Odznaczenia.pl.tl

Część XIX (480-539)

[JEŻELI NIE POJAWIŁY SIĘ ZDJĘCIA - STRONĘ NALEŻY ODŚWIEŻYĆ] 
 [480-539] ODZNAKI RESORTOWE (WOJEWÓDZKIE I MIEJSKIE)

  B 480 - WOJEWÓDZTWO BIALSKOPODLASKIE
                   Odznaka Zasłużony dla woj. bialskopodlaskiego

stolica Biała Podlaska
Uchwalona:
 b.d..
Wymiary: b.d. mm, (całość b.d.mm)
Grubość: b.d. mm
Wymiary przywieszki: b.d. x b.d.mm
Waga: b.d.g
 
  B 481 - WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE
              Odznaka 
Honorowa "Zasłużony Białostocczyźnie" (odmiana duża)

stolica Białystok
Uchwalona:
 1974r.
Wymiary: b.d. mm, (całość b.d.mm)
Grubość: b.d. mm
Wymiary przywieszki: b.d. x b.d.mm
Waga: b.d.g

 
  B 481a - WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE 
               Złota Odznaka 
Honorowa "Zasłużony Białostocczyźnie" 
stolica Białystok
Uchwalona:
 1974r.
Wymiary: b.d. mm, (całość b.d.mm)
Grubość: b.d. mm
Wymiary przywieszki: b.d. x b.d.mm
Waga: b.d.g
 
  B 481b - WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE 
               Srebrna Odznaka Honorowa "Zasłużony Białostocczyźnie"
 
stolica Białystok
Uchwalona:
 1974r.
Wymiary: b.d. mm, (całość b.d.mm)
Grubość: b.d. mm
Wymiary przywieszki: b.d. x b.d.mm
Waga: b.d.g
 
  B 481c - WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE 
               Brązowa Odznaka 
Honorowa "Zasłużony Białostocczyźnie"
stolica Białystok
Uchwalona:
 1974r.
Wymiary: b.d. mm, (całość b.d.mm)
Grubość: b.d. mm
Wymiary przywieszki: b.d. x b.d.mm
Waga: b.d.g
 
  B 481d - WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE 
               Odznaka Zasłużony białostocczyźnie (wzór 1964)
stolica Białystok
Uchwalona:
 1964r.
Wymiary: b.d. mm
Grubość: b.d. mm
Waga: b.d.g
 
  B 482 - WOJEWÓDZTWO BIELSKIE
stolica Bielsko-Biała
Uchwalona:
 b.dr.
Wymiary: b.d. mm, (całość b.d.mm)
Grubość: b.d. mm
Wymiary przywieszki: b.d. x b.d.mm
Waga: b.d.g
  B 483 - WOJEWÓDZTWO BYDGOSKIE
stolica Bielsko-Biała
Uchwalona:
 b.dr.
Wymiary: b.d. mm, (całość b.d.mm)
Grubość: b.d. mm
Wymiary przywieszki: b.d. x b.d.mm
Waga: b.d.g
 
  B 428 - BRĄZOWA ODZ. ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY FIZYCZNEJ 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g

Istnieje 5 odmian, różnią się opisem na rewersie:
1) GKKF
2) GKKFiT
3) GKKFiS
4) KMiKF
5) bez napisu
  B 429 - ODZNAKA ZASŁUŻONY MISTRZ SPORTU 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g

Istnieją 3 odmiany, różnią się opisem na rewersie:
1) GKKFiT
2) KMiKF
3) nez napisu

 
  B 430 - ODZNAKA MISTRZ SPORTU 
   
  B 431 - ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA TKKF
 TKKF - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Uchwalona: b.d.
Wymiary: 33,6x38,3mm, grubość 1,8mm
Wymiary przywieszki: 37,1x6mm
Całość wysokość: 48mm
Waga: 18,7g
 
  B 432 - Złota Odznaka Zasłużony Działacz Turystyki (wzór 1) 
   
  B 433 - Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Turystyki (wzór 1)  
   
  B 434 - Brązowa Odznaka Zasłużony Działacz Turystyki (wzór 1)
   
  B 435 - Złota Odznaka Zasłużony Działacz Turystyki (wzór 2)
   4
  B 436 - Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Turystyki (wzór 2)
   
  B 437 - Brązowa Odznaka Zasłużony Działacz Turystyki (wzór 2)
   
  B 438 - ODZNAKA SPO (Z WYRÓŻNIENIEM) 
 SPO - Sprawny do Pracy i Obrony"  1
  B 439 - ODZNAKA SPO (SREBRNA) 
   2
  B 440 - ODZNAKA SPO (BRĄZOWA) 
   3 
  B 441 - ODZNAKA BSPO (Z WYRÓŻNIENIEM) 
BSPO - Bądź Sparwny do Pracy i Obrony
Uchwalona:
 b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 4 
  B 442 - ODZNAKA BSPO (SREBRNA)
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 5
  B 443 - ODZNAKA BSPO (BRĄZOWA) 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 6
  B 444 - ZA ZASŁUGI W SPORCIE WKKFIT KIELCE 
   
  B 445 - Odznaka Zasłużony Mistrz Sportu SPO 
   
  B 446 - 
   3 
  B 447 -  Odznaka 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: 26,0 x 26,0 mm
Waga: 6,5g
 4
  B 448 -  Odznaka  
Uchwalona: b.d.
Wymiary: 26,0 x 26,0 mm
Waga: 6,5g
 5
  B 449 -  Odznaka 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: 26,0 x 26,0 mm
Waga: 7,1g
 6
  B 450 -  ZŁOTA ODZNAKA ZASŁUŻONY SPORTOWIEC
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 1
  B 451 - SREBRNA ODZNAKA ZASŁUŻONY SPORTOWIEC
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 2
  B 452 - BRĄZOWA ODZNAKA ZASŁUŻONY SPORTOWIEC 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 3
  B 453 - ZŁOTA ODZNAKA BIEGI NARODOWE  
Uchwalona: b.d.
Wymiary: 32,7 x 32,7 mm
Waga: 12,4g
 4
  B 454 - SREBRNA ODZNAKA BIEGI NARODOWE   
Uchwalona: b.d.
Wymiary: 32,7 x 32,7 mm
Waga: 11,6g
 5
  B 455 - BRĄZOWA ODZNAKA BIEGI NARODOWE 
Uchwalona: ?
Wymiary: 33x43mm, grubość ?mm
Waga: g
 6
  B 456 - Złota Powszechna Odznaka Sportowa Seniora (POS)  
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 1
  B 457 - Srebrna Powszechna Odznaka Sportowa Seniora (POS) 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 2
  B 458 - Brązowa Powszechna Odznaka Sportowa Seniora (POS)
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 3
  B 459 - Złota Powszechna Odznaka Sportowa Juniora (POS)
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 4
  B 460 -  Srebrna Powszechna Odznaka Sportowa Juniora (POS)  
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 5
  B 461 -  Brązowa Powszechna Odznaka Sportowa Juniora (POS)
 
  B 462 -  Powszechna Odznaka Sportowa Młodzika (POS) (z wyróżnieniem) 
 
  B 463 -  Złota Powszechna Odznaka Sportowa Młodzika (POS) 
   2
  B 464 -  Srebrna Powszechna Odznaka Sportowa Młodzika (POS) 
   3
  B 465 - Brązowa Powszechna Odznaka Sportowa Młodzika (POS)
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 4
  B 466 - Odznaka Polskiego Kolegium Sędziów - I stopnia
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 5
  B 467 -  Odznaka Polskiego Kolegium Sędziów - II stopnia
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 6
  B 468 - Złota Odznaka Sędziego Sportowego Klasy Państwowej   
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 1
 B 469 - Srebrna Odznaka Sędziego Sportowego Klasy Państwowej 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 2
  B 470 -  Odznaka
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 3
  B 471 -  Odznaka Sędziego Sportowego - I klasy
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 4 
  B 472 -  Odznaka Sędziego Sportowego - II klasy
   5 
  B 473 -  Odznaka Sędziego Sportowego - III klasy
   6
  B 474 - Złota Dziecięca Odznaka Lekkoatletyczna  
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 1
  B 475 - Srebrna Dziecięca Odznaka Lekkoatletyczna 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 2
  B 476 - Brązowa Dziecięca Odznaka Lekkoatletyczna 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 3
  B 477 - Państwowa Odznaka Sprawności Fizycznej  - I stopnia 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 4
  B 478 - Państwowa Odznaka Sprawności Fizycznej  - II stopnia 

Uchwalona: b.d.
Wymiary:  ?mm
Grubość: ?mm
Waga: ?g

 5
  B 479 - Państwowa Odznaka Sprawności Fizycznej  - III stopnia 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 6
  B 479 - Młodzieżowa Odznaka Sprawności Fizycznej  - I stopnia 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 6
  B 479 - Młodzieżowa Odznaka Sprawności Fizycznej  - II stopnia 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 6
  B 479 - Młodzieżowa Odznaka Sprawności Fizycznej  - III stopnia 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 6
  B 479 - Odznaka 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 6
  B 479 - Odznaka 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 6
  B 479 - Odznaka
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 6

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja