Odznaczenia.pl.tl

Spis Odz. Powstańcze

Odznaczenia Powtańcze (także nieformalne)
str.1
500 Medal Pamięci Krystyny Krahelskiej  
501 Krzyż pam. AK Akcja „Burza” wz. z 1988r. (nieformalny)  
502 Odznaka nieformalna z Powstania Warszawskiego  
503 Krzyż Wyzwolenia Połączonych Sił Zbrojnych  
504 Powstańcom Warszawy
505  Krzyż pamiątkowy Oddziału Partyzanckiego 34 pp AK „Zenona”  
str.2
506  Medal pamiątkowy Zgrupowania AK „KRYBAR”
507 Złoty Medal pamiątkowy AK „Pokonani-Niezwyciężeni”  
508 Srebrny Medal pamiątkowy AK „Pokonani-Niezwyciężeni” (wersja 2)  
509 Srebrny Medal pamiątkowy AK „Pokonani-Niezwyciężeni” (odmiana)  
510 Złoty Medal pamiątkowy AK “Pokonani i Niezwyciężeni (wersja 3)  
511 Srebrny Medal pamiątkowy AK “Pokonani i Niezwyciężeni (wersja 3) 
str.3
512 Medal "Skazany na wyrok śmierci" 1939-1989  
513 Medal Akcja Parasol  
514 Medal Żołnierzowi Warszyce - Konspiracyjne WP  
515  Medal Powstanie Warszawskie 40-lat  
516 Medal Akcja Burza - Gen.Okulicki  
517
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja