Odznaczenia.pl.tl

Część XII (360-419) Odznaki

[JEŻELI NIE POJAWIŁY SIĘ ZDJĘCIA - STRONĘ NALEŻY ODŚWIEŻYĆ] 
 [360-419] ODZNAKI RESORTOWE
  B 360 - Złota Odznaka "Budowniczy Nowej Huty"
Uchwalona: b.d.
Wymiary: 31mm, (całość 46,5mm)
Grubość: 1,7mm
Wymiary przywieszki: 27,7 x 9,3mm
Waga: 12,9g
  B 361 - Srebrna Odznaka "Budowniczy Nowej Huty"

B
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g

  B 362 - Odznaka "Budowniczy Pałacu Kultury i Nauki" 

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
  B 363 - Odznaka Pałacu Młodzieży

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
  B 364 - Odznaka "Budowniczy Huty im. Lenina" wz. z 1956r.

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 
  B 365 - ODZNAKA MISTRZA
Uchwalona: 27.12.1983r.
Wymiary: 25mm, grubość ?mm
Waga: g
  B 366 - ODZNAKA ZASŁUŻONY PRACOWNIK HANDLU 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 367 - ODZNAKA ZASŁUŻONY PRACOWNIK HANDLU I USŁUG
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 368 - ODZNAKA ZASŁUŻONY PRACOWNIK HANDLU I USŁUG (odm)
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 369 - ODZNAKA ZASŁUŻONY PRACOWNIK HANDLU (odm) 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 370 - Złota Odznaka "Za zasługi dla Ubezpieczeń społecznych"  

Uchwalona: b.d.
Wymiary: 32x45mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
  B 371 - Srebrna Odznaka "Za zasługi dla Ubezpieczeń społecznych" 

Uchwalona: b.d.
Wymiary: 32x45mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
  B 372 - Złota Odznaka „Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego” 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 373 - Srebrna Odznaka „Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego” 
  zdjęcie wkrótce 
  B 374 - 

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
  B 375 - 

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 4
  B 376 - Złota Odznaka „Za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego”
 
  B 377 - Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego”

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
  B 378 - Złota Odznaka "Zasłużony dla rozwoju przemysłu maszynowego"

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 1
  B 379 - Srebrna Odzn. "Zasłużony dla rozwoju przemysłu maszynowego"

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 2
  B 380 - Brązowa Odzn. "Zasłużony dla rozwoju przemysłu maszynowego"

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
  B 381 - Złota Odznaka „Wzorowy Sprzedawca” 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 382 - Srebrna Odznaka „Wzorowy Sprzedawca”
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 5
  B 383 - Brązowa Odznaka „Wzorowy Sprzedawca” 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
 6
  B 384 - Złota Hon. Odznaka Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług 

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 1
  B 385 - Srebrna Hon. Odznaka Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług  

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 2
  B 386 - Złota Hon. Odznaka Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług  (odm)

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
  B 387 -  Złota Odznaka "Zasłużony Pracownik Morza" 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: 26,0 x 26,0 mm
Waga: 6,5g
  B 388 -  Srebrna Odznaka "Zasłużony Pracownik Morza"  
Uchwalona: b.d.
Wymiary: 26,0 x 26,0 mm
Waga: 6,5g
  B 389 -  Brązowa Odznaka "Zasłużony Pracownik Morza" 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: 26,0 x 26,0 mm
Waga: 7,1g
  B 390 -  Złota Odznaka "Zasłużony Kierowca"
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 391 - Złota Odznaka "Zasłużony Kierowca" 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 392 - Brązowa Odznaka "Zasłużony Kierowca" 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 393 - Złota Odznaka "Przodujący Drogowiec"  
Uchwalona: b.d.
Wymiary: 32,7 x 32,7 mm
Waga: 12,4g
  B 394 - Srebrna Odznaka "Przodujący Drogowiec"  
Uchwalona: b.d.
Wymiary: 32,7 x 32,7 mm
Waga: 11,6g
  B 395 - Odznaka Za Zasługi dla Drogownictwa w PRL
  (Federacja Związków Zawodowych)
Uchwalona: ?
Wymiary: 33x43mm, grubość ?mm
Waga: g
  B 396 - Złota Odznaka "Zasłużony pracownik Łączności"
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 397 - Srebrna Odznaka "Zasłużony pracownik Łączności"
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 398 - Brązowa Odznaka "Zasłużony pracownik Łączności"
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 399 - Odznaka "400-lat Poczty Polskiej" 1558-1958 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 400 -  Za Zasługi dla Związku Zaw. Prac. Łączności
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 401 - Zasłużony dla Polskiej Geologii  

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
  B 402 - Złota Odznaka "Za zasługi dla energetyki" 

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 
  B 403 - Srebrna Odznaka "Za zasługi dla energetyki"

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 
  B 404 - Brązowa Odznaka "Za zasługi dla energetyki"

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 
  B 405 - Odznaka "Przodujacy Kolejarz PRL" z 1954r  
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 406 - Złota Odznaka "Przodujacy Kolejarz PRL" wz.2 z 1969r.  
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 407 - Srebrna Odznaka "Przodujacy Kolejarz PRL" wz.2 z 1969r.   
Uchwalona: b.d.
Wymiary: ?mm, grubość ?mm
Waga: ?g
  B 408 - Odznaka Zasłużony dla Archiwistyki 

B
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g

 B 409 - Odznaka Za Zasługi dla Ruchu Ludowego
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g

  B 410 - Odznaka Za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
  B 411 - Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
  B 412 -  Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
  B 413 -  ZASŁUŻONY DRUKARZ
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
  B 414 - Medal Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 
  B 415 - Złota Odznaka Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 
  B 416 - Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego 
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 
  B 417 - Odznaka Rzemiosło - Za Zasługi
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: ?mm
Waga: g
 
  B 418 - Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego

Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø ?mm, grubość ?mm
Wymiary przywieszki: brak przewieszki
Waga: g

  B 419 - Zasłużony dla Spółdzielczości Inwalidów
Uchwalona: b.d.
Wymiary: Ø 32mm, grubość 2,1mm,
całość 4,6mm

Wymiary przywieszki: 26,5x8,3mm
Waga: 11,2 g
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja