Odznaczenia.pl.tl

Część VI (98-127)

[JEŻELI NIE POJAWIŁY SIĘ ZDJĘCIA - STRONĘ NALEŻY ODŚWIEŻYĆ] 
 
 B98 - ZŁOTA ODZN."WZOROWY FUNKC. SŁUŻBY WIĘZIENNEJ" XXV-LAT
Data uchwalenia: 27 maja 1960r.
(w latach 1960-1972 jako odznaka jednostopniowa)  
Data zniesienia:
15.07.1986r.
Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 32mm
Waga: 16,8g (całość 19,0g)
Wersja I - lata 1972 -1977 (xxv-xv-x)
Kruszec: tombak pozłacany
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Odznaka była zaszczytnym wyróżnieniem dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, nadawaną za dobre wyniki w pracy zawodowej oraz długoletnią nieprzerwaną i nienaganną służbę
. 

Złota Odzn. Wzorowy Funkcj. w Służbie Penitencjarnej XXV-lat
 B99 - SREBRNA ODZN."WZOROWY FUNKC. SŁUŻBY WIĘZIENNEJ" XV-LAT 
Data uchwalenia: 27 maja 1960r.
(w latach 1960-1972 jako odznaka jednostopniowa)  
Data zniesienia:
15.07.1986r.
Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 32mm
Waga: 18,1g (całość 20,2g)
Wersja I - lata 1972 -1977 (xxv-xv-x)
Kruszec: tombak posrebrzany
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Odznaka była zaszczytnym wyróżnieniem dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, nadawaną za dobre wyniki w pracy zawodowej oraz długoletnią nieprzerwaną i nienaganną służbę
. 

Srebrna Odzn. Wzorowy Funkcj. w Służbie Penitencjarnej XV-lat
 B100 - BRĄZOWA ODZ."WZOROWY FUNKC. SŁUŻBY WIĘZIENNEJ" X-LAT
Data uchwalenia: 27 maja 1960r.
(w latach 1960-1972 jako odznaka jednostopniowa)  
Data zniesienia:
15.07.1986r.
Wymiary: Ø 32mm
Wymiary wstążki: 32mm
Waga 100: 18,6g (całość 20,9g)
Waga 100a: 16,9g (całość 19,0g)
Wersja I - lata 1972 -1977 (xxv-xv-x)
Kruszec: tombak patynowany na brązowo
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Odznaka była zaszczytnym wyróżnieniem dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, nadawaną za dobre wyniki w pracy zawodowej oraz długoletnią nieprzerwaną i nienaganną służbę
. 

Brązowa Odzn. Wzorowy Funkcj. w Służbie Penitencjarnej X-at
odmiana
  B101 - ZŁOTA ODZ."WZOROWY FUNKC. SŁUŻBY WIĘZIENNEJ" XV-LAT
Data uchwalenia: 27 maja 1960r.
(w latach 1960-1972 jako odznaka jednostopniowa)  
Data zniesienia: 15.07.1986r.
Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 32mm
Waga: 18,0g (całość 20,4g)
Wersja II - lata 1977 -1986 (xv-x-v)
Kruszec: tombak pozłacany
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Odznaka była zaszczytnym wyróżnieniem dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, nadawaną za dobre wyniki w pracy zawodowej oraz długoletnią nieprzerwaną i nienaganną służbę
. 

Złota Odzn. Wzorowy Funkcj. w Służbie Penitencjarnej XV-lat
  B102 - SREBRNA ODZ."WZOROWY FUNKC. SŁUŻBY WIĘZIENNEJ" X-LAT  
Data uchwalenia: 27 maja 1960r.
(w latach 1960-1972 jako odznaka jednostopniowa)  
Data zniesienia:
15.07.1986r.
Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 32mm
Waga: 18,4g (całość 20,5g)
Wersja II - lata 1977 -1986 (xv-x-v)
Kruszec: tombak posrebrzany
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Odznaka była zaszczytnym wyróżnieniem dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, nadawaną za dobre wyniki w pracy zawodowej oraz długoletnią nieprzerwaną i nienaganną służbę
. 

Srebrna Odzn. Wzorowy Funkcj. w Służbie Penitencjarnej X-lat
  B103 - BRĄZOWA ODZ."WZOROWY FUNKC. SŁUŻBY WIĘZIENNEJ" V-LAT  
Data uchwalenia: 27 maja 1960r.
(w latach 1960-1972 jako odznaka jednostopniowa)  
Data zniesienia: 15.07.1986r.

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 32mm
Waga: 16,4g (całość 18,7g)
Wersja II - lata 1977 -1986 (xv-x-v)
Kruszec: tombak patynowany na brązowo
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Odznaka była zaszczytnym wyróżnieniem dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, nadawaną za dobre wyniki w pracy zawodowej oraz długoletnią nieprzerwaną i nienaganną służbę
. 

Brązowa Odzn. Wzorowy Funkcj. w Służbie Penitencjarnej V-lat
  B104 - ZŁOTA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA CELNICTWA PRL"  
Data uchwalenia: 22.04.1974r. zarz. z dn.27.04.74r.
Data zniesienia: 1989r.

Wymiary: 34x34mm
Wymiary wstążki: 37mm
Waga: 13,8g (całość 16,1g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: odznaka honorowa, nadawana za szczególne zasługi dla celnictwa.

Złota Odznaka Za Zasługi dla Celnictwa PRL
  B105 - SREBRNA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA CELNICTWA PRL"  
Data uchwalenia: 22.04.1974r. zarz. z dn.27.04.74r.
Data zniesienia: 1989r.

Wymiary: 34x34mm
Wymiary wstążki: 37mm
Waga: 13,6g (całość 16,0g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: odznaka honorowa, nadawana za szczególne zasługi dla celnictwa.

Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Celnictwa PRL
  B106 - BRĄZOWA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA CELNICTWA PRL"  
Data uchwalenia: 22.04.1974r. zarz. z dn.27.04.74r.
Data zniesienia: 1989r.

Wymiary: 34x34mm
Wymiary wstążki: 37mm
Waga: 13,4g (całość 16,0g)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: odznaka honorowa, nadawana za szczególne zasługi dla celnictwa.

Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Celnictwa PRL
  B107 -  ZŁOTA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA LOK"  
Data uchwalenia: 00.00.1979r. 
Data zniesienia: brak danych

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 35mm
Waga: 17,1g (całość 19,6g)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju, ustanowiony jako najwyższe wyróżnienie dla działaczy społecznych i osób które przyczyniły się do rozwoju i umocnienia Ligi.

Złota Odznaka Za Zasługi dla LOK
  B108 -  ZŁOTA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA LOK"  
Data uchwalenia: 00.00.1979r. 
Data zniesienia: brak danych

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 35mm
Waga: 16,9g (całość 19,6g)
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju, ustanowiony jako najwyższe wyróżnienie dla działaczy społecznych i osób które przyczyniły się do rozwoju i umocnienia Ligi.

Srebrna Odznaka Za Zasługi dla LOK
  B109 -  BRĄZOWA ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA LOK"   
Data uchwalenia: 00.00.1979r. 
Data zniesienia: brak danych

Wymiary:
Ø 32mm
Wymiary wstążki: 35mm
Waga: 13,9g (całość 16,5g)
Kruszec: patynowany na brązowo

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju, ustanowiony jako najwyższe wyróżnienie dla działaczy społecznych i osób które przyczyniły się do rozwoju i umocnienia Ligi.

Brązowa Odznaka Za Zasługi dla LOK
  B110 - ODZ. "ZA ZASŁUGI DLA WSPÓŁZAWODNICTWA P.POŻ"- I WERSJA 
Data uchwalenia: brak danych  
Data zniesienia:
brak danych
Wymiary:
Ø 29mm
Wymiary wstążki: 37mm
Waga: 9,2g (całość 11,1g)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za Zasługi we współzawodnictwie przeciw pożarowym.

Odznaka Za Zasługi dla Współzawodnictwa P.Poż (wstążka)
  B111 - ODZ. "ZA ZASŁUGI DLA WSPÓŁZAWODNICTWA P.POŻ"- II WERSJA  
Data uchwalenia: brak danych  
Data zniesienia:
brak danych
Wymiary:
Ø 28mm
Wymiary przywieszki: 28mm
Waga: (całość 11,3g)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za:
Za Zasługi we współzawodnictwie przeciw pożarowym.

Odznaka Za Zasługi dla Współzawodnictwa P.Poż (przewieszka)
 B112 -  ZASŁUŻONY FUNKCJONARIUSZ POŻARNICTWA
Data uchwalenia: 27 luty 1984r. 
Data zniesienia: brak danych

Wymiary:
Ø 37mm
Wymiary wstążki: 38mm
Waga: 24,6g (całość 26,9g)
Kruszec: brąz patynowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: zaszczytne wyróżnienie funkcjonariuszy pożarnictwa za osiągnięcia w służbie.

Medal Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa
 B113 - ZŁOTA ODZN. "ZA ZASŁUGI DLA OBRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"
Data uchwalenia: 27 luty 1984r. 
Data zniesienia: brak danych

Wymiary:
Ø 36mm
Wymiary wstążki: 36mm
Waga: 24,4g (całość 26,7g)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: zaszczytne wyróżnienie osób które pracą i działalnością przyczyniły się do rozwoju ochrony pożarowej.

Złota Odznaka Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej
 B114 - SREBRNA ODZ. "ZA ZASŁUGI DLA OBRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"
Data uchwalenia: 27 luty 1984r. 
Data zniesienia: brak danych

Wymiary:
Ø 36mm
Wymiary wstążki: 36mm
Waga: 24,6g (całość 26,7g)
Kruszec: srebrzony oksydowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: zaszczytne wyróżnienie osób które pracą i działalnością przyczyniły się do rozwoju ochrony pożarowej.

Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej
 B115 - BRĄZOWA ODZ. "ZA ZASŁUGI DLA OBRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"
Data uchwalenia: 27 luty 1984r. 
Data zniesienia: brak danych

Wymiary:
Ø 36mm
Wymiary wstążki: 36mm
Waga: 24,1g (całość 26,5g)
Kruszec: patynowany brąz

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: zaszczytne wyróżnienie osób które pracą i działalnością przyczyniły się do rozwoju ochrony pożarowej.

Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej
 B115A - ZŁOTY MEDAL ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
Data uchwalenia: 1972r. 
Wymiary:
Ø 39 mm
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Zwycięstwo w zawodach sportowo-pożarniczych Kraków 1972r.
(ZMIENIONA WSTĄŻKA)

Złoty Medal Zawody Sportowo Pożarnicze Karków 1972
 B115B - SREBRNY MEDAL ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
Data uchwalenia: 1972r. 
Wymiary: 
Ø 39 mm
Wymiary wstążki: 36mm
Waga: 30,9g (całość 33,2g)
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: II miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych Kraków 1972r.

Srebrny Medal Zawody Sportowo Pożarnicze Karków 1972
 B115C - BRĄZOWY MEDAL ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
Data uchwalenia: 1972r. 
Wymiary: 
Ø 39m m
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: patynowany brąz

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: III miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych Kraków 1972r.

 

Zdjęcie nie przedstawia oryginalnego medalu (fotomontaż)  >>>


Brązowy Medal Zawody Sportowo Pożarnicze Karków 1972
 B115D - ODZNAKA ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOT. STARŻY POŻARNEJ  
1 WERSJA (1959-1981)
Data uchwalenia:
 09.12.1922r. (kont.w PRL)
Data zniesienia: trwa jako RP

Wymiary: 41 x 41 mm
Wymiary wstążki: 38mm (noszony na szyi)
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za:długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP PRL.

Złoty Znak Związku Ochot. Straży Pożarnych (1 wersja)
 B115E - ODZNAKA ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOT. STRAŻY POŻARNEJ  
2 WERSJA (od 1981) - inna wstążka
Data uchwalenia:
 09.12.1922r. (kont.w PRL 18.09.1959r.)
Data zniesienia: trwa jako RP

Wymiary: 41 x 41mm
Wymiary wstążki: 38mm (noszony na szyi)
Waga: 22,0g (całość 32,5g)
Kruszec: metal pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Najwyższe odznaczanie ZOSP, za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP PRL.

Złoty Znak Związku Ochot. Straży Pożarnych (2 wersja)
 B115F - ZŁOTY MEDAL ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
Data uchwalenia: 1976r. 
Wymiary:
Ø mm
Wymiary wstążki: ?mm
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Zwycięstwo w zawodach sportowo-pożarniczych Łódź 1976r.
(brak wstążki)

Medal Zawody Sportowo Pożarnicze  Łódź 1976
 B116 -  ODZNAKA "ZA ZASŁUGI DLA ZMW"    
Data uchwalenia: 23 października 1984r. 
Data zniesienia: brak danych
Wymiary: 33x33mm
Wymiary wstążki: 33mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: Piotr Gorol
Nadawany za: Za zasługi dla Związku Młodzieży Wiejskiej.Odznaka Za Zasługi dla ZMW
 B117 -  ZŁOTA ODZNAKA TPPR "ZA BRATNIĄ POMOC" 
Data uchwalenia: 14.11.1986r. 
Data zniesienia: 1989r.(nieoficjalnie)

Wymiary: 38mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: pozłacany
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawane wyłącznie obywatelom ZSRR oraz instytucjom, zakładom i organizacjom radzieckim za rozwijanie polsko-radzieckiej współpracy.

Złota Odznaka TPPR Za Bratnią Pomoc
 B118 -  SREBRNA ODZNAKA TPPR "ZA BRATNIĄ POMOC"  
Data uchwalenia: 14.11.1986r. 
Data zniesienia:
1989r.(nieoficjalnie)
Wymiary: 38 x 38mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: posrebrzany
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: nadawane wyłącznie obywatelom ZSRR oraz instytucjom, zakładom i organizacjom radzieckim za rozwijanie polsko-radzieckiej współpracy.

Srebrna Odznaka TPPR Za Bratnią Pomoc
 B119 - ODZNAKA IM.IGNACEGO SOLARZA (ZMW)
Data uchwalenia: 16 grudnia 1987r. 
Data zniesienia: 00.00.0000r.

Wymiary:
Ø 37mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: srebrzony, oksydowany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: 
Piotr Gorol
Nadawany : najwyższe odznaczenie ZMW przyznawane za wybitne zasługi dla związku. Występują dwa rodzaje wstążek, jedna z nich jest na zdjęciu po prawej stronie, duga jest zielona z dwoma ionowymi czerwonymi paskami (szer. pasków 8mm).

Odznaka im. Ignacego Solarza (ZMW)
 B120 - ZŁOTA ODZNAKA "ZA ZASŁ. W UMACN. PRZYJAŹNI PRL-ZSRR"
Data uchwalenia: 14 listopada 1986r. 
Data zniesienia: 1989r. (nieoficjalnie)

Wymiary:
Ø 36mm
Wymiary wstążki: 36mm
Waga: 19,4g (całość 21,2g)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: w celu wyróżniania zasłużonych wieloletnich działaczy TPPR, złoty za 10 lat działalności.

Złota Odznaka Za Zasługi w Umacnianiu Przyjaźni ZSRR-PRL
miniaturka
 B121 - SREBRNA ODZNAKA "ZA ZASŁ. W UMACN. PRZYJAŹNI PRL-ZSRR"
Data uchwalenia: 14 listopada 1986r. 
Data zniesienia: 1989r. (nieoficjalnie)

Wymiary:
Ø 36mm
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: w celu wyróżniania zasłużonych wieloletnich działaczy TPPR, srebrny za 5-lat działalności.

Srebrna Odznaka Za Zasługi w Umacnianiu Przyjaźni ZSRR-PRL
 B122 -  ZŁOTY MEDAL "POLAKOM BYŁYM ŻOŁ. ARMII CZERWONEJ" - I W.
Data uchwalenia: 1982r. 
Data zniesienia: 1989r.(nieoficjalnie)

Wymiary:
Ø 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: około 1 000 
Projektant: (zespół)
Nadawany za: przez Radę Krajową Polaków b.Żołnierzy Armii Radzieckiej (ZBOWiD), upamiętnienie udziału ponad 260tys. polaków w armiii radz. Złoty dla szczególnie zasłużónych dla krzewienia przyjaźni pol-radz.


Złoty Medal Polakom Byłym Żołnierzom Armii Czerwonej
 B123 -SREBRNY MEDAL "POLAKOM BYŁYM ŻOŁ. ARMII CZERWONEJ"- IIW.
Data uchwalenia: maj 1980r. 
Data zniesienia: 1989r.(nieoficjalnie)
Wymiary: 
Ø 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: około 10 000 
Projektant: (zespół)
Nadawany za: przez Radę Krajową Polaków b.Żołnierzy Armii Radzieckiej (ZBOWiD), upamiętnienie udziału ponad 260tys. polaków w armiii radz. Srebrny dla wszystkich członków zrzeszenia.

Srebrny Medal Polakom Byłym Żołnierzom Armii Czerwonej 
  B124 -  MEDAL "ZASŁUŻONY DZIAŁACZ TOW. PRZYJ. POLSKO-RADZ."
Data uchwalenia: 14 listopada 1986r. 
Data zniesienia: 1989r. (nieoficjalna)

Wymiary:
40 x 40mm
Wymiary wstążki: 30mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Przyznawany osobom mającym wybitne zasługi na niwie działalności w TTPR.

Zasłużony Działacz TPPR
 B 125 - ZŁOTA ODZNAKA MEDALU "POLAKOM BYŁYM ŻOŁ. ARMII CZERWONEJ" (tzw.II-wersja)
Data uchwalenia: 1982r. 
Data zniesienia: 1989r.(nieoficjalnie)

Wymiary: 
Ø 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: około 1 000 
Projektant: (zespół)
Nadawany za: przez Radę Krajową Polaków b.Żołnierzy Armii Radzieckiej (ZBOWiD), upamiętnienie udziału ponad 260tys. polaków w armiii radz. Złoty dla szczególnie zasłużónych dla krzewienia przyjaźni pol-radz.

Złoty Medal Polakom Byłym Żołnierzom Armii Czerwonej
 B126 -SREBRNA ODZNAKA MEDALU "POLAKOM BYŁYM ŻOŁ. ARMII CZERWONEJ" - (TZW.II WERSJA)
Data uchwalenia: maj 1980r. 
Data zniesienia: 1989r.(nieoficjalnie)
Wymiary: 
Ø 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk: około 10 000 
Projektant: (zespół)
Nadawany za: przez Radę Krajową Polaków b.Żołnierzy Armii Radzieckiej (ZBOWiD), upamiętnienie udziału ponad 260tys. polaków w armiii radz. Srebrny dla wszystkich członków zrzeszenia.

Srebrny Medal Polakom Byłym Żołnierzom Armii Czerwonej
B127 -  ODZNAKA CZŁONKOWSKA TPPR 

 Duża wersja - wymiary 45mmm

(Także mała wersja - wymiary ...mmm)


Odznaka Członkowska TPPR
   
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja