Odznaczenia.pl.tl

Część II (17-33)

[JEŻELI NIE POJAWIŁY SIĘ ZDJĘCIA - STRONĘ NALEŻY ODŚWIEŻYĆ] 
 
 B17a - ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI RP (tzw. Moskiewski z 1944r.)
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: kontynuacja 23.06.1923r. 
Data zniesienia: (1992-PRL)  - trwa jako RP
Wersja I : 1944 (a)

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant
: brak danych
Nadawany za: Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Zasługi (Moskiewski)
  B17b - ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI RP (tzw. Bierutowski) 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: kontynuacja 23.06.1923r. 
Data zniesienia: (1992-PRL)  - trwa jako RP
Wersja II : 1945-1952 (b)

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Zasługi (Bierutowski)
 B17c - ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI PRL
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: kontynuacja 23.06.1923r. 
Data zniesienia: (1992-PRL)  - trwa jako RP
Wersja III : 1952-1992 (c)

Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych
Waga: 28,4g (całość 31,4g)
Nadano sztuk: wszystkich klas - 3 541 694szt. 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Zasługi (PRL)
 B18A - KRZYŻ WALECZNYCH (1943)
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 11 sierpnia 1920 (PRL-22.12.1944r.)   Wersja z roku 1943
Data zniesienia: 16.10.1992r. jako krzyż wojenny, nie nadawany w czasie pokoju

Wymiary: 44x44mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: około 40 000
Projektant

Nadawany za: jako odznaczenie wojenne w Polsce Ludowej.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Walecznych 1943
 B18B - KRZYŻ WALECZNYCH (1944) 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 11 sierpnia 1920 (PRL-22.12.1944r.) Wersja z roku 1944
Data zniesienia: 16.10.1992r. jako krzyż wojenny, nie nadawany w czasie pokoju

Wymiary:  44 x 44 mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brąz
Waga: 18,4g (20,5g całość)
Nadano sztuk: około 40 000
Projektant: 

Nadawany za: jako odznaczenie wojenne w Polsce Ludowej.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Walecznych 1944
B18C - KRZYŻ WALECZNYCH (1944) wersja mała
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia:
11 sierpnia 1920 (PRL-22.12.1944r.) Wersja z roku 1944
Data zniesienia: 16.10.1992r. jako krzyż wojenny, nie nadawany w czasie pokoju

Wymiary:  36 x 36 mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brąz

Nadano sztuk: około 40 000
Projektant: 
Nadawany za: jako odznaczenie wojenne w Polsce Ludowej.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Walecznych 1944 (mała wersja)
 B19 - ZŁOTY MEDAL ZASŁUŻONY NA POLU CHWAŁY 1944 

ODZNACZENIE PAŃSTWOWE (wojskowe)
Data uchwalenia: 1943 (dekret.22.12.1944r.)
Data zniesienia: 23.12.1992r.
Wymiary: Ø 40mm (do 1960 - Ø 50mm)
Wymiary wstążki: 42mm
Kruszec: złocony
Nadano sztuk: złoty - 38szt.  
Projektant: brak danych
Nadawany za: (złoty) -  tym, którzy w walce przejawili wysokie bohaterstwo bądź wykazali się wybitnymi czynami męstwa i odwagi.
INFO WIKIPEDIA


Medal Zasłużony Na Polu Chwały 1944 (bez flag)
 B19A - ZŁOTY MEDAL ZASŁUŻONY NA POLU CHWAŁY 1943 (z flagą) 

ODZNACZENIE PAŃSTWOWE (wojskowe)
Data uchwalenia:
1943 (dekret.22.12.1944r.)
Data zniesienia: 23.12.1992r.
Wymiary: Ø 40mm (do 1960 - Ø 50mm)
Wymiary wstążki: 42mm
Kruszec: złocony
Waga: 32,3g (34,9g całość)
Nadano sztuk: złoty - 38szt.  
Projektant: brak danych
Nadawany za: (złoty) -  tym, którzy w walce przejawili wysokie bohaterstwo bądź wykazali się wybitnymi czynami męstwa i odwagi.
INFO WIKIPEDIA


Medal Zasłużony Na Polu Chwały 1943 (z flagami)
 B20 - KRZYŻ PARTYZANCKI 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 26 października 1945
Data zniesienia:
8.05.1999r. (ust.16.10.1992)
Wymiary: 38x38mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: pozłacany
Waga: 13,1g (15,2g całość)
Nadano sztuk: ponad 55 000
Projektant: brak danych
Nadawany za: w celu upamiętnienia bohaterskiej walki zbrojnej żołnierzy oddziałów partyzanckich z hitlerowskim okupantem o Niepodległość, Wolność i Demokrację oraz celem nagrodzenia bojowych zasług w tej walce.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Partyzancki
 B20 a - KRZYŻ PARTYZANCKI  (odmiana matowa)
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 26 października 1945
Data zniesienia:
8.05.1999r. (ust.16.10.1992)
Wymiary: 38x38mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: odmiana matowa
Waga: 13,3g (15,5g całość)
Nadano sztuk: ponad 55 000
Projektant: brak danych
Nadawany za: w celu upamiętnienia bohaterskiej walki zbrojnej żołnierzy oddziałów partyzanckich z hitlerowskim okupantem o Niepodległość, Wolność i Demokrację oraz celem nagrodzenia bojowych zasług w tej walce.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Partyzancki (odmiana matowa)
  B21- KRZYŻ CZYNU BOJOWEGO POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACH. 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 17 maja 1989r.
Data zniesienia:
8.05.1999r. (ust.16.10.1992) Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 42mm
Kruszec: srebrzony
Waga: 19,2g (21,5g całość)
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: 
Edward Gorol
Nadawany za: wyraz uznania, szacunku i pamięci dla czynu zbrojnego żołnierzy, lotników i marynarzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, z okazji 45 rocznicy bitew przez nich stoczonych. Krzyż nadawany także pośmiertnie.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Na wstążkach mogły znajdować się okucia (5mm), na których znajdowały się nazwy bitew, w których odznaczona osoba brała udział. Poniżej nazwy bitew:
- NARWIK,
- LAGARDE,
- MAICHE - ST. HIPPOLYTE,
- BITWA O ANGLIĘ,
- TOBRUK,
- MONTE CASSINO,
- ANKONA,
- FALAISE – CHAMBOIS,
- AXEL,
- ARNHEM,
- BREDA,
- BOLONIA,
- WILHELMSHAVEN,
- DZIAŁANIA BOJOWE LOTNICTWA,
- BITWY I KONWOJE MORSKIE.

 B22 - KRZYŻ BITWY POD LENINO 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 26 maja 1988r.
Data zniesienia:
8.05.1999r. (ust.16.10.1992) Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 37mm
Kruszec: srebrzony, oksydowany
Waga: 17,2g (20,2g całość)
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: 
Edward Gorol
Nadawany za: z okazji 45. rocznicy bitwy pod Lenino. W odróżnieniu od innych medali LWP, krzyż nadawano wyłącznie jej uczestnikom, a nie wszystkim żołnierzom formacji biorącej udział w tej bitwie.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Bitwy Pod Lenino
 B23 - KRZYŻ OŚWIĘCIMSKI 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 14 marca 1985r.
Data zniesienia: 8.05.1999r. (ust.16.10.1992) Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: srebrzony, oksydowany
Waga: 20,0g (22,9g całość)
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: 
Edward Gorol
Nadawany za:  jako wyraz hołdu dla osób więzionych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych za udział w walce o wyzwolenie Polski spod okupacji niemieckiej, działalność patriotyczną, rewolucyjną i postępową, z powodu przynależności narodowej lub rasowej oraz z innych przyczyn politycznych, w hołdzie dla ich męczeństwa i odwagi.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Oświęcimski
 B24 - MEDAL ZA WASZĄ WOLNOŚĆ I NASZĄ  

ODZNACZENIE PAŃSTWOWE    
Data uchwalenia: 18 października 1956r.
Data zniesienia: 23.12.1992r.
Wymiary: Ø 35mm
Wymiary wstążki: 35mm
Kruszec: srebrzony, oksydowany
Waga: 25,5g (całość 28,1g)
Nadano sztuk: brak danych
Projektant:  brak danych
Nadawany za: ... w uznaniu zasług bojowników o wolność ludu hiszpańskiego w 20 rocznicę utworzenia pierwszych jednostek polskich w Republikańskiej Armii Hiszpańskiej...”

Przydomek - "Dąbrowszczakom".
INFO WIKIPEDIA


Medal Za Waszą Wolność i Naszą                                   miniaturka

Wersja "hiszpańska".
Zdjęcie i odznaczenie znalezione na allegro, z opisem "wersja hiszpańska".


Medal Za Waszą Wolność i Naszą                                
 B25 - MEDAL ZA UDZIAŁ W WOJNIE OBRONNEJ 1939 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 3 lipca 1981r.
Data zniesienia:
8.05.1999r. (ust.16.10.1992) Wymiary: Ø 40mm 
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: srebrzony, oksydowany
Waga: 26,7g (całość 29,3g)
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant:
Edward Gorol  (rzeźbiarz)
Nadawany za: jako wyraz uznania dla osób, które brały czynny udział w wojnie obronnej toczonej przez Polskę z niemieckim najeźdźcą w dniach od 1 września do 6 października 1939 roku.
INFO WIKIPEDIA

Medal Za Udział w Wojnie Obronnej
 B26 - MEDAL ZA UDZIAŁ W WALKACH W OBRONIE WŁADZY LUDOWEJ
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 22 listopada 1983r.
Data zniesienia:
8.05.1999r. (ust.16.10.1992) Wymiary: Ø 38mm
Wymiary wstążki: 38mm
Kruszec: srebrzony, oksydowany
Waga: 23,9g (całość 26,9g)
Nadano sztuk: ponad 137 000 
Projektant: brak danych
Nadawany za: w uznaniu zasług żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa publicznego i Milicji Obywatelskiej, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz osób cywilnych, którzy w pierwszych latach po wyzwoleniu brali czynny udział w walkach z reakcyjnym podziemiem skierowanym przeciwko władzy ludowej.
INFO WIKIPEDIA

Medal Za Udział w Walkach w Obronie Władzy Ludowej
 B27 - ŚLĄSKI KRZYŻ POWSTAŃCZY 


ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 8 października 1946r.
Data zniesienia: 8.05.1999r. (ust.16.10.1992) Wymiary: 35x35mm
Wymiary wstążki: 36mm
Kruszec: srebrzony
Waga: 15,7g (całość 17,0g)
Nadano sztuk: ponad 12 000
Projektant: brak danych
Nadawany za: w celu upamiętnienia bohaterskich walk ludu śląskiego przeciwko niemieckiej przemocy ...
INFO WIKIPEDIA


Śląski Krzyż Powstańczy
 B28 - WIELKOPOLSKI KRZYŻ POWSTAŃCZY 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 01 luty 1957r.
Data zniesienia: 8.05.1999r. (ust.16.10.1992)
Wymiary: 36x36mm
Wymiary wstążki: 34mm
Kruszec: patynowany na brązowo
Waga: 12,4g (całość 13,7g)
Nadano sztuk: ponad 22 000
Projektant: Jerzy Drygas i Eugeniusz Rosik
Nadawany za: w celu nagrodzenia zasług uczestników powstania wielkopolskiego 1918–1919.
INFO WIKIPEDIA

Wielkopolski Krzyż Powstańczy
 B29 - WARSZAWSKI KRZYŻ POWSTAŃCZY 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: 3 lipca 1981r.
Data zniesienia: 8.05.1999r. (ust.16.10.1992) Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: srebrzany oksydowany
Waga: 17,3g (całość 20,5g)
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: 
Edward Gorol
Nadawany za: jako wyraz hołdu dla uczestników powstania warszawskiego w 1944 roku.
INFO WIKIPEDIA

Warszawski Krzyż Powstańczy
 
 B30a - SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI RP (tzw. Moskiewski z 1944r.) 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: kontynuacja 23.06.1923r. 
Data zniesienia: (1992-PRL)  - trwa jako RP
Wersja I : 1944 (a)

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych

Nadano sztuk: brak danych 
Projektant
: brak danych
Nadawany za: Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Zasługi (Moskiewski)
 B30b - SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI RP (tzw. Bierutowski) 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: kontynuacja 23.06.1923r. 
Data zniesienia: (1992-PRL)  - trwa jako RP
Wersja II : 1945-1952 (b)

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych
Waga: 27,3g (całość 29,4g)
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Zasługi (Bierutowski)
 B30c - SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI PRL 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: kontynuacja 23.06.1923r. 
Data zniesienia: (1989-PRL)  - trwa jako RP
Wersja III : 1952-1992 (c)

Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych
Waga: 29,4g (całość 33,2g)
Nadano sztuk: 
wszystkich klas - 3 541 694szt.
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Zasługi (PRL)
 B31 - SREBRNY MEDAL ZASŁUŻONY NA POLU CHWAŁY 1944
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE (wojskowe)
Data uchwalenia: 1943 (dekret.22.12.1944r.)
Data zniesienia: 23.12.1992r.
Wymiary: Ø 40mm (do 1960 - Ø 50mm)
Wymiary wstążki: 42mm
Kruszec: posrebrzany
Waga: 33,1g (36,5g całość)
Nadano sztuk: srebrny - 35 749  
Projektant: brak danych
Nadawany za: (srebrny) -  tym, którzy przyczynili się swoimi czynami do pomyślnego wykonania zadań swoich jednostek.
INFO WIKIPEDIA

Medal Zasłużonym Na Polu Chwały 1944 (bez flag)
 B31a - SREBRNY MEDAL ZASŁUŻONY NA POLU CHWAŁY 1943 (z flagą)
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE (wojskowe)
Data uchwalenia: 1943 (dekret.22.12.1944r.)
Data zniesienia: 23.12.1992r.
Wymiary: Ø 40mm (do 1960 - Ø 50mm)
Wymiary wstążki: 42mm
Kruszec: posrebrzany
Waga: 28,2g (30,4g całość)
Nadano sztuk: srebrny - 35 749  
Projektant: brak danych
Nadawany za: (srebrny) -  tym, którzy przyczynili się swoimi czynami do pomyślnego wykonania zadań swoich jednostek.
INFO WIKIPEDIA

Medal Zasłużony Na Polu Chwały 1943 (z flagami)
 B32a - BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI RP (tzw. Moskiewski) 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: kontynuacja 23.06.1923r. 
Data zniesienia: (1992-PRL)  - trwa jako RP
Wersja Moskiewska : 1944 (a)

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych
Waga: 25,2g (całość 28,2g)
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Zasługi (Moskiewski)
 B32b - BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI RP (tzw. Bierutowski) 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: kontynuacja 23.06.1923r. 
Data zniesienia: (1992-PRL)  - trwa jako RP
Wersja Bierutowska : 1945-1952 (b)

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych
Waga: 24,9g (całość 26,7g)
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Zasługi (Bierutowski)
 B32b/1 - KRZYŻ ZASŁUGI - odmiana krzyż Bierutowskiego
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: kontynuacja 23.06.1923r. 
Data zniesienia: (1992-PRL)  - trwa jako RP
Wersja II (wieniec RP) : 1945-1952 (b)

Wymiary: 40x40mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych
Waga: 25,5g (całość 27,8g)
Nadano sztuk: brak danych 
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Zasługi (Bierutowski-odmiana)
 B32c - BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI PRL 
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
Data uchwalenia: kontynuacja 23.06.1923r. 
Data zniesienia: (1989-PRL)  - trwa jako RP
Wersja III (PRL) : 1952-1992 (c)

Wymiary: 42x42mm
Wymiary wstążki: 40mm
Kruszec: brak danych
Waga: 30,1g (całość 32,1g)
Nadano sztuk:
wszystkich klas - 3 541 694szt.
Projektant: brak danych
Nadawany za: Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej.
INFO WIKIPEDIA

Krzyż Zasługi (PRL)
 B33 - BRĄZOWY MEDAL ZASŁUŻONY NA POLU CHWAŁY 1944
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE (wojskowe)
Data uchwalenia: 1943 (dekret.22.12.1944r.)
Data zniesienia: 23.12.1992r.
Wymiary: Ø 40mm (do 1960 - Ø 50mm)
Wymiary wstążki: 42mm
Kruszec: patynowany na brązowo
Waga: 29,6g (31,7g całość)
Nadano sztuk: brązowy - 75 603
Projektant: brak danych
Nadawany za: (brązowy) - tym, którzy dając dowody dzielności wzorowo wykonali poruczone sobie zadanie, bądź przejawili wytrwałość, inicjatywę lub śmiałość mogące służyć przykładem dla drugich.
INFO WIKIPEDIA

Medal Zasłużonym Na Polu Chwały 1944 (bez flag)
 B33A - BRĄZOWY MEDAL ZASŁUŻONY NA POLU CHWAŁY 1943 (z flagą)
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE (wojskowe)
Data uchwalenia: 1943 (dekret.22.12.1944r.)
Data zniesienia: 23.12.1992r.
Wymiary: Ø 40mm (do 1960 - Ø 50mm)
Wymiary wstążki: 42mm
Kruszec: patynowany na brązowo
Waga: 29,2g (31,5g całość)
Nadano sztuk: brązowy - 75 603
Projektant: brak danych
Nadawany za: (brązowy) - tym, którzy dając dowody dzielności wzorowo wykonali poruczone sobie zadanie, bądź przejawili wytrwałość, inicjatywę lub śmiałość mogące służyć przykładem dla drugich.
INFO WIKIPEDIA

Medal Zasłużony Na Polu Chwały 1943 (z flagami)

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja