Odznaczenia.pl.tl

Część I (1-16)

[JEŻELI NIE POJAWIŁY SIĘ ZDJĘCIA - STRONĘ NALEŻY ODŚWIEŻYĆ] 
 
 B1 - ORDER BUDOWNICZYCH POLSKI LUDOWEJ
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
1949-1952: z napisem RP
1952-1985: z napisem PRL
Data uchwalenia:
2 lipca 1949r.
Data zniesienia: (1985) ofic. 16.10.1992r.

Wymiary: 53x53mm
Wymiary wstążki: 40mm (wzmocniona blachą)
Nadano: 315 sztuk
Kruszec: złoto 
Waga oryginału: 87,0g (93,3 całość)
Waga kopii: 62,0g (64,6 całość)
Inne: Na orderach nadawanych do 1952 roku był napis RP. W 1960 wprowadzono rozetkę na złotej podkładce (dla cywili), którą umieszczano na baretce (dla mundurowych)
Projektant: Michał Bylina i Wojciech Jastrzębski
Nadawany za: Nagrodzenia wyjątkowych zasług położonych dla dzieła budowy Polski Ludowej 
 wzór z 1949r.
 wzór z 1960r.
INFO WIKIPEDIA
 

Order Budowniczych Polski Ludowej

   
 B2 - ORDER ODRODZENIA POLSKI - I KLASY (KRZYŻ WIELKI)
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE  
Data uchwalenia: 4 luty 1921
Data zniesienia: 16.10.1992R., trwa III RP

Wymiary krzyża: 68x68mm
Wymiary gwiazdy:  75mm
Wymiary wstążki:
100mm, noszony na czerwonej wstędze z białymi pasami po bokach, przez prawe ramię (w I klasie)
Kruszec: pozłacany,posrebrzany

Nadano sztuk: wszystkich klas - 681 949szt.
Projektant
: brak danych
Nadawany za: za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.  Inne: Orzeł bez korony, na rewersie rok 1944.

Zdjecie przedstawia Krzyż z RP. >>>
INFO WIKIPEDIA


Order Odrodzenia Polski PRL - Krzyż Wielki (I klasa)
 B3 - ORDER VIRTUTI MILITARI - I KLASA (KRZYŻ WIELKI)
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 22 czerwca 1792 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 64x64mm
Wymiary wstążki: 115mm (noszony-wstęga)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: wszystkich klas - 5189szt.
Projektant
: brak danych
Nadawany za: Ustawa Sejmu z 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, zastępując dotychczasowe przepisy, nadała orderowi nazwę Order Virtuti Militari. Ustawa ta nie zawierała szczegółowych kryteriów nadawania orderu, określając jedynie, że jest on orderem wojennym, stanowiącym nagrodę za wybitne zasługi bojowe.

INFO WIKIPEDIAOrder Virtuti Miltari - Krzyż Wielki (I klasa)
 B4 - ORDER KRZYŻA GRUNWALDU - I KLASY   
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 1943r. / 20.02.1944r.
Data zniesienia: 
(1987r.) ofic. 23.12.1992r.
Wymiary: 55x55mm
Wymiary wstążki: 30mm
Waga: 54,83g
Kruszec: złoto
Nadano sztuk
71 szt. 
(Pierwsza seria liczyła 28 egzemplarzy,wykonana w złocie w ZSRR pod koniec 1943 r. w fabryce Krasnokamsk.)
Projektant
Stanisław Nowicki / Mieczysław Berman 
Nadawany za: za zwycięskie przeprowadzenie większych operacji wojskowych, za wybitne i o dużym znaczeniu zasługi przy organizowaniu sił zbrojnych oraz walki podziemnej.
INFO WIKIPEDIA

Order Krzyża Grunwaldu (I klasa)
 B5 - ORDER SZTANDARU PRACY - I KLASY
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 2 lipca 1949
Data zniesienia: (1989) ofic. 1992r.

Wymiary: 43x43mm
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: pozłacany
Waga: 39,7g (41,4g całość)
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: w celu nagrodzenia wyjątkowych zasług położonych dla Narodu i Państwa.
INFO WIKIPEDIA

Odmiana sprzed 1952r.

Order Sztandaru Pracy - I Klasa
 B6 - ORDER ODRODZENIA POLSKI - II KLASY (KRZYŻ KOMANDORSKI Z GWAZDĄ)
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE  
Data uchwalenia: 4 luty 1921
Data zniesienia: trwa

Wymiary krzyża: 60x60mm
Wymiary gwiazdy:  75mm
Wymiary wstążki:
45mm, noszony na czerwonej wstędze z białymi pasami po bokach, noszony na szyi (w II klasie)
Kruszec: pozłacany,posrebrzany

Nadano sztuk:
wszystkich klas - 681 949szt. 
Projektant
: brak danych
Nadawany za: za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
Inne: Orzeł bez korony, na rewersie rok 1944.

INFO WIKIPEDIA

Order Odrodzenia Polski PRL - Krzyż Komandorski z Gwiazdą (II klasa)
 B7 - ORDER VIRTUTI MILITARI - II KLASA (KRZYŻ KOMANDORSKI)
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 22 czerwca 1792 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 55x55mm
Wymiary wstążki: 50mm (noszony na szyi)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk
wszystkich klas - 5189szt.
Projektant
: brak danych
Nadawany za: Ustawa Sejmu z 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, zastępując dotychczasowe przepisy, nadała orderowi nazwę Order Virtuti Militari. Ustawa ta nie zawierała szczegółowych kryteriów nadawania orderu, określając jedynie, że jest on orderem wojennym, stanowiącym nagrodę za wybitne zasługi bojowe.

INFO WIKIPEDIA

Order Virtuti Miltari - Krzyż Komandorski (II klasa)
 B8 - ORDER KRZYŻA GRUNWALDU - II KLASY
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 1943r. / 20.02.1944r.
Data zniesienia: (1987r.) ofic. 23.12.1992r.

Wymiary: 45x45mm
Wymiary wstążki: 20mm
Kruszec: srebro, złote obramowanie

Nadano sztuk:
346 szt. (nadawano od 1960r.)  
Projektant
Stanisław Nowicki / Mieczysław Berman 
Nadawany: za wybitne wyróżnienie się w dowodzeniu oddziałem na polu walki, w dowodzeniu oddziałem partyzanckim i za wybitne zasługi w pracy podziemnej.
INFO WIKIPEDIA

Order Krzyża Grunwaldu (II klasa)
 B9 - ORDER SZTANDARU PRACY - II KLASY

ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia:
2 lipca 1949r.
Data zniesienia: (1989) ofic. 1992r.
Wymiary: 43x43mm
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: posrebrzany
Waga: 39,8g (41,1g całość)
Projektant: brak danych
Nadawany za:  W celu nagrodzenia wyjątkowych zasług położonych dla Narodu i Państwa
INFO WIKIPEDIA


Poniżej wersja sprzed 1952r.

Order Sztandaru Pracy - II Klasa
 B10 - ORDER ODRODZENIA POLSKI - III KLASY (KRZYŻ KOMANDORSKI) 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE  
Data uchwalenia: 4 luty 1921
Data zniesienia: trwa

Wymiary krzyża: 60x60mm
Wymiary wstążki:
45mm, noszony na czerwonej wstędze z białymi pasami po bokach, noszony na szyi (w III klasie)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk
wszystkich klas - 681 949szt.
Projektant
: brak danych
Nadawany za: za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
Inne: Orzeł bez korony, na rewersie rok 1944.

INFO WIKIPEDIA

Order Odrodzenia Polski PRL - Krzyż Komandorski  (III klasa)
 B11 - ORDER KRZYŻA GRUNWALDU - III KLASY
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 1943 / 20.02.1944r.
Data zniesienia: 
(1987) ofic. 23.12.1992r.
Wymiary: 45x45mm
Wymiary wstążki: 15mm
Kruszec: srebro
Waga kopii: 13,5g (15,9g całość)
Waga oryginał: 18,83g (20,80g całość)
Nadano sztuk: 5321szt. (nadawano od 1960r.)
Projektant:
Stanisław Nowicki / Mieczysław Berman 
Nadawany: za osobiste czyny bohaterskie na polu walki lub w pracy podziemnej.
INFO WIKIPEDIA

Order Krzyża Grunwaldu (III klasa)
 B12 - ORDER VIRTUTI MILITARI - III KLASA (KRZYŻ KAWALERSKI)
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 22 czerwca 1792 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 45x45mm
Wymiary wstążki: 40mm 
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk
wszystkich klas - 5189szt.
Projektant
: brak danych
Nadawany za: Ustawa Sejmu z 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, zastępując dotychczasowe przepisy, nadała orderowi nazwę Order Virtuti Militari. Ustawa ta nie zawierała szczegółowych kryteriów nadawania orderu, określając jedynie, że jest on orderem wojennym, stanowiącym nagrodę za wybitne zasługi bojowe.

INFO WIKIPEDIA

Order Virtuti Miltari - Krzyż Kawalerski (III klasa)
 B13 - ORDER ODRODZENIA POLSKI - IV KLASY (KRZYŻ OFICERSKI) 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE  
Data uchwalenia: 4 luty 1921 (kont. w PRL)
Data zniesienia: trwa

Wymiary krzyża: 55x55mm
Wymiary wstążki: 36mm, z rozetą 30mm pośrodku wstążki
Kruszec: pozłacany
Waga: 37,3g (43,5g całość)
Nadano sztuk:
wszystkich klas - 681 949szt. 
Projektant: brak danych
Nadawany za: za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
Inne: Orzeł bez korony, na rewersie rok 1944.

INFO WIKIPEDIA

Order Odrodzenia Polski PRL - Krzyż Oficerski  (IVklasa)
 B14 - ORDER VIRTUTI MILITARI - IV KLASA (KRZYŻ ZŁOTY)
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 22 czerwca 1792 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 38x38mm
Wymiary wstążki: 40mm 
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk:
wszystkich klas - 5189szt.  
Projektant
: brak danych
Nadawany za: Ustawa Sejmu z 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, zastępując dotychczasowe przepisy, nadała orderowi nazwę Order Virtuti Militari. Ustawa ta nie zawierała szczegółowych kryteriów nadawania orderu, określając jedynie, że jest on orderem wojennym, stanowiącym nagrodę za wybitne zasługi bojowe.

INFO WIKIPEDIA

Order Virtuti Miltari - Krzyż Złoty (IV klasa)
 B15 - ORDER ODRODZENIA POLSKI  - V KLASY (KRZYŻ KAWALERSKI)
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE  
Data uchwalenia: 4 luty 1921
Data zniesienia: trwa

Wymiary krzyża: 44x44mm
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: pozłacany
Waga: 23,8g (26,1g całość)
Nadano sztuk:
wszystkich klas - 681 949szt. 
Projektant: brak danych
Nadawany za: za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
Inne: Orzeł bez korony, na rewersie rok 1944.

INFO WIKIPEDIA

Order Odrodzenia Polski PRL - Krzyż Kawalerski  (V klasa)
 B16 - ORDER VIRTUTI MILITARI - V KLASA (KRZYŻ SREBRNY)

ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 22 czerwca 1792 
Data zniesienia: trwa

Wymiary: 38x38mm
Wymiary wstążki: 40mm 
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk
wszystkich klas - 5189szt.
Projektant
: brak danych
Nadawany za: Ustawa Sejmu z 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, zastępując dotychczasowe przepisy, nadała orderowi nazwę Order Virtuti Militari. Ustawa ta nie zawierała szczegółowych kryteriów nadawania orderu, określając jedynie, że jest on orderem wojennym, stanowiącym nagrodę za wybitne zasługi bojowe.

INFO WIKIPEDIA


Order Virtuti Miltari - Krzyż Srebrny (V klasa)
 
 B 0-1 - WIELKA WSTĘGA ORDERU ZASŁUGI PRL - I KLASA

ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
dla cudzoziemców i polaków zam. za granicą 
Data uchwalenia: 10 kwietnia 1974
Data zniesienia: trwa (po zmianach)

Wymiary: 68x68mm

Gwiazda: 80x80mm
Wymiary wstążki: 100mm (noszony-wstęga)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk: wszystkich klas - 3693szt. 
Projektant
:  brak danych
Nadawany za: nadanie wyrazu szczególnemu uznaniu zasług położonych na rzecz rozwoju współpracy i przyjaźni między narodami...

INFO WIKIPEDIA
 


Wielka Wstęga Orderu Zasługi PRL - 1 klasa
 B-A2 - KOMANDORIA Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI PRL - II KLASA

ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
dla cudzoziemców i polaków zam. za granicą 
Data uchwalenia: 10 kwietnia 1974
Data zniesienia: trwa (po zmianach)

Wymiary: 60x60mm

Gwiazda: 80x80mm
Wymiary wstążki: 45mm (noszony na szyi)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk:
wszystkich klas - 3693szt.   
Projektant
:  brak danych
Nadawany za: nadanie wyrazu szczególnemu uznaniu zasług położonych na rzecz rozwoju współpracy i przyjaźni między narodami...
INFO WIKIPEDIA


Komandoria z Gwiazdą Orderu Zasługi PRL - 2 klasa
 B-A3 - KOMANDORIA ORDERU ZASŁUGI PRL - III KLASA

ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
dla cudzoziemców i polaków zam. za granicą 
Data uchwalenia: 10 kwietnia 1974
Data zniesienia: trwa (po zmianach)

Wymiary: 60x60mm

Gwiazda: (bez gwiazdy) 
Wymiary wstążki: 45mm (noszony na szyi)
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk
wszystkich klas - 3693szt. 
Projektant
:  brak danych
Nadawany za: nadanie wyrazu szczególnemu uznaniu zasług położonych na rzecz rozwoju współpracy i przyjaźni między narodami...
INFO WIKIPEDIA


Komandoria Orderu Zasługi PRL - 3 klasa
 B-A4 - ZŁOTA ODZNAKA ORDERU ZASŁUGI PRL - IV KLASA

ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
dla cudzoziemców i polaków zam. za granicą 
Data uchwalenia: 10 kwietnia 1974
Data zniesienia: trwa (po zmianach)

Wymiary: 48x48mm

Rozeta: 25mm (tylko w IV kl.)
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: pozłacany

Nadano sztuk:
wszystkich klas - 3693szt.   
Projektant
:  brak danych
Nadawany za: nadanie wyrazu szczególnemu uznaniu zasług położonych na rzecz rozwoju współpracy i przyjaźni między narodami...
INFO WIKIPEDIA


Złota Odznaka Orderu Zasługi PRL - 4 klasa
 B-A5 - SREBRNA ODZNAKA ORDERU ZASŁUGI PRL - V KLASA

ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
dla cudzoziemców i polaków zam. za granicą 
Data uchwalenia: 10 kwietnia 1974
Data zniesienia: trwa (po zmianach)

Wymiary: 48x48mm

Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: posrebrzany

Nadano sztuk
wszystkich klas - 3693szt. 
Projektant
:  brak danych
Nadawany za: nadanie wyrazu szczególnemu uznaniu zasług położonych na rzecz rozwoju współpracy i przyjaźni między narodami...
INFO WIKIPEDIA


Srebrna Odznaka Orderu Zasługi PRL - 5 klasa

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja