Odznaczenia.pl.tl

Godło Polski

  G1 - GODŁO OKRES DYNASTII PIASTÓW (966-1370)
 
Okres pod rządami Ludwika Wegierskiego (1370-1384)
  G2 - GODŁO OKRES PAŃSTWA JAGIELLONÓW (1386-1569)
 
  G3 - GODŁO OKRES RP OBOJGA NARODÓW (1659)
Okres Po Unii Lubelskiej
  G4 - GODŁO OKRES RP Obojga Narodów 1573-1574
Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów za panowania Henryka Walezego (1573-1574)
  G5 - GODŁO OKRES RP Obojga Narodów 1575-1586
Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów za panowania Stefana Batorego (1575-1586)
  G6 - GODŁO OKRES RP Obojga Narodów 1587-1668
Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów za panowania dynastii Wazów (1587-1668)  
  G7 - GODŁO OKRES RP Obojga Narodów 1669-1673
Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673)
  G8 - GODŁO OKRES RP Obojga Narodów 1674-1696

Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów za panowania Jana III Sobieskiego (1674-1696)

  G9 - GODŁO OKRES RP Obojga Narodów 1697-1704 , 1709-1763
Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów za panowania dynastii Wettynów (1697-1704, 1709-1763)
  G10 - GODŁO OKRES RP Obojga Narodów 1704-1709
Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów za panowania Stanisława Leszczyńskiego (1704-1709)
 G11 - GODŁO OKRES RP Obojga Narodów 1764-1795
Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795)
  G12 - GODŁO KSIĘSTWO WARSZAWSKIE (1807-1815)
 
  G13 - GODŁO KRÓLESTWO POLSKIE (Kongresowe) (1815-1832)
 
  G14 - GODŁO OKRES Powstania Listopadowe (1831-1832)
 
  G15 - GODŁO OKRES Powstanie Styczniowe (1863-1864) 
 
  G16 - GODŁO II RP (1918-1927)
  Oficjalny herb

Wersja nieoficjalna

 G17 - GODŁO II RP (1927-1944)
 
  G18 - GODŁO RP EMIGRACJA (LONDYN) 1956-1990 
 
  G19 - GODŁO PRL (1944-1990)
 
  G20 - GODŁO III RP (1990 >)
 
   

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja