Odznaczenia.pl.tl

Odznaki cz.IV

Jeżeli nie pojawiły się zdjęcia - stronę należy odświeżyć >>>   
Odznaki znajdują się także w dziale z odznaczeniami resortowymi >>>    
Organizacje PRL-u - schemat, daty, nazwy i skróty >>>    
>
 ODZNAKI ZASŁUGI RESOROWEJ 
800.Złota Odznaka "Za zasługi dla energetyki" 801.Srebrna Odznaka "Za zasługi dla energetyki" 802.Brązowa Odznaka "Za zasługi dla energetyki" 803. Odznaka „Zasłużony Drukarz” 
804.Złota Odznaka "Zasłużony pracownik Łączności" 805.Srebrna Odznaka "Zasłużony pracownik Łączności" 806.Brązowa Odznaka "Zasłużony pracownik Łączności" 807. Odznaka "400-lat Poczty Polskiej" 1558-1958 
807a.Odznaka Za zasługi dla Związku Zawodowych Poczty i Łączności 807b.Odznaka Poczta Polska 807c.Odznaka Poczta 1961 807d.Odznaka 400 lat Poczty Polskiej (odmiana)
808.Odznaka "Zasłużony dla Bankowości PRL"  809. Złota Odznaka "Za Zasługi dla Finansów PRL" 810. Srebrna Odznaka "Za Zasługi dla Finansów PRL"  810a. Odznaka Wzorowy Hodowca

811a. Złota Odznaka "Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców" 811b. Srebrna Odznaka "Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców" 811c. Brązowa Odznaka "Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców" 811di. Odznaka  
 
 
811e. Złota Odznaka Działkowca   811f. Srebrna Odznaka Działkowca 811g. Srebrna Odznaka Działkowca 811h. Srebrna Odznaka Działkowca (bez emalii)
811i. Złota Odznaka Zasłużony Działkowiec 811i. Srebrna Odznaka Zasłużony Działkowiec 811i. Brązowa Odznaka Zasłużony Działkowiec  
 
812. Odznaka „Zasłużony Pracownik Handlu” 813. Odznaka „Zasłużony Pracownik Handlu i Usług” 814. Odznaka „Zasłużony Pracownik Handlu i Usług” (odmiana) 815. Odznaka "Zasłużony Pracownik Handlu" (odmiana)

816. Zlota Odznaka "Zasłużony dla Kontroli Panstwowej" 817. Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Kontroli Panstwowej" 818.Zasłużpny Działacz ZZPR  818a. Odznaka "Zasłużony Pracownik Rolnictwa"
819. Odznaka "Zasłużony dla Spódzielczości inwalidów"  819a. Odznaka XXVlat Związek Spółdzielni Inwalidów 819b. Odznaka Wystawa Rolnicza 819c. Odznaka Związek Zawodowy Prac.Rolnictwa i Leśnictwa
819d. Odznaka Za Zasługi dla Ochrony Parcy PRL (awers)  819e. Odznaka Za Zasługi dla Ochrony Parcy PRL (rewers) 819f. Odznaka PGR 819g. Odznaka Za Zasługi dla Związku ZZPPIS
 820-839 ODZNAKI RESORTOWE
820.Złota Odznaka "Zasłużony dla budownictwa" 821. Srebrna Odznaka "Zasłużony dla budownictwa" 822. Brązowa Odznaka "Zasłużony dla budownictwa" 823.Budowniczy Pałacu Kultury i Nauki im.Stalina
824.Złota Odznaka "Zasłużony dla rozwoju mrzemysłu maszynowego" 825.Srebrna Odznaka "Zasłużony dla rozwoju mrzemysłu maszynowego" 826.Brązowa Odznaka "Zasłużony dla rozwoju mrzemysłu maszynowego"

827. Odznaka Mistrza 


828.Odznaka "Budowniczy Huty Katowice" wz. z 1975r. 829.Odznaka "Budowniczy Huty Katowice" 830.Odznaka "Budowniczy Huty im. Lenina" wz. z 1956r. 831. .Odznaka "Budowniczy Nowej Huty"
832. Odznaka "Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego"    833. Odznaka "Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego" (odmiana)  834. Złota Odznaka „Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego” 835. Srebrna Odznaka „Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego”
836. Złota Odzn. „Zasłużony Pracow. Przemysłu Spożyw. i Skupu” 837.Srebrna Odzn. „Zasłużony Pracow. Przemysłu Spożyw. i Skupu” 838.Złota Odznaka „Za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego” 839.Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego”
 840-859 ODZNAKI RESORTOWE
840.Zasłużonemu działaczowi Związku Zawod.Prac.Przemysłu Spożywczego i Cukruwniczego - złota 841. Zasłużonemu działaczowi ZZP PSC - srebrna 842.Odznaka Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego  843.Odznaka Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochron Środowiska
 
844.Złota Odznaka "Wzorowy kierowca"  845. Srebrna Odznaka "Wzorowy kierowca"    846. Brązowa Odznaka "Wzorowy kierowca"    847.Odznaka Zasłuzony Działacz  
848.Odznaka "Przodujący kierowca"  849. Odznaka "Przodujący kierowca" (odmiana)    850.Odznaka PKS NSZZ Federacja  851.Odznaki PKS 
852.Złota Odznaka "Za zasługi dla PKS" 853. Srebrna Odznaka "Za zasługi dla PKS"   854. Brązowa Odznaka "Za zasługi dla PKS"   855.Odznaka PKS Kontrola przewozów 
856.Odznaka Odznaka Honorowa PLL „LOT” za 1 milion km lotu  857.Odznaka Zasłużony Pracownik PSK - brązowa 857a.Odznaka Zasłużony Pracownik PSK - srebrna 857b.Odznaka Zasłużony Pracownik PSK -złota
 
857c.Odznaka Za zasługi dla transportu prywatnegoo 857d.Odznaka Wzorowy pracownik obsługi naprawy autobusów  858.Odznaka ZZTD (wpinka)  859.Odznaki Zasłużony dla ZZTD 
 860-879 ODZNAKI RESORTOWE
860. Złota Odznaka "Za zasługi dla Ubezpieczeń społecznych"   861.Srebrna Odznaka "Za zasługi dla Ubezpieczeń społecznych"   862.Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  863.Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
   
864.Złota Odznaka „Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii” 865.Srebrna Odznaka „Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii” 866. Odznaka Zasłużony dla Totalizatora Sportowego 867. Odznaka „Zasłużony Pracownik Informacji Naukowo-Technicznej”
868.Zasłużony dla rozwoju księgowych w Polsce 869.Odznaka Wzorowy Księgarz (gwiazda) 870.Złota Odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami” 871.Srebrna Odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami”
872.Złota Odznaka „Wzorowy Księgarz” 873.Srebrna Odznaka „Wzorowy Księgarz” 874.Brązowa Odznaka „Wzorowy Księgarz” 875.Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”
876. Złota Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej PRL” wz. z 1969r. 877. Srebrna Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej PRL” wz. z 1969r. 878.Festiwal Kulturalny 1966 879. Festiwal Kulturalny 1971
  880-899 ODZNAKI RESORTOWE
880.Złota Odznaka „Wzorowy Sprzedawca” 881.Srebrna Odznaka „Wzorowy Sprzedawca” 882.Brązowa Odznaka „Wzorowy Sprzedawca” 883.Odznaka „Zasłużony Pracownik Handlu Zagranicznego”
884.Złota Odznaka „Za Zasługi dla Statystyki PRL” 885.Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Statystyki PRL” 886.Honorowa Odznaka Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług (złota) 887.Honorowa Odznaka Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług (srebrna)
 
888.Złota Odznaka GUS „Za Pracę Honorową” 889.Srebrna Odznaka GUS „Za Pracę Honorową” 890.Brązowa Odznaka GUS „Za Pracę Honorową” 891. Honorowa Odznaka Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług (odmiana)
892.Odznaka „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych” wz. 1  893.Odznaka „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych” wz. 1 (zbiorowa-duża) 894.Odznaka „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych” wz. 2 895.Odznaka Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej
   
896.Złota Odznaka Min. Adm. i Gosp. Przestrz. „Za Wzorową Pracę” 897.Srebrna Odznaka Min. Adm. i Gosp. Przestrz. „Za Wzorową Pracę” 898.Złota Odznaka „Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej” 899.Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej”
 900-919 ODZNAKI RESORTOWE 
900.Odznaka Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego 901.Odznaka Za zasługi w pracy Związkowej i Społecznej 1893-1963  902.Odznaka ZZPPB  903.Odznaka Zasłużony dla ZZPPB
903a.Odznaka CRS (Cech Rzemiosł Spożywczych 903b. Odznaka CRS Szkolenie 903c.Znaczek ZZPPB 903d.Odznaka Zasłużonemu Rzemieślnikowi - Izba Rzemieślnicza
903e. Odznaka Związek Zawodowy Hutników 903f. Odznaka Związek Zawodowy Hutników 903g. Odznaka 903h.Odznaka ZON
 
903i. Odznaka Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki 903j. Odznaka Związek Zawodowy Pisarzy Polskich 903k. Odznaka Polski Związek Śpiewaków Zawodowych 903l.Odznaka Polski Związek Śpiewaków i Lutniarzy
903m. Odznaka Polski Związek Zachodni 903n. Odznaka Polskie Towarzystwo Geograficzne 903o. Odznaka Zw. Zaw. PSUP RP 903p.Odznaka Dyżurny Bzpieczeństwa Pracy
 
904.Odznaka Zasłużony Działacz ZZH 905.Odznaka Zasłużony dla FSC Lublin   906.Medal Za Zasługi dla Rzemiosław - Medal Kilińskiego 907.Zasłużony Budowniczy elektrowni (polsko-czeski)
908. Brązowa Odznaka Za zasługi dla ZDZ 909. Srebrna Odznaka Za zasługi dla ZDZ 910. Złota Odznaka Za zasługi dla ZDZ 911. Odznaka Za szkolenie w Rzemiośle
912. Odznaka Xlat Przemysłu Metalurgiczneg PRL 913. Złota Odznaka Za Zasługi dla Rzemiosła 914. Odznaka Zasłużony dla Spółdzielczości Samopomc Chłopska 915. Odznaka 30-lat KR
915a. Odznaka Związek Zawodowy chemików 915b. Związek zawodowy P.P. chemików 915c. 70-lat Ruchu ZZ chemików 1919-89 915d. Odznaka
FZZPChemików - Zasłużony
915e.Znaczek ZZ Chemików 915f.Za szkolenie w Rzemiośle 915g 915h. Odznaka
   
  ODZNAKI SPORTOWE STRZELECKIE
916a. Zlota Odznaka Honorowa PZStrzelania Sportowego 916b. Srebrna Odznaka Honorowa PZStrzelania Sportowego 916c. Brązowa Odznaka Honorowa PZStrzelania Sportowego 916d. Odznaka
   
916e. Zlota Odznaka Strzelecka PZSS PRL 916f. Srebrna Odznaka Strzelecka PZSS PRL 916g. Brązowa Odznaka Strzelecka PZSS PRL
 
916i. Zlota Odznaka Strzelecka PZSS  916j. Srebrna Odznaka Strzelecka PZSS  916k. Brązowa Odznaka Strzelecka PZSS  916l. Odznaka 
     
916m. Brązowa Odznaka Strzelecka PZSS  916n. Brązowa Odznaka Strzelecka PZSS  916o. Brązowa Odznaka Strzelecka PZSS  
     
917. Odznaka 918. Odznaka 919. Odznaka  
       
  920-935d ODZNAKI RESORTOWE - SPORTOWE
920. Odznaka 100 lat Polskiego Sportu 921. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (GKKFiT) 922. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” ( GKKFiT ) 923. Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” ( GKKFiT )
   
923a. Złota odznaka Za wybitne Osiągnięcia Sportowe 923b. Srebrna odznaka Za wybitne Osiągnięcia Sportowe  923c. Brązowa odznaka Zaa wybitne Osiągnięcia Sportowe 923d. WKFIT Warszawa Za zasługi dla WF i Sportu 
924. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (GKKF) 925. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”
rewers(GKKFiS) lub (KMiKF)
926. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” 
rewers(GKKFiS) lub (KMiKF)
927. Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” 
rewers(GKKFiS) lub (KMiKF)
   
928. Zasłużony Trener

929. Odznaka POSF 1st (Państwowa Odznaka Sprawności Fizycznej)

930. Odznaka POSF 2st 931. Odznaka POSF 3st
     
932. Odznaka MORS złota 932a. Odznaka MORS srebrna 932b. Odznaka MORS brązowa  932c. Odznaka 
   
935a. Odznaka Zasłużony Działacz PZPC 935b. Odznaka Sędzia PZLA 935c. Odznaka 50-lecie PZLA 935d. Odznaka Zasłużony Sędzia LA
 
935e. Odznaka „Sprawny do Pracy i Obrony” - wyróżnieniem (SPO) - stopień drugi   935f. Srebrna Odznaka „Sprawny do Pracy i Obrony”  (SPO) - stopień drugi     935g. Brązowa Odznaka „Sprawny do Pracy i Obrony”  (SPO) - stopień pierwszy 935h. Odznaka SPO Zasłużony Mistrz Sportu
935i. Odznaka „Bądź Sprawny do Pracy i Obrony” - wyróżnieniem (BSPO) - stopień młodzieżowy 935j. Srebrna Odznaka „ Bądź Sprawny do Pracy i Obrony    (BSPO) - stopień młodzieżowy 935k. Brązowa Odznaka „ Bądź Sprawny do Pracy i Obrony  (BSPO) - stopień dziecięcy 935l.  Odznaka „Bądź Sprawny do Pracy i Obrony” - wyróżnieniem (BSPO) odmiana
935m. Odznaka Sędziego Sportowego I Klasy 935n. Odznaka Sędziego Sportowego II Klasy 935o. Odznaka Sędziego Sportowego III Klasy 935p. Odznaka Sędzia sportowy PZN
 
935r. Złota Odznaka Polskiego Kolegium Sędziów 935s. Srebrna Odznaka Polskiego Kolegium Sędziów 935t. Złota Odznaka Sędziego Sportowego Klasy Państwowej 935u. Srebrna Odznaka Sędziego Sportowego Klasy Państwowej
 
935w. Złota Odznaka „Zasłużony Sportowiec” 935x. Srebrna Odznaka „Zasłużony Sportowiec” 935y. Brązowa Odznaka „Zasłużony Sportowiec” 935z. Odznaka WKKFiT Poznań
 
ODZNAKI SZS (Szkolny Związek Sportowy)
936. Odznaka plakieta "Za zasługi w sporcie szkolnym". 937.  Złota Odznaka Szkolnego Związku Sportowego "Organizator Sportu" 937a. Srebrna Odznaka Szkolnego Związku Sportowego "Organizator Sportu" 937b.   Złota Odznaka Akademickiego Związku Sportowego "Organizator Sportu"

 
 
937c.  Odznaka Honorowa SZS (Szkolny Związek Sportowy) 937d. Znaczek SZS 937e. Odznaka Sędzia SZS 937f. Odznaka XXV-lat SZS
937g. Odznaka SZS Igrzyska młodzieżowe 937h. Odznaka SZS 937i. Odznaka SZS 937j. Odznaka SZS
   
ODZNAKI AZS (Akademicki Związek Sportowy)
938a. Odznaka AZS 938b. Odznaka AZS 938c. Odznaka 70-lecie AZS 938d. Odznaka 75-lat AZS
938e. Odznaka AZS 938f. Odznaka AZS 938g. Odznaka AZS 938h. Odznaka członek honorowy AZS
938i. Odznaka AZS
VIII Zjazd
938j. Odznaka AZS Uniwerystet 938k. Odznaka SZS 938l. Odznaka AZS
 ODZNAKI TKKF (Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej)
939a. Odznaka Zasłużny Działacz TKKF 939b. Znaczek TKKF 939c. Odznaka TKKF 939d. Odznaka TKKF
939e. Odznaka TKKF 939f. Odznaka TKKF 939g. Odznaka TKKF 939h. Odznaka Za Zasługi dla krzewienie kultury Fizycznej
   
 939i. Odznaka 10-lat TKKF  939j. Odznaka 25-lat TKKF 939k. Odznaka TKKF Huta Lenina  939l. Odznaka TKKF Huta Lenina
  ODZNAKI RESORTOWE - SPORTOWE
940a. Odznaka „Mistrz Sportu” - złota 940. Odznaka „Zasłużony Mistrz Sportu” (GKKFiT) - srebrna 940b. Odznaka „Zasłużony Mistrz Sportu” (KMiKF)- brązowa 943. Odznaka „Mistrz Sportu”
 
943a. Odznaka „Mistrz Sportu”      
     
944.  odz 945.  Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” wz. 1 (emaliowana) 946.  Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” wz. 1 (emaliowana) 947.  Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” wz. 1 (emaliowana)
   
948.  odz 949.  Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” wz. 1 (bez emalii) 950.  Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” wz. 1 (bez emalii) 951.  Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” wz. 1 (bez emalii)
       
952.  Odznaka 953. II Klasa sportowa 954. III Klasa sportowa 955. POS 
956.  Odznaka „Sportowiec klasy I” 957.  Odznaka „Sportowiec klasy II” 958.  Odznaka „Sportowiec klasy III” 959.  Odznaka „Sportowiec klasy młodzieżowej”
 960-979 ODZNAKI RESORTOWE - SPORTOWE
960. Złota z wyróżnieniem Powszechna Odznaka Sportowa Młodzika 961.  Złota Powszechna Odznaka Sportowa Młodzika 962.  Srebrna Powszechna Odznaka Sportowa Młodzika 963.  Brązowa Powszechna Odznaka Sportowa Młodzika
 
 963a.  Odznaka sportowa 963b.  Złota Lekkoatletyczna odznaka dziecięca 963c.  Srebrna Lekkoatletyczna odznaka dziecięca 963d.  Brązowa Lekkoatletyczna odznaka dziecięca
 
964. Odznaka  Biegi narodowe 965. Złota Powszechna Odznaka Sportowa Juniora  966. Srebrna Powszechna Odznaka Sportowa Juniora  967. Brązowa Powszechna Odznaka Sportowa Juniora 
968.  Odznaka Polskie Stowarzyszenie Gimnastyczne 969. Złota Powszechna Odznaka Sportowa Seniora  970. Srebrna Powszechna Odznaka Sportowa Seniora 971. Brązowa Powszechna Odznaka Sportowa Seniora 
 
972a.  Odznaka Polzki Związek Gimnastyczny 973. (Złota) Państwowa Odznaka Sportowa Klasa III 974. (Srebrna) Państwowa Odznaka Sportowa Klasa II  975. (Brązowa) Państwowa Odznaka Sportowa Klasa I 
 975a.Oznaka pamiatkowa Miedzynarodowych Igrzysk Sportowych w Warszawie 1955   975b.Oznaka pamiatkowa Miedzynarodowych Igrzysk Sportowych w Warszawie 1955  975c.Oznaka pamiatkowa Miedzynarodowych Igrzysk Sportowych w Warszawie 1955   975d.Oznaka pamiatkowa Miedzynarodowych Igrzysk Sportowych w Warszawie 1955 
 975e.Odznaka PZN Pomocnik Instruktora  975f.Odznaka PZN (Polski Związek Narciarski)    975g.Odznaka FIS Zakopane 1962  975h.Odznaka 50lat PZN
  975i. Młodzieżowa Odznaka Sprawności fzycznej - I  975j. Młodzieżowa Odznaka Sprawności fzycznej - II 975k. Młodzieżowa Odznaka Sprawności fzycznej - III 975l 
   
 975m. Spartakiada SAZ 85 Odznaka Sędzia  975n. Spartakiada SAZ 85 
Odznaka Uczestnik
975o. Spartakiada SAZ 85 
Odznaka Kierownictwo 
975p 
 
 975r.Zasłużony dla wioślarstwa 975s  975t   975u
     
976.  Odznaka PZK (Polski Związek Koszykówki) 977.  Złota Odznaka Za Zasługi dla kolarstwa Polskiego 978. Srebrna Odznaka Za Zasługi dla kolarstwa Polskiego 979.Brązowa Odznaka Za Zasługi dla kolarstwa Polskiego
 979a-979u ODZNAKI RESORTOWE - SPORTOWE LZS (Ludowe Zespoły Sportowe)  
979a. Odznaka Zasłużony Działacz LZS (Ludowe Zespoły Sportowe) 979b. Złota Odznaka Honorowa LZS 979c. Srebrna Odznaka Honorowa LZS 979d. Brązowa Odznaka Honorowa LZS
 
979e. Odznaka Zasłużony Sportowiec LZS  979f. Znaczek LZS  979g. Odznaka LZS Kraków  979h. Odznaka LZS sekcja ciężarowcy 
979i. Odznaka Organizator Turystyki ZMW LZS 979j. Złota Odznaka Ludowe Zespoły Sportowe 979k. Siłacz WIejski LZS 979l. Brązowa Odznaka Ludowe Zespoły Sportowe
 
979m. Odznaka LZS       
     
       
 ODZNAKI RESORTOWE -  SZKOLNICTWO i EDUKACJA
980. Złota odznaka ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego) 981.Odznaka Związku Studentów Poslkich 982. Odznaka Socjalistyczny Związek Studentów Polskich 983.Odznaka ZNP TON
983a.Odznaka ZSP Rajd   983b.Odznaka SosjalistycznyZSP  983p.Wzorowy Uczeń 1969-1970  984.Wzorowy Uczeń 1970-1971
984a.Wzorowy Uczeń 1971-1972  985.Wzorowy Uczeń 1972-1973 986.Wzorowy Uczeń ZMS 987. Wzorowy Uczeń ZSMP
988. Wzorowy Uczeń (różne odmiany) 989. Złota Odznaka Wzorowy Uczeń (Warszawa) 990. Srebrna Odznaka Wzorowy Uczeń (Warszawa) 991. Brązowa Odznaka Wzorowy Uczeń (Warszawa)
992. Wzorowy Uczeń Rzemiosła  993. Zasłużony nauczyciel wychowawca młodzieży   994. Odznaka  nauczyciel wychowawca młodzieży   995a. Wzorowy Uczeń FSZMP  
 
996a. Odznaka ZNP   996b. Odznaka ZNP   996c. Odznaka X-lat Szkolnictwa Artystycznego 996d. Odznaka ZNP  
 
Grupa I - (300 >>> ) - odznaki organizacji młodzieżowych min: KMW, SZMW, ZMW, ZSMP, LOK, inne 
Grupa II - (500 >>> ) - odznaki wojskowe
Grupa III - (700 >>> ) - odznaki strażackie, milicja i ORMO, służba więzienna, górnictwo, OC
Grupa IV - (800 >>> ) - odznaki zasługi resortowej
Grupa V - (1000 >>> ) - odznaki zasługi wojewódzkiej i miejskiej
Grupa VI - odznaczenia zakładowe, fabryczne oraz krajoznawcze ( w budowie) 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja