.1976r. 
Data zniesienia: 1989r. (nieoficjalnie)

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 35mm
Waga: 17,6g (całość 20,0g)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi, jako wyróżnienie nadawane pracownikom transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego.
INFO WIKIPEDIA

Złota Odznaka Za Zasługi dla Transportu PRL (z napisem)
  B84 -  SREBRNA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA TRANSPOTRU" (odmiana)   
Wersja: z napisem "Minister Komunikacji" 
Data uchwalenia: 10.09.1976r. 
Data zniesienia: 1989r. (nieoficjalnie)

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 35mm
Waga: 17,4g (całość 19,6g)
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi, jako wyróżnienie nadawane pracownikom transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego.
INFO WIKIPEDIA

Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Transportu PRL (z napisem)
  B85 -  BRĄZOWA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA TRANSPOTRU " (odmiana)  
Wersja: z napisem "Minister Komunikacji" 
Data uchwalenia: 10.09.1976r. 
Data zniesienia: 1989r. (nieoficjalnie)

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 35mm
Waga: 20,3g (całość 22,5g)
Kruszec: brązowiony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi, jako wyróżnienie nadawane pracownikom transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego.
INFO WIKIPEDIA

Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Transportu PRL (z napisem)
  B86 -  ZŁOTA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA"  
Data uchwalenia: 18 września 1959r. (reaktywowano medal z 1926r.)
Data zniesienia: 1989r (nieoficjalnie)
 
Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 34mm
Waga: 13,6g (całość 15,8g)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za:  uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem mogą być odznaczone osoby, instytucje i organizacje (w tym OSP, jej członkowie oraz działacze Związku OSP RP).
INFO WIKIPEDIA

Złota Odznka Za Zasługi dla Pożarnictwa
  B87 -  SREBRNA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA"  
Data uchwalenia: 18 września 1959r. (reaktywowano medal z 1926r.)
Data zniesienia: 1989r (nieoficjalnie)
 
Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 34mm
Waga: 13,6g (całość 15,4g)
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za:  uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem mogą być odznaczone osoby, instytucje i organizacje (w tym OSP, jej członkowie oraz działacze Związku OSP RP).
INFO WIKIPEDIA

Srebrna Odznka Za Zasługi dla Pożarnictwa
  B88 -  BRĄZOWA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA"  
Data uchwalenia: 18 września 1959r. (reaktywowano medal z 1926r.)
Data zniesienia: 1989r (nieoficjalnie)
 
Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 34mm
Waga: 13,0g (całość 15,4g)
Kruszec: brązowiony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za:  uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem mogą być odznaczone osoby, instytucje i organizacje (w tym OSP, jej członkowie oraz działacze Związku OSP RP).
INFO WIKIPEDIA

Brązowa Odznka Za Zasługi dla Pożarnictwa
  B89 -  ZŁOTA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA OBRONY CYWILNEJ"  
Data uchwalenia: 6 sierpnia 1976r. 
Data zniesienia: 1989r. (nieoficjalnie)

Wymiary:
Ø 30mm
Wymiary wstążki: 30mm
Waga: 14,7g (całość 16,7g)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za:  dla osób, które przyczyniły się do rozwoju i umacniania państwa
INFO WIKIPEDIA

Złota Odznaka Za Zasługi dla Obrony Cywilnej
  B90 -  SREBRNA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA OBRONY CYWILNEJ"  
Data uchwalenia: 6 sierpnia 1976r. 
Data zniesienia: 1989r. (nieoficjalnie)

Wymiary:
Ø 30mm
Wymiary wstążki: 30mm
Waga: 16,2g (całość 18,6g)
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za:  dla osób, które przyczyniły się do rozwoju i umacniania państwa.
INFO WIKIPEDIA

Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Obrony Cywilnej
  B91 -  BRĄZOWA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA OBRONY CYWILNEJ"  
Data uchwalenia: 6 sierpnia 1976r. 
Data zniesienia: 1989r. (nieoficjalnie)

Wymiary:
Ø 30mm
Wymiary wstążki: 30mm
Waga: 11,9g (całość 13,8g)* 
Kruszec: brązowiony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za:  dla osób, które przyczyniły się do rozwoju i umacniania państwa.
INFO WIKIPEDIA

Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Obrony Cywilnej
  B92 -  ZŁOTA ODZNAKA "ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA PRL" (WZÓR I)  
Data uchwalenia: 22 czerwca 1984r. 
Data zniesienia: 
(nieoficj.1989) trwa jako RP
Wymiary: 38x40mm
Wymiary wstążki: 30mm
Wersja I : (klamerka bez listka) 
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi dla górnictwa.
INFO WIKIPEDIA

Złota Odznaka Zasłużony dla Górnictwa PRL (1 wersja)
  B93 -  SREBRNA ODZN. "ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA PRL" (WZÓR I)
Data uchwalenia: 22 czerwca 1984r. 
Data zniesienia: 
(nieoficj.1989) trwa jako RP
Wymiary: 38x40mm
Wymiary wstążki: 30mm
Wersja I : (klamerka bez listka) 
Kruszec: srebrzony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi dla górnictwa.
INFO WIKIPEDIA

Srebrna Odznaka Zasłużony dla Górnictwa PRL (1 wersja)
  B94 -  BRĄZOWA ODZN. "ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA PRL" (WZÓR I) 
Data uchwalenia: 22 czerwca 1984r. 
Data zniesienia: 
(nieoficj.1989) trwa jako RP
Wymiary: 38x40mm
Wymiary wstążki: 30mm
Wersja I : (klamerka bez listka) 
Kruszec: patynowany na brązowo

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi dla górnictwa.
INFO WIKIPEDIA

Brązowa Odznaka Zasłużony dla Górnictwa PRL (1 wersja)
  B95 -  ZŁOTA ODZNAKA "ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA PRL" (WZÓR II)
Data uchwalenia: 22 czerwca 1984r. 
Data zniesienia: 
(nieoficj.1989) trwa jako RP
Wymiary: 38x40mm
Wymiary wstążki: 30mm
Wersja II : (klamerka z listkiem) 
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi dla górnictwa.
INFO WIKIPEDIA

Złota Odznaka Zasłużony dla Górnictwa PRL (2 wersja)
  B96 - SREBRNA ODZN. "ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA PRL" (WZÓR II)
Data uchwalenia: 22 czerwca 1984r.
Data zniesienia: (nieoficj.1989) trwa jako RP
Wymiary: 38x40mm
Wymiary wstążki: 30mm
Waga: 12,4g (całość 18,9g)
Wersja II : (Klamerka z listkiem)
Kruszec: srebrzony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi dla górnictwa.
INFO WIKIPEDIA

Srebrna Odznaka Zasłużony dla Górnictwa PRL (2 wersja)
  B97 - BRĄZOWA ODZN. "ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA PRL" (WZÓR II)
Data uchwalenia: 22 czerwca 1984r. 
Data zniesienia: (nieoficj.1989) trwa jako RP

Wymiary: 38x40mm
Wymiary wstążki: 30mm
Waga: 12,1g (całość 18,3g)
Wersja II : (klamerka z listkiem) 
Kruszec: patynowany na brązowo

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi dla górnictwa.
INFO WIKIPEDIA

Brązowa Odznaka Zasłużony dla Górnictwa PRL (2 wersja)
   
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja