Odznaczenia.pl.tl

Część IV (50-70)

 [JEŻELI NIE POJAWIŁY SIĘ ZDJĘCIA - STRONĘ NALEŻY ODŚWIEŻYĆ] 
 
  B50 - KRZYŻ BATALIONÓW CHŁOPSKICH 
Data uchwalenia: 28 grudnia 1988 / zm.16.10.1992 jako odznaczenie Państwowe
Data zniesienia: 08.051999r.

Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 37mm
Waga: 9,7g (całość 12,2g)
Kruszec: pozłacany mosiądz

Nadano sztuk: 11 277 szt. 
Projektant: 
Edward Gorol
Nadawany za: Uhonorowano nim osoby uczestniczące w zbrojnym czynie polskiej wsi, podczas II wojny światowej.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Batalionów Chłopskich
 B51 - MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Data uchwalenia: 27 kwietnia 1956r. 
Data zniesienia: trwa (20.09.2000r. - RP w nazwie)

Wymiary: 
Ø 35 mm
Wymiary wstążki: 35mm
Waga: (całość 28,3g)
Kruszec: brązowiony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.
INFO WIKIPEDIA

Medal Komisji Edukacji Narodowej
 B52 - MEDAL IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO
Data uchwalenia: 1984r. 
Data zniesienia: 1992r.

Wymiary: 
 Ø 36mm
Wymiary wstążki: 40mm
Waga: 21,3g (całość 24,0g)
Kruszec: pozłacany, oksydowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: ustanowione w 1984 roku dla uhonorowania działaczy PZPR z co najmniej 25-letnim stażem.
INFO WIKIPEDIA

Medal im.Ludwika Waryńskiego
  B53A - OZNAKA BRATERSTWA BRONI - I wersja (1963-75r.)   
Data uchwalenia: 7.10.1963r.
Data zniesienia: 14.10.1991r.

Wymiary: 38x30mm
Wymiary zawieszki: 30mm
Waga: ?g (całość ?g)
Wersja I: na zawieszce (1963-1975)
Kruszec: srebrzony oksydowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Stanisław Troepfer
Nadawany za: Odznaka była nadawana żołnierzom Sił Zbrojnych PRL oraz armii innych państw socjalistycznych, jak również obywatelom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innych państw socjalistycznych jako symbol zasług położonych w umacnianiu więzów przyjaźni, braterstwa broni i współpracy między armiami państw socjalistycznych we wspólnej walce o pokój i socjalizm.
INFO WIKIPEDIA
Zdjęcie - przewieszka dorabiana >>>

Odznaka Braterstwa Broni (I wersja)
 B53B -  OZNAKA BRATERSTWA BRONI - II wersja (od 1979r.)   
Data uchwalenia: 7 października 1963
Data zniesienia: 14.10.1991r.

Wymiary: 30x37mm
Wymiary wstążki: 30mm
Waga: 13,9g (całość 15,9g)
Wersja II: wstążka (1975-1991)
Kruszec: srebrzony oksydowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Stanisław Toepfer
Nadawany za: Odznaka była nadawana żołnierzom Sił Zbrojnych PRL oraz armii innych państw socjalistycznych, jak również obywatelom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innych państw socjalistycznych jako symbol zasług położonych w umacnianiu więzów przyjaźni, braterstwa broni i współpracy między armiami państw socjalistycznych we wspólnej walce o pokój i socjalizm.
INFO WIKIPEDIA

Odznaka Braterstwa Broni (II wersja)
 B53C -  OZNAKA GRUNWALDZKA
Data uchwalenia: 22 lipca 1945
Data zniesienia: 
(b.d.)
Wymiary: 26x55mm
Waga: 9,6g (całość 11,9g)
Kruszec: srebrzony oksydowany
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Marian Spychalski
Nadawany za: 
żołnierzom odrodzonego Wojska Polskiego, którzy w latach 1939 – 1945 brali czynny udział w walkach z Niemcami, żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – po ich powrocie do kraju, partyzantom w kraju i za granicą, Polakom – uczestnikom partyzantek radzieckiej i jugosłowiańskiej, a także Francuskiego Ruchu Oporu; żołnierzom polskim walczącym w szeregach wojsk sojuszniczych oraz wszystkim tym, którzy do dnia zakończenia działań wojennych swoją wzorową służbą w oddziałach wspomagających jednostki walczące przyczynili się do zwycięstwa.

INFO WIKIPEDIA
Istniało kilka odmian,posrebrzane lub pozłacane, rożniły się wielkością, niektóre literą V zamiast U.
 


Odznaka Grunwaldzka
  B54A - ODZNAKA "ZASŁUŻONY PRACOWNIK RADY NARODOWEJ" 
I WERSJA (poźniej jako Zasłużony Pracownik Państwowy)
Data uchwalenia:
20 stycznia 1969r. 
Data zniesienia: nieofic. 1989r. (oficjalnie nie zostało zniesione aktem prawnym)

Wymiary wersji I i II: 
Ø 25 mm
Wymiary przewieszki: 27mm 

Waga: (całość 7,7g)
Wersje:
I wersja - odznaka (agrafka) - Zasłużony Pracownik Rady Narodowej
 ; II wersja (agrafka) Zasłużony Pracownik Państwowy 
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: jako odznaczenie za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej szczególnie zasłużonych pracowników państwowych.
INFO WIKIPEDIA

Odznaka Zasłużony Pracownik Rady Narodowej
  B54B - ODZNAKA "ZASŁUŻONY PRACOWNIK PAŃSTWOWY PRL"
Data uchwalenia: 20 stycznia 1969r. 
Data zniesienia: nieofic. 1989r. (oficjalnie nie zostało zniesione aktem prawnym)

Wymiary: 
Ø 33mm
Wymiary wstążki: 32mm 

Waga: 17,3g (całość 18,8g)
Wersje:
 III wersja (wstążka) Zasłużony Pracownik Państwowy.
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: jako odznaczenie za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej szczególnie zasłużonych pracowników państwowych.
INFO WIKIPEDIA

Odznaka Zasłużony Pracownik Państwowy PRL
 B55 - ODZNAKA HON. "ZASŁ. DZIAŁACZOWI STRONNICTWA DEM."
Data uchwalenia: 29 listopada 1984r.
Data zniesienia: (1989) nieoficjalnie

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 33mm
Waga: 19,1g (całość 21,2g)
Kruszec: tombak posrebrzany oksydowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Ustanowiona została uchwałą Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego dla satysfakcjonowania działaczy SD.
INFO WIKIPEDIA

Odznaka Hon. Zasłużonemu Działaczowi Stronnictwa Demokratycznego
  B56 - MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY XXX-LAT PZPR   
Data uchwalenia: 15.12.1978 rok
Data zniesienia:  (odzn. rocznicowe)

Wymiary: Ø 45 mm (grubość 2,8mm)
Wymiary wstążki: 40mm
Waga: (całość 37,7g)
Kruszec: metal brązowiony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: odznaczenie okolicznościowe pamiątkowe przyznawane dla działaczy PZPR w XXX rocznicę powstania partii.

Medal Okolicznościowy XXX-lat PZPR
  B57 - ODZNAKA ZBOWID - SZTANDARÓWKA  
Data uchwalenia: 27.03.1968r.
Data zniesienia: 1989r. umownie

Wymiary: 55 x 55 mm 
Wymiary przewieszki: 50 x 19 mm
Waga: (całość 66,7g)
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Zasługi dla Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - Sztandarówka.
INFO WIKIPEDIA

Odznaka ZBOWID - sztandarówka
  B58 - ODZNAKA 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO - SZTANDARÓWKA   

WERSJA TZW.SZTANDARÓWKA

Data uchwalenia: 1960r. 
Data zniesienia: 1961r.

Wymiary: 58x40mm
Wymiary przewieszki: 49x23mm
Waga: (całość 36,3g)
Kruszec: brązowiony
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: ustanowiona przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu w celu upamiętnienia tysiącletniej tradycji Państwa Polskiego, popularyzacji wartości patriotycznych, historycznych, gospodarczych i społecznych, walk wyzwoleńczych oraz dorobku Polski Ludowej. Odznakę tzw.„sztandarówkę” (większy rozmiar) przyznawano także dla zakładów pracy, szkół, zespołów ludowych, itp.
 
INFO WIKIPEDIA


Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego - sztandarówka
  B59A - ODZNAKA "ZA ZASŁUGI" ZWIĄZEK BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I OFICERÓW REZERWY WOJSKA POLSKIEGO  

ZBŻZ I ORWP

Data uchwalenia: 25.10.1984r.
Data zniesienia: trwa jako ZŻWP

Wymiary: 36x37mm
Wymiary przewieszki: 34x11 mm
Waga: (całość 29,6g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Jerzy Cieślak
Nadawany za: Jako wyrazuznania dla zasług w upowszechnianiu idei ZBZŻ, aktywne działanie i pomoc statutowo-organizacyjnym rozwoju stowarzyszenia. 


Za Zasługi ZBŻZiORWP
  B59B - ODZNAKA  ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP   
Data uchwalenia: 25.10.1984r.
Data zniesienia: trwa jako ZŻWP

Wymiary: 36x37mm
Wymiary przewieszki: 34x11 mm
Waga: (całość 19,1g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Jerzy Cieślak
Nadawany za: Jako wyrazuznania dla zasług w upowszechnianiu idei ZBZŻ, aktywne działanie i pomoc statutowo-organizacyjnym rozwoju stowarzyszenia.

Za Zasługi ZBŻZ
  B60A - ZŁOTA ODZNAKA IM.JANKA KRASICKIEGO   
Data uchwalenia: 1957r.
Data zniesienia: 1989r.

Wymiary: 30x30mm
Wymiary wstążki: 30mm
Waga: 8,9g (całość 10,6g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawane w uznaniu zasług w wieloletniej pracy w ruchu młodzieżowym.
INFO WIKIPEDIA

Złota Odznaka im.Janka Krasickiego
B60B -  SREBRNA ODZNAKA IM.JANKA KRASICKIEGO   
Data uchwalenia: 1957r.
Data zniesienia: 1989r.

Wymiary: 30x30mm
Wymiary wstążki: 30mm
Waga: 8,5g (całość 10,8g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawane w uznaniu zasług w wieloletniej pracy w ruchu młodzieżowym.
INFO WIKIPEDIA

Srebrna Odznaka im.Janka Krasickiego
  B60C -  BRĄZOWA ODZNAKA IM.JANKA KRASICKIEGO
Data uchwalenia: 1957r.
Data zniesienia: 1989r.

Wymiary: 30x30mm
Wymiary wstążki: 30mm
Waga: 8,8g (całość 10,8g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawane w uznaniu zasług w wieloletniej pracy w ruchu młodzieżowym.
INFO WIKIPEDIA

Brązowa Odznaka im.Janka Krasickiego
   B60D - ODZNAKA KRZYŻ "ZA ZASŁUGI DLA ZSMP"
Data uchwalenia: 29 czerwca 1977r. 
Data zniesienia: brak danych

Wymiary: 30x30mm
Wymiary wstążki: 34mm
Waga: 9,7g (całość 11,9g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi dla Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
INFO WIKIPEDIAOdznaka Krzyż Za Zasługi dla ZSMP
   B60E- KRZYŻ ZA ZASŁUGI ZSMP - I WERSJA PRÓBNA
Data uchwalenia: brak danych
Data zniesienia: brak danych

Wymiary:
Ø  32mm
Wymiary wstążki: 33mm
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: brak - wersja próbna 
Projektant: brak danych
Nadawany: Za zasługi dla ZSMP. 
INFO WIKIPEDIA


Odznaka Za Zasługi dla ZSMP (I wersja próbna)
   B60F- KRZYŻ ZA ZASŁUGI ZSMP - II WERSJA PRÓBNA
Data uchwalenia: brak danych
Data zniesienia: brak danych

Wymiary: 
Ø  32mm
Wymiary wstążki: 33mm
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: brak - wersja próbna 
Projektant: brak danych
Nadawany: Za zasługi dla ZSMP.
INFO WIKIPEDIA

Odznaka Za Zasługi dla ZSMP (II wersja próbna)
   B60G- KRZYŻ ZA ZASŁUGI ZSMP - WERSJA PRÓBNA
Data uchwalenia: brak danych
Data zniesienia: brak danych

Wymiary:
Ø  32mm
Wymiary wstążki: 33mm
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: brak - wersja próbna 
Projektant: brak danych
Nadawany: Za zasługi dla ZSMP. 
INFO WIKIPEDIA


Odznaka Za Zasługi dla ZSMP (I wersja próbna)
   B61- ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA ZSMP WARSZAWSKA ORG."
WERSJA Z PRZEWIESZKĄ
Data uchwalenia:
brak danych
Data zniesienia: brak danych

Wymiary:
30,3 x 25mm
Wymiary przewieszki: 38,8x7,6 mm
Waga: (całość 8,9g)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: Za zasługi dla warszawskiej organizacji ZSMP. 
INFO WIKIPEDIA


Odznaka Za Zasługi dla Warszawskiej ZSMP (I wersja)
   B61A- ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA ZSMP WARSZAWSKA ORG."
Data uchwalenia: brak danych
Data zniesienia: brak danych

Wymiary:
Ø  32mm (grubość 1,7-2,1mm)
Wymiary wstążki: 33mm
Waga: 12,1g (całość 14,3g)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: Za zasługi dla warszawskiej organizacji ZSMP. 
INFO WIKIPEDIA


Odznaka Za Zasługi dla Warszawskiej ZSMP (II wersja)
   B61B -  ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA ZSMP WARSZAWSKA ORG." - odm.

Wersja II : 10-lat ZSMP Wa-wa
Data uchwalenia: brak danych
Data zniesienia: brak danych

Wymiary: Ø  32mm
Wymiary wstążki: 33mm
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: Za zasługi dla warszawskiej organizacji ZSMP "Na 10-lecie organizacji".
 
INFO WIKIPEDIA 


Odznaka Za Zasługi dla Warszawskiej ZSMP (10 lat)
  B61C - ODZNAKA 10-LAT ZSMP BYDGOSZCZ 
Data uchwalenia: 1986r.
Data zniesienia: 1986r. (odzn. rocznicowe)

Wymiary: 
Ø 35 mm (grubość 2,0mm)
Wymiary wstążki: 41 mm
Waga: 16,8g (całość 18,7g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: odznaczenie pamiątkowe dla działaczy ZSMP w 10-lecie Odziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
  

Odznaka 10-lat Bydgoskiej ZSMP
  B61D - ODZNAKA 10-LAT ZSMP KATOWICE
Data uchwalenia: 1986r.
Data zniesienia: 1986r. (odzn. rocznicowe)

Wymiary: 
Ø 30mm (grubość 3,1mm)
Wymiary wstążki: 40mm
Waga: 17,5g (całość 19,1g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: odznaczenie pamiątkowe dla działaczy ZSMP w 10-lecie Odziału Wojewódzkiego w Katowicach.
  

Odznaka 10-lat Katowickiej ZSMP
  B61E - ODZ. PAMIĄTKOWA - XX MIĘDZYNARODOWA AKCJA LETNIA ZHP
Data uchwalenia: 1971r.
Data zniesienia: (odzn. rocznicowe)

Wymiary: 
Ø 49,6 mm (grubość 2,6-4,3mm)
Wymiary wstążki: 40mm
Waga: 56,0g (całość 59,0g)
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: odznaczenie pamiątkowe z okazji XX lat międzynarodowej akcji letniej ZHP.

Odznaka XX Międzynarodowa Akcja Letnia ZHP
  B61F - MEDAL 10-LAT ZSMP ŁÓDŹ
Data uchwalenia: 1986r.
Data zniesienia: rocznicowy

Wymiary: 
Ø 35mm
Wymiary wstążki: 40 mm 
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 10-lecie Łódzkiej Organizacji ZSMP

Odznaka 10-lat Łódzkiej ZSMP
  B61G - MEDAL ZASŁUŻONY DZIAŁACZ ZSMP BYDGOSZCZ 
Data uchwalenia: ?
Data zniesienia: ?

Wymiary: 
Ø 35mm
Wymiary wstążki: 40 mm 
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi dla ZSMP Bydgoszcz.

Zasłużony Działacz ZSMP Bydgoszcz
  B61H - ODZNAKA PAMIĄTKOWA 1000-LECIA P.P. 
Data uchwalenia: 1966
Data zniesienia: rocznicowy

Wymiary: ?
Wymiary wstążki: 40 mm 
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Medal, brelok, odznaka pamiątkowa 

Odznaka Pamiątkowa 1000-lecia Państwa Polskiego
B61I - MEDAL PAMIĄTKOWY 1000-LECIA P.P.
Data uchwalenia: 1966
Data zniesienia: rocznicowy

Wymiary: 
Ø 70 mm
Wymiary wstążki: brak 
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 

Medal Pamiątkowy 1000-lecia Państwa Polskiego 
B61J - MEDAL MŁODZIEŻOWA ODZNAKA TYSIĄCLECIA
Data uchwalenia: b.d.
Data zniesienia: rocznicowy

Wymiary: 
Ø b.d. mm
Wymiary wstążki: brak 
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 

Medal Pamiątkowy 1000-lecia Państwa Polskiego 
B61I - MEDAL 
Data uchwalenia: b.d.
Data zniesienia: rocznicowy

Wymiary: 
Ø b.d. mm
Wymiary wstążki: brak 
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: 

Medal Pamiątkowy 1000-lecia Państwa Polskiego 
  B62A - ZŁOTY MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ   
Napis: Rada Ochrony Pomników Walki i Meczeństwa
Data uchwalenia:
15 lipca 1976r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 32mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych w upamiętnianiu miejsc pamięci.
INFO WIKIPEDIA

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
  B62B - ZŁOTY MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ (odm.)   
Napis: Rada Ochrony Pamięci Walk i Meczeństwa
Data uchwalenia:
15 lipca 1976r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 32mm
Waga: 14,0g (całość 16,2g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych w upamiętnianiu miejsc pamięci.
INFO WIKIPEDIA

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
  B62C MEDAL ŚWIATOWY ZLOT ZHP - MONTE CASSINO 1969r. 
Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju (info wikipedia)

Data uchwalenia: 
1969r. 
Data zniesienia: rocznicowe

Wymiary:
Ø 38,3mm (grubość 2,3mm)
Wymiary wstążki: 32mm
Waga: 17,5g (całość 20,0g)
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Odznaczenie Pamiątkowe  I Zjazdu ZHP w rocznicę 25-lecia Bitwy Pod Monte Cassino.

Medal Pam. I Światowy Zlot ZHP 25-lecie Bitwy Pod Monte Cassino
  B63A - SREBRNY MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ  
Napis: Rada ochrony Pomników i Walki i Męczeństwa
Data uchwalenia:
15 lipca 1976r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 32mm
Waga: 18,1g (całość 19,9g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych w upamiętnianiu miejsc pamięci.
INFO WIKIPEDIA

Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
 B63B - SREBRNY MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ (odm)  
Napis: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Data uchwalenia:
15 lipca 1976r. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 32mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych w upamiętnianiu miejsc pamięci.
INFO WIKIPEDIA

Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
  B63C - ZA ZASŁ. W ROZWOJU WLKP. ŁOWIECTWA - POZNAŃ
Data uchwalenia: b.d. 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 
Ø ?mm  Wymiary: b.d. 
Wymiary wstążki: ?mm
Waga: ?mm
Kruszec: metal brązowiony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: w celu wyróżnienia osób zasłużonych dla łowiectwa Wlkp.
(Medal na zdj. przyznany wojewodzie pilskiemu w latach 1975-76.)

(Poniżej inna wersja medalu - rewers Zasł. dla Koła)

Medal Zasłużony dla Łowiectwa Wielkopolskiego
  B63D - MEDAL ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM
 Front Jedności Narodu

Data uchwalenia:
 09.05.1980r. 
Data zniesienia: rocznicowe

Wymiary: 
Ø 36mm (grubość 1,34-2,2mm)
Wymiary przewieszki: 32x7mm
Waga: (całość 19,5g)
Kruszec: metal pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: 
Pamiątkowy w 35-rocznicę zwycięstwa na hitlerowskimi Niemcami. 
FJN Poznań

Medal Zwycięstwa Nad Faszyzmem - FJN Poznań
B63E - MEDAL ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM
Front Jedności Narodu

Data uchwalenia:
 09.05.1980r. 
Data zniesienia: rocznicowe

Wymiary: 
Ø 36mm, (grubość 1,34-2,2mm)
Wymiary wstążki: 40mm
Waga: (całość 17,4g)
Kruszec: metal posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany: Pamiątkowy w 35-rocznicę zwycięstwa na hitlerowskimi Niemcami.
FJN Poznań

Medal Zwycięstwa Nad Faszyzmem - FJN Poznań
  B64 - ODZNAKA HONOROWA PCK - I STOPNIA (ZŁOTA, odm. duża)  
Data uchwalenia: 1927r. (wznowiono w 1945r.) 
Data zniesienia: tra - po 1990r. z orłem w koronie.

Wzór z : 1959r.
 
Wymiary: 47x47mm
Wymiary wstążki: 38mm
Waga: (całość 31,9g)
Kruszec: pozłacana

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za działalność w strukturach PCK.
INFO WIKIPEDIA

Odznaka Honorowa PCK (I stopnia)
  B65 - ODZNAKA HONOROWA PCK - II STOPNIA (ZŁOTA)  
Data uchwalenia: 1927r. (wznowiono w 1945r.) 
Data zniesienia: tra - po 1990r. z orłem w koronie.

Wzór z
: 1959r. 
Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 38mm
Waga: 20,9g (całość 23,5g)
Kruszec: pozłacana

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za działalność w strukturach PCK.
INFO WIKIPEDIA

Odznaka Honorowa PCK (II stopnia)
  B66 - ODZNAKA HONOROWA PCK - III STOPNIA (SREBRNA)  
Data uchwalenia: 1927r. (wznowiono w 1945r.) 
Data zniesienia: tra - po 1990r. z orłem w koronie.

Wzór z
: 1959r
Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 38mm
Waga: (całość 18,6g)
Kruszec: srebrzony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za działalność w strukturach PCK.
INFO WIKIPEDIA

Odznaka Honorowa PCK (III stopnia)
  B67 - ODZNAKA HONOROWA PCK - IV STOPNIA (BRĄZOWA)  
Data uchwalenia: 1927r. (wznowiono w 1945r.) 
Data zniesienia: tra - po 1990r. z orłem w koronie.
 

Wzór z
: 1959r
Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 38mm
Waga: (całość 22,6g)
Kruszec: patynowany na brązowo

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za działalność w strukturach PCK.
INFO WIKIPEDIA

Odznaka Honorowa PCK (IV stopnia)
  B68 - ZŁOTA ODZNAKA "W SŁUŻBIE NARODU"  
Data uchwalenia: 12 kwietnia 1974. 
Data zniesienia: 30.11.1990r. (ust.7.12.1990r.)

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 40mm
Waga: 18,5g (całość 21,0g)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: osobom, które wyróżniły się przy wykonywaniu zadań w ochronie spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Po 10 latach służby nadawano odznakę brązową, po 20 latach – srebrną i po 30 latach – złotą.
INFO WIKIPEDIA

Złota Odznaka W Służbie Narodu
  B69 - SREBRNA ODZNAKA "W SŁUŻBIE NARODU"  
Data uchwalenia: 12 kwietnia 1974. 
Data zniesienia: 30.11.1990r. (ust.7.12.1990r.)

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 40mm
Waga: 19,0g (całość 21,4g)
Kruszec: srebrzony

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: osobom, które wyróżniły się przy wykonywaniu zadań w ochronie spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Po 10 latach służby nadawano odznakę brązową, po 20 latach – srebrną i po 30 latach – złotą.
INFO WIKIPEDIA

Srebrna Odznaka W Służbie Narodu
  B70 - BRĄZOWA ODZNAKA "W SŁUŻBIE NARODU"  
Data uchwalenia: 12 kwietnia 1974. 
Data zniesienia: 30.11.1990r. (ust.7.12.1990r.)

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 40mm
Waga: 18,5g (całość 21,0g)
Kruszec: patynowany na brązowo

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: osobom, które wyróżniły się przy wykonywaniu zadań w ochronie spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Po 10 latach służby nadawano odznakę brązową, po 20 latach – srebrną i po 30 latach – złotą.
INFO WIKIPEDIA

Brązowa Odznaka W Służbie Narodu
  B70A - ODZNAKA "W SŁUŻBIE NARODU" X-LAT (wczesna wersja)   
Data uchwalenia: 1954r. 
Data zniesienia: 25
 marca 1964r.
Wymiary: 
Ø ?mm
Waga: (całość ?g)
Kruszec: metal pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej i ORMO, którzy w okresie 10-letniej służby wyróżnili się przy wykonywaniu zadań w ochronie spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego, dając przykład ofiarnego i rzetelnego spełniania swoich obowiązków
INFO WIKIPEDIA

Odznaka W Służbie Narodu - X lat
  B70B - ODZNAKA "W SŁUŻBIE NARODU" XX-LAT (wczesna wersja) 
Data uchwalenia: 25 marca 1964r. (tekst)
Data zniesienia: 
12 kwietnia 1974r.
Wymiary: 
Ø ?mm
Waga: (całość ?g)
Kruszec: metal pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej i ORMO, którzy w okresie dwudziestoletniej służby wyróżnili się przy wykonywaniu zadań w ochronie spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego, dając przykład ofiarnego i rzetelnego spełniania swoich obowiązków
INFO WIKIPEDIA

Odznaka W Służbie Narodu - XX lat
  B70C - ODZNAKA "W SŁUŻBIE NARODU" XX-LAT (odmiana)  
 

 

   

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja