Odznaczenia.pl.tl

Życie w PRL-u

 KARTKI NA PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE
Kartka na mięso M I Kartka na mięso M II Kartka namleko
Kartka na mięso P 1 Kartka na mięso P 2 Kartka na mięso P 3