Odznaczenia.pl.tl

Odznaki cz.I

Jeżeli nie pojawiły się zdjęcia - stronę należy odświeżyć >>>   
Odznaki znajdują się także w dziale z odznaczeniami resortowymi >>>    
Organizacje PRL-u - schemat, daty, nazwy i skróty >>>    
>
ODZNAKI TYTUŁÓW HONOROWYCH
284. Odznaka Zasłużony Górnik PRL 285. Odznaka Zasłużony Hutnik PRL 286. Odznaka Zasłużony Kolejarz PRL 287. Odznaka Zasłużony Nauczyciel PRL
288. Odznaka Zasłużony Energetyk PRL 289. Odznaka Zasłużony Lotnik-Kosmonauta PRL 290. Odznaka Zasłużony Lekarz PRL 291. Odznaka Zasłużony Dla Zdrowia Narodu PRL
292. Odznaka Zasłużony Portowiec PRL 293. Odznaka Zasłużony Stoczniowiec PRL 294. Odznaka Zasłużony Rolnik PRL 295. Odznaka Zasłużony Drukarz PRL
 
296. Odznaka Zasłużony Dla Kultury Narodowej PRL 297. Odznaka Zasłużony Dla wymiaru Sprawiedliwości PRL 298. Odznaka Zasłużony Pilot Wojskowy PRL 298a. Odznaka Zasłużony Pracownik Rady Narodowej
 
 299. Odznaka Nagroda Państwowa I stopnia 299r. Odznaka Nagroda Państwowa I stopnia (rewers) 299a. Odznaka Nagroda Państwowa II stopnia (awers)  299ar. Odznaka Nagroda Państwowa II stopnia (rewers)
 
...  
ODZNAKI ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH i PRL
 ODZNAKI KMW, SZMW, ZSMP, FJN, ZASŁEŻNI W SIŁACH ZBROJNYCH
300.Odznaka "Za Zasługi dla KMW"  301.Odznaka "Zasłużony działacz SZMW" 302.Odznaka "Zasłużony działacz ZSMP w Siłach Zbrojnych" 303. Odznaka "Zaslużony działacz FJN" (Frontu Jedności Narodu) 

ODZNAKI ZSMP (ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEZY POLSKIEJ)
ORAZ ZMS (ZWIĄZEK MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ)

304. Odznaka ZMS "Młodzież dla postępu" - złota (kolorowa) 304a. Odznaka ZMS "Młodzież dla postępu" - srebrna 304b. Odznaka ZMS "Młodzież dla postępu" - brązowa    304c. Odznaka ZMS "Młodzież dla postępu" - brązowa (odmiana)
304d. Odznaka ZMS "Młodzież dla postępu" - (odmiana przywieszki) 305.Odznaka ZSMP "Młodzież dla postępu" - złota (z laurem) 306.Odznaka ZSMP "Młodzież dla postępu" - srebrna (z laurem) 307.Odznaka ZSMP "Młodzież dla postępu" - brązowa (z laurem)
 
308. Odznaka Kongres Jedności Młodzieży 309. Odznaka ZSMP "Młodzież dla postępu" - złota (emalia) 310.  Odznaka ZSMP "Młodzież dla postępu" - srebrna (emalia) 311.  Odznaka ZSMP "Młodzież dla postępu" - brązowa (emalia)
312.Odznaka "Zasłużony Aktywista ZSMP" -  org.Poznańskiej 313. Odznaka "Zasłużony Aktywista ZSMP" org.Wrocławska  314. Odznaka "Zasłużony Aktywista ZSMP" org. Zielona Góra 315. Odznaka "Zasłużony Aktywista ZSMP" org.Bielsko-Biała 

315a. Odznaka ZSMP  315b. Odznaka "Zasłużony Aktywista ZSMP" org.Piotrków Tryb. 315c. Odznaka  ZSMP Warszawa "Syrenka" 315d. Odznaka ZSMP

315e.Odznaka XXXV-lat PRL Przewodnik Czynu Młodzieży ZSMP

315f.Odznaka XX-lat PRL Zlot Młodzieży 315g.Odznaka ZSMP TNOiK Młody Mistrz Organizacji 315h.Odznaka ZSMP org.Zamojskiej
315i.Odznaka PZPR ZSMP MPK   315j.Odznaka Za zasługi dla Wrocławskie org. ZSMP 315k.Odznaka ZSMP,PZPR Bytom78 315l.Odznaka ZSMP
316.Odznaka "Zasłużony Aktywista ZSMP" -  org. Kraków 317.Odznaka "Zasłużony dla Gorzowskiej org.ZSMP" 318.Odznaka "Zasłużony Aktywista ZSMP" -  org. Pilskiej 318a.Odznaka ZSMP Katowice
318b.Odznaka  318c.Odznaka ZSMP Za Zasługi dla Warszawskiego Okręgu Wojskowego  318d.Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej imienia "II Zjazd ZSMP" - Mielec  318e.Odznaka Zasłużony dla woj.Org. ZSMP Tarnobrzeg
318f.Odznaka Za Zasługi dla ZSMP Częstochowa 318g.Odznaka  318h.Odznaka ZSMP Katowice 319. Odznaka Młodziez dla Postępu ZSMP (odmiana)
 
319a. Odznaka "Zasłużony dla Wojewódzkiej org.ZSMP" Przemyśl 319b. Odznaka "Zasłużony dla org.ZSMP" Nowy Sącz 319c. Odznaka "Zasłużony dla org.ZSMP" Warszawa (odmiana, agrafka) 319d. Odznaka Przodujący uczeń w zawodzie ZSMP
319e. Odznaki ZSMP (wpinki) 319f. Odznaka   "Zasłużony dla org.ZSMP" Szczecin Dąbie 319g. Odznaka   "Zasłużony dla org.ZSMP" Katowice 319h. Odznaka ZSMP Katowice
319i. Odznaka ZSMP
Klub OFNE
 
319j. Odznaka ZSMP Blachownia   319k. Odznaka Budwlana Patronat ZSMP 319l. Indywidualny rachunek Oszczędnościowy ZSMP   
319m. Młody Mistrz Jakości QQQ - ZSMP 319n. ZSMP ZEG   319o. ZSMP 1976-1986   319p. Manifest Lipcowy ZSMP  
319r. Znaczki ZSMP 319s. ZSMP Izba Tradycji   319t. ZSMP Przewodniczący Koła   319u. ZSMP Olimpiada wiedzy społ-polit.  
319w. Odznaka Zarząd WOjewódzki Krosno 319x. Odznaka Konfrontacja poetyckie 87 319y. Odznaka ZSMP Rajd Wał Pomorski 319z. Festiwal Młodzieży Demokratycznej -Moskwa
ODZNAKI ZMS (ZWIĄZEK MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ)
320. Odznaka ZMS OHP (patrz OHP) 321. Odznaka ZMS (wpinka) 322. Odznaka "Za zasługi dla ZMS"    323. Odznaka ZMS  (Związek Młodzieży Socjalistycznej)
323a. Odznaka ZMS  323b. Odznaka ZMS  323c. Odznaka ZMS 323d. Odznaka ZMS
323e. Odznaka ZMS ZMW ZMP VI Olimpiada wiedzy   323f. Odznaka V Zjazd ZMS  323g.  Odznaka 25-lat PRL ZMS Koszalin   323h.   Odznaka ZMS Rajd Wisła 1974  
323i. Odznaka Za zasługi dla Wlkp. org. ZMS  323j. Odznaka ZMS Koszalin konferencja 323k. Odznaka Rajd ZMS Grudziądz  323l. Odznaka  
323m Odznaka Turniej Młodych Mistrzów Gospodarności ZMS  323n. Odznaka VIII Konferencja Wojewódzka ZMS- Koszalin  323o.Klamra od paska - ZMS 323p. Odznaka Rajd ZMS 
323r. Odznaka   323s. Odznaka  323t. Odznaka  323u. Odznaka  
       
ODZNAKI KMW I SZMW
324.Odznaka KMW (odmiana) 325.Odznaka KMW (odwórcone kolory) 326. Odznaki KMW i SZMW (złote)

327. Odznaki KMW i SZMW (srebrne)

ODZNAKI z OKAZJI 1000-LECIA P.P. (FJN)
328. Odznaka 1000-lecia P.P. (mniejsza wersja) 329.  Odznaka 1000-lecia P.P. (mniejsza wersja) odmiana 330. Młodzieżowa Odznaka Tysiąclecia  330a. Odznaka 10 wieków Polski 
330b. Odznaka Tysiąclecia   330c. Odznaka Tysiąclecia (odmiana z emalią)  330d. Odznaka VIII Ogólnopolski modzieżowy Rajd Tysiąclecia 1962  
 
ODZNAKI FSZMP (FEDERACJA SOCJ. ZWIĄZKÓW MŁODZIEŻY POLSKIEJ) 
331. Odznaka FSZMP (wpinka) 331a.Za zasługi dla FSZMP CRZZ NOT   331b. Znaczek FSZMP  331c.Odznaka Wywalczymy trwały Pokój   
 331d.Odznaka  331e.Odznaka  331f.Odznaka 331g.Odznaka 
     
ODZNAKI ZBOWID (ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WLNOŚC I DEMOKRACJĘ)
332. Odznaki ZBOWID (mianiaturki) 333. Odznaka ZBOWID 334.Za Zasługi dla Zbowid Zielona Góra 335.Odznaka ZBOWiD
335a. Odznaka Za Zasługi dla ZBOWiD Kraków 335b. Odznaka 335c. Odznaka 335d. Odznaka
     
ODZNAKI PPR (POLSKA PARTIA ROBOTNICZA)
336a. Odznaka XXX lat PPR 
(Polska Partia Robotnicza)
 
336b. Odznaka XXX-lat 336c. Odznaka PPR 1942-67 25-lecie Gniezno 336d. Odznaka
 
ODZNAKI PZPR (Polska Zjednczna Partia Robotnicza) 
337. Wpinka PZPR 337a. Odznaka 40-lat PZPR 338. Odznaka PZPR (flaga, wpinka)
339. Odznaki PZPR (wpinki)
339a. Odznaka VI Zjazd PZPR 339b. Złota Odznaka WUML (Wyższy Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu)     339c. Srebrna Odznaka WUML (Wyższy Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu) 339d. Brązowa Odznaka WUML (Wyższy Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu)  
339e.  Biur konferencji Zjazdu PZPR  339f.  Znaczek PZPR 339g.  PZPR Nowy Sącz 1978 339h.  PZPR Huta Kościuszko
339i.  Znaczek PZPR 339j.  Przodownik Czynu
VIII Zjazd PZPR
 
 339k.  VII Zjazd PZPR  339l.  V Zjazd PZPR
 339m.Odznaka PZPR 339n.Odznaka PZPR  339o.Odznaka PZPR  339p.Odznaka Godło Polski PRL - wpinka
 339r.Odznaki Trybuna Ludu 339s.Odznaka PZPR  339t.Odznaka PZPR  339u.Odznaka 
   
  ODZNAKI LOK
340.Zasłużony Działacz LOK - złota 341. Zasłużony Działacz LOK - srebrna 342. Zasłużony Działacz LOK - brązowa  343.Odznaka XXV-lecia LOk (duża wersja)
344.Zasłużony Działacz LOK - komplet, wpinki (miniaturki) 345. Odznaka LOK-KOR (na przewieszce) 346. Odznaka LOK-KOR (szpilka) 347. Odznaka XXV-lecia LOk (mała wersja, wpinka)  
348.  Odznaka LOK (wpinka) 349. Odznaka LOK TOM (I-złota) Turystyczna dznaka Motorowa 350. Odznaka LOK TOM (II-srebrna) 351. Odznaka LOK TOM (III-brązowa)
351a.  Odznaka LOK 351b. Odznaka „Wzorowy Płetwonurek LOK” 351c. Odznaka instruktora płetwonurkowania LOK I st. 351d. Odznaka instruktora płetwonurkowania LOK II st.
 
351e.  Odznaka petwonurka IIst. (odmiana z emalią) 351f.  Odznaka płetwonurka LOK - Ist. (złota) 351g.  Odznaka płetwonurka LOK - Ist. (srebrna) 351h.  Odznaka płetwonurka LOK - Ist. (brązowa)
     
351i.  Odznaka członka Ligi Morskiej 351j.  Odznaka członka Ligi Morskiej (odmiana) 351k.  Odznaka członka Ligi Lotniczej 351l.  Odznaka spadochronowa LPŻ
 
351m.  Odznaka członkowska radioklubu LOK 351n.  Odznaka członkowska radioklubu LPŻ 351o.  Odznaka PTŻ 351p.  Odznaka 
     
352. Odznaki OSO LOK(wpinki) Odznaka Sprawności Obronnej 353. Odznaki MOSO LOK(wpinki) Młodzierzowa Odznaka Sprawności Obronnej 354. Oznaka członka Ligi Obrony Kraju  355. Oznaka członka Ligi Obrony Kraju (odmiana)
355a. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LPŻ” (duża)

355b. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LPŻ" Liga Przyjacioł Żołnierza 

355c. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz LPŻ” 355d. Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz LPŻ”
   
355e. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LOK” (mała, wpinka) 355f. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz LOK” (mała, wpinka) 355g. Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz LOK” (mała, wpinka) 355h. Odznaka członkowska Klubu Wodnego LOK
355i. Odznaka LPŻ (Liga Przyjaciół Żołnierza) 355j. Złota Odznaka Strzelecka LPŻ 355k. Srebrna Odznaka Strzelecka LPŻ 355l. Brązowa Odznaka Strzelecka LPŻ

 
355m. KOR X-lat Bielsko-Biała 355n. Odznaka LOK (odmiana) 355o. Odznaka XII Zjazd LOK Katowice 355p. Odznaka LOK Bielko-Biała
355r. Odznaka Rodła 355s. Odznaka Za Przodownictwo w Szkoleniu LOK  355t. Odznaka XXXV-lat LOK 355u. Odznaka XXXV-lat LOK Włocławek
355w. Odznaka LOK
Okręg Sląski
355x. Odznaka X Nadzwyczajny Zjazd 1991 355y. Odznaka członkowska Klubu Modelarskiego LOK 355z. Odznaka LOK 
356a. Odznaka LOK  356b. Odznaka LOK 356c. Odznaka LOK 356d. Odznaka LOK
356e. Odznaka LOK 356f. Odznaka LOK 356g. Odznaka LOK 356h. Odznaka LOK
 
ODZNAKI TPPR (TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POLSKO-RADZIECKIEJ)
357a. Odznaka TPPR (duża) 357. Odznaka TPPR (wpinka) 358. Odznaka TPPR (flagi) 359. Aktywista Młodzieżowy TPPR 
359a. Odznaka Radziecko-Polska 359b. Odznaka XXV-lat TPPR   359c. Odznaka 359d. Odznaka 
359e. Odznaka 50-lecie ZSRR 359f. Odznaka Stalin  359g. Odznaka Pociąg Przyjaźni 359h. Odznaka 
 
 ODZNAKI ZMW (ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ)
ORAZ ZSMW (ZWIĄZEK SOCJALSITYCZNEJ MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ)
360. Odznaka Za zasługi dla ZMW org.Małopolska 361. Odznaka ZMW (wpinka) 362. Odznaka ZSMW (wpinka) 362a. Odznaka ZSMW (Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej)
 362b. Odznaka Klub Miłośników Piosenki ZMW  362c. Odznaka ZMW    
   
ODZNAKI ZMP (ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ)
363. Odznaka ZMP   363a. Odznaka ZMP Grunwald   363b. Odznaka ZMP Grunwald (odmiana)   363c. Odznaka ZMP z orłem 
363d. Odznaka 20lat ZMP Mazowsze   363e. Odznaka    363f. Odznaka    363g. Odznaka 
     
ODZNAKI FJN (FRONT JEDNOŚCI NARODU) 
364. Odznaka FJN (wpinka) 365. Odznaka FJN  366. Odznaka FJN Poznań 367. Żołnierzez LWP zawsze wierni Partii - FJN Poznań
367a. Medal FJN Dębica 367b. Odznaka 25 lat PRL FJN Bytom 367c. Zasłużony Działacz FJN (wersja pozłacana) 367di. Odznaka
 
367e. Odznaka FJN Wzorowy Organizator Czynów Społecznych 367f. Przodownik pracy społecznej FJN (złota)  367g. Przodownik pracy społecznej FJN (srebrna)  367h. Przodownik pracy społecznej FJN (brązowa) 
ODZNAKI SD (STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE)
368. Odznaka XXV-lat Stronnictwa Demokratycznego 369. Odznaka Stronnictwo Demokratyczne (wpinka) 370. Odznaka Stronnictwo Demokratyczne (wpinka) 371.Odznaka Zasłużony Działacz SD Opole
371a.Odznaka SD   371b.Odznaka VIII Zjazd SD Opole 1976 371c.Odznaka IX Zjazd SD Opole1981 371d.Odznaka SD
371e.Odznaka 3 Maja Święto SD 371f.Odznaka 3 Maja SD   371g.Odznaka SD 371h.Odznaka
XIV KongresSD

371i.Odznaka
XII Kongres SD

371j.Odznaka
XIII Kongres SD
 
 371k.Odznaki SD 371l.Odznaka SD
371m. Odznaka ZMD (Związek Młodzieży Demokratycznej) 371n. Odznaka Zjazd Wojewódzki SD    371o. Odznaka Zjazd Wojewódzki SD   371p. Odznaka  SD
ODZNAKI RÓŻNE PRL min.  NOT (Naczelna Organizacja Techniczna)
372a.Odznaka NOT 372b.Odznaka NOT 372c. Odznaka NOT 372d.Odznaka NOT
ODZNAKI LOP (LIGA OCHRONY PRZYRODY) 
373a.Odznaka LOP (srebrna) 373b.Odznaka LOP (złota) 373c.Odznaka Straż Ochrony Przyrody 373d.Odznaka LOP Gliwice
ODZNAKI BS (Bank Spółdzielczy)
374a.Odznaka Bank Spółdzielczy "Za Zasługi"  374b.Odznaki Bank Spółdzielczy SKO     
   
ODZNAKI SKP (Społeczny Komitet Przeciwalkohlowy)
375a.Odznaka SKP    375b.Odznaka SKP    
   
ODZNAKI PZW (Polski Związek Wędkarski)
376a. Odznaka PZW   376b. Odznaka PZW (odmiana)   376c. Odznaka PZW  (odmiana)   376d. Odznaka PZW  (odmiana)
376e. Odznaka Wędkarska - złota 376f. Odznaka Wędkarska - srebrna 376g. Odznaka Wędkarska - brązowa 376h. Odznaka Senior Wędkarstwa okr.Katowice 
376i. Odznaka Sędzia Klasy Podstawowej 376j. Odznaka Sędzia Klasy Okręgowej  376k. Odznaka Sędzia Dys. Gruntowej   376l. Odznaka PZW
376m. Odznaka Sędzia Klasy Okręgowej 376n. Odznaka Społeczna Straż Rybacka   376o. Odznaka XX-lat PZW 376p. Odznaka XXX-lat PZW 
ODZNAKI OCHRONY POMNIKÓW
377. Odznaka Pamięci Ochrony pomników 377a. Odznaka  UNESCO PTTK  377b. Odznaka  UNESCO PTTK 377c. Odznaka  UNESCO PTTK 
 ODZNAKI OMTUR (ORGANIZACJA MŁODZIEŻY TOWARZYSTAWA UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO) 
378a. Odznaka OMTUR 378b. Odznaka OMTUR 378c.Odznaka OMTUR 378d.Odznaka
 
 ODZNAKI FILATELISTYKA   
379a. Odznaka "Za Zasługi dla Filatelistyki" - złota 379b. Odznaka "Za Zasługi dla Filatelistyki" - srebrna 379c.Odznaka "Za Zasługi dla Filatelistyki" - brązowa 379d.Odznaka
379e.Odznaka 379f.Odznaka 379g.Odznaka 379h.Odznaka
   
 ODZNAKI PCK ORAZ HDK  
380.Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 1 stopnia 381.Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 2 stopnia 382.Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 3 stopnia (odmiana złota) 383.Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 3 stopnia (odmiana srebrna)
 
384. Odznaka jubileuszowa 50-lecia PCK „Za Długoletnią Pracę” 385.Odznaka jubileuszowa 15-lecia PCK „Za Aktywną Pracę” 386. Odznaka Instruktora Społecznego Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1958 387. Znaczek PCK (przedwojenna)
 
388.Złota Odznaka Honorowy Dawca Krwi  389. Srebrna Odznaka Honorowy Dawca Krwi  390. Brązowa Odznaka Honorowy Dawca Krwi   391. PCK młodzież
392.Odznaka brązowa III st. Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1950r.  393.Odznaka srebrna II st. Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1950r. 394.Odznaka brązowa I st. Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1950r.  395. Znaczek PCK 
396.Zasłużony działacz ZZ PSZ (srebrna) 397. Zasłużony działacz ZZ PSZ (złota) 398.Znaczej PCK 399.Odznaka Klub Wiewiórki PCK
399a.Odznaka HDK Częstochowa 1979  399b.Odznaka Za wzorową pracę w służbie zdrowia 399c.Odznaka XXX-lat Honorowego Krwiodawstwa    399d.Odznaka Siostra Pogotowia Sanitarnego
399e.Odznaka Za Zasługi HDK Wałbrzych 399f.Odznaka Zasłużony Opiekun Koła PCK 399g.Odznaka 399h.Odznaka
   
ODZNAKI PRZODOWNIKA PRACY
400.Zlota Odznaka "Przodownikom Pracy" wz. z 1945r. 401.Srebrna Odznaka "Przodownikom Pracy" wz. z 1945r. 402.Zlota Odznaka "Przodownik Pracy Socjalistycznej" wz. z 1974r. 403.Srebrna Odznaka "Przodownik Pracy Socjalistycznej" wz. z 1974r.
404.Zlota Odznaka  "Przodownikowi Socjalistycznej Pracy" 405. Srebrna Odznaka  "Przodownikowi Socjalistycznej Pracy"   406. Zlota Odznaka "Zasłużonemu Przodownikowi Socjalistycznej Pracy"   407. Srebrna Odznaka "Zasłużonemu Przodownikowi Socjalistycznej Pracy"  
   
408.Zlota Odznaka "Zasłużony Przodownik Pracy Socjalistycznej" 409. Srebrna Odznaka "Zasłużony Przodownik Pracy Socjalistycznej" 409a. Zlot Młodych Przodowników Pracy 409b. Odznaka pamiątkowa Ochotniczego Oddziału Złotowego ZMP,Warszawa 1952
 
409c. Miniaturka Przodownik Pracy  409d. Odznaka Przodownik Pracy Przemysłu Włókienniczego 1947    
   
ODZNAKI  RES. TRANSPORTU - DROGOWE
410. Złota Odznaka "Przodujący drogowiec" 411. Srebrna Odznaka "Przodujący drogowiec"    
   
ODZNAKI KOLEJARSKIE
412. Odznaka "Przodujacy Kolejarz PRL" z 1954r. 413. Złota Odznaka "Przodujacy Kolejarz PRL" wz.2 z 1969r. 414. Srebrna Odznaka "Przodujacy Kolejarz PRL" wz.2 z 1969r.

 
ODZNAKI OPZZ
415. Srebrna Odznaka "Za Zasługi dla OPZZ" z 1984r.  415a. Złota Odznaka "Za Zasługi dla OPZZ" z 1984r.    
   
ODZNAKI MORSKIE
416. Złota Odznaka "Zasłużony Pracownik Morza"  417. Srebrna Odznaka "Zasłużony Pracownik Morza"  418. Brązowa Odznaka "Zasłużony Pracownik Morza"  418a. Liga Morska i Rzeczna
418b. Odznaka Zasłużony Pracownik Morza 418c. Odznaka ZZMP 418d. Odznaka Budowniczy floty harcerskiej 418e. Odznaka ŻMP
418f. Złota Odznaka Hon. Związku Zawodowego Portowców i Marynarzy 418g. Odznaka  418h. Odznaka  418i. Odznaka
     
ODZNAKI PPS (POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA)

419a. Odznaka PPS
(Polska Partia Scjalistyczna)

419b. Odznaka PPS
(Polska Partia Scjalistyczna)
419c. Odznaka PPS XXVII Kongres 419d. Odznaka PPS
419e. Odznaka PPS      
     
 ODZNAKI BPS (BRYGADY PRACY SOCJALISTYCZNEJ)  
420. Złota Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej wz. z 1974r.  421. Srebrna Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej wz. z 1974r. 422. Brązowa Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej wz. z 1974r. 423. Złota Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej "1000-lecia Państwa Polskiego" 
424. Złota Odznaka BPS XXV-lecia PRL 425. Złota Odznaka BPS XX-lecia PRL 426. Złota Odznaka BPS (przywieszka bez napisu) 427. Znaczek BPS 
 
428. Srebrna Odznaka BPS XXV-lecia PRL 429. Srebrna Odznaka BPS XX-lecia PRL 430. Srebrna Odznaka BPS (przywieszka bez napisu) 430a. Odznaka BPS
431. Odznaka Drużyna Służby Socjalistycznej (brązowa) 431a. Odznaka Drużyna Służby Socjalistycznej (srebrna)

431b. Odznaka Drużyna Służby Socjalistycznej
(złota)

431c. Odznaka
 
ODZNAKI RACJONALIZATOR PRODUKCJI
432. Złota Odznaka Racjonalizator Produkcji wz.1 z 1949r. (śruba) 433. Srebrna Odznaka Racjonalizator Produkcji wz.1 z 1949r. (śruba) 434. Złota Odznaka Racjonalizator Produkcji wz.2 z 1979r.(na przewieszce) 435. Srebrna Odznaka Racjonalizator Produkcji wz.2 z 1979r.(na przewieszce)
435a. Złota Odznaka Zasłużony dla wynalzaczości i racjonalizacji      
     
ODZNAKI RADNYCH I SOŁTYSA
436. Odznaka RadnyGRN 437. Odznaka Radny MRN 438. Odznaka Radny RNMiG 439. Odznaka 'Sołtys"
  ODZNAKI ZHP
440. Odznaka Honorowa - Krzyż "Senior Instruktor" ZHP (podkładka biało-czerwona) 441. Krzyż ZHP - Instruktor Harcmistrz (czerwona podkładka) 442. Krzyż ZHP - Instruktor Podharcmistrz (zielona podkładka) 443. Krzyż ZHP - Instruktor Przewodnik (granatowa podkładka)
   
444.Miniaturki Krzyża Harcerskiego  445. Odznaka ZHP Horągiew Warszawa 446. Odznaka "Czuwaj" (duża i mała) 447. Odznaka Młodzieżowa Służba Ruchu ZHP 
448. Odznaka Zuch 449. Lilijka harcerska - złota (na czapkę) 450. Lilijka harcerska - srebrna (na czapkę) 451. Odznaka Ruch Przyjaciół ZHP
451a. Odznaka ZHP Salut Zwycięstwa 451b. Odznaka Harcerski Laur Naukowy    451c. Odznaka ZHP Hala 1960  451d. Odznaka Drużynowy Mistrzowskiej Drużyny Zuchów 
451e. Odznaka Rodło ZHP  451f. Odznaka Za Zasługi ZHP Katowice 451g. Odznaka Śląskiej ZHP   451h. Odznaka
 
451i. Odznaka 451j. Odznaka  451k. Odznaka 451l. Odznaka 
451m. Odznaka 451n. Odznaka  451o. Odznaka 451p. Odznaka 
     
ODZNAKI KOLEJOWE
452. Odznaka Kolejowa 453. Odznaka kolejowa Związku Zawodowego Kolejarzy 454. Odznaka kolejowa 455. Odznaka kolejowa
455a. Odznaka PKP 455b. Odznaka kolejowa 100-lat ZNTK Poznań 455c. Odznaka kolejowa 455d. Odznaka kolejowa
   
  ODZNAKI SŁUŻBA POLSCE - BRYGADY MŁODZIEŻOWE
456a. Odznaka Brygady Młodzieżowe SP 1948 456b. Odznaka Brygady Młodzieżowe SP 1949

456c. Odznaka Orzełek SP

456d. Odznaka Orzełek SP
456e. Odznaka Orzełek srebrny SP 456f. Odznaka ZMP SP 456g. Odznaka PRW Kurs Przodowników 456h. Odznaka
 
456i.Srebrna Odznaka Brygady Młodzieżowe
1950-1955
456j.  Brązowa Odznaka Brygady Młodzieżowe
1950-1955
456k. Srebrna Odznaka Brygady Młodzieżowe
1950-1955 (bez emalii)
456l. Odznaka 
 
456m. Złota Odznaka Za pracę społeczną   456n. Srebrna Odznaka Za pracę społeczną 456o. Brązowa Odznaka Za pracę społeczną 456p. Odznaka
 
456r. Złota Odz. SP Za Zwycięstwo w wyścigu Pracy 456s. Srebrna Odz. SP Za Zwycięstwo w wyścigu Pracy 456t. Brązowa Odz. SP Za Zwycięstwo w wyścigu Pracy 456u. Odznaka
 
456w. Złota Odz. SP Za zwycięstwo w wieloboju 456x. Srebrna Odz. SP Za zwycięstwo w wieloboju 456y. Brązowa Odz. SP Za zwycięstwo w wieloboju 456z. Odznaka
 
ODZNAKI ZWIĄZEK ZAWODOWY METALOWCÓW I INNE
459a. Zasłużony Działacz ZZM (złota) 459b.  Zasłużony Działacz ZZM (srebrna) 459c. Zasłużony Działacz ZZM 459d. Odznaka Brgady Młodzieżowe 1950-1955 (bez emalii)
459e. Srebrna Odznaka
Odznaka Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego

459f.  Złota Odznaka ZZPGKPT
 

459g.  Odznaka ZZPPIS 459h.  Odznaka ZZM
ODZNAKI PRON
459ii.Odznaka  459j.  Odznaka PRON  Zasłużnemy w pracach społecznych dla Bytmia 459k.  Odznaka PRON (członkowska, złota) 459l.  Odznaka PRON (członkowska, srebrna)
   
 ODZNAKI OHP
460. Złota Odznaka Honorowa OHP wz. 1 (ZMS ZMW)  461. Srebrna Odznaka Honorowa OHP wz. 1 (ZMS ZMW)    462. Brązowa Odznaka Honorowa OHP wz. 1 (ZMS ZMW)    463. Odznaka pamiątkowa ZMS OHP
   
464. Złota Odznaka Honorowa OHP wz. 1 (FSZMP)  465. Srebrna Odznaka Honorowa OHP wz. 1 (FSZMP)  466. Brązowa Odznaka Honorowa OHP wz. 1 (FSZMP)  467. Odznaka organizacyjna OHP 
468. Złota Odznaka Honorowa OHP wz. 3   469. Srebrna Odznaka Honorowa OHP wz. 3 470. Brązowa Odznaka Honorowa OHP wz. 3 471. Odznaka organizacyjna OHP 
472. Złota Odznaka Wzorowy Uczestnik OHP 473. Srebrna Odznaka Wzorowy Uczestnik OHP 474. Brązowa Odznaka Wzorowy Uczestnik OHP 475. Odznaka Lato 1979 OHP
   
476. Złota Odznaka Sprawności Fizycznej OHP 477. Srebrna Odznaka Sprawności Fizycznej OHP 478. Brązowa Odznaka Sprawności Fizycznej OHP 479. Odznaka - Nauka Praca Obrona Sport - OHP
 
479a. Odznaka OHP ZMS (złota) 479b. Odznaka OHP ZMS (srebrna) 479c. Odznaka OHP ZMS (brązowa) 479d. Odznaka ZMS ZMW OHP -  W służbie Polsce Ludowej
 
 479e. Odznaka 479f. Odznaka 479g. Odznaka brązowa OHP  479g. Odznaka
     
 479h. Złota Odznaka Wzorowy Wychowawca OHP 479i. Srebrna Odznaka Wzorowy Wychowawca OHP 479j. Brązowa Odznaka Wzorowy Wychowawca OHP  479k. OHP 
   
 479l. Złota Odznaka Wzorowy Junak OHP 479m. Srebrna Odznaka Wzorowy Junak OHP 479n. Brązowa Odznaka Wzorowy Junak OHP  479o. OHP 
     
 ODZNAKI "DZIECKA I MATKI"
480. Odznaka "Wdzięczności matce"  481. Odznaka "Matkom wsi" 482. Odznaka "Zasłużony dla TPD" (miedziana) 483. Odznaka "Przyjaciel Dziecka"
484. Odznaka Centrum Zdowia Dziecka 485. Odznaka Dawca przeszczepu 486. Odznaka Zasłużony Dawca przeszczepu 487. Odznaka "Zasłużony dla TPD" (srebrna)
487a. Odznaka CZD  487b. Odznaka CZD 488. Odznaka Centrum Zdrowia Matki Polki  488a. Odznaka Zasłużony Opiekun Społeczny
488b. Odznaka Liga Kobiet 488c. Odznaka 10lat Ligi Kobiet 488d. Odznaka Ligi Kobiet   488e. Odznaka HOnorowa Ligi Kobiet
488f. Odznaka  488g. Odznaka  488h. Odznaka   488i. Odznaka
     
488j. Odznaka  488k. Odznaka  488l. Odznaka   488m. Odznaka
   
ODZNAKI ORG. SPÓŁDZIELCZYCH I INNYCH EPOKI PRL 
489a. Odznaka Zasłużony dla Cepelii 489b. Znaczek Cepelia 490. Odznaka Spółdzielnia CZSBM 491. Odznaka Fundusz Wczasów Pracowniczych
  491a. Odznaka Cepelia    491b. Odznaka Igrzyska Związków Zawodowych   491c. Odznaka Kongres Zwązków Zawodowych  491d. Odznaka  
491e. Odznaka Centralny Urzad Szkolenia Zawodowego - Igrzyska   491f. Odznaka Działacz Związkowy Budowy Huty Katowice   491gi. Odznaka    491hi. Odznaka 
   
491i. Odznaka Obóz Zjednoczenia Narodowego 491j. Odznaka 491ki. Odznaka  491l. Odznaka Za Czyny Społeczne 
   
ODZNAKI PRL - RÓŻNE
492. Odznaka XXXlat PRL Przodownik Czynu 493. Odznaka XXXlat PRL 494. Odznaka 35 lat PRL 495. Odznaka Otwarcie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
496. Odznaka Polski Kongres Pokoju 497. Odznaka Związek Walki Młodych 498. Odznaka 1945-1975 XXX-lat 499. Odznaka Trybuna Ludu
499a. Odznaka 40 lat PRL   499b. Odznaka 40 lat PRL   499c. Odznaka 1944-1974 499d. Odznaka Przegląd Aktywności Kulturalnej DOm Prasy 1976 
499e. Odznaka Pałac Kultury i Nauki  499f. Odznaka XXX-lat PRL 499g. Odznaka XXXlat PRL (wpinki, mała i duża)   499hi. Odznaka 20lat PRL
499i. Odznaka XXV-lat PRL 499j. Odznaka 40lat PRL   499k. Odznaka DORO (System pracy w PRL "Dobra Robota") 499l. Odznaka Pałacu Młodzieży Warszawa
499m. Odznaka ZSL (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe) 499n. Odznaka
VII Kongres ZSL
499o. Odznaka
VI Kongres ZSL
499p. Odznaka IV Kongres ZSL

Grupa I - (300 >>> ) - odznaki organizacji młodzieżowych min: KMW, SZMW, ZMW, ZSMP, LOK, inne 
Grupa II - (500 >>> ) - odznaki wojskowe
Grupa III - (700 >>> ) - odznaki strażackie, milicja i ORMO, służba więzienna, górnictwo, OC
Grupa IV - (800 >>> ) - odznaki zasługi resortowej
Grupa V - (1000 >>> ) - odznaki zasługi wojewódzkiej i miejskiej
Grupa VI - odznaczenia zakładowe, fabryczne oraz krajoznawcze ( w budowie) 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja