Odznaczenia.pl.tl

DDR (NRD)

   MEDALE NIEMIECKIE 
   S200  - Medal 
   Deutsche Demokratische Republik (1945-1990)
   N 200  - Order Karola Marksa 
  Karl Marx Orden (1953)
 5 maj 1953
   N 201  - Order Zasługi dla Ojczyzny
  Vaterländischer Verdienstorden (1954)

 21 kwietnia 1954
Odznaczenia miało 3 klasy oraz dodakową zawieszką jako szczególne wyróżnienie.

Szczególne wyróżnienie - Verdienstorden Ehrenspange

1 Klasa

2 Klasa

3 Klasa
   N 202  - Order Sztandaru Pracy 
  Banner der Arbeit (1954)
 4 sierpnia 1954  jako order jednostopniowy.
Od 1974 trzy stopniowy:
1 klasa (złoty) - premia 1000 Marek
2 klasa (srebrny) - premia 750 Marek
3 klasa (brązowy) - premia 500 Marek
Order posiadał odmianę cywilną (ze wstązką) oraz wojskową (z przywieszką).
Odmiana Cywilna

1,2,3 klasa

Odmiana wojskowa
   N 203  - Order Gwiazda Przyjaźni Między Narodami
  Stern der Völkerfreundschaft (1959)

 20 sierpnia 1959
Order posiada 3 klasy:
1 klasa - Wielka Gwiazda [ Großer Stern der Völkerfreundschaft in Gold ]
2 klasa - Złota Gwiazda [ Stern der Völkerfreundschaft in Gold ]
3 klasa- Srebrna Gwiazda [ Stern der Völkerfreundschaft in Silber ]

Wielka Gwiazda

Wielka i Złota Gwiazda

Srebrna Gwiazda
   N 204  - Order Bluchlera  
  Blücher-Orden (1965)
 13 października 1965
Order posiadał 3 klasy oraz 2 wersje:
Złoty Krzyż - 1 klasa
Srebrny Krzyż - 2 klasa
Brązowy Krzyż - 3klasa
Złoty Medal - 1 klasa
Srebrny Medal - 2 klasa
Brązowy Medal - 3 klasa
Złoty Krzyż

Srebrny Krzyż

Brązowy Krzyż

Złoty Medal

Srebrny Medal

Brązowy Medal
   N 205  - Order Scharnhorsta
  Scharnhorst-Orden (1966)
 17 luty 1966
   N 206  - Order Zasług w Walkach dla Ludu i Ojczyzny
  Kampforden „Für Verdienste um Volk und Vaterland“ (1966)
 17 luty 1966
Order posiada 3 klasy: złota, Srebrna, Brązowa
1 Klasa

2 Klasa

3 Klasa
   N 207  - Order
  Militärischer Verdienstorden der Deutschen Demokratischen Republik (1982)
   
   N 208  - Order  
  Verdienstorden des Ministeriums für Staatssicherheit (1990) (nicht mehr gestiftet)
   
   N 209  - Order 
  Stauffenberg-Orden (1990) (nicht mehr gestiftet)
   
   N 210  - Preise
  Preise Nationalpreis der Deutschen Demokratischen Republik (1949)
   
   N 211  - Order
  Medaille
   
   N 212  - Order  
  Bestellen
   
   N 213  - Order 
  Medaille
   
   N 214  - Order 
  Medaille
   
   N 215  - Order
  Medaille
   
   N 216  - Order  
  Bestellen
   
   N 217 - Order 
  Medaille
   
   N 218  - Order 
  Medaille
   
   N 219  - Order
  Medaille
   
   N 220  - Order  
  Bestellen
   
   N 221  - Order 
  Medaille
   
   N 223  - Order 
  Medaille
   
   N 224  - Order
  Medaille
   
   N 225  - Order  
  Bestellen
   
   N 226  - Order 
  Medaille
   
   N 227  - Order 
  Medaille
   
   N 228  - Order
  Medaille
   
   N 229  - Order  
  Bestellen
   
   N 230  - Order 
  Medaille
   
   N 231  - Order 
  Medaille
   
   N 232  - Order
  Medaille
   
   N 233  - Order  
  Bestellen
   
   N 234  - Order 
  Medaille
   
   N 235  - Order 
  Medaille
   
   N 236  - Order
  Medaille
   
   N 237  - Order  
  Bestellen
   
   N 238  - Order 
  Medaille
   
   N 239  - Order 
  Medaille
   
   N 240  - Order
  Medaille
   
   N 241  - Order  
  Bestellen
   
   N 242  - Order 
  Medaille
   
   N 243  - Order 
  Medaille
   
   N 244  - Order
  Medaille
   
   N 245  - Order  
  Bestellen
   
   N 246  - Order 
  Medaille
   
   N 247  - Order 
  Medaille
   
   N 248  - Order
  Medaille
   
   N 249  - Order  
  Bestellen
   
   N 250  - Order 
  Medaille
   
   N 251  - Order 
  Medaille
   
   N 252  - Order
  Medaille
   
   N 253  - Order  
  Bestellen
   
   N 254  - Order 
  Medaille
   
   N 255  - Order 
  Medaille
   
   N 256  - Order
  Medaille
   
   N 257  - Order  
  Bestellen
   
   N 258  - Order 
  Medaille
   
   N 259  - Order 
  Medaille
   
   N 260  - Order
  Medaille
   
   N 261  - Order  
  Bestellen
   
   N 262  - Order 
  Medaille
   
   N 263  - Order 
  Medaille
   
   N 264  - Order
  Medaille
   

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja